Ngân hàng câu hỏi tiếng anh điền từ ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 580
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN
... nhân thực, prôtêin tổng hợp đều: A mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ B foocmin mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ C Luôn mêtiônin vị trí D Luôn foocmin mêtiônin vị trí §¸p ¸n ®óng: A C©u 98(QID: ... ng¾n) ARN mã di truyền không? A B Không C Chỉ rARN D Chỉ tARN §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20 C©u hái ng¾n) Bộ phận mã di truyền là: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D ... (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16 C©u hái ng¾n) Ở sinh vật nhân sơ thường không có: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u...
 • 585
 • 1,130
 • 0

một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thi công chức

một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thi công chức
... Câu hỏi ôn tập Phần II: Hành nhà nước Công nghệ hành Chương trình Chuyên viên Tại nói quản lý Nhà nước dạng quản lý ... ban nhân dân tổ chức quyền địa phương nước ta Cải cách hành nhà nước gì? Anh/chị nội dung cải cách hành nhà nước Việt Nam liên hệ với thực tiễn cải cách quan/ đơn vị anh/chị công tác để phân...
 • 3
 • 2,619
 • 30

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014
... ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử ... số lẻ d) Sai có nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập công thức tính toán trước, lập ... tính b) Giá trị không kiểu c) Trị số không hợp lệ d) Sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO CHI MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
 • 8
 • 411
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế
... công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: Giả sử bảng tạo Word có cột ghi số (thí dụ: số ngày công lao động người đơn vị) Nếu ... TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho không cho xuất công cụ menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không ... sai Câu 3: Trong bảng văn Word, muốn tính tổng cho số liệu bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công...
 • 25
 • 2,042
 • 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức
... D.Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D .Câu A B Câu 5: ... bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm ... quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn có ý tưởng công việc nghiên cứu học tập Hãy xây dựng tệp trình diễn để giới thi u ý tưởng bạn trước người Câu 6: Hãy nêu tên số mẫu Template...
 • 102
 • 620
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)
... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 1,222
 • 15

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế
... không làm đoạn văn ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + X B Ctrl + Z C Ctrl + C D Ctrl + V Câu 15 : Đang thi t kế giáo án điện tử, trước thoát khỏi PowerPoint người sử dụng chưa lưu lại tập tin máy thông ... Save -> Chọn tên tập tin cần tìm B Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu 47: ... tập tin với tên khác ta chọn lệnh sau A File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name B File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name C File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin...
 • 6
 • 160
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI
... 98 D 99 B 100 A 101 D 102 D 103 D 104 D 105 B 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 ... pay C paid D to be paid 110 I remember my book on the table, but now it is nowhere A to put / to see B to put / seen C putting / seeing D putting / to be seen 111 They are whispering to ... SENTENCE TRANSFORMATI ON A B B C D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A B SENTENCE COMPLETIO N B B A D C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATI ON 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 11. C 12.D 13.A 14.D 15.D 21.D 22C...
 • 36
 • 1,914
 • 4

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6
... reads Câu 25 (Nhận biết, kiến thức tuần 27) * Question Sắp xếp từ sau thành câu có nghĩa: yard/ doing/ the/ Sister/ aerobics/ my/ is/ in * Keys My sister is doing aerobics in the yard Câu 26 (Thông ... Key: taller tallest Câu 45 (Vận dụng, kiến thức tuần 33) * Question Điền vào ô trống từ thích hợp Hi My name’s Lan I’m from………… I speak……… * Key: Vietnam- Vietnamese Câu 46 (Nhận biết, kiến thức ... listening I for school A am late never B never am late C am never late * Keys C A C Câu 24 (Vận dụng, kiến thức tuần 26) * Question: Supply the correct form of the verbs in brackets: What ………your father...
 • 11
 • 277
 • 1

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh
... letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 28: We were surprising at the results of the test A B C D Question 29: She spent many money on clothes...
 • 5
 • 246
 • 0

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7
... khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi trả lời với Why because Minh was absent from class yesterday he was ill A.when B because C why D who Đáp án: C Câu 2: Nhận ... nghiệm khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi tình trạng sức khỏe She looks tired is wrong with her? A.Which B Why C What D How Đáp án: C Câu 2: Thông hiểu Mục ... Kiểm tra mẩu câu hỏi trọng lượng a/ What’s his ………….? – 40 kilos A weight B height C heavy D tall b/ How …… is your brother? - 40 kilos A high B tall C heavy D weight Đáp án: a/ A b/ C Câu 3: Nhận...
 • 13
 • 710
 • 2

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8
... has been D was being 8. They recently returned Paris from London A to B for C towards D Ø *Keys : 1A 8A 2A 3A 4B 5D 6A 7A Câu 29 ( Mức độ : thông hiểu; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm ... soccer/4p.m yesterday *Keys : We were playing soccer at 4p.m yesterday Câu 28 ( Mức độ : Nhận biết; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm : 10 phút ) * Question: Choose the word or phrase that ... library? Câu 48 ( Mức độ : Vận dụng; Kiến thức đến tuần : 34 ; Thời gian làm : phút ) * Question: Following your direction is difficult *Keys :  It’s difficult to follow your direction Câu 49...
 • 18
 • 669
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12
... give up D had I not given up ĐÁP ÁN Câu 33.8.1.1 33.8.1.2 33.8.1.3 ĐA B C A Câu 33.8.2.1 33.8.2.2 33.8.2.3 ĐA B C C Câu 33.8.3.1 33.8.3.2 33.8.3.3 ĐA C A D Câu 33.8.4.1 33.8.4.2 33.8.4.3 ĐA C...
 • 5
 • 159
 • 1

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thi của trường Đại Học Điện Lực pptx

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thi của trường Đại Học Điện Lực pptx
... trình quản ngân hàng đề thi đề trường Đại học Điện Lực, chúng em tìm hiểu xây dựng chương trình quản hệ thống ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi Việc xây dựng chương trình thực theo quy trình ... Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi trường Đại Học Điện Lực Phần mềm xây dựng nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức, quản lưu trữ ngân hàng câu hỏi, ... việc khảo sát quy trình quản ngân hàng câu hỏi đề thi trường đại học Điện Lực, chúng em tìm hiểu xây dựng “Phần mềm quản ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi chọn đề tài: Hiện nay, thực...
 • 56
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử công suấtngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử viễn thôngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dien tu co banngân hàng câu hỏi tiếng anh 8ngân hàng câu hỏi hệ thống điện và điện tử ôtongân hàng câu hỏi tiếng việt thực hànhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hcmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp ánngân hàng câu hỏi kỹ thuật điệnngan hang cau hoi trac nghiem ve tu tuong ho chi minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chi minh của trường đại học kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vê tư tưởng hcm vê văn hóangan hang cau hoi truyen dong dienquản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thiquan hệ giữa khí hậu và các yếu tố thủy vănDo an mat ma hocdemochuyên đề đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiếthình thức kỷ luật cán bộ, công chứcĐánh giá công tác quản trị nhân lực công ty coong ty Tralicokế hoạch hoạt động trạm y tế xãNhững bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 11TÌM HIỂU BƯỚC ĐẦU VỀ CHIỀU HAUSDORFF CỦA TẬP JULIAQUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY_QUA TRƯỜNG HỢP VỚI LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM VÀ MYANMARBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHCẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TREDoc1 giúp cho mõi người săn sàng vào trở ngạiNghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – thực trạng và giải phápThực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điệnĐề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 năm 20162017 THPT Cát TiênKẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và THUẾnguyên tố đất hiếm CeriumĐề tài ngân hàng đặc biệtGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quảng trịBộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập