he thong cau hoi on thi sinh hoc

he thong cau hoi on thi sinh hoc

he thong cau hoi on thi sinh hoc
... vật phát sinh sống: A .Sinh vật ñược sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô B .Sinh vật ñược tạo từ hợp chất vô ñường hoá học C .Sinh vật ñược ñưa tới hành tinh khác dạng hạt sống D .Sinh vật ñược sinh nhờ ... cấp ñộ Câu Sự kiện quan trọng phát triển sinh giới ñại Cổ sinh là: A Sự phát triển sinh vật ña bào B Sự xuất nhiều dạng sinh vật biển C Sự chuyển cư sinh vật từ biển lên cạn D Sự tạo thành mỏ ... D) Trong ñại cổ sinh, sâu bọ bay giai ñoạn xuất ñã phát triển mạnh do: Không có kẻ thù thức ăn thực vật phong phú Có kẻ thù thức ăn thực vật phong phú Không có kẻ thù thức ăn ñộng vật phong phú...
 • 10
 • 24
 • 0

Hệ Thống câu hỏi ôn thi Đại học môn Địa lí potx

Hệ Thống câu hỏi ôn thi Đại học môn Địa lí potx
... động đông, giá rẻ, trình độ tay nghề không ngừng nâng lên, suất lao động ngày nâng cao Lê Thành Đô 12 THPT Vũ Quang HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG - MÔN: ĐỊA LÝ Câu 24: Nền nông nghiệp ... biểu đồ giải Lê Thành Đô 27 THPT Vũ Quang HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG - MÔN: ĐỊA LÝ CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ NĂNG ĐỊA LÝ Bài 1: (Đề thi đại học 2006) TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA ... Thành Đô 29 THPT Vũ Quang HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG - MÔN: ĐỊA LÝ Bài 8: (Đề thi đại học năm 2010) Cho bảng số liệu KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA CÁC CẢNG BIỂN CỦA...
 • 32
 • 1,231
 • 14

hệ thống câu hỏi ôn tập sinh học 12

hệ thống câu hỏi ôn tập sinh học 12
... Câu 21 Hãy trình bày đời nội dung học thuyết tế bào Câu 22 Thuyết tế bào gợi ý tưởng nguồn gốc sinh giới Câu 23 Nêu ý nghĩa học thuyết tế bào Câu 24 Nguồn gôc thống sinh giới thể chứng sinh học ... thái Câu Nhân tố sinh thái chia thành loại Câu Giới hạn sinh thái gì? Câu Tại có loài nơi sống lại không cạnh tranh nhau? Câu Tác động cá nhân tố sinh thái lên sinh vật phụ thuộc vào điều kiện Câu ... sống thủy sinh vật? Câu 22 Sinh vật tác động đến môi trường nào? Vd? Câu 23 Màu sắc thân động vật có ý nghĩa sinh học gì? Câu 24 Sinh vật tác động đến môi trường thông qua hoạt động nào? Câu 25...
 • 12
 • 541
 • 3

Hệ thống câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lịch sử

Hệ thống câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lịch sử
... bị thi ̣t hại nặng nề Câu 25 Trình bày hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa nguyên nhân thất bại khởi nghĩa nông dân Yên Thế? 33 Hệ thống câu hỏi ôn thi HSG Lịch sử a Hoàn cảnh lịch sử + ... thành công xâm lược Việt Nam Bản hiệp ước đánh dấu giai đoạn bi thương lịch sử dân tộc Việt Nam: giai đoạn nước vào tay thực dân Pháp suốt gần kỷ 19 Hệ thống câu hỏi ôn thi HSG Lịch sử Câu 14 ... Sau phản công bất thành, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi khỏi Hoàng Thành, chạy sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) Ngày 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết thay mặt 21 Hệ thống câu hỏi ôn thi HSG Lịch sử vua Hàm...
 • 51
 • 245
 • 0

Hệ thống hoá kiến thức Xây dựng hệ thống câu hỏi ôn thi HSG về phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11

Hệ thống hoá kiến thức Xây dựng hệ thống câu hỏi ôn thi HSG về phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật  Sinh học 11
... quang hợp trình quang phân ly H 2O mà phân huỷ hợp chất khác Hãy chọn hợp chất hợp chất sau : H2S, CH4, Na2SO4, C2H4 Tr li: a) Cả hai hệ thống quang hoá chứa sắc tố Đó nhóm sắc tố : clorophin carotenoit ... Vì thực vật xanh tắm biển đạm nhng thi u đạm? Lm th no Nit khụng khớ tr thnh dng m cõy cú th s dng c? Nờu c ch v iu kin thc hin quỏ trỡnh ny? Nêu số xanh có khả sử dụng nitơ? Tr li: - Thực vật ... phản ứng tối c) Hợp chất H2S Cõu 40 Cây cối điều chỉnh số lợng chất lợng ánh sáng chiếu vào đợc không ? Bằng cách nào? 14 Tr li: Có Bằng cách : - Sắp xếp tầng - Xoay bề mặt vuông góc song song...
 • 19
 • 672
 • 1

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx
... c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) A) c sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; c sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; c sinh D) c sinh; tân sinh; trung sinh ðáp án C Câu 44 Nh n xét ... 175 tri u năm 120 tri u năm A ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ñó k Giura cách ñây kho ng: 22 0 tri u năm 150 tri u năm 175 tri u năm 120 tri u năm C ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ... năm u năm u năm D) 22 0 tri u năm Câu A) B) C) D) ð ic 325 tri 22 0 tri 490 tri 570 tri Câu A) B) C) D) ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri u năm 325 tri u năm 370 tri...
 • 26
 • 243
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx
... : 0,3a C u trúc di truy n c a qu n th Câu 1 7: tr ng thái cân b ng di truy n A 0,49aa : 0,42Aa : 0,09AA B 0,01aa : 0,58Aa : 0,41AA C 0,09aa : 0,42Aa : 0.49AA D 0,41aa : 0,58Aa : 0,01AA Câu 1 8: ... tương ñ i c a ki u gen 0.81AA + 0 .18 Aa + 0.01aa = Hãy cho bi t t n s tương ñ i c a alen A, a qu n th : A A: 0 ,1; a: 0,.9 B A: 0,3; a: 0,7 C A: 0,9; a: 0 ,1 D A: 0,7; a: 0,3 Trong m t qu n th ng ... th h Câu 1 5: Gi s m t qu n th giao ph i ng u nhiên, ch n l c ñ t bi n, t n s tương ñ i c a alen A a l : A : a = 0, 6:0 ,4 T n s tương ñ i c a alen A : a th h sau s l : A A : a = 0, 8:0 ,2 B A : a...
 • 15
 • 226
 • 0

He thong cau hoi on thi vao lop 10

He thong cau hoi on thi vao lop 10
... quên nhắc bếp lửa? Câu 5: Sắp xếp từ dới dây theo hai nhóm : Thuần việt Hán việt Phi cơ, Hải đội, ruộng đất, hội, Phong kiến , cuồng phong, tiên phong, vờn tợc Câu 6: Phân tích tác phẩm Chiếc ... Cũng tay lái có máu nghệ thuật b, chà ! Nhà có cá ngon gớm, chiều tớ phải xin đợc c, Hình nh không đến phải? 3, Bài thơ Con cò đợc viết theo mạch cảm xúc nh nào? 4, Hình ảnh cò xuyên suốt thơ ... , sinh học Câu 7: Phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai tác phẩm Làng Kim Lân Đề 9: Đề 10: Câu 1: Giới thi u nhà thơ Phạm Tiến Duật Bài thơ tiểu đội xe không kính Câu 2: Điệp từ thơ có ý nghĩa...
 • 5
 • 717
 • 11

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN.

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN.
... nhan đề tác phẩm Câu 66: Tóm tắt truyện Câu 67: Vẻ đẹp thi n nhiên SaPa Câu 68: Vẻ đẹp người SaPa Câu 69: Suy nghĩ nhân vật anh niên Câu 70: Cảm nhận người đến với SaPa Câu 71: Nghệ thuật đặc sắc ... em tác giả tác phẩm Câu 41: Bài thơ không khắc họa hình ảnh thi n nhiên mỹ lệ mà vẽ lên hình ảnh người lao động Câu 42: Phân tích lặp lại hai lần câu thơ khổ đầu khổ cuối: Câu hát căng buồm gió ... phẩm, suy nghĩ nhan đề tác phẩm Câu 61: Tóm tắt truyện Câu 62: Cảm nhận nhân vật bé Thu Câu 63: Tình yêu nhân vật ông Sáu Câu 64: Cảm nhận tình cha XI: LẶNG LẼ SAPA Câu 65: Trình bày hiểu biết em...
 • 6
 • 1,389
 • 24

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN
... phẩm Câu 66: Tóm tắt truyện Câu 67: Vẻ đẹp thi n nhiên SaPa Câu 68: Vẻ đẹp người SaPa Câu 69: Suy nghĩ nhân vật anh niên Câu 70: Cảm nhận người đến với SaPa Câu 71: Nghệ thuật đặc sắc tác phẩm VĂN ... Tiên Câu 31: Qua đoạn trích Truyện Kiều phân tích giá trị nhân đạo Truyện Kiều Câu 32: Phân tích thành công nghệ thuật Truyện Kiều VĂN HỌC HIỆN ĐẠI: HỌC KÌ I VII ĐỒNG CHÍ Câu 33: Chép nguyên văn ... Chép nguyên văn thơ trình bày hiểu biết em tác giả tác phẩm Câu 41: Bài thơ không khắc họa hình ảnh thi n nhiên mỹ lệ mà vẽ lên hình ảnh người lao động Câu 42: Phân tích lặp lại hai lần câu thơ khổ...
 • 6
 • 1,857
 • 43

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 VĂN 2009

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 VĂN 2009
... phẩm Câu 66: Tóm tắt truyện Câu 67: Vẻ đẹp thi n nhiên SaPa Câu 68: Vẻ đẹp người SaPa Câu 69: Suy nghĩ nhân vật anh niên Câu 70: Cảm nhận người đến với SaPa Câu 71: Nghệ thuật đặc sắc tác phẩm VĂN ... Kiều Câu 32: Phân tích thành công nghệ thuật Truyện Kiều VĂN HỌC HIỆN ĐẠI: HỌC KÌ I VII ĐỒNG CHÍ Câu 33: Chép nguyên văn thơ trình bày hiểu biết em tác giả tác phẩm, suy nghĩ nhan đề tác phẩm Câu ... tắt truyện Kiều Câu 18: Giá trị nhân đạo truyện Kiều Nguyễn Du Câu 19: Cảm nhận đoạn trích Cảnh ngày xuân Câu 20: Bức chân dung chị em Thúy Kiều Câu 21: Bản chất buôn Mã Giám Sinh Câu 22: Tâm trạng...
 • 7
 • 514
 • 2

câu hỏi ôn thi sinh học

câu hỏi ôn thi sinh học
... y học, nhòp sinh học giúp giải thích nguyên nhân đề cách chữa trò số bệnh người Câu : Đồng hồ sinh học gì? Nêu chế hoạt động đồng hồ sinh học sinh vật Trả lời : Đồng hồ sinh học : - Mỗi loài sinh ... sinh khối : Sinh khối sinh vật sản xuất lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc thế, sinh vật thuộc mắt xích sau, có sinh khối ... không cố gắng LÝ THUYẾT SINH HỌC Câu : Quần xã sinh vật gì? Nêu tính chất quần xã Phân biệt quần xã với quần thể Trả lời : Khái niệm quần xã sinh vật : - Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh...
 • 174
 • 255
 • 0

Hệ thống câu hỏi ôn thi vào 10+một số đề thi môn Văn

Hệ thống câu hỏi ôn thi vào 10+một số đề thi môn Văn
... đông đội ( Gạch câu phủ định từ ngữ dùng làm phép ) Đăng trong: ÔN THI VÀO 10 | Leave a Comment » HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI VÀO LỚP 10 Posted on Tháng Sáu 16, 2008 by van6789 HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN ... ÔN THI VÀO 10 | Leave a Comment » ĐỀ VĂN THI VÀO 10 – THPT – THAM KHẢO Posted on Tháng Sáu 4, 2008 by van6789 ĐỀ VĂN THI VÀO 10 – THPT – THAM KHẢO ĐỀ SỐ 03 Câu 1: Chép xác thơ Sang thu Dùng câu ... van6789 ĐỀ VĂN THI VÀO 10 – THPT – THAM KHẢO ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Có khổ thơ gồm bốn câu , mở đầu câu thơ: “Không có kính, xe đèn” Em chép câu thơ để hoàn thi n khổ thơ cho biết đoạn thơ vừa hoàn thi n...
 • 13
 • 1,008
 • 4

hệ thống Câu hỏi ôn thi của lớp 10 Ngữ Văn pps

hệ thống Câu hỏi ôn thi của lớp 10 Ngữ Văn pps
... phẩm Câu 66: Tóm tắt truyện Câu 67: Vẻ đẹp thi n nhiên SaPa Câu 68: Vẻ đẹp người SaPa Câu 69: Suy nghĩ nhân vật anh niên Câu 70: Cảm nhận người đến với SaPa Câu 71: Nghệ thuật đặc sắc tác phẩm VĂN ... Tiên Câu 31: Qua đoạn trích Truyện Kiều phân tích giá trị nhân đạo Truyện Kiều Câu 32: Phân tích thành công nghệ thuật Truyện Kiều VĂN HỌC HIỆN ĐẠI: HỌC KÌ I VII ĐỒNG CHÍ Câu 33: Chép nguyên văn ... Chép nguyên văn thơ trình bày hiểu biết em tác giả tác phẩm Câu 41: Bài thơ không khắc họa hình ảnh thi n nhiên mỹ lệ mà vẽ lên hình ảnh người lao động Câu 42: Phân tích lặp lại hai lần câu thơ khổ...
 • 8
 • 352
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11hệ thống câu hỏi ôn tập triết học mác lêninhệ thống câu hỏi trắc nghiệm sinh học phần cơ chế di truyềnhệ thống câu hỏi ôn thi của lớp 10 ngữ văn ppscâu hỏi ôn thi hóa học 8câu hỏi ôn tập sinh họccâu hỏi ôn thi tin họccâu hỏi ôn thi sinh lớp 9câu hỏi ôn thi triết họchệ thống câu hỏi ôn tậphệ thống câu hỏi ôn tập môn marketingcác câu hỏi ôn thi triết họccâu hỏi ôn thi triết học mác lênincâu hỏi ôn thi triết học dành cho cao họcHệ thống truyền hình trên thế giới và khả năng phát triển ở việt namHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho việc ra quyết định tại công ty cổ phần trúc thônKỹ thuật lưu lượng trong mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quátLuận văn (thạc sỹ khoa học) ngành điện tử viễn thôngMô phỏng và đánh giá các giao thức định tuyến trong mạng ad hocMulticast và giải pháp triển khai dịch vụ IPTV trong mạng của VNPTNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE 950 ccNghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu từ hệ thống vệ tinh tới hệ thống 3gNghiên cứu bản chất của quá trình phay cao tốc và ảnh hưởng của nó đến độ nhám bề mặt khi gia công trên trung tâm gia công cao tốc 5 trục UCP600Nghiên cứu các giải pháp lên LTE của mạng 3g tại việt namỨng dụng nguyên tắc điriclê trong chứng minh bất đẳng thứcNghiên cứu cấu trúc và tính chất huỳnh quang của vật liệu nano ZNOER3+ ứng dụng trong việc phát ánh sáng màu đỏNghiên cứu công nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng mobifone1Nghiên cứu công nghệ LTE và giải pháp triển khai cho mạng vinaphoneNghiên cứu công nghệ truy cập gói tốc độ cao và ứng dụng vào mạng viettelNghiên cứu chất lượng trải nghiệm cho mạng IPTVNghiên cứu chế tạo các vật liệu từ composite có cấu trúc đa lớp trên cơ sở các dây micro từ mềm sử dụng kỹ thuật điện hóaNghiên cứu đánh giá dung lượng và ước lượng kênh truyền hệ thống thông tin mimo OFDMNghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt namNghiên cứu hệ thống IMS và ứng dụng trong việc triển khai giải pháp IMS của hãng alcatel lucent
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập