PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM MELAMINE

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm
... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy ... vi sinh vật khác Vi c xác đònh rõ ràng vi sinh vật sở kiểu hình công vi c khó khăn vi sinh vật có mối quan hệ họ hàng xa có kiểu hình tương tự số đặc điểm Phương pháp cổ điển để xác đònh vi sinh ... đếm 1.2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa...
 • 56
 • 10,053
 • 119

Kỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệm
... hợp màu đồng Lựa chọn phương pháp tạo hạt - dập viên 2.1 Phương pháp tạo hạt ươt Đây phương pháp thông dụng Ưu điểm: dễ bảo đảm độ bền học viên Dược chất dễ phân phối vào viên Quy trình thiết ... Mục đích: thêm vào viên để nhận biết, phân biệt số loại viên, làm cho viên đẹp để kiểm soát phân tán số dược chất dùng liều thấp viên Nhược điểm: làm cho trình bào chế bảo quản viên thêm phúc ... thành viên, diện tích BMTX dược chất với môi trường hoà tan bị giảm nhiều, với dược chất tan bào chế viên nén không tốt, SKD thuốc bị giảm nhiều SKD viên nén thay đổi thất thường trình bào chế, ...
 • 14
 • 24,791
 • 182

Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm
... sau Sơ đồ dập viên theo phương pháp tạo hạt ướt Bột đơn Trộn Tá dược dính lỏng Bột kép Nhào trộn Xát hạt Sấy sửa hạt Khối ẩm Phun sấy (tầng sôi) Hạt ướt Hạt khô Trộn tá dược Viên nén 2.2 Phng...
 • 37
 • 6,593
 • 43

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc nangvà phương pháp kiểm nghiệm
... Mothes, sinh viên người Pháp sáng chế năm 1834 phương pháp nhúng khuôn Sáu năm sau (1984) phương pháp ép khuôn kim loại phát minh, đến năm 1932 phương pháp cải tiến thành phương pháp ép trục quay Nang ... phân gelatin, PH cao làm vỏ nang cứng lại 2.3/ Các phương pháp bào chế nang mềm: 2.3.1 Phương pháp nhúng khuôn: Là phương pháp áp dụng để chế nang mềm qui mô nhỏ Khuôn giá kim loại hình trái ... thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp đóng theo thể tích phương pháp phân liều piston + Phương pháp đóng theo thể tích: Bột thuốc phân phối qua phiễu, mầm đựng thân...
 • 25
 • 6,374
 • 137

Kĩ thuật bào chế thuốc tiêm và phương pháp kiểm nghiệm thuốc

Kĩ thuật bào chế thuốc tiêm và phương pháp kiểm nghiệm thuốc
... dùng phương pháp nuôi cấy mẫu thuốc tiêm môi trường nuôi cấy thích hợp Có phương pháp thử phương pháp màng lọc phương pháp cấy trực tiếp 4.6 Chất gây sốt (Pyrogen) Thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm ... vào lọ thao tác rút thuốc để tiêm, đảm bảo liều thuốc lại lọ luôn vô khuẩn Các thuốc tiêm tĩnh mạch với liều > 15ml, thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm vào mãng cầu, thuốc tiêm vào dịch não tủy, tuyệt ... thu thuốc sau tiêm bắp thường giảm Bệnh nhân ưng thư trình chuyển hoá thuốc tăng nên nồng độ thuốc mô thường thấp VI .Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền Định nghĩa: Chế phẩm dùng để tiêm chế...
 • 32
 • 17,578
 • 86

Kỹ thuật bào chế và phương pháp kiểm nghiệm thuốc tiêm

Kỹ thuật bào chế và phương pháp kiểm nghiệm thuốc tiêm
... trước tiêm, để tiêm vào thể theo nhiều đường tiêm khác Các đường đưa thuốc Thuốc tiêm vào thể theo đường tiêm khác Đối với đường tiêm thuốc vào thể dung nạp thể tích thuốc định Các đường tiêm thuốc ... đường tiêm thường gặp:  Tiêm da  Tiêm da  Tiêm bắp  Tiêm tĩnh mạch  Tiêm động mạch  Tiêm trực tiếp vào tim  Tiêm cột sống  Tiêm vào khớp túi bao khớp  Tiêm vào mắt Phân loại thuốc tiêm ... khuẩn thuốc trình sử dụng thuốc  Chất sát khuẩn đưa vào chế phẩm thuốc tiêm đơn liều chế phẩm thuốc tiêm pha chế, sản xuất kỹ thuật vô khuẩn.Chất sát khuẩn có thuốc tiêu diệt vi ngẫu nhiên rơi vào...
 • 57
 • 2,981
 • 37

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm
... dịch ruột 3.3.4 Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt nang cứng nang mềm có vỏ nang hay thuốc nang nang vỏ nang thuốc nang bào chế đặc biệt, để kiểm soát hay chương ... đóng nang, dùng dụng cụ gạt đầy vào thân nang Trong công nghiệp có nhiều phương pháp đóng thuốc vào nang phụ thuộc vào loại thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp ... viên nang 3.3.1 .Thuốc nang cứng Thuốc nang cứng có vỏ nang gồm phần hình trụ lồng khít vào nhau, phần có đầu kín, đầu hở Thuốc đóng nang thường dạng rắn bột cốm 3.3.2 Thuốc nang mềm Có vỏ nang...
 • 25
 • 12,085
 • 70

Phương pháp kiểm nghiệm vi thực vật trong thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm vi thực vật trong thực phẩm
... với vi sinh vật riêng lẻ Phương pháp đếm đóa có hiệu vi c xác đònh vi sinh vật cụ thể vi sinh vật mục tiêu diện số lớn tập hợp vi sinh vật, diện với số lượng thấp không phát phương pháp Trong ... đếm 1.2 Phương pháp ước đoán số lượng vi sinh kỹ thuật MPN (Most Probable Number): Phương pháp MPN phương pháp thay phương pháp đếm khuẩn lạc để xác đònh mật độ vi sinh vật mẫu, phương pháp dựa ... phân biệt vi sinh vật mục tiêu từ tập hợp vi sinh vật Trong kiểm nghiệm vi sinh vật, thử nghiệm sau dây thương xuyên sử dụng: Thử nghiệm Bile esculin Nguyên tắc: Nhằm xác đònh khả vi sinh vật thủy...
 • 56
 • 735
 • 7

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 1

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 1
... mà dạng bào chế đổi hình thức Tuy nhiên ngành bào chế nước ta bào chế quy ước 3 Một số khái niệm hay dùng bào chế 3 .1 Dạng thuốc (dạng bào chế) :   Dạng thuốc sản phẩm cuối trình bào chế, dược ... thầy thuốc 3.2 Chế phẩm: Là sản phẩm bào chế nói chung nhiều dược chất.Có trường hợp sản phẩm trung gian để bào chế dạng thuốc khác (cao thuốc, vi nang, pellet…) 3.3 Biệt dược: Là chế phẩm bào chế ... I Đại cương bào chế Khái niệm bào chế Bào chế môn học nghiên cứu sở lý luận kỹ thuật thực hành pha chế, sản xuất dạng thuốc; tiêu chuẩn chất lượng, cách đóng gói bảo quản dạng thuốc nhằm phát...
 • 26
 • 2,316
 • 11

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 2

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 2
... II KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TRÊN ĐỘNG VẬT  2. 1 Nguyên tắc Kiểm nghiệm thuốc phép thử động vật dựa đáp ứng động vật thí nghiệm chế phẩm đưa vào thể liều lượng theo qui định thí nghiệm ... thuốc, hai loại thử nghiệm áp dụng nhiều là: - Kiểm nghiệm thuốc phương pháp thử động vật - Kiểm nghiệm thuốc thử nghiệm vi sinh vật        1 .2 Chất chuẩn Chất chuẩn yếu tố quan trọng để ... chuột chết, mẫu thử không đạt yêu cầu     2. 2 .2 Thử chất gây sốt • Nguyên tắc: Là phương pháp sinh học để kiểm tra chất lượng mẫu thử, dựa tăng thân nhiệt thỏ sau tiêm thuốc thử cần thử vào...
 • 37
 • 1,258
 • 7

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 3

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 3
... 2 u - Nhc im ca viờn nộn 2.1.u im - ó c chia liu ln tng i chớnh xỏc - Th tớch gn nh, d chuyn, mang theo ngi - D che du mựi v khú chu ca dc cht - Dc cht n nh, tui th di hn dng thuc lng - D u ... rut - Kộo di tỏc dng ca thuc - D nhn bit, phõn bit cỏc loi viờn - Lm tng v p ca viờn 3. 1 Bao ng: L cỏch truyn thng, ỏp dng t lõu viờn nộn vi ni bao quay trũn Bao ng gm cỏc giai on: - Bao nn - Bao ... nhiu l khỏ ln 3 Bao viờn * Mc ớch: - Che du mựi v khú chu ca dc cht - Trỏnh kớch ng ca dc cht vi niờm mc d dy - Bo v dc cht trỏnh tỏc ng ca cỏc yu t ngoi mụi nh m, ỏnh sỏng, dch v - Khu trỳ tỏc...
 • 37
 • 1,603
 • 17

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 4

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 4
... phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích Phiếu kiểm nghiệm văn pháp lý tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc, xác nhận kết kiểm nghiệm theo tài liệu kỹ thuật hợp pháp mẫu thuốc Phiếu phân tích văn pháp ... phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm ), tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm Dưới ... Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tiến hành phân tích mẫu thuốc đại diện cho lô thuốc phương pháp hoá học, lý học, hoá lý, sinh học… quy định để xem thuốc có đạt...
 • 25
 • 803
 • 5

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 5

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 5
... ruột 3.3.4 Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt nang cứng nang mềm có vỏ nang hay thuốc nang nang vỏ nang thuốc nang bào chế đặc biệt, để kiểm soát hay chương trình ... đóng nang, dùng dụng cụ gạt đầy vào thân nang Trong công nghiệp có nhiều phương pháp đóng thuốc vào nang phụ thuộc vào loại thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp ... vỏ nang, bào chế thuốc đóng vào nang nhiệm vụ nhà bào chế Oct 10, 2012 CHUYÊN ĐỀ Mục đích đóng thuốc vào nang - Che dấu mùi, vị khó chịu dược chất VD: nang dầu giun, dầu cá, chloramphenicol, nang...
 • 25
 • 1,363
 • 16

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 6

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 6
... khuẩn đưa vào số công thức thuốc tiêm với nồng độ thích hợp đó, nhằm trì độ vô khuẩn thuốc trình sử dụng thuốc  Chất sát khuẩn đưa vào chế phẩm thuốc tiêm đơn liều chế phẩm thuốc tiêm pha chế, sản ... nhiên rơi vào lọ thao tác rút thuốc để tiêm, đảm bảo liều thuốc lại lọ luôn vô khuẩn  Các thuốc tiêm tĩnh mạch với liều > 15ml, thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm vào mãng cầu, thuốc tiêm vào dịch ... chuyển hoá thuốc tăng nên nồng độ thuốc mô thường thấp VI .Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền 1.Định nghĩa:  Chế phẩm dùng để tiêm chế phẩm vô trùng dùng để tiêm, truyền, cấy vào thể người...
 • 57
 • 1,654
 • 10

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 7

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 7
... Các chương - Các khái niệm - Rối loạn tuần hoàn cục - Rối loạn chuyển hoá chất - Viêm - Sốt - Bệnh lý học hệ hô hấp - Bệnh lý học hệ tiêu hoá - Bệnh lý học chuyên khoa ... cựng quan trng, bao gm: - Sn sinh khỏng th - Phn ng thc bo - Chc nng gii c ca gan - o thi cỏc nhõn t gõy bnh, cỏc c t ngoi c th (nụn ma, phõn, nc tiu, m hụi, niờm dch ) - Tng sinh t bo Chc nng ... nh nhng úng gúp to ln ca Pasteur (182 1- 1895), Koch (1843 - 1900), Metnhicop, Eclich (1854 - 1915), tỡm vai trũ gõy bnh ca nhiu loi vi sinh vt n th k 20 - Th k ca in t v cng l th k ca sinh hc,...
 • 48
 • 1,057
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp kiểm nghiệm thực phẩmphương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩmcác phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩmphương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩmcác phương pháp kiểm nghiệm thực phẩmphương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩmbáo cáo phương pháp kiểm nghiệm vi sinhphuong phap kiem nghiem vien nenphương pháp kiểm nghiệm sản phẩm thủy sảnphương pháp kiểm nghiệm hạt giốngphương pháp kiểm nghiệm và bảo quản hạt giốngkỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệmkĩ thuật bào chế thuốc tiêm và phương pháp kiểm nghiệm thuốcbáo cáo kĩ thuật bào chế dung dịch thuốc và phương pháp kiểm nghiệm pptxphương pháp kiểm nghiệm hoạt chất thuốcHoàn thiện quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước tại học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh (tt)Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc việt nam (tt)Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh nam định (tt)Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt)Hoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của công ty cổ phần tập đoàn austdoor (tt)Doanh nghiệp tư nhânLuận văn tinh sạch pectinase bằng phương pháp nuôi cấy BS aspergillus awamoriHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (SHB) (tt)Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kon tum (tt)TV on chu hoa aCác chuyên đề tiếng pháp thi HSG các trường chuyên khu vực duyên hải đồng bằng bắc bộTD don xin vao doiBáo cao nhóm 4CT cau be thong minhUnit 11 how old are youBai 27 ve theo mauđề luyện thi thpt quốc gia môn sinh ( đề 1)đề luyện thi thpt quốc gia môn lý 12Tap viet cac not nhac tren khuong nhacHoc hat lop chung ta doan ket
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập