tai lieu huong dan casio hoa hoc

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CASIO HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CASIO HÓA HỌC
... muối khan Tính thành phần % hỗn hợp A 189 Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải hóa học Theo đầu ta có phương trình hóa học: Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O K2CO3 + 2HCl ... có hướng dẫn giải Bài Cho lượng liên kết của: N-H O=O N≡N H-O N-O 389 493 942 460 627 kJ/mol Phản ứng dễ xảy phản ứng sau ? 2NH3 + 3/2 O2 → N2 + H2O (1) 2NH3 + 5/2 O2 → 2NO + 3H2O (2) ♣ Hướng dẫn ... C9H12 (D) Thực phản ứng hidrocacbonvới Br2/Fe (tỉ lệ mol 1:1) dẫn xuất mono Brom − A cho sản phẩm − B cho sản phẩm − C cho sản phẩm − D cho sản phẩm Viết công thức cấu tạo A; B; C; D ♣ Hướng dẫn giải...
 • 36
 • 96
 • 0

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn môn Hóa học ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn môn Hóa học ppt
... muối khan Tính thành phần % hỗn hợp A Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải hóa học Theo đầu ta có phương trình hóa học: Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 188 K2CO3 ... có hướng dẫn giải Bài Cho lượng liên kết của: N-H O=O N≡N H-O N-O 389 493 942 460 627 kJ/mol Phản ứng dễ xảy phản ứng sau ? 2NH3 + 3/2 O2 → N2 + H2O (1) 2NH3 + 5/2 O2 → 2NO + 3H2O (2) ♣ Hướng dẫn ... nguyên tử iot đồng phân hình học C2H2I2 với giả thiết đồng phân có cấu tạo phẳng (Cho độ dài liên kết C – I 2,10 Å C=C 1,33 Å ) Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải hóa học ♣ Đồng phân cis- : H H...
 • 25
 • 218
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn Việt hóa Windows 7 doc

Tài liệu Hướng dẫn Việt hóa Windows 7 doc
... , i i i c i n a n không bịthay đổ mà hì h Chà mừ g (mà hì h bạ dù g đểđăng nhậ và Windows) Để i n n o n n n n n p o thay đổ ngôn ngữ hiể thịtrên mà hì h Chà mừ g, là theo ... trị t n a n i n c n , Event Viewer vàcá phầ -đí h-và củ MMC c n n o a Mộ sốvù g củ Windows cóthểcónố kế tiêu đềđã đượ dị h văn bả phầ nộ dung t n a i t c c n n i chí ... n n c n c ©2006 Tậ đoà Microsoft Bả lưu mọ quyề p n o i n Microsoft, Internet Explorer va Windows hoặ làthương hiệ đã đăng kýhoặ làthương hiệ củ c u c u a Tậ đoà Microsoft tạ...
 • 3
 • 327
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn giúp trẻ học ngoại ngữ từ bé docx

Tài liệu Hướng dẫn giúp trẻ học ngoại ngữ từ bé docx
... Pháp học nhà trẻ Anh nói ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ giúp cách Vậy giúp trẻ bắt đầu tù để hiệu đồng điệu với phát triển tự nhiên trẻ? Trẻ học tiếng mẹ đẻ từ trước đời nên từ mang bầu mẹ cho tiếp xúc ... ngôn ngữ mẹ đẻ (một hay nhiều ngôn ngữ) , hay ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ trẻ có hấp thụ từ trước sinh đến tuổi cảm thấy an toàn sử dụng Trẻ phát âm chuẩn, nói ngữ điệu ngữ pháp, hiểu rõ ngữ nghĩa, ... nước để học ngôn ngữ văn hóa liên quan đến ngôn ngữ Đây cách tốn cần sau ba tháng học với bạn nước nói hát ngôn ngữ Điều mà người lớn không làm Bạn cho tham gia khóa học ngôn ngữ thiết...
 • 7
 • 187
 • 0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng học Sap 2000 V14

Tài liệu hướng dẫn sử dụng học Sap 2000 V14
... Program : Chương trình phân tích k t c u) vào năm 1970, sau ñó xu t hi n SAP3 , SAP- IV, SAP8 6, SAP9 0 g n ñây nh t SAP2 000 V14. 1 SAP2 000 tích h p ch c phân tích k t c u (tính ph n l c, n i l c, chuy ... nút l nh b n giao di n c a SAP2 000 1.1 Gi i thi u ph n m m phân tích thi t k k t c u - Sap2 000 L ch s hình thành Phiên b n ñ u tiên c a chương trình ñư c mang tên SAP (Structural Analysis Program ... i k t c u thép), SAP2 000 ñã b sung thêm lo i k t c u m u ñ vi c vào s li u cho toán ñư c nhanh Giao di n c a SAP2 000 r t tr c quan ñư c th c hi n hoàn toàn môi trư ng Windows (SAP8 6 th c hi n...
 • 96
 • 758
 • 3

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫnhóa với PGP

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn mã hóa với PGP
... Nghiệp Vụ - VNCERT Tài liệu hướng dẫn sử dụng hóa PGP Tổng quan PGP 1.1 Giới thiệu chung PGP Khái niệm: hóa PGP phần mềm máy tính dùng để mật hóa liệu xác thực Phiên PGP Phil Zimmermann ... khóa: Khóa công khai khóa bí mật Người gửi sử dụng khóa công khai người nhận để hóa khóa chung (còn gọi khóa phiên) dùng thuật toán mật hóa khóa đối xứng Khóa phiên chìa khóa để mật hóa ... VNCERT Tài liệu hướng dẫn sử dụng hóa PGP Bạn chọn Next để tiếp tục Ở cửa sổ hiển thị giấy phép GNU Bạn chọn Next Trần Anh Đức - Phòng Nghiệp Vụ - VNCERT 10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hóa PGP...
 • 46
 • 339
 • 0

Tài liệu ôn thi casio hóa học

Tài liệu ôn thi casio hóa học
... Hess - Hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học phụ thuộc vào trạng thái đầu trạng thái cuối chất , khơng phụ thuộc vào giai đoạn trung gian * Động hóa học nhiệt động hóa học ∆H thuan = −∆H nghich ∆H pu ... Cách tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học a Tính theo lượng liên kết , nhiệt tạo thành - Năng lượng liên kết (Elk ∆Hlk) lượng cần thi t để phá liên kết hóa học thành các ngun tử riêng rẽ trạng ... = 6,022.10 0,693.6,022.1023 Tài liệu ơn thi HSG Page 19 DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ NHIỆT PHẢN ỨNG, CBHH Hiệu ứng nhiệt - Hiệu ứng nhiệt lượng tỏa hay hấp thụ phản ứng hóa học - Được kí hiệu : ∆H (entapi)...
 • 112
 • 396
 • 12

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BẢN TIẾNG VIỆT)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BẢN TIẾNG VIỆT)
... qu c gia v ng phó v i bi n đ i khí h u Tài li u h ng d n d y h c v ng phó v i bi n đ i khí h u” tài li u tham kh o nh m h ng d n c th v ho t đ ng d y h c v ng phó v i bi n đ i khí h u t ng b ... động lên khí hậu Trái Đất Bắt đầu từ khí hậu Trái Đất ngày ấm lên Năm 2000 Khí hậu Trái Đất nóng lên cách bất thường vòng 150 năm qua Hiện 48 Những vụ núi lửa phun trào mạnh, đưa vào khí lượng ... K ho ch hành đ ng ng phó v i bi n đ i khí h u c a ngành giáo d c 2011-2015 Tài li u h ng d n d y h c v ng phó v i bi n đ i khí h u”, v i “S tay ABC v Bi n đ i khí h u” Tài li u h ng d n d y...
 • 117
 • 153
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC VỀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI BẢN TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC VỀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI BẢN TIẾNG VIỆT
... 2010 2011 Các tài li u h ng d n qu n lí r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng 22 TÀI LI U H NG D N D Y VÀ H C V GI M NH R I RO THIÊN TAI CÁC HO T G I Ý KHÁC NG óng vai – V t qua thiên tai Th i gian: ... ng c a thiên tai tranh nh ng không đ c nói tên c a thiên tai Em không đ c nhìn th y tranh ph i đoán nói xác tên lo i thiên tai Giáo TÀI LI U H NG D N D Y VÀ H C V GI M NH R I RO THIÊN TAI 15 ... t, sóng th n lo i thiên tai khác R i ro thiên tai: Là thi t h i mà thiên tai có th gây v ng ho t đ ng kinh t - xã h i i, tài s n, môi tr ng, u ki n s ng Ví d : R i ro thiên tai mà bão có th gây...
 • 114
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn cắm hoatài liệu hướng dẫn ôn tập casio hóa họctài liệu hướng dẫn ôn thi casio hóa họctải tài liệu hướng dẫn giải nhanh trắc nghiem hóa họctài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp trong môn hoá họctài liệu hướng dẫn dạy họctài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng được biên soạn với mục đích cung cấp những kiến thức khoa học công nghệ cho công nhân trẻtài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa họctài liệu hướng dẫn tuyển sinh đại họctài liệu hướng dẫn tin họctài liệu hướng dẫn tự học môn hình học 12tài liệu hướng dẫn thiết kế đồ họatài liệu hướng dẫn học autocad 2008tài liệu hướng dẫn học khiêu vũtài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy họcNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập