ĐỊA lí KINH tế và văn hóa các nước

Những yếu tố quan trọng ban đầu đưa đến sự thành lập ASEAN không phải là các yếu tố về kinh tế văn hóa

Những yếu tố quan trọng ban đầu đưa đến sự thành lập ASEAN không phải là các yếu tố về kinh tế và văn hóa
... kỳ đầu, chất ASEAN tổ chức liên kết trị nhằm tập hợp sức mạnh khu vưc để đối phó với thách thức trị có Tóm lại, nhận định: Những yếu tố quan trọng ban đầu đưa đến thành lập ASEAN yếu tố kinh tế ... thành lập ASEAN vào năm 1967 Nếu không xuất phát chủ yếu từ yếu tố trị quốc tế, khu vực nước đầy khó khăn, bất ổn thời điểm sau chiến thứ hai mà có yếu tố kinh tế yếu tố văn hóa – xã hội sau đời ASEAN ... ASEAN tiền đề kinh tế tiền đề văn hóa – xã hội có ý nghĩa bổ sung, thúc đẩy đời ASEAN Nói cách khác, tiền đề trị điều kiện cần, tiền đề kinh tế tiền đề văn hóa – xã hội điều kiện đủ dẫn đến thành...
 • 5
 • 732
 • 0

Vai trò của kinh tế văn hóa kinh tế đối với sự phát triển của xã hội

Vai trò của kinh tế và văn hóa kinh tế đối với sự phát triển của xã hội
... Nội dung Phần I: Vai trò nhân tố văn hoá kinh doanh Kinh nghiệm thực tế Việt Nam giới cho thấy: kinh tế phát triển lành mạnh lâu bền thiếu tảng văn hoá sản phẩm thụ động kinh tế, mà có sức mạnh ... hoạt động kinh doanh làm lành mạnh hoá quan hệ hội thúc đẩy trình tiến hoá hội Yếu tố văn hoá phản văn hoá kinh doanh tiềm ẩn nhà kinh doanh Vấn đề chỗ nhà kinh doanh thực tài có đối sách ... nghiệp phát triển Nếu lợi nhuận chia cắt ngời phân hoá hội văn hoá lại đóng vai trò nối kết ngời với Đặc điểm văn hoá nông nghiệp hay văn minh lúa khu vực Châu đòi hỏi ngời làm việc, phụ thuộc vào...
 • 13
 • 421
 • 0

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế văn hóa xã hội quy chế làm việc

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội và quy chế làm việc
... giám đốc Sở phòng phân công II Vị trí, chức nhiệm vụ phòng Tổng hợp Quy hoạch kinh tế văn hóa hội Vị trí chức Phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội phận thiếu Sở Kế hoạch Đầu tư ... Do ghép từ phòng: văn xã, quy hoạch văn hóa hội trước chức nhiệm vụ phòng bao gồm phận Phòng tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội đầu mối tổng hợp tình hình thực xây dựng kế hoạch phát ... 0918.775.368 Chương 2: Tổng quan phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội quy chế làm việc I Quy chế làm việc Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở Tính đến thời điểm Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên...
 • 20
 • 204
 • 0

vị trí, chức năng nhiệm vụ của phòng tổng hợp – quy hoạch kinh tế văn hóa xã hội

vị trí, chức năng và nhiệm vụ của phòng tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội
... Phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội phận thiếu Sở Kế hoạch Đầu tư Do ghép từ phòng: văn xã, quy hoạch văn hóa hội trước chức nhiệm vụ phòng bao gồm phận Phòng tổng hợp quy hoạch ... Ngoài nhiệm vụ thường xuyên giao chuyên viên thực tốt nhiệm vụ đột xuất ban giám đốc Sở phòng phân công II Vị trí, chức nhiệm vụ phòng Tổng hợp Quy hoạch kinh tế văn hóa hội Vị trí chức Phòng ... tổ chức phòng chuyên môn Hiện tại, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái bao gồm 07 phòng chuyên môn: • Văn phòng • Thanh tra • Phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội Phòng Đăng kí kinh...
 • 20
 • 452
 • 0

Nhung chinh sach ve kinh te va van hoa cua vua Quang Trung

Nhung chinh sach ve kinh te va van hoa cua vua Quang Trung
... hoá vua Quang Trung I Những sách kinh tế: Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung Phiếu thảo luận 1) Vua Quang Trung có sách để phát triển kinh tế? 2) ... việc buôn bán thuận tiện phát triển vua Quang Trung làm gì? Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung I Những sách kinh tế: - Ban hành Chiếu khuyến nông ... Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2010 Lịch sử: Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung Phiếu thảo luận 1) Vua Quang Trung có sách để phát triển kinh tế? 2) Chiếu khuyến nông qui định điều gì? Tác...
 • 17
 • 802
 • 2

Bài 15: Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần doc

Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần doc
... bày vài nét tình hình Kinh tế thời Trần sau chiến tranh - Phân tích tình hình xã hội thời Trần sau chiến tranh Bài 15 Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần (Tiếp theo) II Sự phát triển văn hóa ... hình văn hóa, giáo dục, khoa học thời Trần? Em có nhận xét gì? Tại văn hóa giáo dục khoa học thời Trần phát triển? Bài Hoạt động thầy trò Nội dung ? Hậu việc làm Tình hình kinh tế vua quan nhà Trần? ... tinh tế Củng cố Sinh hoạt văn hóa thời Trần thể ntn? Nêu dẫn chứng phát triển văn học, giáo dục, khoa học kĩ thuật thời Trần Nét độc đáo nghệ thuật kiến trúc điêu khắc? Bài 16 Sự suy sụp nhà Trần...
 • 9
 • 3,094
 • 5

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN doc

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA THỜI TRẦN doc
... Nội dung Phương pháp I Sự phát triển kinh tế 1/ Tình hình kinh tế sau chiến tranh GV:- Tình hình kinh tế * Nông nghiệp: NN sau chiến tranh - Được phục hồi phát nào? triển GV:-Sau chiến tranh nhà ... sau chiến tranh GV:Nhà Trần có - Xã hội ngày phân tầng lớp XH nào? hóa sâu sắc HS dựa vào SGK kể tầng lớp - Tầng lớp thống GV:So sánh thời Lý trị:Vua,vương hầu,quý Trần tầng lớp tộc.quan lại,địa ... kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên nhà Trần giành thắng lợi - Ý nghĩa lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên? III Bài mới: Sau chiến tranh nhà Trần làm để phát triển kinh tế, văn hóa, ...
 • 5
 • 928
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA pot

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA pot
... -Buôn bán với nứơc tầng lớp nào? mở rộng + tầng lớp bản: 2.Đời sống xã hội văn thống trị bị trị hóa: -Tầng lớp thống trịo gồm a.Xã hội: Gồm tầng lớp: ai? -Tầng lớp thống trị:Vua,các +vua quan văn ... tì -Đời sống văn hóa diễn nào? b .văn hóa: -Giáo dục chưa phát triển -Đạo phật truyền bá rộng rãi -Chùa chiền xây dựng nhiều,nhà sư coi trọng -Các loại hình văn hóa dân gian phát triển IV.Củng ... -Nguyên nhân làm cho kinh tế thời Đinh-Tiền Lê phát triển? -Đời sống xã hội văn hóa nước Đại Cồ Việt có biến đổi gì? V.dặn d : Học bài, Bài tập 5,6 soạn 10 D/ RÚT KINH NGHIỆM : ...
 • 6
 • 2,279
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Tình hình kinh tế văn hóa Chăm pa potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Tình hình kinh tế và văn hóa Chăm pa potx
... người Chăm Tiết 26- Bài 24: NƯỚC CHAM -PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa ? Em có nhận xét trình độ phát a Kinh tế: triển kinh tế người Chăm? ... Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa ? Em nêu nét đặc sắc từ kỉ II đến kỉ X: văn hố Cham pa? a Kinh tế: - TKIV, người Chăm có chữ viết b Văn hóa: riêng - TKIV, người Chăm có ... Chăm Tiết 26- Bài 24: NƯỚC CHAM -PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX Nước Cham -pa độc lập đời: Tình hình kinh tế, văn hố Cham -pa từ kỉ II đến kỉ X: a Kinh tế: b Văn hóa: - TKIV, người Chăm có chữ viết...
 • 35
 • 1,485
 • 0

Vai trò của đa dạng sinh loài trong kinh tế văn hóa

Vai trò của đa dạng sinh loài trong kinh tế và văn hóa
... Bũ sỏt 286 Lng c 162 Chim 840 Thỳ 310 Vai trò đa dạng loài kinh tế văn hóa Sếu đầu đỏ (Sarus Crane) vai trò mặt sinh thái loài trái đất Tm quan trng v mt sinh thỏi hc ca mt loi cú th cú nh hng ... hn so vi mt thc vt nỳi cao chõu u khụng cú mt loi sinh vt no ph thuc vo Acer macrophyllum Bigleaf Maple Vai trò đa dạng loài kinh tế văn hóa Kinh t a dng loi mang li a dng loi hỡnh sn phm c ... trớ, du lch) Nm 1986 cỏc khu bo tn M thu c 3,2 t USD t tham quan gii trớ 4 Vai trò đa dạng loài kinh tế văn hóa Vai trũ ca a dng loi i vi ngnh nụng nghip a dng loi l c s ca nn nụng nghip ...
 • 27
 • 90
 • 0

con đường tơ lụa vai trò của nó đối với chính trị, kinh tế văn hóa - xã hội thời đường (618 - 907) ở trung quốc

con đường tơ lụa và vai trò của nó đối với chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội thời đường (618 - 907) ở trung quốc
... 2: VAI TRÒ CỦA CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI THỜI ĐƢỜNG (61 8-9 07) Ở TRUNG QUỐC 2.1 Về trị Con đường lụa hình thành có đóng to lớn cho phát triển kinh tế, văn ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LƢƠNG MỸ HẠNH CON ĐƢỜNG TƠ LỤA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI THỜI ĐƯỜNG (618 - 907) TRUNG QUỐC Chuyên ... ĐƢỜNG TƠ LỤA ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI THỜI ĐƢỜNG (61 8-9 07) Ở TRUNG QUỐC 20 2.1 Về trị 20 2.2 Về kinh tế 24 2.3 Về văn hóa hội ...
 • 53
 • 1,280
 • 11

bài giảng lịch sử 7 bài 15 sự phát triển kinh tế văn hóa thời trần

bài giảng lịch sử 7 bài 15 sự phát triển kinh tế và văn hóa thời trần
... XIV I Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi : Tnh hnh kinh - tVua quan n chi sa o khụng quan tõm n sn xut v i sng nhõn dõn - Vng hu, quý tc, a ch chim nhiu rung t, tng cng búc lt nhõn dõn => Kinh t suy thoỏi ... ễN 1 379 KHI NGHA CA NGUYN B 1344-1360 Khi ngha ca Ngụ B 1 379 KHI NGHA CA NGUYNTHANH, NGUYN K LC CUC KHI NGHA NNG DN NA CUI TH K XIV Tit 30 BI 16 S SUY SP CA NH TRN CUI TH K XIV I Tỡnh hỡnh kinh ... TRN CUI TH K XIV I Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi : Tnh hnh kinh t Tnh hnh xú hi : a i sng cc tng lp : b Cỏc cuc ngha tiờu biu Bi Tp Bi :Theo em vỡ t na sau th k XIV, nn kinh t nc ta suy thoỏi ? X...
 • 27
 • 3,283
 • 5

đời sống kinh tế văn hóa

đời sống kinh tế và văn hóa
... bóc lột tăng thêm 2 Giáo dục văn hoá Những kiện lịch sử đánh dấu đời giáo dục Đại Việt? Điền tiếp thông tin vào bảng sau: Năm Sự kiện 1070 Xây dựng Văn miếu để thờ Khổng Tử nơi dạy ... quan lại 1076 Mở Quốc Tử Giám cho em quý tộc đến học Quan sát số hình ảnh Văn Miếu Văn Miếu Khuê văn văn miếu Em có nhận xét giáo dục thời Lý? - Đã phát triển - viên gạch đặt tảng cho ... Giao lưu văn hoá II Bài Những thay đổi mặt xã hội Hãy nêu tầng lớp cư dân xã hội thời Lý? -Địa chủ - Nông dân - Thợ thủ công, thương nhân - Nô tì Thảo luận nhóm Hoàn cảnh xuất thân đời sống tầng...
 • 15
 • 294
 • 0

NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VĂN HÓA CỦA VUA QUANG TRUNG

NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA CỦA VUA QUANG TRUNG
... 25 tháng 10, năm 2011 Lịch sử BÀI 26 Những sách kinh tế văn hóa vua Quang Trung Chính sách Nội dung sách Tác dụng xã hội - Ban hành “Chiếu khuyến nông”: - Vài năm sau, mùa Nông lệnh cho nhân dân ... Chiếu vua Quang Trung việc dịch sách chữ Hán chữ Nôm CHIẾU VIẾT BẰNG CHỮ NÔM LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP VIỆN SÙNG CHÍNH Kết luận Vua Quang Trung có nhiều sách nhằm phát triển kinh tế văn hóa đất ... Chiếu khuyến nông vua Quang Trung ban bố có tác dụng ? Nêu lợi ích việc vua Quang Trung cho mở cửa biển biên giới với nhà Thanh mở cửa biển nước ta Chiếu ? Tại vua Quang Trung lại đề cao chữ...
 • 27
 • 453
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: địa lý kinh tế và văn hóa các nướcnêu các thành tựu kinh tế và văn hóa chăm palối sống đạo đức của tín đồ đạo tin lành đối với các vấn đề chính trị kinh tế và văn hóa xã hội ở việt namsự phát triển kinh tế và văn hóa thời trầnbài 15 sự phát triển kinh tế và văn hóasoạn bài sự phát triển kinh tế và văn hóa2 sự phát triển kinh tế và văn hóahội nhập kinh tế và văn hóakinh tế và văn hóaquan hệ biện chứng giữa kinh tế và văn hóavăn phòng kinh tế và văn hóa đài bắc hà nộibài 15 sự phát triển kinh tế và văn hóa thời trầntư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóaquan hệ giữa kinh tế và văn hóamối quan hệ kinh tế và văn hóaGiải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Sách tiếng nga giáo khoa Lop 6Sách tiếng nga giáo khoa Lop 8Sách tiếng nga giáo khoa lop 10Sách tiếng nga giáo khoa lop 11Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 2016Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Quảng Nam năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 2017đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 5)440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả nămđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)Hợp đồng quản lý nội dung websiteBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 5: Em hãy nêu suy nghĩ về hiện tượng lạm dụng Internet của học sinh, sinh viên thời nayGIỚI THIỆU về THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI đà lạtĐề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 943 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc giaxử lý tình huống đấu thayùa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập