Khóa luận ứng dụng simulink khảo sát tính chất khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512

khảo sát tính chất khởi hành tăng tốc của ô UAZ31512

khảo sát tính chất khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512
... SIMULINK KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỞI HÀNH VÀ TĂNG TỐC CỦA Ô TÔ 3.1 Mô hình khởi hành tăng tốc ô Khối ly hợp kết hợp động hộp số, tham số điều khiển ly hợp lực ép p lên bề mặt ma sát Các thông số ... tiến hành cách dịch chuyển bánh trục trung gian hộp số phụ CHƯƠNG LỰC VÀ MÔ MEN TRÊN XE Ô TÔ 2.1 Các lực mô men tác động lên ô 2.1.1 Mô men chủ động Khi ô máy kéo làm việc công suất mô men ... Matlab – Simulink khảo sát qúa trình khởi hành tăng tốc ô UAZ31512 3.2.1 Giới thiệu Matlab – Simulink Để giải mô hình toán xây dựng, ta sử dụng phương pháp mô Đây cách thức mô thông qua vật chuẩn...
 • 72
 • 268
 • 0

KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ HỌC VẬT LÝ CỦA TRE MỠ(Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (BambusaIatiflora

KHẢO  SÁT  TÍNH  CHẤT  CƠ  HỌC  VÀ  VẬT  LÝ  CỦA  TRE  MỠ(Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (BambusaIatiflora
... THỊ MỸ HẠNH, xin tiến hành nghiên cứu đề tài:“KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA TRE MỢ (Bambusa Vulgaris), TRE GAI (Bambusa Spinosa), TRE TÀU (Bambusa Iatiflora)” Do hạn chế thời gian dụng ... cứu xác đònh tính chất học vật lí loại tre điều cần thiết cấp bách 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài khảo sát tính chất vật học loại tre: tre Mỡ, tre Gai, tre Tàu nhằm để: ... Việc xác đònh tính chất tre bao gồm tính chất vật lý, tính chất học, để xây dựng sở khoa học giúp cho việc tìm hiểu tre phân tích đánh giá chất lượng tre đònh hướng sử dụng cách hợp lý, tiết kiệm...
 • 54
 • 98
 • 2

luận văn ứng dụng simulink khảo sát dao động của phần tử cơ cấu treo ô

luận văn ứng dụng simulink khảo sát dao động của phần tử cơ cấu treo ô tô
... chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo bánh xe 2.1.3 Khảo sát dao động ô thông qua mô hình dao động liên kết Khảo sát dao động ô thông qua mô hình dao động liên kết (mô hình phẳng) nhằm tìm hiểu ... sát mô hình không gian Hình 2.4 - Mô hình không gian xe 2.3.4 Hàm kích động Chuyển động ô mặt đường không phẳng sinh dao động khối lượng phần không treo khối lượng phần treo ô Độ mấp mô ... hệ dao động hai phần tử khối lượng Khảo sát tính chất dao động ô tô, với tư cách hệ hai khối lượng: phần khối lượng treo gồm khối lượng khung, gầm, động người ngồi xe; phần khối lượng không treo...
 • 83
 • 109
 • 0

luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng thủy văn ảnh hưởng của chế độ thủy văn lên việc sử dụng đất đai trà vinh

luận văn tốt nghiệp khảo sát hiện trạng thủy văn và ảnh hưởng của chế độ thủy văn lên việc sử dụng đất đai ở trà vinh
... vậy, chế độ thủy văn Trà Vinh chịu nhiều biến động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng đất đai vùng Trên sở đó, đề tài Khảo sát trạng thủy văn ảnh hƣởng chế độ thủy văn lên việc sử dụng đất ... PHƢƠNG LINH KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG THỦY VĂN VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ THỦY VĂN LÊN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Ts VĂN PHẠM ĐĂNG ... sau: Luận văn tốt nghiệp Năm học: 2011 - 2012  Xác định trạng chế độ thủy văn  Xác định trạng việc sử dụng đất đai  Xem xét mối quan hệ chế độ thủy văn việc sử dụng đất đai Luận văn tốt nghiệp...
 • 113
 • 211
 • 0

khảo sát tính chất gây bệnh đáp ứng miễn dịch của virus viêm não nhật bản chủng ctmp-7 trên chuột bạch

khảo sát tính chất gây bệnh và đáp ứng miễn dịch của virus viêm não nhật bản chủng ctmp-7 trên chuột bạch
... nhim virus qua vt t ca mui cú mang virus heo b nhim virus s phỏt trin virus huyt Thi gian nhim virus huyt heo kộo di t 12 gi n vi ngy Virus lan ta n gan, lỏch v c, virus nhõn lờn lm tng virus ... acid Virus adjusting diluent Viờm nóo Nht Bn ix TểM LC ti Kho sỏt tớnh cht gõy bnh v ỏp ng dch ca virus viờm nóo Nht Bn chng CTMP-7 trờn chut bch c thc hin nhm tỡm hiu tớnh cht gõy bnh ca virus ... NGOI NC 2.2.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc Nm 1934, virus viờm nóo Nht Bn c phõn lp t nóo bnh nhõn cht viờm nóo, virus ny c xem nh chng virus mu ca virus viờm nóo Nht Bn v c t tờn l Nakayama (Mitamura...
 • 47
 • 79
 • 0

khảo sát tính chất gây bệnh gây đáp ứng miễn dịch của virus viêm não nhật bản chủng nakayama trên gà con

khảo sát tính chất gây bệnh và gây đáp ứng miễn dịch của virus viêm não nhật bản chủng nakayama trên gà con
... tài: Khảo sát tính chất gây bệnh gây đáp ứng miễn dịch virus viêm não Nhật Bản chủng Nakayama con Mục tiêu đề tài: - Khảo sát tính chất gây bệnh virus VNNB chủng Nakayama - Khả đáp ứng ... Nakayama con Với mục tiêu khảo sát tính chất gây bệnh virus VNNB khả gây đáp ứng kháng thể sau tiêm virus viêm não Nhật Bản chủng Nakayama Chúng thu số kết sau: - Vào ngày thứ sau gây nhiễm virus ... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y ….  … NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THÚY KHẢO SÁT TÍNH CHẤT GÂY BỆNH VÀ GÂY ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VIRUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG NAKAYAMA TRÊN GÀ CON Trung tâm Học...
 • 60
 • 77
 • 0

Khảo sát tình trạng mù chữ tái mù chữ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ( Luận văn ThS. Ngôn ngữ học )

Khảo sát tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ( Luận văn ThS. Ngôn ngữ học )
... 36 Nam Tổng Nữ Tỷ Tổng lệ Phƣờng (ngƣời) chữ Tái Tỷ chữ (ngƣời) chữ (ngƣời) (% ) Nam 277 49 lệ (ngƣời) (% ) 7.69 25 Tỷ lệ Tái Tỷ (% ) chữ (ngƣời) 9.02 323 102 lệ (ngƣời) (% ) 31.57 22 ... cứu tình hình chữ tái thành phố Điện Biên Phủ, lại khảo sát phƣờng Nam Thanh nhƣ đại diện cho thành phố Điện Biên Phủ 27 Chƣơng 2: TÌNH TRẠNG MÙ CHỮ VÀ TÁI MÙ CHỮ PHƢỜNG NAM THANH, THÀNH ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -* - NGUYỄN THỊ HUYỀN KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MÙ CHỮ VÀ TÁI MÙ CHỮ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Luận văn...
 • 88
 • 158
 • 0

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô và khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng
... văn chế tạo màng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi nhiệt- điện- quang chúng Mục đích luận văn Trên sơ nêu trên, đề tài: chế tạo màng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi nhiệt- điện- quang ... nhiệt- điện- quang chúng nhằm tập trung giải số vấn đề sau: - Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử liên quan đến tính chất màng mỏng VO2 cấu trúc nanô Chế tạo vật liệu màng mỏng VO2 cấu trúc ... trúc nanô phương pháp bốc bay nhiệt chùm tia điện tử Khảo sát tính chất biến đổi nhiệt- điện- quang công chế tạo vật liệu đem lại màng mỏng có hiệu ứng nhiệt sắc cao Trên sở mẫu màng mỏng VO2 chế tạo...
 • 18
 • 236
 • 0

KHẢO sát, TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TREO XE ô BUS THACO KINGLONG KB120SH

KHẢO sát, TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TREO XE ô tô BUS THACO KINGLONG KB120SH
... hình ảnh xe KB120SH 26 Khảo sát tính tốn kiểm nghiệm hệ thống treo xe Bus THACO KINGLONG KB120SH 27 Khảo sát tính tốn kiểm nghiệm hệ thống treo xe Bus THACO KINGLONG KB120SH Cửa thôn g gió ... - Hệ thống treo túi hơi, tự cân Sản xuất Mỹ 24 Khảo sát tính tốn kiểm nghiệm hệ thống treo xe Bus THACO KINGLONG KB120SH Hình 2-1 Xe KB120SH 25 Khảo sát tính tốn kiểm nghiệm hệ thống treo xe ... khí nén 37 Khảo sát tính tốn kiểm nghiệm hệ thống treo xe Bus THACO KINGLONG KB120SH Khảo sát hệ thống treo 3.1 Sơ đồ ngun lý hoạt động hệ thống treo xe KB 120SH Hệ thống treo xe KB120SH sử...
 • 73
 • 608
 • 3

khảo sát tính chất nén hillery chất sub poisson bậc cao của trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn

khảo sát tính chất nén hillery và chất sub poisson bậc cao của trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn
... niệm tính chất trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn lẻ sau tiến hành khảo sát tính thống kê sub- Poisson bậc cao tính chất nén Hillery bậc cao trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn với hàm phi tuyến ... thống kê sub- Poisson bậc cao trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn với hàm phi tuyến f (ˆ ) = n 2+kˆ ; n - Khảo sát trình nén Hillery bậc cao trạng thái kết hợp phi tuyến chẵn với hàm phi tuyến f ... dạng trạng thái kết hợp phi tuyến, nghĩa tập hợp trạng thái kết hợp phi tuyến lập thành hệ đủ • Tính chất 4: Khác với trạng thái kết hợp thông thường, trạng thái kết hợp phi tuyến trạng thái phi...
 • 57
 • 200
 • 0

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô và khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng
... văn chế tạo màng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi nhiệt- điện- quang chúng Mục đích luận văn Trên sơ nhƣ nêu trên, đề tài: chế tạo màng VO2 cấu trúc nanô khảo sát tính chất biến đổi ... đổi nhiệt- điện- quang chúng nhằm tập trung giải số vấn đề sau: - Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử liên quan đến tính chất màng mỏng VO2 cấu trúc nanô - Chế tạo vật liệu màng mỏng VO2 ... VO2 cấu trúc nanô phƣơng pháp bốc bay nhiệt chùm tia điện tử - Khảo sát tính chất biến đổi nhiệt- điện- quang công chế tạo vật liệu đem lại màng mỏng có hiệu ứng nhiệt sắc cao - Trên sở mẫu màng mỏng...
 • 56
 • 101
 • 0

Khảo sát tình trạng việc làm phản hồi của dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chính quy trường đại học dược hà nội các năm 2006, 2007, 2008

Khảo sát tình trạng việc làm và phản hồi của dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chính quy trường đại học dược hà nội các năm 2006, 2007, 2008
... kiện làm việc tốt" lý DSĐH quan tâm nhiều (33,2%) lựa chọn công việc [2] Cơ hội việc làm DƯỢc tốt nghiệp hệ quy trường đại học Dược Nội năm 2006, 2007, 2008 cao Tỷ lệ dược việc làm ... chí tốt nghiệp năm 2006, 2007, 2008 đánh giá theo hướng tích cực chất lượng đào tạo nhà trường khoá trường phía sau, thể rõ thông qua tiêu chí giảng viên, sở vật chất Tiến hành thu thập ý kiến phản ... viên có việc làm lần đầu sau 86 Tạp chí NGHIÊN cứu Dược VÀ THÔNG TIN THUỐC tháng tốt nghiệp, tỷ lệ 100% sau 12 tháng tốt nghiệp Đại đa số DSĐH có công việc phù hỢp với chuyên môn đào tạo SÔ3 năm...
 • 5
 • 25
 • 0

Khảo sát tình hình thực hành làm hợp đồng mua bán nguyên liệu của người kinh doanh thức ăn đường phố thành phố Bến Tre năm 2015

“ Khảo sát tình hình thực hành và làm hợp đồng mua bán nguyên liệu của người kinh doanh thức ăn đường phố thành phố Bến Tre năm 2015
... đường phố thành phố Bến Tre năm 2015 - Mục tiêu chuyên biệt Mô tả đặc tính chung mẫu nghiên cứu Tình hình thực hành người kinh doanh thức ăn đường phố Hợp đồng mua bán nguyên liệu người kinh doanh ... gia, thực phẩm bao gói - Bột sản phẩm từ bột - Rau củ Có hợp đồng mua bán nguyên liệu: sở có hợp đồng mua bán nguyên liệu • Không có hợp đồng mua bán nguyên liệu: sở không làm hợp đồng làm hợp đồng ... mua bán nguyên liệu 100 người kinh doanh thức ăn đường phố địa bàn thành phố Bến Tre cho thấy: Mẫu ngẫu nhiên có tính đại diện cho người kinh doanh thực phẩm địa bàn thành phố Bến Tre Tỷ lệ người...
 • 14
 • 94
 • 0

Khảo sát tình trạng mù chữ tái mù chữ thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên

Khảo sát tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên
... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -* - NGUYỄN THỊ HUYỀN KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MÙ CHỮ VÀ TÁI MÙ CHỮ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Luận văn Thạc sỹ Chuyên ngành: ... chọn đề tài nghiên cứu Khảo sát tình trạng chữ tái chữ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên : Trường hợp chọn thí điểm địa bàn phường Nam Thanh để tiến hành khảo sát với mong muốn nhằm ... 2: TÌNH TRẠNG MÙ CHỮ VÀ TÁI MÙ CHỮ PHƢỜNG NAM THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦError! Bookmark not defined 2.1.Tổng hợp kết khảo sát phường Nam ThanhError! Bookmark not defined 2.2 Tình trạng mù...
 • 20
 • 5
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập