Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sử dụng đất có hiệu quả huyện ngeun, tỉnh sayaboury, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (TT)

đánh giá hiện trạng các hệ thống cấp nước sinh hoạt tại huyện luôngphabang, tỉnh luôngphabang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

đánh giá hiện trạng các hệ thống cấp nước sinh hoạt tại huyện luôngphabang, tỉnh luôngphabang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
... ñược cung cấp nước sinh hoạt Lào 1.3.1.2 Tình hình cấp nước sinh hoạt Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào nằm vùng châu thổ sông Mêkông, có biên giới giáp với ... hoạt huyện Luôngphabang, tỉnh Luôngphabang, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá ñược trạng quản lý khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt (NSH) tập trung ñịa bàn huyện ... cung cấp nước sinh hoạt Việt Nam 1.3 Giải pháp quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt Lào 12 1.3.1.Tình hình kết ñạt ñược cung cấp nước sinh hoạt Lào 12 1.3.2.Tình hình phát triển cấp nước sinh...
 • 73
 • 134
 • 0

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây hồ tiêu phục vụ phát triển vùng sản xuất tập trung ở huyện chư sê, tỉnh gia lai

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây hồ tiêu phục vụ phát triển vùng sản xuất tập trung ở huyện chư sê, tỉnh gia lai
... biệt l hớng dẫn trực tiếp tận tình, quý báu thầy giáo TS Bùi Huy Hiền Đồng thời Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Ch Sê, tỉnh Gia Lai v cán nhân dân x huyện Ch Sê đ tạo điều kiện thuận lợi để nghiên ... huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai 1.2.2 Yờu c u - Xỏc ủ nh cỏc y u t nh h ng ủ n s n xu t h tiờu huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai - Xỏc ủ nh di n tớch ủ t thớch h p cho s n xu t h tiờu t p trung Tr ng i h ... cho cõy h tiờu ph c v phỏt tri n vựng s n xu t t p trung huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai 1.2 M c ủớch, yờu c u c a ủ ti 1.2.1 M c ủớch Xỏc ủ nh ti m nng ủ t ủai v ủ xu t vựng s n xu t h tiờu t p trung...
 • 117
 • 571
 • 2

ứNG DụNG GIS ĐáNH GIá THíCH HợP ĐấT ĐAI PHụC Vụ SảN XUấT NÔNG NGHIệP HUYệN SƠN ĐộNG - TỉNH BắC GIANG

ứNG DụNG GIS ĐáNH GIá THíCH HợP ĐấT ĐAI PHụC Vụ SảN XUấT NÔNG NGHIệP HUYệN SƠN ĐộNG - TỉNH BắC GIANG
... - - - S1 Lỳa mu 1 S2 3,4 3,4 2 S3 - - - N - - - 3,4 1 S2 2 2 S3 2,3 - - - - - - - - S1 Chuyờn mu - N - S1 2 1 Cõy n qu S2 2 S3 1,3 3,4 - - - N - - - - - Để thuận tiện cho việc xác định cho yếu ... UBND huyện Sơn Động (2008) Báo cáo tổng kết cuối năm huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang UBND huyện Sơn Động (2009) Báo cáo thuyết minh kết thống kê đất đai đến 1/1/2009 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ... khoanh/vạt đất với đặc tính v tính chất đất đai thích hợp cho loại hình sử dụng đất (LUT), có điều kiện quản lý đất đai, khả sản xuất v cải tạo đất Bản đồ đơn vị đất đai l tập hợp đơn vị đất đai khu...
 • 9
 • 277
 • 2

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh vải của huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... nhân viên Phòng Tài nguyên & Môi trờng huyện Lục Ngạn, Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn tạo điều kiện giúp đỡ thời gian khảo sát thực địa huyện để phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp Cuối ... Cụng on III Điều tra xác Phân hạng Quy hoạch Thực định số lợng, chất thích nghi sử dụng đất quy hoạch lợng đất (quỹ đất) đất đai sử dụng S 2.1: Cụng on nghiờn cu v t v s dng t iu tra xõy dng bn ... nhiu tnh ton quc nh: Bc Ninh, H Giang, Qung Tr, ng Nai, nhm phc v quy hoch chuyn i c cu cõy trng, nh ú ó to nhiu vựng chuyờn canh cõy trng cú hiu qu cao Bc Giang l tnh trung du nỳi bao gm huyn...
 • 117
 • 111
 • 0

[Luận văn]đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất cấu cây trồng huyện hải hà, tỉnh quảng ninh

[Luận văn]đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất cơ cấu cây trồng huyện hải hà, tỉnh quảng ninh
... trí, chuyển đổi cấu trồng Chính vậy, đề t i nghiên cứu Đánh giá thích hợp đất đai v đề xuất cấu trồng huyện Hải H tỉnh Quảng Ninh đợc tiến h nh Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng trồng - Xây dựng ... đánh giá đất đai mặt tự nhiên v đánh giá đất đai mặt kinh tế - Đánh giá đất đai măt tự nhiên nhằm xác định tiềm v mức độ thích hợp đất đai với mục đích sử dụng đất cụ thể - Đánh giá đất đai mặt ... dụng đất LHSD đất dùng cho đánh giá đất đai 79 Bảng 4.9: Kết phân hạng thích hợp đất đai .85 Bảng 4.10 : Mức độ thích hợp cho loại hình sử dụng đất đai 86 Bảng 4.11: Đề xuất sử dụng đất...
 • 119
 • 442
 • 1

kết quả điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn

kết quả điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn
... lớn Kết đánh giá đất huyện Cao Lộc cho thấy hồi thích hợp tiềm đất, đặc sản huyện, trồng kết hợp với địa (chè tuyết, trám) cho hiệu cao, khả bảo vệ đất tốt Đất thích hợp cao cho mô hình đất feralit ... độ thích hợp: Theo điều kiện hạn chế, hạng đất phân thành mức độ thích hợp: S1 - thích hợp; S2 thích hợp; S3 - thích hợp; N - không thích hợp (Lê Thái Bạt cs, 2000) c Kết phân hạng thích hợp đất ... 215 Kết điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện hình thành 23 đơn vị đất đai (Bảng 3) c Quy mô diện tích đặc tính đơn vị đất đai loại đất huyện Trên đồ tỷ lệ 1/50000 với diện tích điều tra...
 • 5
 • 382
 • 3

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây cọc rào huyện hướng hoá, tỉnh quảng trị

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây cọc rào huyện hướng hoá, tỉnh quảng trị
... 4.3.1 Đất Nông nghiệp . 51 a Đất s n xu t Nông nghiệp... 51 b Đất Lâm nghiệp. 52 c Đất nuôi trồng thuỷ sản .53 d Đất nông nghiệp khác 53 4.3.2 Định hớng sử dụng đất đai đến năm 201553 a Đất ... ti li u h ng d n ủỏnh giỏ ủ t cho cỏc ti li u c th ủ c ban hnh nh: ỏnh giỏ ủ t cho nụng nghi p nh ma FAO, 1985; ỏnh giỏ ủ t cho lõm nghi p FAO, 1994; ỏnh giỏ ủ t cho nụng nghi p cú t i FAO, 1985 ... ng d n ủỏnh giỏ ủ t cho cỏc ủ i t ng c th ủ c ban hnh nh sau: - ỏnh giỏ ủ t cho n n nụng nghi p nh n c tr i (FAO, 1983) - ỏnh giỏ ủ t cho lõm nghi p (FAO,1984) - ỏnh giỏ ủ t cho n n nụng nghi p...
 • 94
 • 401
 • 3

Đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất cấu cây trồng huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh

Đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất cơ cấu cây trồng huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh
... hình sử dụng đất đai 77 4.4 Phân hạng thích hợp đất đai huyện Yên Hng 80 4.4.1 Phân hạng thích hợp đất đai 80 4.4.2 Kết phân hạng thích hợp đất đai 81 4.5 Đề xuất cấu trồng huyện Yên Hng 88 4.5.1 ... chuyển đổi cấu trồng Chính vậy, đề t i nghiên cứu Đánh giá thích hợp đất đai v đề xuất cấu trồng huyện Yên Hng - tỉnh Quảng Ninh đợc tiến h nh 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng trồng - Xây ... hớng: đánh giá đất đai mặt tự nhiên v đánh giá đất đai mặt kinh tế - Đánh giá đất đai măt tự nhiên nhằm xác định tiềm v mức độ thích hợp đất đai với mục đích sử dụng đất cụ thể - Đánh giá đất đai...
 • 121
 • 512
 • 2

Báo cáo khoa học: Kết quả điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn pdf

Báo cáo khoa học: Kết quả điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn pdf
... lớn Kết đánh giá đất huyện Cao Lộc cho thấy hồi thích hợp tiềm đất, đặc sản huyện, trồng kết hợp với địa (chè tuyết, trám) cho hiệu cao, khả bảo vệ đất tốt Đất thích hợp cao cho mô hình đất feralit ... độ thích hợp: Theo điều kiện hạn chế, hạng đất phân thành mức độ thích hợp: S1 - thích hợp; S2 thích hợp; S3 - thích hợp; N - không thích hợp (Lê Thái Bạt cs, 2000) c Kết phân hạng thích hợp đất ... 215 Kết điều tra đánh giá thích hợp đất đai huyện hình thành 23 đơn vị đất đai (Bảng 3) c Quy mô diện tích đặc tính đơn vị đất đai loại đất huyện Trên đồ tỷ lệ 1/50000 với diện tích điều tra...
 • 6
 • 325
 • 2

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 394
 • 0

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 549
 • 1

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
... khách quan hiệu sản xuất nông lâm kết hợp địa phương, việc thực đề tài luận án Đánh giá hiệu số hình nông lâm kết hợp tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần thiết Những kết đề ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BOUNCHOM BOUATHONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA ... R-V-C-Rg 77 4.21 Đánh giá hiệu môi trường hình V-C-Rg 78 4.22 Đánh giá hiệu tổng hợp hình NLKH huyện Bolikhan 79 4.23 Đánh giá hiệu kinh tế ngắn ngày hình R-V-C-Rg 81 4.24 Đánh giá hiệu kinh...
 • 172
 • 181
 • 0

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân tỉnh bình định

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân  tỉnh bình định
... S Ân Nghĩa, S Ân Nghĩa, Ân H u, S Ân Tư ng Tây, S Ân Tư ng Tây, Ân Tư ng Đông, S Ân Đ c, S Ân Đ c, Tăng B t H , Ân Phong, Ân Th nh, Tăng Doãn Văn (xã Ân Th nh), S Ân Tín, S Ân Tín, Ân M , Ân ... TNR tài nguyên r ng 11 UBND y ban nhân dân 12 UB DS-GGG-TE y ban Dân s - Gia đình - Tr em SVTH:Võ Đông Tùng Đánh giá hi n tr ng đ xu t hư ng s d ng tài nguyên r ng t i Huy n Hoài Ân- T nh Bình ... Đ ng b , quy n nhân dân huy n Hoài SVTH:Võ Đông Tùng Đánh giá hi n tr ng đ xu t hư ng s d ng tài nguyên r ng t i Huy n Hoài Ân- T nh Bình Đ nh Ân đ y m nh phát tri n kinh t nâng cao đ i s ng v...
 • 88
 • 312
 • 1

đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh công nghệ và nguyên liệu thực phẩm

đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh công nghệ và nguyên liệu thực phẩm
... HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Công nghệ nguyên liệu thực phẩm 2.1.1 Giới thiệu ... 39 2.2 Đánh giá thực trạng tài Công ty TNHH Công nghệ nguyên liệu thực phẩm 39 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài Công ty TNHH Công nghệ nguyên liệu thực phẩm 39 2.2.1.1 Đánh giá khái ... doanh công ty TNHH công nghệ nguyên liệu thực phẩm 82 CHƯƠNG III 83 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LIỆU...
 • 109
 • 271
 • 1

đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản hòa bình

đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản hòa bình
... CHNH CA DOANH NGHIP 1.1-HOT NG CA DOANH NGHIP V TI CHNH DOANH NGHIP 1.1.1 Hot ng ca doanh nghip nn kinh t th trng Nn kinh t th trng l mụi trng hot ng, phỏt trin ca cỏc doanh nghip, mi doanh nghip ... c ng kớ kinh doanh theo quy nh ca phỏp lut nhm mc ớch thc hin cỏc hot ng kinh doanh Theo kinh nghim cỏc nh kinh t hc ó ch ra,trong quỏ trỡnh phỏt trin, mi doanh nghip u phi gii quyt c kinh t ... Chớnh Lun cui khoỏ b-Kt qu hot ng kinh doanh Nhỡn bng 2.3- kt qu kinh doanh nm gn nht ta thy kt qu kinh doanh ca cụng ty qua cỏc nm gn õy cú nhng thay i ỏng chỳ ý Doanh thu thun khụng ngng tng lờn...
 • 72
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tổng hợp của các loại hình sử dụng đấtđánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh công nghệ và nguyên liệu thực phẩmmột số giải pháp phân bổ và sử dụng vốn có hiệu quả phục vụ cho cnh hđhtích hợp phần mềm ales và gis trong đánh giá thích nghi đất đai huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai potxtích hợp gis và phân tích đa tiêu chuẩn mca trong đánh giá thích nghi đất đaiđánh giá thích nghi đất đaiđánh giá thích nghi đất đaiđđánh giá thích nghi đất đaiđanh giá thích nghi đât đai năm 2013đánh giá thích nghi đất dai tỉnh tiền giangứng dụng gis đánh giá thích nghi đất đaidang gia thich hop dat daibước 5 đánh giá thích nghi đất đaithuc trang va co so de xuat nhung chi tieu danh gia chat luong tai nguyen phuc vu muc dich nong nghiep trong cac du an quy hoach su dung datđánh giá thích nghi đất đai hiện tạichọn kiểu sử dụng mô tả kiểu sử dụng cho đánh giá thích nghi đất đaiSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnbáo cáo thực tập tốt nghiệpTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập