de thi trac nghiem huu co

Bộ đề thi trắc nghiệm Hữu

Bộ đề thi trắc nghiệm Hữu cơ
... dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác điều kiện thích hợp) A) C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột B) Tinh bột, C2H4, C2H2 C) C2H4, CH4, C2H2 D) Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen Đáp án B Câu 95 Cho chất ... thích hợp) A) Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen B) C2H4, CH4, C2H2 C) C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột D) Tinh bột, C2H4, C2H2 Đáp án D Câu 158 Để trung hòa 4,44 g axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng ... lipit A) protit có khối lợng phân tử lớn B) phân tử protit có chứa nguyên tử nitơ C) protit chất hữu no D) phân tử protit có chứa nhóm chức -OH Đáp án B Câu 38 Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ...
 • 37
 • 231
 • 1

Đề thi trắc nghiệm NVTD đáp án + 20 bài tập tự luận + câu hỏi tình huống

Đề thi trắc nghiệm NVTD có đáp án + 20 bài tập tự luận + câu hỏi tình huống
... 10 Đề số 11 Đề số 12 Đề số 13 Đề số 14 Đề số 15 Đề số 16 Đề số 17 Đề số 18 Đề số 19 Đề số 20 Đề số 21 Đề số 22 Đề số 23 Đề số 24 Đề số 25 Đề số 26 Đề số 27 Đề số 28 Đề số 29 Đề số 30 Đề số 31 Đề ... 85 Đề số 44 Đề số 45 Đề số 46 Đề số 47 Đề số 48 Đề số 49 Đề số 50 Đề số 51 Đề số 52 Đề số 53 Đề số 54 Đề số 55 Đề số 56 Đề số 57 Đề số 58 Đề số 59 Đề số 60 Đề số 61 Đề số 62 Đề số 63 Đề số 64 Đề ... 64 Đề số 65 Đề số 66 Đề số 67 Đề số 68 Đề số 69 Đề số 70 Đề số 71 Đề số 72 Đề số 73 Đề số 74 Đề số 75 Đề số 76 Đề số 77 Đề số 78 Đề số 79 Đề số 80 Đề số 81 Đề số 82 Đề số 83 Đề số 84 Đề số 85 x...
 • 42
 • 4,809
 • 232

De thi trac nghiem 12 dap an

De thi trac nghiem 12 có dap an
... sai Câu 36 Một an ehit công thức đơn giản C2H3O An ehit công thức phân tử là: A C4H6O2 B C6H9O3 C C4H6O D Kết khác Câu 37 Phát biểu sau đúng: A Polime dùng để sản xuất tơ phải mạch không ... Chọn câu câu sau: A Xenlulozơ tinh bột phân tử khối nhỏ B Xenlulozơ phân tử khối nhỏ tinh bột C Xenlulozơ tinh bột phân tử khối D Xenlulozơ tinh bột phân tử khối lớn, phân tử khối xenlulozơ ... Giữa saccarozơ glucozơ đặc điểm giống nhau: A Đều lấy từ củ cải đường B Đều biệt danh “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá bơi phức bạc amoniac Ag[(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường,...
 • 3
 • 363
 • 0

Bộ đề thi trắc nghiệm môn sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) có đáp án
... văn hóa Bắc Bộ D Vùng văn hóa Tây Nguyên 14 Vùng văn hóa truyền thống lâu đời nôi hình thành văn hóa, văn minh dân tộc Việt ? A Vùng văn hóa Trung Bộ B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Nam ... Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Việt Bắc D Vùng văn hóa Trung Bộ Chợ tình sinh hoạt văn hóa đặc thù vùng văn hóa ? A Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn ... Vùng văn hóa Trung Bộ Sự tương đồng văn hóa Việt Nam văn hóa dân tộc Đông Nam Á hình thành từ : A Lớp văn hóa địa với văn hóa Nam Á Đông Nam Á B Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa khu vực C Lớp văn...
 • 21
 • 14,140
 • 213

115 đề thi trắc nghiệm sóng

115 đề thi trắc nghiệm sóng cơ
... = l =130cm, vận tốc truyền sóng dây 40m/s Trên dây có nút sóng b ng sóng : A có nút sóng b ng sóng B có nút sóng b ng sóng C có nút sóng b ng sóng D có nút sóng b ng sóng Câu 110: M t sợi dây ... 18cm, vận tốc truyền sóng dây 50cm/s Trên dây có bó sóng b ng sóng : A có 18 bó sóng 19 b ng sóng B có 19 bó sóng 19 b ng sóng C có 19 bó sóng 18 b ng sóng D có 18 bó sóng 18 b ng sóng Câu 111: M ... có10 b ng sóng B Có, có 11 b ng sóng C Có, có 12 b ng sóng D Có, có 25 b ng sóng Bài tập trắc nghiệm phần sóng học Câu 108: M t điểm B m t nước dao động với tần số 100Hz, vận tốc truyền sóng 50cm/s,...
 • 11
 • 114
 • 0

đề thi trắc nghiệm iq đáp án

đề thi trắc nghiệm iq có đáp án
... Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng U&BANK – CỘNG ĐỒNG NGÂN HÀNG & NGUỒN NHÂN LỰC Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắt C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Bỏ công tắc C, ... sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc D bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Tắt công tắc D, C, A B với kết Hình chuyển ... thông minh hay biểu cảm Những kiểm tra đo nghiệm tinh thần dụng cụ dùng đề đánh giá trí não Những kiểm tra thái độ coi kiểm tra IQ khả nhận biết Loại kiểm tra thi t kế để kiểm tra khả nắm bắt nhanh...
 • 17
 • 2,674
 • 5

đề thi trắc nghiệm marketing đáp án

đề thi trắc nghiệm marketing có đáp án
... tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing C Bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing, phận đánh ... quản lý Marketing DN? A3 B4 C5 D6 Câu14 Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản lý Marketing DN gồm : A Hoàn thi n SX hàng hóa B Gia tăng nỗ lục TM C Quan niệm Marketing quan niệm marketing ... xã hội D Tất phương án Câu15 Người Mỹ câu ngạn ngữ vui "Nếu hoàn thi n bẫy chuột trời tối " Câu ngạn ngữ muốn nói đến quan niệm ? A Quan niệm Marketing B Quan niệm hoàn thi n SX C Quan niện...
 • 15
 • 183
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn công nghệ kim loại

đề thi trắc nghiệm môn công nghệ kim loại
... gọt lắp ráp B Chất lượng hợp kim đúc, công nghệ hóa nhiệt luyện, công nghệ gia công cắt gọt lắp ráp C Chất lượng hợp kim đúc, công nghệ nấu luyện, công nghệ gia công cắt gọt lắp ráp D Cả phương ... nóng chảy là: … A Kim loại nóng chảy, viền chảy, nhão, dòn xanh kim loại B Kim loại nóng chảy, dẻo, nhiệt, dòn xanh kim loại C Kim loại nóng chảy, viền chảy, nhiệt, dòn xanh kim loại D Cả câu sai ... hàn so với hàn Điều kiện để cắt kim loại lửa hàn khí : Nhiệt độ cháy kim loại phải nhỏ nhiệt độ chảy kim loại và… A nhiệt độ cháy ô xýt kim loại < nhiệt độ chảy kim loại B Tính chảy loãng phải cao,...
 • 22
 • 1,624
 • 21

Đề thi trắc nghiệm ASP đáp án

Đề thi trắc nghiệm ASP có đáp án
... 18 M a b c d u n p m t DataSet a b M t d án ASP. NET th t p tin d c u hình? a Ch m t b Nhi t c Không c n t p tin c u hình d T t c u sai Câu 20 t ASP. Net code trang v i HTML t kh i l nh ... code-behind ASP. NET? a C/C++ b C# c Visual basic.Net d C M u n p m t DataSet c Fill() ExecuteQuery() Read() T tc u sai Câu 15 M t d án ASP. NET th t p tin c u hình? a Ch m t b Nhi t c Không c n ... search.aspx nh n nút Search trang : a b ...
 • 6
 • 180
 • 2

Đề thi trắc nghiệm ASP đáp án

Đề thi trắc nghiệm ASP có đáp án
... dùng asp, bạn phải kiểm tra điều là: a) Tất trang phải phần mở rộng asp b) Kiểm tra web server cài đặt Macromedia Dreamweaver c) Kiểm tra web server hỗ trợ asp d) Đảm bảo tất đoạn code asp ... Application Câu 38: Cách ghi sau (ASP dùng javascript)? a) ASP > b) < Comment a line in ASP> c) //Comment a line in ASP d) e) Các cách điều sai Câu ... liệu lên control bước thi u a) Gán DataMember b) Gán DataSource c) Gọi phương thức Binding d) Gán DataValueField Câu 18: Thuộc tính lớp Page dùng để kiểm tra xem liệu trang web hợp lệ hay không?...
 • 19
 • 276
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐHCĐ đ/a MÔN HÓA NĂM 2011

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐHCĐ có đ/a MÔN HÓA NĂM 2011
... Ninh chủ biên soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21-30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, ... sai SO2 vừa tính chất oxi hóa vừa tính khử, phân tử : 24 A S mức oxi hóa trung gian B S mức oxi hóa cao C S mức oxi hóa thấp D S cặp electron cha liên kết Phản ứng hóa học sau ... gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng 10 câu, phần hóa học Vô 20 câu phần Hữu 20 câu Nội dung câu hỏi trắc nghiệm bao trùm kiến thức hoá học phổ thông mở rộng nâng cao gắn với...
 • 74
 • 77
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING đáp án

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING có đáp án
... úng B.Sai 190 th nói r ng: A Marketing bán hàng 02 thu t ng đ ng ngh a B .Marketing bán hàng 02 thu t ng khác bi t C.Bán hàng bao g m c marketing D .Marketing bao g m c ho t đ ng bán hàng 191 ... 10: Marketing truy n th ng đ i v i C Bán D M c đích bán đ c nhi u hàng hóa thu l i nhu n t i đa C.Quan m bán nh ng hàng hóa s n D.Ý ki n đánh giá khách hàng đ c i ti n s n ph m bán ... C.Nhà kho D.K ho ch s n ph m 279 Doanh s bán s cao b i A Khơng nhi u nhà bán l B Ch c p bán l C.Các s n ph m đ c bán hai l n t i khu v c bán s D.D ch v bán s nh l đ n v i nhóm khách hàng tiêu...
 • 52
 • 115
 • 0

đề thi trắc nghiệm hóa - hợp chất hữu potx

đề thi trắc nghiệm hóa - hợp chất hữu cơ potx
... hidroxit (trong X thể số oxi hóa cao nhất) sau không : B H3XO3 C H4X2O7 D H3XO4 A HXO3 Câu 14: So sánh tính axit chất sau đây: CH3COOH (2), CH2Cl-CH2COOH (1), HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) A (3) > (2) ... (CH2)n Câu 20: Hai chất hữu X Y đơn chức đồng phận Đốt cháy hồn tồn 5,8 gam hỗn hợp X Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu khí CO2 nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = : (đo điều kiện) Cơng thức đơn giản ... HCOOH HOOC-COOH b HCOOH C2H5COOH d CH3COOH HOOC-CH2-COOH Câu 27: Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg vào 0,1 lít dung dòch AgNO3 Khi phản ứng xong thu 5,792g hỗn hợp kim loại Vậy % Mg là: a 58,34% b 41,66%...
 • 4
 • 147
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Các hợp chất hữu đầu tiên doc

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên doc
... tiền sinh học B Tiền sinh học hoá học C Hoá học, tiền sinh học sinh học D Sinh học, hoá học tiền sinh học Đáp án : (C) Bài : 6687 Hợp chất hữu có nguyên tố C, H, O là: Chọn đáp án A Cacbua hiđrô ... trình sinh lí, sinh hoá vật thể sống vật chất sau thực hiện? Chọn đáp án A Các phân tử prôtêin B Các chất hữu C Gen ADN D Các chất sống Đáp án : (C) Bài : 6683 Khả tự điều chỉnh vật thể sống là: Chọn ... A Đại phân tử hữu B Đa phân tử C Hợp chất không chứa cacbon D Là vật chất chủ yếu sống Đáp án : (C) Bài : 6679 Vai trò axit nuclêic là: Chọn đáp án A Tham gia cấu tạo chất nguyên sinh B Tham gia...
 • 16
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài dịch môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp các hình thức tài trợ bằng nợThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách nợ có tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệpThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp khái quát về tài trợ doanh nghiệpThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phân bón bình điền BFCThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpÁp dụng các tiêu chuẩn vốn theo quy định của Basel II, III nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt NamĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam - Chi nhánh Lê Đại HànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại các đường ngang cắt qua đường sắt ở địa phận thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngGia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại có vốn nhà nướcKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6ETâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt NamChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
Đăng ký
Đăng nhập