labview dieu khien pid tank lever

Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển động cơ điện một chiều trên cơ sở lập trình LabVIEW

Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển động cơ điện một chiều trên cơ sở lập trình LabVIEW
... trọng định Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài: Nghiên cứu thiết kế điều khiển PID để điều khiển động điện chiều sở lập trình LabVIEW thiết kế điều khiển PID để điều khiển động điện chiều kích từ ... 27 3.7 Bộ điều khiển PID (Proportional-Integral-Derivative) 28 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 30 iv 4.1 Mô hình hóa động điện chiều ... LabVIEW để giao tiếp với thiết bị phần cứng để điều khiển động điện chiều 21 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 3.1 Khái niệm Bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân – vi phân (bộ điều khiển PID) ...
 • 65
 • 7,622
 • 35

Thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có moomen quán tính thay đổi

Thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có moomen quán tính thay đổi
... KHI N THÍCH NGHI 61 5.2 SO SÁNH B ĐI U KHI N PID V I B ĐI U KHI N THÍCH NGHI TRONG TRƯ NG H PMÔ MEN QUÁN TÍNH T I J1= 0.01 kg.m2 63 5.3 SO SÁNH B ĐI U KHI N PID V I B ĐI U KHI N THÍCH NGHI ... ñã ñ Đ i tư ng ph m vi nghi n c u Đ i tư ng nghi n c u ñ ng ñi n m t chi u mômen quán tính thay ñ i Ph m vi nghi n c u c a ñ tài nghi n c u phương pháp ñi u n thích nghi ñ ñi u n t c ñ ñ ng ... ñã l a ch n vi c nghi n c u mô hình thi t k b ñi u n thích nghi cho ñ ng ñi n m t chi u mômen quán tính thay ñ i làm ñ tài nghi n c u v i mong mu n ñ t ñư c ñáp ng ngõ ñ c tính c a h th ng...
 • 88
 • 1,807
 • 12

Phương pháp điều khiển On-Off , PI và điều khiển PID thông qua Card AD giao tiếp với máy tính PCL818.

Phương pháp điều khiển On-Off , PI và điều khiển PID thông qua Card AD giao tiếp với máy tính PCL818.
... nội dung luận văn này, cho ta phương pháp điều khiển On-Off , PI điều khiển PID thông qua Card AD giao tiếp với máy tính PCL818 Mọi liệu trình điều khiển hiển thò lên máy tính dựa ngôn ngữ lập ... Điều khiển khâu vi tích phân tỷ lệ PID 47 Phương pháp điều khiển PID số 49 Thiết kế PID số 51 Điều khiển PID hệ thống điều khiển nhiệt độ 52 Chương Các Loại Mạch Kích ... CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG PHÁP PID SỐ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN Hệ thống điều khiển lò nhiệt có đường đặc tuyến hình vẽ Do điều kiện môi trường, yêu cầu hệ thống thiết k , ta cần điều khiển...
 • 96
 • 465
 • 1

Thiết Kế Bộ Điều Khiển PID Mờ Cho Lò Nhiệt

Thiết Kế Bộ Điều Khiển PID Mờ Cho Lò Nhiệt
... trúc điều khiển mờ Một điều khiển mờ gồm khâu Khâu mờ hóa Thực luật hợp thành Khâu giải mờ II CÁC BƯỚC THIẾT KẾ : G( S ) K (1 Ts ) * (1 Ls ) = 2, T = 100, L = 500 Ở thiết kế xin chọn tỷ lệ nhiệt ... : nhamnd@gmail.com Tài liệu tham khảo : Điều khiển tự động ij , yij Biểu diễn luật điều khiển thể không gian: Luật điều khiển KP không gian Luật điều khiển KI không gian Mọi thông tin chi tiết ... tập mờ : μ X C (b) = 1- μX(b) Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua mail : nhamnd@gmail.com Tài liệu tham khảo : Điều khiển tự động b Các phép toán hai tập mờ khác Cho hai tập mờ A tập mờ X...
 • 11
 • 1,614
 • 3

Thiết kế bộ điều khiển PID

Thiết kế bộ điều khiển PID
... assignpid (pid) ; [t,x,y]=sim(model,tspan,opt); e= y-1; ‘assignpid (pid) ’: function assignpid (pid) assignin(‘base’,’Kp’ ,pid( 1)); assignin(‘base’,’Ki’ ,pid( 2)); assignin(‘base’,’Kd’ ,pid( 3)); pid. m’: ... Ziegler-Nichols: Luật điều khiển P PI PID Ti ∞ 10L/3 2L Kp T/L 0.9T/L 1.2T/L Td 0 0.5L Với tham số: L/T=0.1 T=20 Ta có: L=2 T=20 Khi ta có tham số điều khiển sau: Luật điều khiển P PI PID Ti ∞ 6.667 ... s^3 + 306 s^2 + 315 s + 15 Với luật P, PI, PID ta có thông số Kp, Ti, Td khác Ta khảo sát hệ thống với luật điều khiển khác nhau: a)Luật P: Bộ điều khiển khâu khuyếch đại với hệ số khuyếch đại:...
 • 22
 • 832
 • 9

TỔNG hợp bộ điều KHIỂN PID ổn ĐỊNH bền VỮNG

TỔNG hợp bộ điều KHIỂN PID ổn ĐỊNH bền VỮNG
... bất định Vẽ đồ thị Bode cho C( jω) hệ trục Kiểm tra điều kiện (5) (6) III TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BỀN VỮNG Khi tổng hợp điều khiển với đối tượng danh định, phạm vi bất định tham số xác định ... giá ổn định bền vững tổng hợp điều khiển PID thoả mãn cho trường hợp xấu đối tượng bất định tham số, đảm bảo đồng thời thông tin độ dự trữ biên độ góc pha Bộ tham số PID đảm bảo hệ ổn định bền vững ... định phương pháp đánh giá ổn định bền vững vừa trình bày (mục 2) sử dụng để tổng hợp điều khiển Tiêu chuẩn ổn định bền vững đề xuất mục sử dụng để hiệu chỉnh tham số cho PID với mục tiêu thoả mãn...
 • 6
 • 458
 • 4

BỘ ĐIỀU KHIỂN PID SỐ CHO ĐỘNG CƠ DC ỨNG DỤNG ASIC

BỘ ĐIỀU KHIỂN PID SỐ CHO ĐỘNG CƠ DC ỨNG DỤNG ASIC
... chuyên dụng, thiết kế, kiểm tra thử nghiệm FPGA (Spartan III) Nội dung 3.1 Bộ điều khiển PID số cho động DC Động DC: Áp dụng định luật Kirchoff định luật Newton cho phần điện phần động DC: di ... 10MHz Kết luận Bộ điều khiển PID số ứng dụng cho đối tượng điều khiển khác (các hệ số Kp, Ki, Kd thay đổi) Thiết kế sử dụng chip ASIC thay chip FPGA, với việc sản xuất hàng loạt cho giá thành ... trở điện cảm động K : hệ số; B : hệ số ma sát; J : moment quán tính Qua phép biến đổi Laplace ta có mô hình toán học đầy đủ động DC hình Hình Mô hình toán học động DC Bộ điều khiển PID: Phương...
 • 5
 • 309
 • 1

thiet ke che tao bo dieu khien pid so

thiet ke che tao bo dieu khien pid so
... chiều kích từ nối tiếp Động điện chiều kích từ song song: cuộn dây kích từ đƣợc mắc song song với phần ứng Hình 1.4: Động điện chiều kích từ song song 18 - Động điện chiều kích từ hỗn hợp: gồm ... diễn hình Tốc độ không tải động phụ thuộc vào dòng kích từ qua cuộn song song, độ dốc đặc tính phụ thuộc vào phối hợp cuộn song song cuộn nối tiếp Động 17 kích từ hỗn hợp đƣợc sử dụng ứng dụng cần ... Chƣơng 2: Thuật toán điều khiển PID + Lý thuyết điều khiển điều chỉnh PID tƣơng tự + Lý thuyết điều khiển điều chỉnh PID số + Các phƣơng pháp thiết kế điều chỉnh PID số - Chƣơng 3: Giới thiệu vi...
 • 107
 • 345
 • 2

Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID
... Chương 6: Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 18 Åström-Hägglund (phản hồi rơ-le) ku = 4d / aπ Chương 6: Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 19 Tyreus-Luyben Chương 6: Chỉnh định điều khiển ... Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 12 Đặc tính vòng ₫iều khiển PID (so sánh với PI) Chương 6: Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 13 Ảnh hưởng thay ₫ổi tham số PID Chương 6: Chỉnh định điều ... 6: Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 10 Đặc tính vòng ₫iều khiển PI (khi tăng kc) Chương 6: Chỉnh định điều khiển PID © 2006 - HMS 11 Đặc tính vòng ₫iều khiển PI (khi tăng τi) Chương 6: Chỉnh...
 • 32
 • 412
 • 6

nghiên cứu và thực hiện bộ điều khiển PID trênPLC s7 300

nghiên cứu và thực hiện bộ điều khiển PID trênPLC s7 300
... tớch hp mt cỏch tng th di tờn l SIMATIC ú l cỏc SIMATIC S7, SIMATIC M7, SIMATIC C7, SIMATIC S5 1.1 cấu trúc trạm Simatic s7- 300 SIMATIC S7 - 300 l h PLC mini, ng dng phn ln iu kin mụi trng lm vic ... Phn mm + Phn mm iu khin có + Kim tra quỏ trỡnh có + S7 - GRAPH có + S7 - HiGraph có + S7 - SCL có + CFC có 14 CHNG II : TP LNH LADER CA PLC S7- 300 2.1 Tổng quan Bit Logic Mụ t: Bit logic lm vic ... nghiệm Cỏc thit b ch c lp t phũng thớ nghim ca trng bao gm bn trm SIMATIC S7C - 300, CPU 315 - 2DP Mi trm SIMATIC S7 -300, CPU 315 - 2DP lp t phũng thớ nghim ca trng cú cu trỳc nh sau: Module...
 • 83
 • 253
 • 0

Tài liệu Các bộ phận điều khiển PID số docx

Tài liệu Các bộ phận điều khiển PID số docx
... 7.1 KHÁI NI M CHUNG • Các b PID s c ng làm ch c n ng t t nh b PID liên t c – P: Khâu t l – I: Khâu tích phân – D: Khâu vi phân ng 7.2 B I ... T z A0 KP KD ; T A1 KD T 7.7 B I U KHI N PID • G m có b i u n P, b i u n I b i u n D m c song song v i GCPID ( z ) A0 A1 A2 KP KP KP KD T K IT z z GCPID ( z ) GCP ( z ) GCI ( z ) GCD ( z ) KD ... z GCPID ( z ) GCP ( z ) GCI ( z ) GCD ( z ) KD z T z K IT K D ; T K IT KD ; T y (k ) y (k 1) GCPID ( z ) A0 x(k ) A0 z A1 z A2 z ( z 1) A1 x(k 1) A2 x(k 2) ...
 • 13
 • 193
 • 1

Lý thuyết Bộ điều khiển PID kinh điển

Lý thuyết Bộ điều khiển PID kinh điển
... giảm điều khiển Khi điều khiển PID giống điều khiển PI [sửa] Các cải tiến [sửa] Nuôi tiến Kết hệ điều khiển cải thiện cách liên kết điều khiển phản hồi (hay vòng kín) điều khiển PID với điều khiển ... tầng, có hai PID xếp với PID điều khiển điểm đặt Một điều khiển làm việc điều khiển vòng ngoài, điều khiển thông số vật chính, mức chất lỏng vận tốc Bộ điều khiển lầm việc điều khiển vòng trong, ... để đạt kết điều khiển ý [sửa] Điều khiển ghép tầng Một ưu điểm đặc trưng điều khiển PID hai điều khiển PID sử dụng để đạt kết động học tốt Đây gọi điều khiển PID ghép tầng Trong điều khiển ghép...
 • 28
 • 926
 • 20

Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển PID

Xây dựng hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng bộ điều khiển PID
... với chưa có điều khiển 34 CHƢƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 3.1 NGUYÊN LÝ XÂY DƢNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID - Luật điều khiển tỷ lệ P Tín hiệu điều khiển U(t) ... CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 1.1.1 Cấu tạo, phân loại động điện chiều a Cấu tạo động điện chiều Động điện chiều phân thành hai phần ... điểm động điện chiều - Phân loại động điện chiều Khi xem xét động điện chiều máy phát điện chiều người ta phân loại theo cách kích thích từ động Theo ta có loại động điện chiều thường sử dụng: ...
 • 63
 • 607
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển pidbộ điều khiển pidđiều khiển pid tay máythuật toán điều khiển pidphương pháp sử dụng bộ điều khiển pidtài liệu điểu khiển pidxây dựng bộ điều khiển pidbộ điều khiển pid sốmô hình điều khiển pidphương pháp điều khiển pidthiết kế bộ điều khiển pid sốthiết kế bộ điều khiển pid bằng matlabcấu trúc bộ điều khiển pidtài liệu bộ điều khiển pidbộ điều khiển pid trong biến tầnQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động học tập của học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NinhQuản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nayNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyênNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt NamNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc NinhPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc TếQuan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìquy trình ra quyết định theo hướng khuyến khích nhân viên tham gia tại tổ chứcTầm quan trọng của tổ chức học tập trong doanh nghiệpĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ ĐHBKThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Đoàn LêTổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh việnTư tưởng chính trị và xã hội của Albert EinsteinBAN HANG FACEBOOK - TU CHIEN LUOC DEN THUC THIHD 01 đề thi THPT môn địa lý 2017 (1)HD 01 đề thi THPT môn GDCD 2017 (2)HD 12 đề thi THPT QG môn lịch sử 2017 (7)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập