Chuyên đề kiến trúc công nghiệp xanh

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
... 9.Bu lông Câu Ví dụ THAM KHẢO giằng cột Câu Ví dụ mặt cắt ngang nhà công nghiệp tầng (bỏ tầng thành tầng :D ) Câu 10 vẽ tùy đề Lưu ý kích thước Câu 11 Bó tay Câu 12.Kết cấu mái Câu 13 Giằng cánh ... nhà cần phải có độ dốc định Độ dốc lớn hay nhỏ phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo mái, hình thức kiến trúc, hình thức kết cấu, hình thức cấu tạo, khí hậu phong tục tập quán, giá thành xây dựng Hệ...
 • 7
 • 144
 • 1

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
... ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP Câu Tính toán diện tích sơ cho khu vực chức nhà máy gốm sứ (diện tích 6-7ha) ... trục định vị cho công trình Câu Thiết lập hệ trục định vị cho công trình Câu So sánh Phương pháp ô cờ: - Phân chia khu đất thành ô đất đường giao thông Trên ô đất bố trí hiều công trình, trục ... 9.Bu lông Câu Ví dụ THAM KHẢO giằng cột Câu Ví dụ mặt cắt ngang nhà công nghiệp tầng (bỏ tầng thành tầng :D) Câu 10 chọn1 tùy đề Lưu ý kích thước Câu 11 Bó tay Câu 12.Kết cấu mái Câu 13 Giằng cánh...
 • 11
 • 30
 • 0

Giáo trình kiến trúc công nghiệp - ĐH Bách Khoa

Giáo trình kiến trúc công nghiệp - ĐH Bách Khoa
... thnh cäng trçnh - Giạ ton bäü - Giạ bäú trê màût âỉïng - Giạ cạc cäng trçnh phủ - Giạ cạc cäng trçnh nỉåïc - Giạ träưng cáy - Giạ âỉåìng âi - Giạ tỉåìng bao Chè tiãu kinh doanh - Chi phê váûn ... KXD 26 - 31 % 25 - 45 % 30 - 45 % 20 - 35 % 25 - 30 % 25 - 40 % - 26 KSD 45 - 65 % 45 - 80 % 50 - 75 % 50 - 75 % 65 - 75 % 70 - 75 % CHỈÅNG TÄØ CHỈÏC MẢNG LỈÅÏI CUNG CÁÚP K THÛT V ... hng - Phê täøn hon thiãûn hon nàm Mäüt säú vê dủ vãư cạc hãû säú Tãn nh mạy Luûn kim Cå khê CN nhẻ Thỉûc pháøm Họa cháút Váût liãûu xáy dỉûng KXD 26 - 31 % 25 - 45 % 30 - 45 % 20 - 35 % 25 - 30...
 • 162
 • 1,264
 • 7

Tài liệu CHUYÊN ĐÊ KIÊN TRÚC :NHÀ Ở CAO TẦNG docx

Tài liệu CHUYÊN ĐÊ KIÊN TRÚC :NHÀ Ở CAO TẦNG docx
... CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG TÀI: TRÌNH BÀY NH NG TIÊU CHU N VÀ NGUYÊN LÝ THI T K C A LO I HÌNH NHÀ CAO T NG GVHD : LƯƠNG QU C ANH SVTH : PH M VĂN O MSSV : K065415 L P : KT06VL CHUYÊN ... hình ph i tuân theo quy nh c a tiêu chu n chuyên ngành có liên quan T phân cáp CHUYÊN KI N TRÚC- NHÀ CAO T NG c t t i phòng k thu t xây b cao 0,5m c kéo t i cao 1,5m h p u dây t t i t ng H p u dây ... Thi t k ki n trúc nhà cao t ng thích ng v i i u ki n khí h u nhi t i gió mùa nóng m có nh ng c thù so v i thi t k th lo i ki n trúc cao t ng khác Phương án thi t k ki n trúc nhà cao t ng không...
 • 13
 • 824
 • 30

DO AN KIEN TRUC CONG NGHIEP

DO AN KIEN TRUC CONG NGHIEP
... lớn nên nhà máy bia Việt Nam phải chịu cạnh tranh đến từ nhà máy bia mới, số cơng ty liên doanh có vốn đầu tư nhà sản xuất bia tiếng giới: liên doanh SABMiller, gã khổng lồ chun ngành bia nước ... Do nhu cầu thị trường, thời gian ngắn, ngành sản xuất bia có bước phát triển mạnh mẽ thơng qua việc đầu tư mở rộng nhà máy bia có từ trước xây dựng nhà máy bia mới, với nhiều nhà máy liên doanh ... wwwthalexim.com Email: thalexim@hcm.vnn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng kí th́ sớ 37000146458 sở kế hoạch đầu tư Bình Dương...
 • 51
 • 425
 • 3

Bài giảng Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Công Nghiệp - KTS Lê Hữu Trình pptx

Bài giảng Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Công Nghiệp - KTS Lê Hữu Trình pptx
... cạnh - 31 - KTS Hữu Trình NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP Hình 3.8: Khoảng cách nhà để đảm bảo thông thoáng tự nhiên - 32 - KTS Hữu Trình NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP ... bền - Mặc dù yếu tố kinh tế đặt lên hàng đầu, công trình công nghiệp đối tượng sáng tác kiến trúc Bởi giải pháp xây dựng công trình công -8 - KTS Hữu Trình NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP ... động - 41 - KTS Hữu Trình NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP Chương IV : THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 4.1 Phân loại nhà công nghiệp 4.1.1 Theo chức sản xuất - Nhà...
 • 79
 • 4,261
 • 83

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 4 pdf

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 4 pdf
... 500 600 40 0 500 2- 2 40 0 500 1-1 3 H2 H1 1000 3) C t thân bê tông c t thép nhà có c u tr c: 1-1 40 0 500 40 0 500 600 2- 2 20 0 40 0 600 3 1000 120 0 140 0 3-3 40 0 500 600 600 40 0 500 600 4- 4 1000÷1600 ... nhà L = 6; 9; 12; 18; 24 m - D ng ch nh t cánh song song, L = ÷18 m - D ng hình thang nh p L ñ n 24 m 101 600 800 900 1-1 6, 9, 12 280 900 i=1/ 12 280 42 0 2- 2 12, (15), 18, 24 28 0 2) Giàn bê tông ... hình thang ngư c ho c ch T làm b ng bê tông c t thép 40 0 600 40 0 600 25 0 300 40 0 5950,11950 20 0 40 0 Tư ng C t 20 0 40 0 ±0,000 D m móng -1 ,600 4 .2. 3 K t c u ch u l c mái K t c u mang l c mái ñư c...
 • 19
 • 375
 • 7

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 3 pot

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 3 pot
... Công nghi p d u khí: 2 3- 4 5% • Công nghi p hoá d u, cao su: 3 2- 5 5% • Công nghi p th c ph m, sinh h c: 3 3- 5 0% • Công nghi p nh : 2 1-6 1% • Công nghi p xây d ng v t li u: 2 7-6 0% M t ñ s d ng Ksd, ... n: 1-khu có kh i lư ng v n chuy n nhi u; 2- trung bình; 3- t; c) Theo m c ñ s d ng nhân l c: 1-khu ñông ngư i; 2trung bình; 3- t ngư i; d) Theo m c ñ ñ c h i: 1-Khu s ch s ; 2- Khu ñ c h i; 3- Khu ... nghi p 86 3 .2. 2 Các ch d n v nhà công trình: Khác v i ki n trúc dân d ng, ki n trúc công nghi p ñ i tư ng c a xí nghi p ñư c chia làm nhóm: Nhà: Nhà công nghi p g m công trình có mái nhà tư ng...
 • 12
 • 464
 • 11

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 2 pptx

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 2 pptx
... ng 2. 2 Nh p nhà (L), m Chi u cao (H), m T i tr ng (Q), t n H1 B=6m H1 B=12m 18, 24 8,4 10 5 ,2 4,6 18, 24 9,6 10, 20 5,8 5,4 18, 24 10,8 10, 20 7,0 6,6 18, 24 , 30 12, 6 10, 20 , 30 8,5 8,1 18, 24 , ... cách ly h u hi u 74 2. 2 .2 Thi t k ki n trúc nhà công nghi p m t t ng: 2. 2 .2. 1 Quy ho ch nhà công nghi p m t t ng: M c ñích gi i quy t m i quan h gi a t ch c s n xu t v i ki n trúc xây d ng Phương ... dây chuy n công ngh su t thi t k 2. 2 Thi t k m t b ng – hình kh i k t c u nhà công nghi p 2. 2.1 Nh ng yêu c u nguyên t c chung: 2. 2.1.1 Nh ng yêu c u chung cho thi t k ki n trúc nhà công nghi...
 • 16
 • 332
 • 4

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1 pps

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 2 Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1 pps
... 66 CHƯƠNG 1: KHÁI NI M V KI N TRÚC CÔNG NGHI P 1. 1 Khái ni m 1. 1 .1 Ki n trúc dân d ng: ch c ñư c sinh t ngư i, ph c v tr c ti p ngư i yêu c u c a 1. 1 .2 Ki n trúc công nghi p: ch ... Các nhà máy thu c lĩnh v c công ngh sinh h c 1. 3 Xu hư ng m i xây d ng công nghi p 1. 3 .1 Nguyên t c chung c a xu hư ng xây d ng công nghi p hi n ñ i: • Ph i tho mãn cao nh t yêu c u c a công ... khu công nghi p m i t i ñ a phương • Các nhà máy xi măng Hoàng Th ch (H i Hưng), ChinFon (H i Phòng), Vân Xá (Hu ) • Các nhà máy l c hoá d u (Dung Qu t, Vũng Tàu) • Các nhà máy thu c ngành công...
 • 3
 • 256
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kiến trúc công nghiệpđề thi kiến trúc công nghiệp 2giáo trình kiến trúc công nghiệpgiáo trình thiết kế kiến trúc công nghiệpbài tập kiến trúc công nghiệpnguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệpgiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệpkien truc cong nghiepgiáo trình cấu tạo kiến trúc công nghiệpgiáo trình kiến trúc công nghiệp bkdngiáo trình kiến trúc công nghiệp trương hoài chínhgiáo trình kiến trúc công nghiệp 1giáo trình kiến trúc công nghiệp 2giáo trình kiến trúc công nghiệp docchuyên đề kiến trúc và môi trườngskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơngiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội