Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia
... thiệu biện pháp bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia áp dụng, để từ có sở đề xuất biện pháp thích hợp Chương 3: Các biện pháp kỹ thuật bảo quản khả ứng dụng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ... hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 41 2.3.1 Tình hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I: 41 2.3.2 Tình hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ... đảm bảo vẹn toàn tài liệu lưu trữ Phạm vi đề tài: Với tên gọi "Nghiên cứu ứng dụng biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy Trung tâm Lưu trữ Quốc gia" , đề tài tập trung khảo sát, nghiên cứu...
 • 94
 • 189
 • 0

Các giải pháp bảo hiểm tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia

Các giải pháp bảo hiểm tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia
... trạng bảo hiểm tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 2.3.3 53 Nhận xét chung thực trạng bảo hiểm tài liệu Trung tâm 53 Lưu trữ Quốc gia Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP BẢO HIỂM TÀI LIỆU TẠI CÁC TRUNG ... trữ Quốc gia Chương 3: Đề xuất giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ giấy bảo quản Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Chương có trình bày giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ giải pháp chế sách; giải pháp ... liệu lưu trữ 43 2.3 Thực trạng bảo hiểm tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 47 2.3.1 Cơ sở pháp lý để tiến hành bảo hiểm tài liệu lưu trữ 47 2.3.2 Thực trạng bảo hiểm tài liệu lưu trữ Trung tâm...
 • 105
 • 615
 • 2

Các giải pháp bảo hiểm tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia

Các giải pháp bảo hiểm tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia
... trạng bảo hiểm tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ 2.3.3 Quốc gia III 53 Nhận xét chung thực trạng bảo hiểm tài liệu Trung tâm 53 Lưu trữ Quốc gia Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP BẢO HIỂM TÀI LIỆU TẠI CÁC TRUNG ... trữ Quốc gia Chương 3: Đề xuất giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ giấy bảo quản Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Chương có trình bày giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ giải pháp chế sách; giải pháp ... liệu lưu trữ 43 2.3 Thực trạng bảo hiểm tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 47 2.3.1 Cơ sở pháp lý để tiến hành bảo hiểm tài liệu lưu trữ 47 2.3.2 Thực trạng bảo hiểm tài liệu lưu trữ Trung tâm...
 • 20
 • 10
 • 0

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THẢM SÉT ĐỊA KỸ THUẬT (Geosynthetic clay liner) ĐỂ CHỐNG THẤM TRONG ĐẬP ĐẤT Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ ĐÔNG NAM BỘ

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THẢM SÉT ĐỊA KỸ THUẬT (Geosynthetic clay liner) ĐỂ CHỐNG THẤM TRONG ĐẬP ĐẤT Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ ĐÔNG NAM BỘ
... (Geosynthetic clay liner) 45 CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THẢM SÉT ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ CHỐNG THẤM TRONG ĐẬP ĐẤT 3.1 Câú tạo đặc tính kỹ thuật vật liệu thảm sét đòa kỹ thuật 3.1.1 Cấu tạo vật liệu 3.1.2 C¸c ... kỹ thuật công nghệ vật liệu thảm sét đòa kỹ thuật GCLs (Geosynthetic clay liner) làm tường nghiêng sân phủ chống thấm cho đập đất điều kiện đòa chất, khí hậu môi trường khu vực Nam Trung Bộ Đông ... NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM QUA ĐẬP ĐẤT 2.1 Các loại đập đất xây dựng khu vực biện pháp chống thấm truyền thống Các loại đập đất xây dựng Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ phong phú đa dạng, tùy...
 • 89
 • 783
 • 15

nghiên cứu ứng dụng túi vải địa kỹ thuật trong xây dựng đê quai lấn biển tiên lãng - hải phòng

nghiên cứu ứng dụng túi vải địa kỹ thuật trong xây dựng đê quai lấn biển tiên lãng - hải phòng
... - 2ứng dụng giải pháp thực tế xây dựng công trình lấn biển Do đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng túi vải địa kỹ thuật xây dựng đê quai lấn biển Tiên Lãng - Hải Phòng" có ý nghĩa khoa ... cho thân đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng Hải Phòng -3 4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Ứng dụng túi vải địa kỹ thuật cho công trình lấn biển, đê biển công trình bảo vệ bờ Nghiên cứu đất ... lý vải địa kỹ thuật chứng tỏ phù hợp sử dụng để xây dựng đê biển Việt Nam Các ứng dụng vải địa kỹ thuật sử dụng trọng xây dụng dân dụng, giao thông thủy lợi Các công trình bảo vệ bờ sử dụng túi...
 • 112
 • 658
 • 7

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỦ GỐC VÀ TƯỚI NƯỚC potx

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỦ GỐC VÀ TƯỚI NƯỚC potx
... UBND : Ủy ban nhân dân TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật tủ gốc tuwois nước đến sinh trưởng khả cho suất chè ... người dân Vì chúng em thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật tủ gốc tưới nước đến sinh trưởng khả cho suất chè kiến thiết Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật vụ Đông - xuân năm 2011” ... dưỡng chè 1.4 Một số kết nghiên cứu nước liên quan đến đề tài.10 1.4.1 Một số nghiên cứu chè giới 10 1.4.2 Một số nghiên cứu kỹ thuật tưới nước tủ gốc cho chè Việt Nam ...
 • 77
 • 214
 • 6

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh loài mây nếp (calamus tetradactylus hance) làm nguyên liệu sản xuất hàng mây đan xuất khẩu ở hòa bình

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh loài mây nếp (calamus tetradactylus hance) làm nguyên liệu sản xuất hàng mây đan xuất khẩu ở hòa bình
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu môt sô biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh loài Mây nếp ̣ ́ (Calamus tetradactylus Hance) làm nguyên liệu sản xuất hàng mây đan xuất Hòa Bình Mục tiêu nghiên cứu ... trình nghiên cứu thâm canh loài mây nếp với công thức bón phân khác Chính đề tài nghiên cứu số biện pháp trồng thâm canh loài mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) làm nguyên liệu sản xuất hàng mây ... Kết nghiên cứu đề tài tạo sở lý luận kỹ thuật trồng thâm canh loài mây nếp nhằm nâng cao hiệu kinh tế phát triển vùng nguyên liệu sản xuất hàng mây đan xuất - Kết nghiên cứu biện pháp trồng thâm...
 • 69
 • 67
 • 0

nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật duy trì, nâng cao độ phì nhiêu đất đỏ vàng trồng mía tại thọ xuân, thanh hóa

nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật duy trì, nâng cao độ phì nhiêu đất đỏ vàng trồng mía tại thọ xuân, thanh hóa
... thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Phân bón Dinh dỡng trồng, Viện Thổ nhỡng Nông hóa, tập thể cán nghiên cứu đóng góp cho ý kiến quý báu trong thời gian học tập thực đề tài Cuối , xin bày ... Tun H NI, 2014 LờI CaM ĐOAN Các kết đề tài nghiên cứu hoàn toàn trung thực, đồng nghiệp trực tiếp thực hiện, cha đợc sử dụng cho công trình nghiên cứu khác Các trích dẫn sử dụng luận văn đợc ... -* DNG VN VINH NGHIấN CU THC TRNG V BIN PHP K THUT DUY TRè, NNG CAO PHè NHIấU T VNG TRNG MA TI TH XUN, THANH HểA Chuyờn ngnh: Khoa hc ủt Mó s: 60.62.01.03 LUN VN THC S NễNG...
 • 156
 • 48
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố đà nẵng
... ng nơron S d ng ñ c tính ưu vi t c a m ng nơron ñ ng d ng cho công tác d báo Ti n hành d báo ng n h n cho lư i ñi n Đà N ng Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI M ng nơron nhân t o ñã ñư c nghiên ... u trúc m ng nơron ñ ph c v cho d báo ph t i - Nghiên c u ñ th ph t i c a Tp Đà N ng, xây d ng mô hình d báo cho ph t i Đà N ng - Toolbox ANN c a MATLAB m t b sưu t p c a m-file, cho phép m r ... i, cung c p m t d báo ph t i cho ch c B i v y, s d ng k thu t m ng nơron ANN ñ d báo ph t i ng n h n cho Công ty Đi n l c Đà N ng ñi u c n thi t ñư c nghiên c u ñ tài M C ĐÍCH NGHIÊN C U M c tiêu...
 • 13
 • 426
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố Đà Nẵng doc

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố Đà Nẵng doc
... nói, d báo ph t i nh hư ng ñ n ph t i ñi n (ng n h n) c a m ng nơron C u trúc m ng nơron ñ ph c v cho d báo ph t i - Nghiên c u ñ th ph t i c a Tp Đà N ng, xây d ng mô hình d báo cho ph t i Đà N ... i th c t i d báo s ñư c nơron ñ u dư c dùng cho nhi t ñ c a ngày trư c ñó nơron tính toán truy n ngư c ñ n tr ng s , b ng cách s d ng khác dùng cho d báo nhi t ñ c a ngày k ti p Trong l p n, ... c tính • D báo ph t i cho ngày d gi vai trò ph t i c a ngày trư c ñó d báo t i ngày d+1, • D báo nhi t ñ ngày d gi vai trò nhi t ñ ngày trư c ñó ñ i v i d báo ngày d+1 M c dù d báo cho nhi u ngày...
 • 13
 • 234
 • 0

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Modified Atmosphere Packaging (MAP) bảo quản nhãn tươi ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Modified Atmosphere Packaging (MAP) bảo quản nhãn tươi ở nhiệt độ thấp
... lại, thiết kế MAP Nghiên cứu mô hình thực nghiệm Mục đích nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật MAP để hoàn thiện công nghệ bảo quản nhãn tươi nhiệt độ thấp, nhằm kéo dài thời gian bảo quản đồng thời trì ... ảnh hưởng bị MAP trở thành phương pháp thông dụng đáp ứng đòi hỏi công nghệ bảo quản, vận chuyển bán lẻ rau [6] Nếu thời gian bảo quản rau 20 ÷ 25 0C đơn vị bảo quản MAP tăng gấp đôi, bảo quản ... thấy bảo quản nhiệt độ môi trường phản ứng oxi hóa diễn nhanh chóng dẫn tới thời gian bảo quản sản phẩm ngắn Khi điều kiện nhiệt độ thấp cường độ hô hấp nhãn giảm xuống, điều thể qua nồng độ O2...
 • 10
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp bảo hiểm tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc giatình hình tài liệu hiện bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gianhận xét chung về tình hình tài liệu tại các trung tâm lưu trữ quốc giathực trạng bảo hiểm tài liệu tại các trung tâm lưu trữ quốc giamột số đề xuất về lựa chọn công nghệ bảo hiểm cho tài liệu lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ quốc gianghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sảncác biện pháp kỹ thuật trong bảo quảntrung tâm lưu trữ quốc gia 2 tuyển dụngtrung tâm lưu trữ quốc gia tuyển dụngnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchđặng quốc tuấn phạm duệ 2012 quot nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể trong điều trị ngộ độc nặng có biến chứng quot đề tài cấp bộ y tếnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thưnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoánnghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thâm canh cây cam canhQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIĐồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)Sử dụng autocad structural detailing (ASD) 2012 triển khai bản vẽ theo TCVNĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Sử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKE TOAN TIEN LUONGKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)CÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEPHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANIntermediate test Đề kiểm traĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời185 TOEFL writing (TWE) topics and model essaysĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập