Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 7

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 2 số 1 UNIT 2 MY HOUSE

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 2 số 1 UNIT 2  MY HOUSE
... candy A day A knife 10 A glass 11 A city 13 A box III/ Phonetics : 1/ a washes b watches 2/ a streets b books 3/ a lamps b pencils 4/a misses b sandwiches 5/a goes b plays 6/ a.sunny b fun 7/ ... there in John’s family? A B C D How many rooms are there in John’s house? A 10 B 11 C 13 D 14 Dining room is the room in the house where you ………… ………… ………… A usually relax in comfortable chairs ... large house B John’s house is big but doesn’t have any gardens C The kitchen in John’s house is big D John’s house has two garages II/ Complete the words: 1/ I live in a…………… in the Town 2/ There...
 • 6
 • 662
 • 10

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 2 số 2

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 2 số 2
... That’s fine It can go …… (6) …… the bookshelf and the desk 1/ A hate B love C dislike 2/ A sell B buy C give 3/ A in B near C on 4/ A is B are C isn't 5/ A Near B Behind C Next 6/ A next to B Between ... the family take a (2) in me They brush their teeth, wash their (3) , and (4) dressed every morning I usually get wet on my floor Who I am? I am a (5) 1/ A Corner B Box C room 2/ A break B bath ... There is a big desk (2) the window, there are dirty bowls and chopsticks (3) it He usually puts his school (4) under the desk His bed is (5) to the desk, and it is also (6) There is a cap,...
 • 3
 • 244
 • 7

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 3 my friends

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 3 my friends
... or C) to each question My name is Nga and my best friend is Lan She is my classmate We are both in grage at Lam Son Secondary School Lan lives next to my house Every day, my father takes us to ... (A, B or C) to each space My new friend One of my new (1) is Yuri She (2) from Japan She (3) big black eyes, brown (4) and a beautiful (5) It's bright and warm She is (6) friendly and (7) Yuri ... friend B friends C classmate 2/ A comes B come C is coming 3/ A have B is C has 4/ A head B eyes C hair 5/ A mouth B laugh C smile VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 6/ A not...
 • 3
 • 745
 • 4

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 1

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 1
... mẫu miễn phí 10 Cuong and Minh Friday A ride their bicycles to school form Monday to B rides 11 What is your A like C is riding D are riding subject at school? B excited C nice 12 In the afternoon, ... Nhan? have VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cuong My brother They Where 10 Hoa 11 I 12 We often Minh’s best friend doing his homework now going to open a new library you hungry? ... C does D plays 15 School at 4.30 p.m every day A finish 16 Listen! Are they B finishes A sing C go in the classroom? B sings C singing 17 A good friend is ready to A ride D have D is singing...
 • 5
 • 316
 • 7

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 5 - Natural wonders of the world

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 5 - Natural wonders of the world
... beautiful town with a lot of colorful (3)…… which are (4)…… the town Hoi An is famous for one- (5) …… tailoring Customers order clothes (6) …… the morning and get them in the (7)…… The price is not really ... answer the questions Da Nang has a population of nearly 800,000 people The Han River flows through the city The city part on the east bank is newest and more spacious The city part on the west ... crowed There are five bridges across the river The Han River Bridge is the newest one now The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam Da Nang has many beaches Among them, Non...
 • 3
 • 202
 • 1

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 4: My Neighbourhood

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 4: My Neighbourhood
... Minh City VII Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... space David is more than Peter A intelligentr B intelligent thanC intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one ... (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes to (6) Miss Lan, who lives (7) to our house, always takes care of it...
 • 3
 • 880
 • 6

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 3 my friends

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 3 my friends
... (A, B or C) to each space My new friend One of my new (1) is Yuri She (2) from Japan She (3) big black eyes, brown (4) and a beautiful (5) It's bright and warm She is (6) friendly and (7) Yuri ... question My name is Nga and my best friend is Lan She is my classmate We are both in grage at Lam Son VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Secondary School Lan lives next to my house ... some Vietnamese, too 1/ A friend B friends C classmate 2/ A comes B come C is coming 3/ A have B is C has 4/ A head B eyes C hair 5/ A mouth B laugh C smile 6/ A not B no C very 7/ A smart B kind...
 • 4
 • 46
 • 0

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 4 my neighbourhood

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 4 my neighbourhood
... Minh City VII Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... problems, they are always there to (4) him (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes to (6) Miss Lan, who lives (7) to ... space David is more than Peter A intelligentr B intelligent thanC intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one...
 • 3
 • 109
 • 0

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 5 natural wonders of the world

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 5  natural wonders of the world
... beautiful town with a lot of colorful (3)…… which are (4)…… the town Hoi An is famous for one- (5) …… tailoring Customers order clothes (6) …… the morning and get them in the (7)…… The price is not really ... answer the questions Da Nang has a population of nearly 800,000 people The Han River flows through the city The city part on the east bank is newest and more spacious The city part on the west ... crowed There are five bridges across the river The Han River Bridge is the newest one now The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam Da Nang has many beaches Among them, Non...
 • 3
 • 69
 • 0

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 1

Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 1
... mẫu miễn phí 10 Cuong and Minh Friday A ride their bicycles to school form Monday to B rides 11 What is your A like C is riding D are riding subject at school? B excited C nice 12 In the afternoon, ... interesting clubs B C play 13 My sister and I A ride 14 Mr Vinh A teach B rides our class math C is riding D are riding B teaches C does D plays at 4.30 p.m every day A finish 16 Listen! Are they B ... Nhan? have VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cuong My brother They Where 10 Hoa 11 I 12 We often Minh’s best friend doing his homework now going to open a new library you hungry?...
 • 6
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 6 thì hiện tại đơngiao an tieng anh lop 6 thi diem unit 4giai bai tap tieng anh lop 6 grammar oractice unit 8giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 8 sports and games lesson 7 looking backgiáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 10bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unitgiao an tien anh lop 6 thi diem unit 7 skills 2soan bai tieng anh lop 6 thi diem hk2bai kiem tra tieng anh lop 6 thi diem ki 2bài tập tiếng anh lớp 6 hkicác dạng bài tập tiếng anh lớp 6cách giải bài tập tiếng anh lớp 6bai tap tieng anh lop 6bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9thư viện bài tập tiếng anh lớp 6Bài 17 cách mạng việt nam truớc khi đảng cộng sản ra đờiCD thang 9 truyen thong nha truongbáo cáo thực tập kỹ thuật lâm sinhLuận văn Chế biến sản phẩm khô cá Lóc ăn liềnBài 2 khí hậu châu áBài 2 một số oxit quan trọngBài 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpNghiên cứu quy trình điều khiển ra hoa của loài lan Vũ Nữ (Oncidium)Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuậtBài 2 liên xô và các nuớc đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 4 lao động và việc làm chất lượng cuộc sốngBài 26 liên hệ giữa thứ tự và phép nhânBài thực hành 1 làm quen với một số thiết bị máy tínhBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 6 mẫu ngẫu nhiênBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 7 ước LƯỢNG các số đặc TRƯNG của TỔNG THỂBài giảng lý thuyết xác suất và thông kê toán chương 7 ước lượng các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiênBài thực hành 3 các thao tác với thư mục 1Unit 4 our pastBài 3 tĩnh vật (lo, hoa và quả vẽ màu)1Bài giảng kinh tế vi mô giảng viên nguyễn ngọc hà trần chương 4 tổng cầu và chính sách tài khóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập