tai lieu onthi tn dia ly 2010 kt dethi

De cuong TN Dia Ly 2010( Theo cau hoi-Hay-Chua in)Tai lieu on thi tot nghiep mon Dia li 2010

De cuong TN Dia Ly 2010( Theo cau hoi-Hay-Chua in)Tai lieu on thi tot nghiep mon Dia li 2010
... theo ngành kinh tế nước ta từ năm 1986 đến 2002 Tháng năm 2010 41 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 PHẦN V MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 1) Đề thi giải Môn Địa lí TN ... Tháng năm 2010 39 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 PHẦN IV – PHÂN TÍCH BẢNG SỐ LI U - Đọc kỹ câu hỏi để tìm yêu cầu phạm vi phân tích - Tìm mối li n hệ số li u, không ... năm 2010 45 Tài li u ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí lớp 12 Năm học: 2009 - 2010 2) Đề thi tốt nghiệp năm 2006 I PHẦN BẮT BUỘC (5,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Cho bảng số li u: Cơ cấu sử dụng lao động theo...
 • 56
 • 263
 • 0

Tài liệu ôn tập ĐỊA KTXH TG - 11

Tài liệu ôn tập ĐỊA LÝ KTXH TG - 11
... 7,8 -1 3,2 4,8 Malaixia 9,0 6,2 10,0 -7 ,4 8,3 TƯ LIỆU ĐỊA LÝ 1 1- SỔ TỰ HỌC 200 6-2 007 Trang Phương Tấn Đạt http://chuyenlytutrongct.com Philippin TháiLan ViệtNam Xinggapo 3,0 4,4 5,8 -0 ,6 4,0 11, 2 ... WTO b./ Qua nêu thách thức kinh tế Việt Nam gia nhập WTO -HẾT - TƯ LIỆU ĐỊA LÝ 1 1- SỔ TỰ HỌC 200 6-2 007 Trang ... 9,0 5,9 -1 0,8 4,4 5,1 8,8 9,3 5,8 6,7 8,9 11, 4 7,6 0,1 9,9 (Nguồn: niên giám thống kê năm 200 0- NXB thống kê Hà Nội) a Nhận xét tình hình tăng trưởng kinh tế nuớc giai đoạn 199 0-1 996 199 8-2 000...
 • 3
 • 290
 • 0

Tài liệu tập huấn Địa THCS

Tài liệu tập huấn Địa lý THCS
... hoạch thực + Tài liệu : Chương trình GDPT môn Địa lí - Hướng dẫn thực chuẩn SGK, PP chương trình môn Địa lí GD bảo vệ môi trường môn Địa lí GD sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn học Địa lí + Phân ... hoạch thực + Tài liệu : Chương trình GDPT môn Địa lí - Hướng dẫn thực chuẩn SGK, PP chương trình môn Địa lí GD bảo vệ môi trường môn Địa lí GD sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn học Địa lí + Phân ... hoạch thực + Tài liệu : Chương trình GDPT môn Địa lí - Hướng dẫn thực chuẩn SGK, PP chương trình môn Địa lí GD bảo vệ môi trường môn Địa lí GD sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn học Địa lí + Phân...
 • 43
 • 247
 • 0

Tài liệu CKTKN môn Địa

Tài liệu CKTKN môn Địa lý
... Hoạt động sản xuất người dân Yêu cầu cần đạt Ghi - Nêu số đặc điểm tiêu biểu HS khá, giỏi: Nêu địa hình trung du Bắc Bộ: quy trình chế Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp biến chè cạnh bát ... trồng rừng trung du Bắc Bộ: che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất bị xấu - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu Tây Nguyên: + cao nguyên xếp tầng cao thấp khác Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Di ... lợi,khó khăn điều kiện đất đai khí hậu việc Tuần Tên dạy Yêu cầu cần đạt Ghi - Dựa vào bảng số liệu biết loại công nghiệp vật nuôi nuôi, trồng nhiều Tây Nguyên - Quan sát hình, nhận xét rừng...
 • 3
 • 240
 • 0

Tài liệu Giao an Dia ly 6 dung chuan cuc hay

Tài liệu Giao an Dia ly 6 dung chuan cuc hay
... chuyển động quanh Mặt trời vßng lµ bao nhiªu? HS: Thời gian Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời 365 ngày 1/4 tức 365 ngày ,đó năm thiên văn -Năm lòch 365 ngày chẵn -Năm nhuận 366 ngày (4 năm ... mét gãc 66 033’ GV: Trơc Tr¸i §Êt còng nh vËy nã nghiªng trªn mét mỈt ph¼ng tëng tỵng gäi lµ mỈt ph¼ng q ®¹o 66 033’ GV Cho HS quan s¸t h×nh 19 vµ qu¶ ®Þa cÇu cho biÕt: ? Tr¸i §Êt tù quay quanh trơc ... T©y sang §«ng - Thêi gian tù quay vßng lµ ngµy 29 N¨m Häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Quang S¬n Gi¸o ¸n §Þa LÝ §«ng T©y mét vßng víi thêi gian lµ ngµy ®ªm ®ỵc quy íc lµ 24h.( thùc tÕ chØ cã 23h 56 4’’)...
 • 112
 • 429
 • 2

Tài liệu Đề thi Địa 5 học kỳ 1

Tài liệu Đề thi Địa lý 5 học kỳ 1
... đông lạnh, Nam ,mùa mưa Câu : ( điểm ) - Đánh dấu vào ý (b), ( c ) Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho 1 iểm Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho điểm Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho điểm ...
 • 2
 • 181
 • 0

Tài liệu Đề thi Địa 5 học kỳ 1

Tài liệu Đề thi Địa lý 5 học kỳ 1
... đông lạnh, Nam ,mùa mưa Câu : ( điểm ) - Đánh dấu vào ý (b), ( c ) Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho 1 iểm Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho điểm Câu : ( điểm ) - Mỗi phần cho điểm ...
 • 2
 • 348
 • 3

Tài liệu bai 2 địa 4

Tài liệu bai 2 địa lý 4
... Người Thái Người Mông Người Dao Đọc bảng số liệu địa bàn cư trú chủ yếu số dân tộc Hoàng Liên Sơn Trả lời câu hỏi sau: Kể tên dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ thấp đến cao Phương tiện giao ... hội Thảo luận nhóm 6: Tìm hiểu nội dung sống người dân Hoàng Liên Sơn Nhóm 1,3 6: chợ phiên Nhóm 2, 4 5: lễ hội Cảnh phiên chợ vùng cao Nhóm nhanh Dân cư thưa thớt Một số dân tộc người là: Dao, Mông, ... thích nguyên nhân? + Dân tộc Thái, dân tộc Dao, dân tộc Mông + Phương tiện giao thông lại ngựa địa hình núi cao, hiểm trở chủ yếu đường mòn Dân cư thưa thớt Dân cư Hoàng Liên Sơn Một số dân...
 • 12
 • 161
 • 0

Tài liệu Giáo án địa 9 (Lộc - Ba Tơ)

Tài liệu Giáo án địa lý 9 (Lộc - Ba Tơ)
... trở lên Tỉ lệ DS phụ thuộc So sánh Tháp 199 9 độ tuổi 0-1 4 hẹp hơn(*) 199 9 < 198 9(*) Cao(*) Cao(*) 199 9 > 198 9(*) Thấp(*) Thấp(*) 199 9 > 198 9(*) Cao(*) Cao(*) Đều có thay đổi (*) (*): GV viên để ... locnguyen1710@gmail.com Giáo án Đòa lí -9 GV: Nguyễn Văn Lộc -2 2- Trường THCS Ba Tiêu – Ba Tơ – Quảng Ngãi SX lúa từ năm 198 0 – 2002? - S ngày tăng - Năng suất lúa ngày tăng - SL lúa năm tăng - SL lúa bình ... dẫn nhà: - Học cũ - Làm BT SGK, Tập Bản đồ - Soạn Website: http://locnguyen81.violet.vn – Email: locnguyen1710@gmail.com Giáo án Đòa lí -9 GV: Nguyễn Văn Lộc -9 - Trường THCS Ba Tiêu – Ba Tơ –...
 • 28
 • 231
 • 0

Tài liệu Giáo án địa 9 (Lộc - Ba Tơ)

Tài liệu Giáo án địa lý 9 (Lộc - Ba Tơ)
... Cao(*) Từ 60 trở lên Tỉ lệ DS phụ thuộc So sánh Tháp 199 9 độ tuổi 0-1 4 hẹp hơn(*) 199 9 < 198 9(*) 199 9 > 198 9(*) Thấp(*) Thấp(*) 199 9 > 198 9(*) Cao(*) Cao(*) Đều có thay đổi (*) (*): GV viên để ... locnguyen1710@gmail.com Giáo án Đòa lí -9 GV: Nguyễn Văn Lộc -2 2- Trường THCS Ba Tiêu – Ba Tơ – Quảng Ngãi SX lúa từ năm 198 0 – 2002? - S ngày tăng - Năng suất lúa ngày tăng - SL lúa năm tăng - SL lúa bình ... dẫn nhà: - Học cũ - Làm BT SGK, Tập Bản đồ - Soạn Website: http://locnguyen81.violet.vn – Email: locnguyen1710@gmail.com Giáo án Đòa lí -9 GV: Nguyễn Văn Lộc -9 - Trường THCS Ba Tiêu – Ba Tơ –...
 • 168
 • 226
 • 0

Tài liệu Giáo án địa 11

Tài liệu Giáo án địa lý 11
... tròn thể cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước năm 2004 ? 2/ Nhận xét số liệu ? Nhóm nước Đáp án thang điểm I /Lý thuyết (6 điểm) *Kh¸i niƯm: - Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c qc gia trªn TG vỊ ... Ngµy dạy: 11/ 10 B §Þa lÝ Khu vùc vµ qc gia Bài:6: Hỵp chóng qc Hoa K× Tiết 1: Tù nhiªn vµ d©n c I Mơc tiªu bµi häc Sau bµi häc, HS cÇn: VỊ kiÕn thøc: - BiÕt ®ỵc c¸c ®Ỉc ®iĨm vÞ trÝ ®Þa lÝ, pham ... GV vµ HS Néi dung chÝnh H§ C¸ nh©n I.VÞ trÝ ®Þa vµ ®iỊu kiƯn tù nhiªn -Dùa vµo b¶n ®å : Liªn minh ch©u ©u x¸c ®Þnh VÞ trÝ ®Þa vÞ trÝ ®Þa cđa §øc - N»m ë trung t©m ch©u ©u - Nªu nh÷ng...
 • 39
 • 254
 • 2

Tài liệu Giáo án địa 11

Tài liệu Giáo án địa lý 11
... tròn thể cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước năm 2004 ? 2/ Nhận xét số liệu ? Nhóm nước Đáp án thang điểm I /Lý thuyết (6 điểm) *Kh¸i niƯm: - Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c qc gia trªn TG vỊ ... Ngµy dạy: 11/ 10 B §Þa lÝ Khu vùc vµ qc gia Bài:6: Hỵp chóng qc Hoa K× Tiết 1: Tù nhiªn vµ d©n c I Mơc tiªu bµi häc Sau bµi häc, HS cÇn: VỊ kiÕn thøc: - BiÕt ®ỵc c¸c ®Ỉc ®iĨm vÞ trÝ ®Þa lÝ, pham ... I.VÞ trÝ ®Þa vµ ®iỊu kiƯn tù nhiªn 37 -Dùa vµo b¶n ®å : Liªn minh ch©u ©u x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Þa cđa §øc - Nªu nh÷ng ®Ỉc ®iĨm nỉi bËt cđa ®iỊu kiƯn tù nhiªn - §Ỉc ®iĨm cđa vÞ trÝ ®Þa vµ DDK...
 • 38
 • 229
 • 4

Tài liệu Giáo án địa 12

Tài liệu Giáo án địa lý 12
... sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Năm học: 2009-2010 ... nông sản - Nằm vành đai sinh khoáng nên có nhiều tài nguyên GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng vò trí đòa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản Nhóm 4, 5, 6: Đánh giá ảnh hưởng vò trí đòa ... nguyên nhân hậu suy giảm tài nguyên sinh vật, suy thoái tài nguyên đất - Biết dược biện pháp nhà nước nhằm bảo vệ tài nguyên rừng tài nguyên sinh vật biện pháp bảo vê tài nguyên đất Kó - Có kó...
 • 108
 • 230
 • 0

Tài liệu Kho ảnh Địa 7

Tài liệu Kho ảnh Địa lý 7
... 24.1 ĐẾN HÌNH 27. 2 ► HÌNH 27. 3 ĐẾN HÌNH 30.1 ► HÌNH 30.2 ĐẾN HÌNH 32.3 ► HÌNH 32.4 ĐẾN HÌNH 36.2 ► HÌNH 36.3 ĐẾN HÌNH 39.1 ► HÌNH 39.2 ĐẾN HÌNH 43.1 ► HÌNH 44.1 ĐẾN HÌNH 47. 1 ► HÌNH 47. 2 ĐẾN HÌNH ... HÌNH 6.1 ĐẾN HÌNH 6.4 HÌNH 7. 1 ĐẾN HÌNH 7. 6 HÌNH 8.2 ĐẾN HÌNH 9.1 HÌNH 9.2 ĐẾN HÌNH 11.3 HÌNH 11.3 ĐẾN HÌNH 13.1 HÌNH 13.2 ĐẾN HÌNH 14.5 HÌNH 15.1 ĐẾN HÌNH 16.4 HÌNH 17. 1 ĐẾN HÌNH 19.1 ► HÌNH 19.2 ... HÌNH 50.2 ► HÌNH 50.3 ĐẾN HÌNH 52.4 ► HÌNH 53.1 ĐẾN HÌNH 55.3 ► HÌNH 55.4 ĐẾN HÌNH 56.5 ► HÌNH 57. 1 ĐẾN HÌNH 58.5 ► HÌNH 59.1 ĐẾN HÌNH 61.1 ...
 • 30
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu luyện thi địa lýtài liệu giảng dạy địa lý 9tài liệu giảng dạy địa lý 10tài liệu giảng dạy địa lý 8tài liệu giảng dạy địa lý 7tài liệu về môn địa lýtài liệu hệ thống địa lýtài liệu thông tin địa lýtài liệu giáo án địa lý 7tài liệu ôn thi địa lý lớp 12tài liệu ôn thi địa lý đại họctài liệu ôn tập địa lý lớp 12tài liệu ôn tập địa lý 12tài liệu ôn tập địa lý thi đại họctai lieu boi hsg dia ly 8Giáo án vnen môn công nghệ 6 hay, lo gic, chi tiếtLUẬN án TIẾN sĩ bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO đội NGŨ cán bộ CHỦ CHỐT xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN địa bàn QUÂN KHU 3 HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYQuy hoạch sử dụng đất xã Tam Hồng HUyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh PhúcTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề CHUNG về tâm lý học văn hóaTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học CHẨN đoán NHÂN CÁCH và ỨNG DỤNG của nó TRONG HOẠT ĐỘNG QUÂN sựTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học vấn đề NHU cầu TRONG tâm lý học và ý NGHĨA đối với tìm HIỂU NHU cầu QUÂN NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUÂN sựTIỂU LUẬN vấn đề ý THỨC TRONG tâm lý học, ý NGHĨA đối với VIỆC xây DỰNG ý THỨC xã hội mới CHO QUÂN NHÂN HIỆN NAYTuyển chọn bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit Nguyễn Khánh NguyênGiải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của nhân viên tại kho bạc nhà nước huyện duyên hải, tỉnh trà vinh (tt)Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (tt)Quyền của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật việt nam (tt)Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy đọc – hiểu văn bản văn học ở trường trung học phổ thông– thực trạng và giải pháp (tt)The impact of quality of work life and organizational commitment on job performance of employees in the vietnamese banking sectorThe impact of consumer ethnocentrism, perceived quality and perceived price on willingness to buy local household products evidence from ho chi minh city, vietnamHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet nambài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên HuếBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các mô HÌNH CHỦ yếu của KINH tế THỊ TRƯỜNG CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởBÀI THU HOẠCH nghị quyết Trung ương 4 hay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập