Đời sống văn hóa của người việt nam sau hai mươi năm đổi mới

Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa của người Việt Nam bộ

Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa của người Việt Nam bộ
... thực tế Nam Bộ tôn giáo địa đời vào cuối kỷ XIX đầu kỷ XX bối cảnh cụ thể Nam Bộ tôn giáo đời ảnh hưởng định đến đời sống mặt cư dân Chúng trở lại vấn đề tôn giáo địa đời Nam Bộ vào thập ... có ảnh hưởng đến đời sống mặt cư dân NamBộ, có tín ngưỡng, tôn giáo Như hệ quả, tôn giáo với tư cách thành tố văn hóa góp phần làm phong phú thêm văn hóa người Việt Nam Bộ Các tôn giáo địa đời ... phong phú văn hóa người Việt Nam Bộ, tạo nên sắc thái riêng văn minh miệt vườn Các tôn giáo đời người Nam Bộ giới hạn ảnh hưởng không gian Với tư cách tôn giáo, tôn giáo tác động đến đời sống mặt...
 • 21
 • 13
 • 0

đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa của người khmer nam bộ

đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa của người khmer nam bộ
... thành văn hóa chung, văn hóa đại gia đình dân tộc Việt Nam Người Khmer Nam thời gian qua thực có thành tích bật việc phát triển văn hóa phục vụ người xã hội, đồng thời có dấu hiệu tốt xu hướng phát ... (peak sâmrai) văn vần (kâm nap) 3.1 Loại văn xu i (peak sâmrai) : Trang 16 Về văn xu i có hai thứ : văn viết văn nói Trong văn học dân gian người Khmer Nam có loại văn viết đặc biệt diễn văn theo ... Người Khmer Việt Nam có khoảng triệu người, phần lớn tập trung Nam bộ, nhiều tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng Bạc Liêu; tộc người có dân số cao nhóm Môn Khmer thuộc ngữ hệ Nam Á Người Khmer...
 • 76
 • 255
 • 5

Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa của người dân Thanh Hóa từ năm 1984 đến nay

Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa của người dân Thanh Hóa từ năm 1984 đến nay
... Chƣơng 1: Phật giáo Thanh Hóa nhìn từ góc độ lịch sử Chƣơng 2: Vai trò Phật giáo Thanh Hóa đời sống sinh hoạt cộng đồng tƣ tƣởng nhân dân từ năm 1984 đến Chƣơng 3: Vai trò Phật giáo Thanh Hoá văn học ... Thanh Hóa từ năm 1984 đến nay chƣa có công trình nghiên cứu đề cập đến cách cụ thể, có hệ thống Vì vậy, nghiên cứu Phật giáo vai trò đời sống văn hóa ngƣời dân Thanh Hóa từ năm 1984 đến lĩnh ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HƢỜNG VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƢỜI DÂN THANH HÓA TỪ NĂM 1984 ĐẾN NAY Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành:...
 • 136
 • 165
 • 0

Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam

Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam
... Vai trò Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần người Việt (Qua triều đại Trần)”, góc độ Tôn giáo học, cố gắng làm sáng tỏ vai trò Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam số phương diện: Văn ... nghiên cứu: Vai trò Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam (Qua triều đại Trần) 4.1 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vai trò Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam (qua ... Luận văn thực sở vận dụng quan điểm mác xít tôn giáo vai trò tôn giáo đời sống xã hội Luận văn kế thừa kết công trình nghiên cứu nước Phật giáo Việt Nam, vai trò Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần...
 • 130
 • 227
 • 0

Đề tài Chế độ quằng và đời sống văn hóa của người Tày ở Bảo Lạc (Cao Bằng) trước năm 1945

Đề tài Chế độ quằng và đời sống văn hóa của người Tày ở Bảo Lạc (Cao Bằng) trước năm 1945
... nét văn hoá truyền thống đời sống văn hóa đồng bào Tày nơi - Đối tƣợng nghiên cứu: Chế độ Quằng đời sống văn hoá ngƣời Tày Bảo Lạc (Cao Bằng) trƣớc năm 1945 - Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu Chế độ ... xét chế độ Quằng trị - xã hội Bảo Lạc trƣớc năm 1945 80 Tiểu kết chương 83 Chƣơng 3: ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA NGƢỜI TÀY BẢO LẠC (CAO BẰNG) 84 3.1 Đời sống văn ... hai huyện Bảo Lạc Bảo Lâm ngày nay) + Về thời gian: Đề tài Chế độ Quằng đời sống văn hoá ngƣời Tày Bảo Lạc( Cao Bằng) trƣớc 1945 có giới hạn thời gian phạm vi trƣớc năm 1945 Nguồn tài liệu phƣơng...
 • 128
 • 39
 • 0

Học thuyết phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa xã hội việt nam

Học thuyết phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa  xã hội việt nam
... III: ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA - XÃ HỘI VIỆT NAM 3.1 Phật giáo góp phần đào tạo tầng lớp trí thức Tầng lớp trí thức mà Phật đào tạo mang tính chất nhà sư am hiểu nho giáo Tăng ... tôn chuộng đạo Phật, bối cảnh khoan dung, hoà hợp tôn giáo “Tam giáo đồng nguyên , chủ yếu kết hợp Phật Giáo Nho giáo, giáo lí thực tiễn đời sống Đạo Phật thời Lý Trần ảnh hưởng đến đường lối ... CHƯƠNG I: HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – hội Phật giáo trào lưu triết học tôn giáo xuất vào khoảng cuối kỷ thứ VI trước Công nguyên gắn liền với...
 • 25
 • 114
 • 0

Tư tưởng chính trị đạo đức học thuyết Nho giáo Trung hoa và sự ảnh hưởng củađới với đời sống tinh thần của người Việt Nam xưa

Tư tưởng chính trị đạo đức học thuyết Nho giáo Trung hoa và sự ảnh hưởng của nó đới với đời sống tinh thần của người Việt Nam xưa
... tế Nho giáo giữ vai trò chủ đạo, chi phối dời sống tinh thần người Việt Chương II: ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Sự du nhập Nho giáo vào Việt Nam : Nho giáo ... TRIỂN CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA VÀ HỌC THUYẾT ĐỨC TRỊ CỦA KHỔNG TỬ 1.1 Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo Trung hoa Hệ tưởng Nho giáo trải qua 2000 năm phát triển biến đổi Cơ sở Nho giáo hình ... Việt Nam hủy bỏ chế độ học tập thi cử theo Nho học Tuy vậy, Nho giáo ảnh hưởng lâu dài đến xã hội người Việt Nam sau Ảnh hưởng nho giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam xưa: Trong thời kỳ phát...
 • 10
 • 34
 • 0

Vai trò của cây lanh trong đời sống văn hoá của người H’mông ở huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

Vai trò của cây lanh trong đời sống văn hoá của người H’mông ở huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai
... hội huyện SaPa Lào Cai. (Từ trang đến trang 24) Chương : Vai trò lanh đời sống văn hoá vật chất người H’mông Sa Pa Lào Cai. (Từ trang 25 đến trang 41) Chương : Vai trò lanh đời sống văn hoá ... đồng nhóm H’mông với 24 CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CÂY LANH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI H’MÔNG SA PA LÀO CAI 2.1 Cây lanh nguyên liệu để tạo vải người H’mông 2.1.1 Khái quát lanh Ăn, ... đời sống văn hoá người H’mông Sapa Lào Cai Mục đích đề tài khoá luận tìm hiểu, nghiên cứu lanh, vai trò tác dụng đời sống vật chất đời sống tinh thần dân tộc H’mông nói chung Sa Pa - Lào Cai, ...
 • 77
 • 692
 • 4

“ Vai trò của cây lanh trong đời sống văn hoá của người H’mông ở huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

“ Vai trò của cây lanh trong đời sống văn hoá của người H’mông ở huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai
... hội huyện SaPa Lào Cai. (Từ trang đến trang 24) Chương : Vai trò lanh đời sống văn hoá vật chất người H’mông Sa Pa Lào Cai. (Từ trang 25 đến trang 41) Chương : Vai trò lanh đời sống văn hoá ... đồng nhóm H’mông với 24 CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CÂY LANH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI H’MÔNG SA PA LÀO CAI 2.1 Cây lanh nguyên liệu để tạo vải người H’mông 2.1.1 Khái quát lanh Ăn, ... đời sống văn hoá người H’mông Sapa Lào Cai Mục đích đề tài khoá luận tìm hiểu, nghiên cứu lanh, vai trò tác dụng đời sống vật chất đời sống tinh thần dân tộc H’mông nói chung Sa Pa - Lào Cai, ...
 • 77
 • 274
 • 4

Tài liệu NGHỆ THUẬT CỒNG CHIÊNG VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MƯỜNG HÒA BÌNH doc

Tài liệu NGHỆ THUẬT CỒNG CHIÊNG VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MƯỜNG HÒA BÌNH doc
... lại bảo lưu nghệ thuật cồng chiêng – yếu tố văn hóa núi – trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc người Mường, họ lại dàn cồng mà họ gọi chiêng Trong người Việt, nghệ thuật cồng chiêng bị giải ... loại hình nghệ thuật tiêu biểu cho văn hóa núi – yếu tố quan trọng tạo nên phức hợp văn hóa núi, văn hóa đồng văn hóa biển Đông Nam Á Người Mường nói, nằm nhóm ngôn ngữ văn hóa Việt – Mường, họ ... với văn hóa khác, nên bảo lưu nghệ thuật cồng chiêng đầy đủ Còn người Mường nghệ thuật cồng chiêng giữ lại khuôn viên giới hạn số định Dù vậy, rõ ràng vốn quý, di sản văn hóa đặc sắc mà bà người...
 • 6
 • 290
 • 0

Phật giáo và sự ảnh hưởng ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người việt nam

Phật giáo và sự ảnh hưởng ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người việt nam
... hòa………………………………………………………… III .Ảnh hưởng Phật giáo đời sống tinh thần người Việt Nam: 1 .Ảnh hưởng Phật giáo mặt tư tưởng……………… 2 .Ảnh hưởng Phật giáo mặt đạo lý…………………………… 3 .Ảnh hưởng Phật giáo mặt phong tục ... tiếng Bali Chương II :ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM I.Qúa trình thâm nhập phát triển Phật giáo Việt Nam: 1.Bối cảnh Việt Nam: Nước Việt Nam có hình chữ S,thuộc ... cho ta sống n vui Ảnh hưởng Phật giáo đạo lí: Đạo lí ảnh hưởng giáo lí từ bi, tinh thần hiếu hòa, hiếu sinh Phật giáo ảnh hưởng thấm nhuần sâu sắc tâm hồn người Việt Nam Tinh thần thương người...
 • 18
 • 248
 • 1

Ảnh hưởng của Triết học Phật giáo đến đời sống tinh thần của người Việt Nam

Ảnh hưởng của Triết học Phật giáo đến đời sống tinh thần của người Việt Nam
... nhiên, Triết học Phật giáo thể tính tâm chủ quan coi giới thực ảo giả tâm vô minh người tạo II ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN NGƯỜI VIỆT NAM: 2.1 Phật giáo với xã hội người ... chết người ………………………… b Sự đau khổ giải thoát …………………………………………8 II Ảnh hưởng Triết học Phật giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam ……………………………………………… …………………………10 2.1 Phật giáo với xã hội người ... tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần người Việt Nam Mỗi giai đoạn lịch sử, dân tộc ta có học thuyết tư tưởng tôn giáo nắm vai trò chủ đạo, tác động mạnh đến nếp sống, suy nghĩ người...
 • 19
 • 383
 • 1

Nho giáo và ảnh hưởng củađối với đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay

Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay
... NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 11 1.Sự du nhập Nho giáo vào Việt Nam 11 2 .Ảnh hưởng nho giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam 12 KẾT LUẬN ... sau Nho giáo du nhập vào Việt Nam quan điểm có ảnh hưởng sâu sắc đời sống tinh thần, trị, xã hội người Việt Nam thực tế Nho giáo giữ vai trò chủ đạo, chi phối dời sống tinh thần người Việt Ảnh ... cử theo Nho học Tuy vậy, Nho giáo ảnh hưởng lâu dài đến xã hội người Việt Nam sau Ảnh hưởng nho giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam : Nho giáo thống lĩnh tư tưởng văn hóa Việt Nam từ kỷ...
 • 19
 • 1,102
 • 3

Tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hoá của người Chăm pps

Tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hoá của người Chăm pps
... Người Chăm Ninh Thuận phận người Chăm vùng Duyên hải miền Trung đặc biệt người Chăm Bàlamôn tín ngưỡng phồn thực bật Trong đời sống văn hóa người Chăm nơi người nghiên cứu tín ngưỡng phồn thực ... 2.1.3.Những biểu tín ngưỡng phồn thực văn hóa Việt Nam Tín ngưỡng phồn thực hình thức tín ngưỡng đời từ sớm Nó thấm sâu vào đời sống văn hóa người Việt, có người Chăm Nó tượng văn hóa, có sức sống mãnh ... biểu tín ngưỡng phồn thực xin lướt qua vài nét đời sống văn hóa nói chung đời sống văn hóa người Chăm nói riêng Bởi làm rõ vấn đề đời sống văn hóa dễ dàng nghiên cứu biểu tín ngưỡng phồn thực...
 • 71
 • 1,011
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: IUH NANG CAO VI THE CUA DN VN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHđáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL TIEN DU TRU TRONG NGAN HANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH FDI VA VAN DE VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI TT BDS DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 44 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANSÁCH KINH điển tập 48 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDFIUH THUC TRANG SX MOT SO MAT HANG NONG THUY SAN TAI NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NGOAI HOI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHTrắc nghiệm Markrting căn bản theo từng chương Có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập