17 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 10

17 de thi hoc ki 1 mon hoa hoc lop 10

17 de thi hoc ki 1 mon hoa hoc lop 10
... Nguyờn t 11 23 Na cú s proton, electron v ntron ln lt l A 11 , 11 , 12 B 11 , 12 , 11 C 11 , 12 , 13 D 11 , 11 , 13 Cõu 7: Cho 9.9 hn hp gm hai mui cacbonat A2CO3 v BCO3 tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 10 .78 ... khụng phi phn ng oxi húa kh l A 2, B 1, 2, C 2, D 4, Cõu 2: Nguyờn t 11 23 Na cú s proton, electron v ntron ln lt l A 11 , 11 , 12 B 11 , 12 , 11 C 11 , 12 , 13 .D 11 , 11 , 13 Cõu 3: S oxi húa ca nit NO2, ... loi ht l 34 Bit s ht p ớt hn s ht n l ht S p, n, e nguyờn t A ln lt l A 11 , 12 , 11 B 12 , 11 , 11 C 12 , 11 , 12 D 11 , 12 , 12 Cõu 2: Trong cỏc cht sau: NaCl, H2O, MgS, NH3, Al2O3 Cỏc cht ch cú liờn...
 • 56
 • 149
 • 0

Đề thi học 1 môn Hóa 10 cơ bản trường Chu Văn An docx

Đề thi học kì 1 môn Hóa 10 cơ bản trường Chu Văn An docx
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn Hóa học - Lớp 10 - Chương trình (cơ bản) Câu Đáp án 2ZX + N =58 2ZX –N =18  ZX =19 N=20 A=N+ Z=20 + 19 =39 ; 19 39X a Từ hợp chất khí ... 0,5đx2 0,5đx2 2,00đ 1, 0 đ 3,00đ 0,5đ 0,5đ b mdd(HCl) =D.V =1, 08 .13 5,84 = 14 6,707 g  mdd (D) = mddHCl + mR –mH2 =14 6,707 + 2,7 - 0 ,15 x2 = 14 9 ,10 7 g 0,5đ C%(AlCl3)=0,1x(27+35,5x3) /14 9 ,10 7=8,953% 0,5đ ... Viết trình oxi hóa- khử Xác định chất khử, chất oxi hóa Cân a Viết phương trình phản ứng: 2R + 6HCl  2RCl3 + 3H2 0 ,1 mol 0,3 mol 0 ,1 mol 0 ,15 mol - Tính khối lượng mol R: MR= 2,7/0 ,1= 27  R Al...
 • 2
 • 410
 • 9

Đề thi học 1 môn Hóa 10D3 cơ bản trường Chu Văn An pot

Đề thi học kì 1 môn Hóa 10D3 cơ bản trường Chu Văn An pot
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn Hóa học - Lớp 10 - Chương trình (cơ bản) Câu Đáp án 2 X: 1s 2s 2p , ZX=9; N=9 +10 - 9 =10 A=N+ Z=9 + 10 = 19 ; 19 X Điểm 0,5đ 0,5đ 0,25đ ... khối lượng O 16 x5/(Rx2+ 16 x5)=0,5643 MR = 31  R P photpho Tổng 1, 00đ 0,5đ 0,5đ a X 1s22s22p63s1; Y 1s22s22p 63s23p5 b Viết sơ đồ hình thành lk ion hợp chất XY 0,5đx2 Viết trình oxi hóa- khử Xác ... oxi hóa Cân a Viết phương trình phản ứng: R2O3 + 6HCl  2RCl3 + 3H2O (1) 0 ,1 mol 0,6mol 0,2mol - Tính số mol chất: M(R2O3) =10 ,2/0 ,1= 102=2MR + 16 x3MR=27 (Al) 0,5đx2 0,5đx2 0,5đx2 2,00đ 2,00đ 1, 0...
 • 2
 • 240
 • 2

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC 1 MÔN HÓA 10

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 10
... tố p D nguyên tố p Câu 17 : Nguyên tố X có Z =19 Vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn là: A Chu 2, nhóm IIB B Chu ,nhóm VIIA C Chu 4, nhóm IA D Chu 2, nhóm VA Câu 18 : Nguyên tố thuộc chu ... sai Câu 25: Điện hóa trị nguyên tố Cl,Br hợp chất với nguyên tố nhóm IA A 2B 2+ C 1D 1+ Câu 26: Liên kết hóa học phân tử F2, Cl2, Br2, I2, O2 là: A Liên kết ion B Liên kết cộng hóa trị có cực ... tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA Vậy X có cấu hình electron: A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p6 Câu 19 : Tính axit dãy hidroxit : H 2SiO3 , H 2SO , HClO biến đổi...
 • 2
 • 171
 • 2

17 bộ đề thi học 1 môn Hóa học lớp 10

17 bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10
... khụng phi phn ng oxi húa kh l A 2, B 1, 2, C 2, D 4, Cõu 2: Nguyờn t 11 23 Na cú s proton, electron v ntron ln lt l A 11 , 11 , 12 B 11 , 12 , 11 C 11 , 12 , 13 .D 11 , 11 , 13 Cõu 3: S oxi húa ca nit NO2, ... electron v ntron ln lt l A 11 , 11 , 12 B 11 , 12 , 11 C 11 , 12 , 13 D 11 , 11 , 13 Cõu 7: Cho 9.9 hn hp gm hai mui cacbonat A2CO3 v BCO3 tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 10 .78 gam mui clorua khan v ... S 15 ) I Trc nghim: (6 im) Cõu 1: Trong nguyờn t mt nguyờn t A cú tng s cỏc loi ht l 34 Bit s ht p ớt hn s ht n l ht S p, n, e nguyờn t A ln lt l A 11 , 12 , 11 B 12 , 11 , 11 C 12 , 11 , 12 D 11 , 12 ,...
 • 56
 • 267
 • 3

De thi hoc ki 1 mon hoa 9

De thi hoc ki 1 mon hoa 9
... ki m, nhôm tác dụng với ki m làm hỏng đồ dùng nhôm đạt 1, 5 điểm Câu 4: Viết phương trình, có ghi trạng thái chất điều ki n (nếu có), phương trình đạt 0,5 điểm Nếu thi u sai trạng thái, điều ki n ... dưỡng bón cho ruộng rau ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I MÔN: HÓA THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: (1, 5đ) Những yếu tố ảnh hưởng tới ăn mòn kim loại? Lấy thí dụ minh họa Câu 2: (1, 5đ) Có kim loại bạc, sắt, nhôm Hãy ... rõ điều ki n, có): (1) (3) (4) → → → FeCl3  Fe(OH)3   → Fe2O3  Fe  Fe3O4 ( 2) Câu 5: (2đ) Cho 4,6 gam kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 11 ,7 gam muối Hãy xác đònh kim loại...
 • 6
 • 514
 • 10

de thi hoc ki 1-mon hoa lop 10

de thi hoc ki 1-mon hoa lop 10
... SAU: Câu 10 11 12 1 Đáp án ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ 668 15 16 17 18 19 20 21 22 25 Câu 1: Xét nguyên tố X(Z=3); Y(Z=11) ; Z(Z=19) Chiều giảm dần tính kim loại ... nhân nguyên tử : A Tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần B Tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần C Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần D Tính kim loại tăng dần, bán kính ... nhân nguyên tử : A Tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần B Tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần C Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần D Tính kim loại tăng dần, bán kính...
 • 16
 • 1,178
 • 82

Đề thi học 1 môn Hóa nâng cao năm 2013 trường Chu Văn An pptx

Đề thi học kì 1 môn Hóa nâng cao năm 2013 trường Chu Văn An pptx
... 0,5 điểm 19 (M) - Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn: Hoá học lớp 10 Nâng cao Dành cho lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, ... Buổi thi: Sáng ngày 22 /12 /2 012 ĐỀ THI SỐ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 01 trang Câu 1: ( 1, 0 điểm) Biết ion X- ion M2+ có cấu hình electron là: 1s22s22p6, ... nHCl = 0,5mol, mdd HCl = 0,5x36,5x100: 14 ,6 = 12 5gam mdd MgCl2 = 15 + mddHCl– mCO2 – mH2 = 15 + 12 5– 0 ,15 x 44 – 0,1x = 13 3,2 gam C% MgSO4 = 0,25x95 x100 /13 3,2 ≈ 17 ,83% 0,5 điểm Câu 9: (0,75 điểm)...
 • 6
 • 580
 • 7

Đề thi học 1 môn Hóa 11 cơ bản trường Chu Văn An pot

Đề thi học kì 1 môn Hóa 11 cơ bản trường Chu Văn An pot
... TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn: Hoá học lớp 11 Nâng cao Dành cho lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin Buổi thi: Sáng ngày /12 /2 012 Thời gian làm bài: ... (20 /12 ) : (6,67 /1) : (26,66 /16 ) : (46,67 /14 ) = : : : Vậy ctpt X CH4ON2 Học sinh có cách làm khác cho điểm tối đa 0,25đ 0,75đ 0,5đ chất x 0,5 = 1 0,5đ 0,5đ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HOÁ LỚP 11 ... HỌC KÌ I MÔN HOÁ LỚP 11 NÂNG CAO NĂM 2 012 - 2 013 ĐỀ THI SỐ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án Viết pthh Tính nNaOH = 0,08 mol; nBa(OH)2 = 0,06 mol  tổng số mol OH- = 0,2 mol Dung dịch X có pH = 13 ...
 • 4
 • 357
 • 14

Đề thi học 1 môn Hóa 11D1 cơ bản trường Chu Văn An pptx

Đề thi học kì 1 môn Hóa 11D1 cơ bản trường Chu Văn An pptx
... Đáp án Đề thi học I(số I)- lớp 11 CB- NĂM HỌC 2 012 -2 013 Câu Đáp án Điểm Tổng 2,00đ Viết phương trình phân tử phương trình ion ... 0,2 , y = 0 ,1 0,25 - Tính % m Al = 49 ,1% , %m Fe = 50,9% 0,25 b) Tính m chất rắn 0 ,1 x 10 2 + 0,05 x 16 0 = 18 ,2 gam Chú ý: hs không cb trừ ½ số điểm Hs làm cách khác cho đủ số điểm 1, 0 2,00đ ... thành không màu 0,5 1, 00đ Giải thích: lúc đầu thuốc thử làm dd có màu hồng, sau xảy pứ trung hòa NaOH + HCl  NaCl + H2O Khi lượng NaOH bị trung hòa hết màu hồng không nữa, 0,5đ dd chuyển thành không...
 • 2
 • 211
 • 3

Đề thi học 1 môn Hóa 11D2 cơ bản trường Chu Văn An pdf

Đề thi học kì 1 môn Hóa 11D2 cơ bản trường Chu Văn An pdf
... Đáp án Đề thi học I( SỐ II)- lớp 11 CB- NĂM HỌC 2 012 -2 013 Câu Đáp án Điểm Tổng 2,00đ Viết phương trình phân tử pt ion rút gọn x 0,25 Viết ptpứ x 0,5 -Nêu được: 3,00đ lúc đầu quì tím chuyển ... xanh, sau màu xanh biến mất, quì trở lại màu tím 0,5đ -Giải thích: quì tím dd kiềm có màu xanh Khi nhỏ từ từ dd 1, 00đ HCl vào xảy pứ trung hòa, màu xanh nhạt dần NaOH bị trung hòa hết màu xanh ... 0,2, y = 0 ,1 0,25 Tính %m Zn = 67%, %m Cu = 33% 0,25 b) Tính m chất rắn là: 0,2 x 81 + 0 ,1 x 80 = 24,2 gam Chú ý: -ptpứ không cân trừ ½ số điểm - Hs giải cách khác cho đủ số điểm 1, 0 2,00đ ...
 • 3
 • 208
 • 1

Đề thi học 1 môn Hóa 11D3 cơ bản trường Chu Văn An năm 2013 pot

Đề thi học kì 1 môn Hóa 11D3 cơ bản trường Chu Văn An năm 2013 pot
... Đề thi học I( SỐ 3)- lớp 11 CB- NĂM HỌC 2 012 -2 013 Câu Đáp án Điểm Tổng Viết phương trình phân tử pt ion rút gọn x 0,25 2,00đ Viết ptpứ cân x 0,5 3,00đ - Chọn thuốc thử Ba(OH)2 - Viết ptpứ 1, 0 ... 2NO2 NO2 + O2 + 2H2O HNO3 0,5 1, 00đ Giải thích: có phóng điện sấm sét, phần N2 tự khí kết hợp với O2 tạo NO chuyển hóa thành HNO3 theo nước mưa thấm vào đất HNO3 chuyển thành muối nitrat kết hợp ... +2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O Tính %m Cu = (57,6:60) x100% = 96% 0,25 x 0,5 b) Tính được: - nồng độ mol/l muối = 0, 31 M 0,5 - Nồng độ mol/l axit HNO3 = 0 ,18 M 0,5 Chú ý: Hs không cân trừ ½ Hs làm cách...
 • 2
 • 175
 • 0

Đề thi học 1 môn Hóa 12A nâng cao trường Chu Văn An năm 2013 potx

Đề thi học kì 1 môn Hóa 12A nâng cao trường Chu Văn An năm 2013 potx
... tác dụng vừa đủ với 10 0ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 1M HCl 1M Thể tích khí NH3 tối thi u điều kiện tiêu chu n cần để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X A 1, 12 B 2,24 C 4,48 D 6,72 Câu 14 : Dung dịch sau ... H7COOC2 H5 Câu 17 : Trong dung dịch sau: glucozơ; 3-monoclopropan -1, 2-điol (3MCPD); etylen glicol; KOH loãng; Ala-Ala-Gly; amoniac; propan -1, 3-điol Số dung dịch hoà tan Cu(OH)2 A B C D Câu 18 : Khi đốt ... đặc, đun nóng Sau phản ứng hóa học xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí điều kiện tiêu chu n thấy khối lượng sắt giảm m gam Giá trị m A 11 ,2 B 6,72 C 7,2 D 5,6 Câu 31: Cho 21, 9 gam amin đơn chức, bậc...
 • 4
 • 255
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 1 môn hóa 10 cơ bảnđề thi học kì 1 môn hóa 10 nâng caođề thi học kì 1 môn hóa 12đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8đề thi học kì 1 môn hóa học 8đề thi học kì 1 môn hóa lớp 8đề thi học kì 1 môn hóa khối 10đề thi học kì 1 môn hóa 8đề thi học kì 1 môn hóa 9đề thi học kì 1 môn hóacác đề thi học kì 1 môn hóa lớp 10đề thi học kì 1 môn hóa lớp 10 violetđề thi học kì 1 môn hóa lớp 10đề thi học kì 1 môn hóa 11đề thi học kì 1 môn hóa lớp 11giáo án lets learn english 1,2,3 unit 3Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả nămđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 3: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng Việt Nam đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tếTài liệu qui trình đào tạoThuyết minh về thắng cảnh đà lạt bằng tiếng anhGIỚI THIỆU về THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI đà lạtĐề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9Bài học từ những trẻ thơ43 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc gia600 câu trắc nghiệm Tiếng anhQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH BISCUITSxử lý tình huống đấu thayùaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2017 Chuyên ĐH Vinh lần 3Báo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ điều chế NEROLINma trận và đề thi lets learn english 1 chuẩn thông tư 22GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVchuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI