Phòng, chống bạo lực gia đình bằng các biện pháp hành chính từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Vai trò các tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình

Vai trò các tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình
... dẫn thực Luật phòng chống BLGĐ Nâng cao hiểu biết bạo lực gia đình Đẩy mạnh vai trò truyền thông TB tai Yen Bai 11-08 18 III Khuyến nghị Nâng cao chất lượng hoạt động cán tổ chức đoàn thể Tăng ... thiệp Đánh giá cao vai trò ban hòa giải: thành viên có uy tín cộng đồng Hội phụ nữ: có tổ chức hoạt động sâu rộng sở Công an: đặc biệt trường hợp bạo lực nghiêm trọng Tổ liên gia mô hình tốt ... Khó khăn hoạt động can thiệp Hòa giải hiệu với bạo lực thể chất Hoạt động tổ/ ban hòa giảI thể tính trễ thời gian Kẻ gây bạo lực không sợ tổ/ ban hòa giải BLGĐ hay bị che giấu Hoạt động tập...
 • 20
 • 400
 • 1

Báo cáo " Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình " doc

Báo cáo
... Vấn đề phòng, chống bạo lực phụ nữ trẻ em lĩnh vực pháp luật "phũng" i v i cỏc hnh vi b o l c gia ỡnh Cú th th y n u cỏc hnh vi b o l c gia ỡnh c phỏt hi n k p th i v ... ng b o l c gia ỡnh quy nh: "C quan, t ch c cú trỏch nhi m ho gi i mõu thu n, tranh ch p gi a ng i thu c c quan, t ch c mỡnh v i thnh viờn gia ỡnh h cú yờu c u c a thnh viờn gia ỡnh" Nh v y trỏch ... ch ng tạp chí luật học số 2/2009 Vấn đề phòng, chống bạo lực phụ nữ trẻ em lĩnh vực pháp luật b o l c gia ỡnh, nh n c tin bỏo v b o l c gia ỡnh thỡ c quan cụng an g n nh t ho c y ban nhõn dõn...
 • 6
 • 221
 • 0

Kế hoạch triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình

Kế hoạch triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình
... triển khai có hiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm góp phần giảm bạo lực gia đình toàn quốc Mục tiêu cụ thể Mục tiêu Xây dựng tổ chức triển khai văn quy phạm pháp luật PCBLGĐ Các báo: ... việc triển khai thi hành Luật I Mục tiêu Mục tiêu tổng quát Ngành văn hoá, thể thao du lịch thực có hiệu nhiệm vụ quản lý nhà nước phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng chế tổ chức, triển khai ... việc chuẩn bẫtây dựng văn luật Kế hoạch hành động triển khai Luật Bộ VHTT&DL 2008-2015 (Ban hành theo QĐ số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16.10.2008) Căn cứ: + Điều 35 & 36 Luật quy định chức năng, nhiệm...
 • 40
 • 784
 • 1

bai du thi phong chong bao luc gia dinh

bai du thi phong chong bao luc gia dinh
... phòng ngừa bạo lực gia đình bao gồm biện pháp gì? Nội dung biện pháp đó? Trả lời a Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình bao gồm: -Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình - Hòa ... hôn nhân gia đình, kỹ ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa + Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình - Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp thành viên gia đình gồm nội dung: + ... thành viên gia đình - Biện pháp t vấn gia đình sở: + T vấn gia đình sở: Cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật hôn nhân, gia đình phòng, chống bạo lực gia đình; hớng dẫn kỹ ứng xử gia đình;...
 • 10
 • 669
 • 1

Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Luật Phòng chống bạo lực gia đình
... uy tín nạn nhân bạo lực gia đình thành viên khác gia đình Điều 10 Nội dung thông tin, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình Chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng ... nhân bạo lực gia đình; b) Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe đe doạ tính mạng nạn nhân bạo lực gia đình; c) Người có hành vi bạo lực gia đình nạn nhân bạo lực gia ... NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Điều 31 Trách nhiệm cá nhân Thực quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống...
 • 16
 • 358
 • 0

phong chong bao luc gia dinh

phong chong bao luc gia dinh
... lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm tệ nạn xã hội khác; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình Tham gia ... nghĩa vụ thành viên gia đình Truyền thống tốt đẹp người, gia đình Việt Nam Tác hại bạo lực gia đình Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình Kiến thức hôn nhân gia đình; kỹ ứng ... tranh chấp gia đình, dòng họ tiến hành Gia đình có trách nhiệm kịp thời phát hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp thành viên gia đình Trường hợp gia đình không hòa giải có yêu cầu thành viên gia đình...
 • 16
 • 279
 • 0

Bai du thi luat phong chong bao luc gia dinh

Bai du thi luat phong chong bao luc gia dinh
... lực gia đình ? Bạo lực gia đình bao gồm hành vi nào? Bài dự thi: “Tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình Trang 5.1 Theo khoản 2, Điều 1, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình : Bạo lực gia đình ... viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình 5.2 Khoản 1,Điều 2, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định hành vi bạo lực gia đình bao ... dục gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc Việt Nam Bài dự thi: “Tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình Trang Hành vi bạo lực gia...
 • 5
 • 1,282
 • 8

luật phòng chống bạo lực gia đình

luật phòng chống bạo lực gia đình
... uy tín nạn nhân bạo lực gia đình thành viên khác gia đình Điều 10 Nội dung thông tin, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình Chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng ... nhân bạo lực gia đình; b) Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe đe doạ tính mạng nạn nhân bạo lực gia đình; c) Người có hành vi bạo lực gia đình nạn nhân bạo lực gia ... NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Điều 31 Trách nhiệm cá nhân Thực quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống...
 • 18
 • 279
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)
... vi bạo lực gia đình Câu 9: Người có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình bị xử lý nào? Trả lời: Theo nghị định 110 Người có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia ... đồng dân cư phòng ngừa bạo lực gia đình b Nội dung biện pháp: - Thơng tin, tun truyền phòng, chống bạo lực gia đình gồm nội dung: + Chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng ... nạn nhân bạo lực gia đình: Hành vi bạo lực gia đình dây tổn hại đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe đe dọa tính mạng nạn nhân bạo lực gia đình Người có hành vi bạo lực gia đình nạn nhân bạo lực có...
 • 11
 • 1,037
 • 6

bai thi luat phong chong bao luc gia dinh nam 2010

bai thi luat phong chong bao luc gia dinh nam 2010
... nhân bạo lực gia đình, chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, giảm thi u hậu hành vi bạo lực gây ra, bao gồm: a) Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; b) Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình; c) Các ... động tư vấn gia đình sở cho thành viên cộng đồng dân cư để phòng ngừa bạo lực gia đình Tư vấn gia đình sở bao gồm nội dung sau đây: a) Cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật hôn nhân, gia đình ... lực gia đình; b) Hướng dẫn kỹ ứng xử gia đình; kỹ ứng xử có mâu thuẫn, tranh chấp thành viên gia đình Việc tư vấn gia đình sở tập trung vào đối tượng sau đây: a) Người có hành vi bạo lực gia...
 • 8
 • 601
 • 5

Tài liệu TÌM HIỂU MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ppt

Tài liệu TÌM HIỂU MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ppt
... bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình c Phối hợp với quan, tổ chức cộng đồng dân cư phòng, chống bạo lực gia đình; thực biện pháp khác phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định Luật Phòng, ... quy định pháp luật Câu 3: Bạn xác định phương án trả lời Trách nhiệm gia đình phòng, chống bạo lực gia đình: a Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực quy định pháp luật phòng, chống bạo lực ... lực gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm tệ nạn xã hội khác b Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình...
 • 3
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hànhthực trạng phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huếchỉ thị triển khai các biện pháp phòng chống bạo lực gia đìnhcác chính sách phòng chống bạo lực gia đình trên thế giớihệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đìnhquyền và nghĩa vụ của các chủ thể phòng chống bạo lực gia đìnhcác biện pháp xử lý vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ emluật phòng chống bạo lực gia đìnhbai du thi phong chong bao luc gia dinh 2014mẫu báo cáo tổng hợp thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình docbáo mạng điện tử với chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đìnhke hoach xay dung doi ngu thuc hien binh dang gioi va phong chong bao lục gia dinhkhóa luận tốt nghiệp truyền thông phòng chống bạo lực gia đìnhhướng dẫn thành lập nhóm phòng chống bạo lực gia đìnhmẫu quy chế hoạt động của nhóm tư vấn phòng chống bạo lực gia đìnhTác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn)Một số quan niệm đạo đức học phương tây hiện đại và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nayĐánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà NẵngLY THUYET HOA CO DONG TRONG 300 CAU TRAC NGHIEM CO GIAI CHI TIETnhung con so ao thuat fususuĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần xương khớpMỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ 10 ÁN LỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lacLich su THCS nguyen dinh dung THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS bui van thanh THCS nguyet an ngoc lacTài liệu Lý thuyết tài chínhTội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chốngSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhLich su THCS nguyen thi thao THCS nguyet an ngoc lacSáng kiến kinh nghiệm Tin họcSử dụng phần mềm ActivInspire giúp người học tìm hiểu kiến thức Chương 2, 3, 4 và 5 Giáo trình Thiên văn họcGDCD THCS nguyen the dat THCS nguyet an ngoc lacRèn luyện cho học sinh năng lực xác định và diễn đạt logic vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thôngThe duc THCS bui van cu THCS nguyet an ngoc lacAm nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lac
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập