Mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng bắc bộ)

Mối quan hệ giữa phật giáo tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng bắc bộ)

Mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng bắc bộ)
... khụng gian kin trỳc ú cng chớnh l nột c ỏo riờng cú ca Pht giỏo Vit Nam Hn na, nghiờn cu mi quan h gia Pht giỏo v tớn ngng dõn gian Vit Nam cũn nhm khng nh cn tớnh c thự ca Pht giỏo Vit Nam, khng ... Duy Anh (2006), Vit Nam Vn húa s cng, Nxb Vn húa Thụng tin, H Ni Đặng Văn Bài (2008), Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam, Tp Nghiờn cu Tụn giỏo, (số 05), tr.16-22 Ban ... giỏ tr hoỏ ca mi quan h gia Pht giỏo v tớn ngng dõn gian vựng ng bng Bc B nc ta hin 3.2 Nhim v - H thng hoỏ mt s ni dung lý lun c bn v Pht giỏo v tớn ngng dõn gian Vit Nam, mi quan h gia chỳng...
 • 7
 • 895
 • 2

Mối quan hệ giữa Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc bộ

Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa đồng bằng Bắc bộ
... vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu mối quan hệ Phật giáo (Phật giáo Bắc tông) tín ng-ỡng dân gian Việt Nam (tín ng-ỡng dân gian ng-ời Việt vùng đồng Bắc Bộ) qua số chùa tiêu biểu vùng đồng Bắc Bộ ... ng-ỡng dân gian vùng đồng Bắc Bộ n-ớc ta Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối t-ợng nghiên cứu Mối quan hệ Phật giáo tín ng-ỡng dân gian Việt Nam (qua nghiên cứu số chùa vùng đồng Bắc Bộ) 4.2 ... MốI QUAN Hệ GIữA PHậT GIáO TíN NGƯỡNG DÂN GIAN VIệT NAM 10 1.1 Một số nét Phật giáo Việt Nam 10 1.1.1 Quá trình du nhập phát triển đạo Phật Việt Nam 10 1.1.2 Đặc điểm Phật giáo...
 • 132
 • 417
 • 1

Mối quan hệ giữa phật giáo tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông)

Mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông)
... hội, trị mối 65 quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam 2.3.2 Phương thức thể mối quan hệ Phật giáo tín 74 ngưỡng dân gian Việt Nam CHƢƠNG BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VÀ 79 TÍN NGƢỠNG ... vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể qua số ... tín ngưỡng dân gian, biểu trưng tiêu biểu cho kết hợp Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việc nghiên mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể qua chùa Phật giáo Bắc tông nói riêng, chùa...
 • 168
 • 206
 • 0

Mối liên hệ giữa Phật giáo tín ngưỡng bản địa Việt Nam ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hoá Việt Nam

Mối liên hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam và ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hoá Việt Nam
... Mối liên hệ Phật giáo tín ngưỡng địa Việt Nam ảnh hưởng đời sống văn hoá Việt Nam I Mối liên hệ Phật giáo tín ngưỡng địa Việt Nam Phật giáo Việt Nam bắt nguồn từ Ấn Độ Trung Quốc, Phật giáo Việt ... sâu vào tư trở thành phận văn hoá, nếp sống người Việt Ảnh hưởng Phật giáo đời sống văn hoá người Việt thể rõ mặt Ảnh hưởng Phật Giáo qua dung hòa với tín ngưỡng truyền thống Khi truyền vào Việt ... người Việt để lại dấu ấn đặc sắc lịch sử văn hóa Việt Nam ngày Phật Giáo ảnh hưởng đời sống người dân mà ảnh hưởng qua góc độ nhân văn xã hội a Ảnh hưởng Phật Giáo qua ngôn ngữ Trong đời sống...
 • 20
 • 1,063
 • 9

Sự dung thông giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kì đầu du nhập

Sự dung thông giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kì đầu du nhập
... lúa làm lẽ sống Tìm hiểu dung thông Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kỳ đầu du nhập góp phần làm sáng tỏ đặc điểm đạo Phật du nhập vào Việt Nam thời kỳ đầu, mà có ý nghĩa thiết ... bàn du nhập Phật giáo vào Việt Nam sở phân tích giáo lý tư tưởng làm sở cho dung thông - Khảo sát trực tiếp dung thông Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu thời kỳ đầu du ... ảnh hưởng Phật giáo văn hóa, xã hội Việt Nam nhiều góc độ khác Về dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam có công trình: Luận văn TH.S Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ...
 • 31
 • 100
 • 0

Tìm hiểu mối quan hệ giữa phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở khu vực Đồng bằng bắc bộ

Tìm hiểu mối quan hệ giữa phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở khu vực Đồng bằng bắc bộ
... luận văn mối quan hệ Phật giáo với tín ngưỡng Mẫu khu vực đồng Bắc Bộ số khía cạnh bản: Mối quan hệ Phật giáo thời kỳ du nhập với tín ngưỡng Mẫu; Tín ngưỡng Mẫu tâm thức người dân đồng Bắc Bộ qua ... hóa mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực đồng Bắc Bộ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng: Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực đồng ... Việt khu vực đồng Bắc Bộ Thứ hai: Trình bày phân tích biểu mối quan hệ biện chứng Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực đồng Bắc Bộ qua hai thời kỳ: thời kỳ Phật giáo du nhập; thời kỳ Phật giáo...
 • 113
 • 855
 • 3

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu cơ
... dạng: Ăn mòn đều, ăn mòn cục bộ, ăn mòn rạn nứt, ăn mòn lựa chọn I.3 Các tiêu đánh giá mức độ ăn mòn kim loại Để đánh giá mức độ ăn mòn kim loại, ngời ta dựa vào số tiêu nh: + Khuynh hớng ăn mòn: ... tích bao phủ chất ức chế với bề mặt kim loại Tác dụng ức chế chất khác phụ thuộc nhiều yếu tố : + Bề mặt kim loại + Cấu trúc nhóm chức chất ức chế +Tơng tác chất ức chế : Với kim loại, với nớc, ... thiên khả ức chế ăn mòn Cần phải dựa vào nhiều thông số cấu trúc Tuy nhiên khuôn khổ luận văn này, thời gian có hạn nên em tiếp tục nghiên cứu ảnh hởng cấu trúc phân tử phức chất khả ức chế ăn mòn...
 • 61
 • 938
 • 3

mối quan hệ giữa cung tiền giá chứng khoán ở việt nam

mối quan hệ giữa cung tiền và giá chứng khoán ở việt nam
... đổi giá chứng khoán không ảnh hưởng đến thay đổi cung tiền Dựa sở kết đó, nghiên cứu kết luận mối quan hệ cung tiền giá chứng khoán Việt Nam có ngắn hạn mối quan hệ chiều, từ cung tiền đến giá chứng ... định mối quan hệ cung tiền giá chứng khoán Việt Nam ngắn hạn dài hạn Theo hai chiều từ cung tiền đến giá chứng khoán ngược lại - Giải thích mức độ ảnh hưởng cung tiền đến giá chứng khoán Việt Nam ... mối quan hệ cung tiền giá chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu tác động qua lại cung tiền giá chứng khoán Việt Nam Với giá chứng khoán Việt Nam đại diện số, Việt...
 • 66
 • 51
 • 0

mối quan hệ giữa tỷ giá cán cân thương mại việt nam

mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại việt nam
... phá giá cá tra tôm Việt Nam 2.6 Tóm tắt chương Chương tác giả trình bày tổng quan khái niệm tỷ giá, cán cân thương mại, mối quan hệ tỷ giá đến cán cân thương mại, nghiên cứu tỷ giá nước tác giả ... để nghiên cứu đề tài Mối quan hệ tỷ giá Cán Cân Thương Mại Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định tác mối quan hệ tỷ giá giá đến CCTM Việt Nam ngắn hạn dài hạn, ... động tỷ giá đến cán cân thương mại xác định mô hình hồi quy mối quan hệ hai nhân tố Kết cho thấy Tỷ giá hối đoái cán cân thương mại quan hệ với dài hạn ngắn hạn, ngắn hạn, tác động tỷ giá có...
 • 80
 • 37
 • 0

Sự dung thông giữa phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập

Sự dung thông giữa phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập
... Sự dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu luận văn Phật giáo tôn giáo lớn giới nay, truyền bá vào Việt Nam ... ảnh hưởng Phật giáo văn hóa, xã hội Việt Nam nhiều góc độ khác Về dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam có công trình: Luận văn TH.S Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ ... qua lại Phật giáo tín ngưỡng truyền thống tạo nên dung thông chúng Do đó, luận văn định hướng nghiên cứu làm rõ dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời đầu du nhập Mục...
 • 97
 • 566
 • 0

Sự tái hiện cuộc va chạm Đông Tây thời thuộc địa trong văn học đương đại Việt Nam (qua nghiên cứu một số trường hợp[145202]

Sự tái hiện cuộc va chạm Đông Tây và thời thuộc địa trong văn học đương đại Việt Nam (qua nghiên cứu một số trường hợp[145202]
... đại học quốc gia hà nội TR-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn H THU HNG S TI HIN CUC VA CHM ễNG TY V THI THUC A TRONG VN HC NG I VIT NAM (QUA NGHIấN CU MT S ... cao ng Trong lun Thc s ngnh Ng vn, Tng Th Thanh ó nghiờn cu nhng úng gúp ca nh tin trỡnh i mi hc Vit Nam 10 ti Nhng úng gúp ca Nguyn Xuõn Khỏnh vo tin trỡnh i mi tiu thuyt Vit Nam ng i (Qua hai ... sc, nhiu giỏ tr, va c ỏo li va cú tớnh ph quỏt Tuy nhiờn i tng ca chỳng tụi li khụng phi l quỏ trỡnh lai ghộp t nhiờn ú m l s lai ghộp mang tớnh cht hu thuc a Trong lch s Vit Nam cú th d dng thy...
 • 131
 • 169
 • 0

Bài giảng mối quan hệ giữa lãi suất tín dụng

Bài giảng mối quan hệ giữa lãi suất và tín dụng
...     Để tính lãi suất hoàn vốn i* giải phương trình 10/26/12 44 LÃI SUẤT VÀ TỶ SUẤT LI TỨC  Mối quan hệ lãi suất giá trái phiếu: mối quan hệ lãi suất đáo hạn, lãi suất hành lãi suất coupon ... tức tín dụng PHÂN LOẠI TÍN DỤNG  Căn vào yếu tố thời hạn tín dụng    Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung hạn Tín dụng dài hạn  Căn vào yếu tố đối tượng tín dụng   Tín dụng vốn lưu động Tín dụng ... 10/26/12 Lãi suất tiền gửi ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất liên ngân hàng Lãi suất 36 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT  Phương pháp tính lãi: ...
 • 60
 • 2,116
 • 14

MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VĂN HỌC ẤN ĐỘ, NHẬT BẢN

MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VÀ VĂN HỌC ẤN ĐỘ, NHẬT BẢN
... chung BÀI 2: HINDU GIÁO VÀ THẦN THOẠI ẤN ĐỘ • Văn học Ấn Độ văn học đa ngữ Nhiều học giả dùng dạng thức số nhiều: văn học Ấn Độ để văn học Ấn Độ Văn học Ấn Độ in dấu sâu đậm tôn giáo Vì có nhà nghiên ... nghiên cứu nói rằng: Ấn Độ, tôn giáo đọc cho văn học chép Nhưng nhận thấy mối quan hệ đồng Nhiều tác phẩm tôn giáo đồng thời tác phẩm văn học Về trình phát triển, văn học Ấn Độ có truyền thống ... bậc giới Đây quê hương số tôn giáo lớn giới đạo Phật đạo Hindu nhà chung nhiều tôn giáo khác AD trở thành tiểu vũ trụ tôn giáo triết học N Menon Các tôn giáo triết học chung sống với cách hòa...
 • 30
 • 1,232
 • 7

Mối quan hệ giữa tôn giáo nghệ thuật

Mối quan hệ giữa tôn giáo và nghệ thuật
... an Thơ tôn giáo người Trung Hoa, điều vừa thể “vai trò tôn giáo thơ”, vừa xác thơ tôn giáo có kết hợp nhuần nhị nhau, làm thơ dạng tu thiền Bởi vậy, thơ thiền trở thành điểm hội tụ tôn giáo thơ ... Chu Quang Tiềm cho “Thi nhân, nghệ thuật gia tín đồ cuồng nhiệt tôn giáo, đa số dựa vào di tình tác dụng (tức “vật ngã đồng nhất” ) mà tạo cho vũ trụ có linh hồn” Ngược lại, nhờ thơ mà Phật giáo ... tôn giáo họ coi tôn giáo trang sức, điểm xuyết làm cho đời sống ngày bớt khổ não, lúc đau ốm lìa cõi trần Vì họ phải tìm nguồn linh cảm xúc động thơ.” (Lâm ngữ Đường) Nhưng lí nhất, tiền đề quan...
 • 11
 • 444
 • 1

Bài giảng Mối quan hệ giữa Phật giáo với văn học

Bài giảng Mối quan hệ giữa Phật giáo với văn học
... văn lớn tuyên bố rằng “Tôi sáng tác dưới ánh sáng của chúa” (Lep Tônxtôi), tức có nghĩa là văn học nghệ thuật gắn liền với tôn giáo - Mối quan hệ giữa tôn giáo với văn ... thành ngọn nguồn gợi cảm hứng cho sáng tạo văn chương Tư Phật giáo với tư văn học Tác phẩm văn học là kết quả tư của nhà văn Đó là quá trình chiêm nghiệm, nghiền ngẫm ... những suy nghĩ bước đầu về mối quan hệ giữa văn học với Phật giáo Chính mối quan hệ này là sở để tìm hiểu những đặc điểm của một bộ phận văn học được sáng tác dưới...
 • 6
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ giữa tài chính và tín dụngmối quan hệ giữa tôn giáo và đạo đứcmối quan hệ giữa phát triển và môi trườngmối quan hệ giữa tôn giáo và pháp luậtmối quan hệ giữa tôn giáo và chính trịmối quan hệ giữa ngoại giao và kinh tếmối quan hệ giữa cảm thán và tình thái trong tiếng việtmối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanhmối quan hệ giữa các chế tài theo luật thương mại việt nambiểu đồ 6 mối liên hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán việt namtín ngưỡng dân gian việt namnhững nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian việt namtục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian việt namđặc điểm tín ngưỡng dân gian việt namtứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian việt namNghiên cứu tự động hóa quá trình hàn hồ quang bằng robot hàn di độngNghiên cứu thiết kế hệ thống chẩn đoán OBD – 2 để chẩn đoán lỗi các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tôNghiên cứu thiết kế tính toán trục vít đôiNghiên cứu thiết kế thanh ổn định xe tải nâng cao tính ổn định khi quay vòngNghiên cứu thiết kế, chế tạo đầu đo khí nén có độ phân giải cao ứng dụng đo sai lệch độ trònNghiên cứu ứng dụng công nghệ CADCAM trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra bánh răng trụ thân khaiNghiên cứu ứng dụng giao diện AWESIM phục vụ cho kỹ thuật mô hình, mô phỏng trong sản xuất công nghiệpThiết kế chế tạo hệ cơ điện tử điều khiển tổ hợp hệ 2, 3, 4 động cơ bướcNghiên cứu ứng dụng phần mềm catia trong lập trình thiết kế và gia công chi tiết cơ khí trên máy CNCNghiên cứu, tích hợp hệ thống cơ khí, thủy lực và điều khiển CNC trong máy uốn ốngNghiên cứu, tính toán cấu hình xe máy hybridNghiên cứu, tính toán, thiết kế mô phỏng động học và kết cấu cơ khí một số loại đồ gá hàn hồ quang bán tự động, tự động dùng cho hàn ống và một số kết cấu hàn phức tạpPhân tích các cấu hình xe tải nhẹ phù hợp với điều kiện việt namPhân tích kết cấu trụ đứng của thân máy phay CNC với giải pháp tối ƣu hóa topologyTạo hình các bề mặt phức tạp và gia công trân máy cắt dây tia lửa điệnTính toán động học, động lực học trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu hexapodTính toán và khảo sát hoạt động của các cơ cấu gài số trong hộp số tự động của ô tôTự động hóa quá trình hàn ống xả xe máy bằng PLCXây dựng mô hình tính toán hệ thống đai an toàn cho người lái xeXác định cơ sở lý thuyết nâng cao hiệu quả phanh ô tô
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập