Hoạt động xúc tiến của ngành du lịch việt nam ở khu vực ASEAN

Hoạt động xúc tiến của ngành du lịch việt nam khu vực ASEAN

Hoạt động xúc tiến của ngành du lịch việt nam ở khu vực ASEAN
... tin qung bỏ Du lch Vit Nam cỏc th trng trờn th gii CHNG THC TRNG CA HOT NG XC TIN QUNG B DU LCH VIT NAM MT S TH TRNG ASEAN 2.1 TH TRNG DU LCH VIT NAM 2.1.1 Khỏi quỏt v ngnh Du lch Vit nam Giai ... Hot ng xỳc tin ca ngnh Du lch Vit Nam khu vc ASEAN MC CH V NHIM V CA TI 3.1 Mc ớch Tỡm gii phỏp y mnh hot ng xỳc tin qung bỏ Du lch Vit Nam hng ti th trng khỏch khu vc ASEAN 3.2 Nhim v t c ... ngi, th trng khỏch du lch t khu vc ASEAN l mt th trng ln y tim nng i vi du lch Vit Nam Tuy nhiờn lng khỏch du lch hng nm ch chim t l khong 11% - 16% so vi khỏch du lch vo Vit Nam Mt nguyờn nhõn...
 • 18
 • 284
 • 5

hoạt động xúc tiến của ngành du lịch việt nam khu vực asean

hoạt động xúc tiến của ngành du lịch việt nam ở khu vực asean
... Ch-ơng 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt nam số thị tr-ờng ASEAN 46 2.1 Thị tr-ờng du lịch Việt nam 46 2.1.1 Khái quát ngành Du lịch Việt nam 46 2.1.2 ... bá du lịch 20 1.3.1 Khái niệm chất xúc tiến quảng bá du lịch 21 1.3.2 Vai trò, chức nhiệm vụ xúc tiến quảng bá du lịch 21 1.4 Những nội dung hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ... Khỏch du lch n Vit Nam t khu vc ụng Bc ỏ 55 Bng 2.6 Khỏch du lch n Vit Nam t khu vc chõu u 56 Bng 2.7 Khỏch du lch n Vit Nam t khu vc Bc 57 M Bng 2.8 Khỏch du lch n Vit Nam t khu vc...
 • 144
 • 176
 • 1

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịchNam Luận văn ThS. Du lịch

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Hà Nam Luận văn ThS. Du lịch
... SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNHHOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HÀ NAM 85 3.1 Định hƣớng chung cho hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nam 85 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm ... sách cho hoạt động xúc tiến du lịch Nam 68 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nam 69 2.2.4 Đánh giá kết xúc tiến điểm đến du lịch Nam 82 ... tỉnh thành nước Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Hoạt động đạt số kết định, đóng góp vào phát triển du lịch tỉnh Tuy nhiên hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nam nhìn chung...
 • 119
 • 65
 • 1

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịchNam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Hà Nam
... tỉnh thành nước Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Hoạt động đạt số kết định, đóng góp vào phát triển du lịch tỉnh Tuy nhiên hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nam nhìn chung ... giải pháp giải tồn , hạn chế hoạt động xúc tiến và đẩ y ma ̣nh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Nam Đối tƣợng nghiên cứu - Các hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch quan quản lý du lịch ... defined Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNHHOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH HÀ NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng chung cho hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch NamError! Bookmark not...
 • 16
 • 33
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong khu vực Asean

Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong khu vực Asean
... ĐẾN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 2.1 Sơ lược vài nét Ngành dệt may Việt Nam Dệt may coi ngành trọng điểm công nghiệp Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngành dệt may Việt Nam ... Chính phủ Lợi cạnh tranh quốc gia tác động đến ngành dệt may Việt 2 2 8 10 2.1 2.2 Nam Sơ lược vài nét ngành dệt may Việt Nam Lợi cạnh tranh quốc gia tác động đến ngành dệt may Việt 10 11 2.2.1 ... cao, gia tăng lợi cạnh tranh dệt may Việt Nam khu vực ASEAN toàn giới 3.1 Định hướng phát triển ngành Dệt may Việt Nam Với mục tiêu phát triển ngành Dệt - May trở thành ngành công nghiệp trọng điểm,...
 • 31
 • 167
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại du lịch của tỉnh Bến Tre

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại du lịch của tỉnh Bến Tre
... VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LNCH OBO OKS CO M I- Khái niệm xúc tiến thương mại du lịch: 1- Khái niệm xúc tiến thương mại (XTTM), xúc tiến du lịch (XTDL): Theo cách hiểu truyền thống, "XTTM hoạt động ... phNm quảng bá: + Danh bạ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại; + Tập sách hướng dẫn du lịch Bến Tre; + Trang web ngành Thương mại - Du lịch Bến Tre; + Quảng bá thương mại du lịch ... án Xúc tiến Thương mại Du lịch tỉnh Bến Tre từ 2007 – 2010 Năm 2009-2010: - Triển khai thực chương trình XTTMDL năm 2009, 2010 - Tổng kết năm thực Dự án Xúc tiến Thương mại Du lịch tỉnh Bến Tre...
 • 61
 • 27
 • 0

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại sở du lịch hà tây.doc

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại sở du lịch hà tây.doc
... luận chung hoạt động xúc tiến du lịch Chơng 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến Sở Du lịch Tây 2.1 Khái quát chung sở Du lịch Tây 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 2.2.1 Sở Du lịch Tây 2.2.2 ... định nhà nớc theo yêu cầu Sở du lịch Tây 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 2.2.1 Sở Du lịch Tây Với chức chuyên trách hoạt động du lịch, Sở du lịch Tây chịu trách nhiệm chung hoạt động ... quan đến du lịch hoạt động xúc tiến Trong trìh phát triển, hoạt động xúc tiến thu đợc thành sau: a Sở du lịch có phòng chuyên trách riêng hoạt động xúc tiến Đây phòng chức Sở du lịch, chịu...
 • 49
 • 269
 • 1

Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành du lịch Việt Nam

Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành du lịch Việt Nam
... động xúc tiến điểm đến, hoạch định chiến lý luận điểm đến du lịch, mô hình hệ thống điểm đến du lịch, chiến lợc xúc tiến điểm đến Du lịch Việt Nam, biện pháp tổ chức quản lợc xúc tiến v mô hình hoạch ... trạng dung v trình hoạch định chiến lợc xúc tiến điểm đến du lịch quốc hoạch định chiến lợc xúc tiến điểm đến du lịch ngnh Du lịch Việt gia Xác lập Mô hình hệ thống điểm đến du lịch; Mô hình hoạch ... xúc tiến v tổ chức điểm đến du lịch Du lịch Việt Nam kiện du lịch có tác dụng đáng kể đến xúc tiến quảng bá cho Du 3.2.2.1 Nội dung hoạch định chiến lợc xúc tiến điểm đến bao gồm: lịch Việt Nam...
 • 14
 • 584
 • 0

hoạt động xúc tiến thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

hoạt động xúc tiến thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre
... Có thể bạn đến nơi với chuyến du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá, hay chí du lịch khám phá thay vào bạn cần tham gia vào chương trình tour du lịch miệt vườn sông nước” ngắn ... Phần II: PHÂN TÍCH I, Du lịch sông nước miền Tây loại hình du lịch ? Du lịch sông nước miền Tây kết hợp nhiều loại hình du lịch khác nhau.13 tỉnh đồng sông Cửu Long, từ Long An ... đốc Sở du lịch Cần Thơ, thừa nhận: “sản phẩn du lịch Cần Thơ trùng lắp Du lịch tỉnh chưa định hình cụ thể phát triển đẩy mạnh sản phẩm có lưu trú sông, xây khách sạn…” • Tại Long An, khu du lịch...
 • 18
 • 237
 • 0

Tìm hiểu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... lý luận xúc tiến, điểm đến du lịch, xúc tiến du lịch, xúc tiến điểm đến du lịch Ngoài chương trình bày vai trò, nội dung công cụ hoạt động xúc tiến du lịch Cơ sở lý luận xúc tiến điểm đến du lịch ... luận NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH Một số khái niệm Xúc tiến xúc tiến hỗn hợp Điểm đến du lịch Xúc tiến điểm đến du lịch Vai trò hoạt động xúc tiến du lịch ... tài Tìm hiểu hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nghệ An làm khóa luận tốt nghiệp nhằm đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nghệ An, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Nghệ...
 • 77
 • 224
 • 1

định hướng hoạt động xúc tiến thương mại du lịch 2007 – 2010

định hướng hoạt động xúc tiến thương mại du lịch 2007 – 2010
... QUAN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH I- Khái niệm xúc tiến thương mại du lịch: 1- Khái niệm xúc tiến thương mại (XTTM), xúc tiến du lịch (XTDL): Theo cách hiểu truyền thống, "XTTM hoạt động giao ... Dự án Xúc tiến Thương mại Du lịch tỉnh Bến Tre từ 2007 2010 sau phê duyệt, tổ chức triển khai rộng rãi đến ngành, huyện thị, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, sở hoạt động thương mại du lịch ... phát triển thương mại du lịch, tìm hội liên kết đầu tư phát triển thương mại du lịch với doanh nghiệp thành phố, tỉnh bạn - Đối tượng tham gia: doanh nghiệp, sở hoạt động thương mại, du lịch -...
 • 61
 • 228
 • 0

Luận văn: Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Bến Tre pptx

Luận văn: Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Bến Tre pptx
... xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 – 2010 yêu cầu cấp thiết CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH I- Khái niệm xúc tiến thương mại du lịch: 1- Khái niệm xúc tiến ... TỔNG QUAN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH I- Khái niệm xúc tiến thương mại du lịch: .4 1- Khái niệm xúc tiến thương mại (XTTM), xúc tiến du lịch (XTDL): 2- Phân định nội dung XTTM, XTDL: ... bạ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại; + Tập sách hướng dẫn du lịch Bến Tre; + Trang web ngành Thương mại - Du lịch Bến Tre; + Quảng bá thương mại du lịch Bến Tre báo, đài,...
 • 64
 • 187
 • 0

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Phú Thọ
... chung hoạt động xúc tiến đầu du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu du lịch tỉnh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu du lịch tỉnh Phú Thọ ... tiến đầu du lịch tỉnh Phú Thọ -Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu du lịch tỉnh Phú Thọ 4.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu hoạt động xúc ... triển du lịch Phú Thọ 67 3.1.2 Các định hướng đầu phát triển du lịch 69 3.2.Căn đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu du lịch tỉnh Phú Thọ 72 3.3 Giải pháp...
 • 133
 • 217
 • 4

Quan hệ hợp tác Việt - Trung và hoạt động thu hút khách du lịch Trung Quốc của ngành du lịch Việt Nam

Quan hệ hợp tác Việt - Trung và hoạt động thu hút khách du lịch Trung Quốc của ngành du lịch Việt Nam
... dùng du lịch du khách Trung Quốc - Mối quan hệ hợp tác Việt Nam Trung Quốc, sở cho hoạt động thu hút khách du lịch Trung Quốc - Một số hoạt động thu hút khách du lich Trung Quốc nói riêng khách ... hình quan hệ hợp tác hai nước Việt Trung; hoạt động Việt Nam tiến hành để thu hút khách du lịch Trung Quốc nói riêng khách du lịch Quốc tế nói chung, thực trạng khách du lịch Trung Quốc vào Việt ... Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cung Hữu nghị Việt - Trung 1.4.3 Hợp tác du lịch hai nước Việt Nam Trung Quốc Mối quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc khẳng định Hiệp định hợp tác du lịch...
 • 122
 • 118
 • 1

ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch

ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
... Trên sở thông tin vậy, khách du lịch tiềm lựa chọn sản phẩm du lịch phù hợp Thực trạng việc sử dụng ấn phẩm thông tin du lịch Sự quan tâm khách du lịch ấn phẩm thông tin du lịch nói chung Trong ... lý nhà nước du lịch xem xét, lựa chọn phương tiện truyền tải thông tin du lịch phục vụ cho trình xúc tiến quảng du lịch Trong ấn phẩm thông tin du lịch, thông thường khách du lịch tiềm quan ... tải thông tin du lịch trực tiếp đến thị trường Vai trò ấn phẩm thông tin du lịch Là phương tiện cung cấp thông tin cho khách du lịch So với yếu tố trung gian chứa đựng thông tin du lịch khác, ấn...
 • 6
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động của ngành du lịch việt namthực trạng hoạt động của ngành du lịch việt nam trong thời gian quathực trạng hoạt động liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch việt namthực trạng hoạt động liên kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch việt namthực trạng hoạt động liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch việt nammột số giải pháp nhảm tăng cường hiệu quả hoạt động liên két quốc té góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch việt namthực trạng hoạt động của ngành du lịch việt nam trong thời gian quatăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịchcơ hội và thách thức của ngành du lịch việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếphương hướng phát triển của ngành du lịch việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếphân tích các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh đưa khách du lịch việt nam ra nước ngoài của trung tâm lữ hành quốc tế hanoiredtourscác nhân tố bên trong tác động đến hoạt động kinh doanh đưa khách du lịch việt nam ra nước ngoài của trung tâm lữ hành quốc tế hanoi red tourscác nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh đưa khách du lịch việt nam ra nước ngoài của trung tâm lữ hành quốc tế hanoi red toursthực trạng hoạt động kinh doanh đưa khách du lịch việt nam ra nước ngoài của trung tâm lữ hành quốc tế hanoi red toursgiai đoạn 2007 2009các biện pháp tổ chức hoạt động kinh doanh đưa khách du lịch việt nam ra nước ngoài của trung tâm lữ hành quốc tế hanoi red toursNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnKết quả thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi tại xã phú sơn huyện ba vì tỉnh hà tâyMĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập