ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 10

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 ppt

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 ppt
... quickly over Often they lasted only fifteen minutes The first Western, The Great Train Robbery, had three small scenes - a train robbery, a pursuit on horseback, and a surprise ending where the crook ... the 1920s, Hollywood films became a booming industry Actors such as Charlie Chaplin were making $10, 000 per week instead of a few dollars per day on Broadway Directors began producing longer movies...
 • 3
 • 720
 • 17

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 10 - SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 10 - SỐ 4
... the C a/a D the/the 23 ……………is a kind of music which is traditional in a particular country, very melodious A Pop B Rap C Folk D Rock 24 I looked up to new words in the dictionary …………the meanings ... many films and TV series Jones produced Michael’s solo album “Of the World” in 1979 It was the ( 34) ………….seller and four songs from the (35)……………….were Top Ten hits 26 A with B and C of D but 27 ... A that B released C named D sung 32 A group B boy C song D record 33 A who B that C which D he 34 A better B best C good D bad 35 A song B singer C ten D album IV Find out ONE mistake in each...
 • 3
 • 309
 • 8

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 có đáp án
... October • • • • You can get off this train at Bath A This train stops at Bath B This train is going to stop at Bath C You can stop this train at Bath D This train will be stopped at Bath • • • ... I was born in August 1980 in Soc Trang C Where were you born? D When is your birthday? A What is your present address? B When and where were you born? • • • • 10 She walked home by herself, ... which B whose C that D its We got _ the plane at 10. 30 and the plane took _ on time • • • A in/ off B on/ up C in/ out 15 D on/ off • 10 _ they are tropical birds, parrots can live in...
 • 50
 • 1,571
 • 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 Chuyên trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 Chuyên trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang năm 2015
... miễn phí Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - Kiểm tra Tiếng Anh khối 10 MÔN: ANH CHUYÊN (Thời gian làm bài: 35 phút) Hä tªn thÝ sinh: Lớp: 10 CHUYÊN Mã phách ………… ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kú thi: KiÓm Tra Anh 10 Chuyªn M«n thi: Anh 10 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - §Ò sè: 363 Hä ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - Kú thi: KiÓm Tra Anh 10 Chuyªn M«n thi: Anh 10 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 457...
 • 14
 • 165
 • 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 10

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 10
... they first introduced in 187 6 Bell said on the telephone: “Mr Watson, come here I want you.” This was the first telephone message Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to ... all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 187 7 the first telephone was in commercial use Alexander Graham Bell was A Scots B English C ... countries did he emigrate to? A four B five C three D two He started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance in A England B USA C Canada D.Scotsland How old...
 • 3
 • 513
 • 20

đề kiểm tra tiếng anh lớp 11

đề kiểm tra tiếng anh lớp 11
... for ten months 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Final test for the first term 11th form Name………………………………… class 11 I Vocabulary ... three years’ time 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Final test for the first term 11th form Name………………………………… class 11 I :choose the ... three years’ time 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Final test for the first term 11th form Name………………………………… class 11 I Reading Choose...
 • 8
 • 1,388
 • 51

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 1
... III Read the following passage then answer questions 1- 5 After each question there are four options marked A,B,C or D Choose the correct ansewer by circling ... household and garden waste to make compost Compost is a wonderful natural fertilizer It helps plan grow 1) The word "milkman" means A) A man who refills the empty milk bottles B) A man who works in Britain...
 • 3
 • 1,553
 • 69

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 2
... the sea C) it is broken up, melted and made into new glassware D) It is collected and thrown away 2) What is compost made from ? A) Household and garden waste B) waste paper and banana leaves C)...
 • 3
 • 1,281
 • 68

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 3
... garden waste B) waste paper and banana leaves C) dung of animals D) plastic and vegetable matter 3) The word "milkman" means A) A man who cleans the empty milk bottles B) A man who brings milk...
 • 4
 • 1,224
 • 53

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 4

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 4
... phê tiêu muỗng cà phê tỏi KHUẤY ĐỀU - Cho xà lách + hành tây + cà chua vào Đĩa -Xếp cà chua xung quanh dĩa, -cho hỗn hợp xà lách vào, -cho thịt bò lên mặt dĩa, -Trang trí với rau thơm, cà tỉa ... giấm vào trộn b.Trộn tay c Cho xà lách, hành tây, cà chua vào dĩa d.Trình bày * c – a – b - d Câu 4: làm nước trộn dầu giấm, bước cho : a.Giấm, đường, muối khuấy tan b.Giấm,tiêu, tỏi, dầu ăn khuấy...
 • 3
 • 854
 • 32

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 5
... a) Take b) To take c) Taking d) Took III Read the following passage then answer questions 1 -5 After each question there are four options marked A,B,C or D Choose the correct ansewer by circling ... recycled B) They are thrown away C) They are cleaned and refilled D) They are used to make compost 5) What is the main idea of the passage A) Car tires can be recycled B) The use of compost C) Recycling...
 • 3
 • 868
 • 42

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 6

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 6
... they first introduced in 187 6 Bell said on the telephone: “Mr Watson, come here I want you.” This was the first telephone message Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to ... letter A,B,C or D On March 3, 184 7, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 187 0s In America, he worked ... America, he worked with deaf-mutes at Boston University Soon Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance This led to the invention of the telephone Bell and his...
 • 3
 • 628
 • 41

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 7

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 7
... letter A,B,C or D On March 3, 184 7, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1 87 0s In America, he worked ... they first introduced in 1 87 6 Bell said on the telephone: “Mr Watson, come here I want you.” This was the first telephone message Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to ... over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1 87 7 the first telephone was in commercial use Alexander Graham Bell was A Scots B English C...
 • 3
 • 623
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 học kì 2đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 nâng caođề kiểm tra tiếng anh lớp 10 kì 2đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 kỳ 2đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 cơ bảnđề kiểm tra tiếng anh lớp 10 lần 1đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 lần 2đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 học kỳ 1đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 học kì 1đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 có đáp ánde kiem tra tieng anh lop 10 lan 1de kiem tra tieng anh lop 10 lan 4de kiem tra tieng anh lop 10 lan 3các đề kiểm tra tiếng anh lớp 10de kiem tra tieng anh lop 10 hk1Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện võ nhai tỉnh thái nguyênQuản lý hệ thống thông tin phục vụ tự kiểm định chất lượng ở trường trung cấp nghề nam thái nguyênHuy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học ở huyện trấn yên, tỉnh yên bái đạt chuẩn quốc giaKiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công hợp kim cứng BK8 bằng phương pháp cắt dâyhướng dẫn cách xem điểm thi THPT 2017Giáo trình hướng dẫn chi tiết về thiết kế website (tự học)Nội suy trên các đa thức đối xứngSoạn thảo và sử dụng các bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 có sử dụng dao động kí điện tử nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinhKinh nghiem luyen IELTS reading tu 6 0 len 8 5 trong 3 thangTanin và dược liệu chứa tanin