ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HAY NHẤT

88 đề thi tốt nghiệp môn toán hay

88 đề thi tốt nghiệp môn toán hay
... BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 ĐỀ SỐ : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Cho hàm số y = x − x + x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số ... website: violet.vn/curi307 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 ĐỀ SỐ : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x4 - 2x2 - Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số ... website: violet.vn/curi307 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 ĐỀ SỐ : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 2x + Câu I (3, điểm) Cho hàm số y = x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số...
 • 54
 • 174
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC NĂM 2010 LẦN 2 TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 1 pps

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC NĂM 2010 LẦN 2 TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 1 pps
... Câu 21 Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn, gen phân li độc lập tổ hợp tự Phép lai AaBbDd x Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn cặp tính trạng A 1/ 32 B 1 /2 C 1/ 8 D 1/ 16 Câu 22 Bệnh, ... A hợp tác B cộng sinh C hội sinh D cạnh tranh Câu6 Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp lần tạo số phân tử ADN A B 32 C 25 D 64 Câu7 Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau sinh vật sản xuất? ... hệ sinh thái? A Trong hệ sinh thái tự nhiên, lên bậc dinh dưỡng cao lượng tăng B Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh thành phần hữu sinh C Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học...
 • 10
 • 164
 • 0

cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh học 2011

cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh học 2011
... truyền học quần thể Ứng dụng di truyền học Di truyền học người Tổng số Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá Cơ chế tiến hoá Sự phát sinh phát triển sống Trái đất Tổng số Sinh thái học Cá thể quần thể sinh ... vật Quần xã sinh vật Hệ sinh thái, sinh bảo vệ môi trường Tổng số Tổng số câu ba phần 2 24 2 40 Nguồn: Cục Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Truy cập: http://tuyensinh.haylem.net ... lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Truy cập: http://tuyensinh.haylem.net để biết thêm thông tin tuyển sinh 2011 ...
 • 2
 • 51
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (1)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (1)
... hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống B Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh sinh vật C Trong khoảng thuận lợi, sinh ... thái, phát biểu sau sai? A Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật B Sự cạnh tranh loài quần xã nguyên nhân gây diễn sinh thái C Trong diễn sinh thái, song song với trình ... dụng tài nguyên thi n nhiên: (1) Sử dụng lượng gió để sản xuất điện (2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt phát triển công nghiệp (4) Thực...
 • 8
 • 54
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (2)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (2)
... cao Câu 14: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn B Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt C Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống ... hoa tím : 32 4⎠ 32 ⎠ ⎝ ⎝ Câu 27: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? A Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật B Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn ... Phương án trả lời A (1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai Trang 4/8 - Mã đề thi 947 B (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai C (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng,...
 • 8
 • 60
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (3)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (3)
... chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh sinh vật B Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt D Giới hạn sinh thái nhiệt độ ... gen liên kết di truyền Câu 22: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? A Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật B Trong diễn sinh thái, song song với trình biến đổi quần ... nguyên nhân gây diễn sinh thái D Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường Câu 23: Khi nói mối quan hệ sinh vật ăn thịt mồi quần xã sinh vật, phát biểu...
 • 8
 • 50
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (4)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (4)
... hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh sinh vật B Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống C Ngoài giới hạn sinh thái, sinh ... nguyên nhân gây diễn sinh thái C Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường D Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật Câu 30: Bảng ... thể có tế bào sinh dưỡng thể thể tam bội A 11 18 B 12 C 13 D 12 36 Câu 20: Khi nói mối quan hệ sinh vật ăn thịt mồi quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Trong chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt...
 • 8
 • 55
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (5)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (5)
... 16: Khi nói mối quan hệ sinh vật ăn thịt mồi quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Theo thời gian mồi bị sinh vật ăn thịt tiêu diệt hoàn toàn B Trong chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt mồi không ... trường B Trong diễn sinh thái, song song với trình biến đổi quần xã trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường C Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật D Sự cạnh tranh ... nguyên nhân gây diễn sinh thái Trang 3/8 - Mã đề thi 483 Câu 26: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ...
 • 8
 • 54
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (6)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (6)
... phần sinh vật thay đổi: sinh vật thuỷ sinh dần, đặc biệt loài động vật có kích thước lớn (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất cỏ bụi Trật tự giai đoạn trình diễn Trang 3/4 - Mã đề ... tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu hóa học, …trong sản xuất nông nghiệp A (1), (2), (5) B (2), (4), (5) C (2), (3), (5) D (1), (3), (4) Câu ... kiểu gen Aa BD ? bd A B C D Câu 30: Cho giai đoạn trình diễn sinh thái đầm nước nông sau: (1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh tầng nước khác nhau: số loài tảo, thực vật có hoa sống...
 • 4
 • 56
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (7)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (7)
... 10% D 10% 12% ……………… Hết ……………… 8/9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 18 B 35 B B 19 B 36 ... ăn thịt D Sinh vật phân hủy Câu 47 Bên cạnh tác động ngoại cảnh, cạnh tranh gay gắt loài quần xã nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật gây diễn sinh thái Nhóm loài sinh vật ... với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo A ổn định người thường bổ sung lượng cho chúng B hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C có khả tự điều chỉnh cao D có độ đa dạng sinh học thấp...
 • 9
 • 45
 • 0

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (8)

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học (8)
... kiểu gen lai Câu 14: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất A đại Tân sinh B đại Thái cổ C đại Cổ sinh D đại Trung sinh Câu 15: Đối với trình tiến hóa, chọn lọc ... 20: Khi nói mối quan hệ sinh vật ăn thịt mồi quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Trong chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt mồi không bậc dinh dưỡng B Số lượng cá thể sinh vật ăn thịt nhiều số ... trường C Trong diễn sinh thái, song song với trình biến đổi quần xã trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường D Diễn sinh thái thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật Câu 24: Một...
 • 8
 • 56
 • 0

DE THI TOT NGHIEP MON SINH 2011

DE THI TOT NGHIEP MON SINH 2011
... Cách li sinh thái D Cách li sinh sản Câu 27 : Loài rận sống da chó hút máu chó để nuôi sống thể biểu mối quan hệ: A Kí sinh - vật chủ B Hợp tác C Cộng sinh D Hội sinh Câu 28 : Một gen sinh vật ... la khả sinh sản Đây ví dụ A cách li sinh thái B cách li tập tính C cách li sau hợp tử D cách li học Câu 19: Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, loài người xuất A đại Tân sinh B ... học C sinh học phân tử D giải phẫu so sánh Câu 36: Trong nhân tố sinh thái chi phối biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, nhân tố sau nhân tố phù thuộc mật độ quần thể? A Mức độ sinh sản...
 • 3
 • 21
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH 2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH 2011
... sinh học phân tử D giải phẫu so sánh Câu 36: Trong nhân tố sinh thái chi phối biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, nhân tố sau nhân tố phù thuộc mật độ quần thể? A Mức độ sinh sản B Ánh ... thể đánh dấu hình thành loài mới? A.Cách li tập tính B Cách li địa lí C Cách li sinh thái D Cách li sinh sản Câu 27 : Loài rận sống da chó hút máu chó để nuôi sống thể biểu mối quan hệ: A Kí sinh ... la khả sinh sản Đây ví dụ A cách li sinh thái B cách li tập tính C cách li sau hợp tử D cách li học Câu 19: Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, loài người xuất A đại Tân sinh B...
 • 3
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcXác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trịĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhKhủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố lai châuTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt nam ttDạy học kịch bản văn học tôi và chúng ta ở lớp 9 theo đặc trưng thể loạiĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐặng tiểu bình trí tuệ siêu viêtVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương dòng điện trong các môi trường vật lí 11 trung học phổ thôngTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sự ttTăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện nghiên cứu tại bệnh viện trường đại học y khoa đại học thái nguyênQuản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập