Mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

mẫu báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phỏng vấn

mẫu báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phỏng vấn
... BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN A/ PHẦN CHUNG: Giới thiệu khái quát doanh nghiệp: 1.1 Tên công ty: - Tên ... ngành Quản trị kinh doanh Quản trị chiến lược kinh doanh Quản trị nhân lực doanh nghiệp Tỉ lệ (%) 5/5 100% 1.0 5/5 100% 2.4 7 10 Quản trị tài doanh nghiệp Quản trị Marketing kinh doanh Quản trị ... trị Logistics kinh doanh Quản trị sản xuất tác nghiệp Tổng quan thương mại hàng hoá Tổng quan thương mại dịch vụ Tổng quan thương mại hoạt động đầu tư sở hữu trí tuệ Quản lý nhà nước thương mại...
 • 14
 • 168
 • 0

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra và phỏng vấn tại Công ty TNHH gió Xuân Việt Nam

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra và phỏng vấn tại Công ty TNHH gió Xuân Việt Nam
...  Thông tin chung công ty TNHH Gió Xuân Việt Nam Tên công ty: CÔNG TY TNHH GIÓ XUÂN VIỆT NAM Tên giao dịch: GIÓ XUÂN VIỆT NAM COMPANYLIMITED Địa trụ sở chính: Thôn Trung – Xuân Đỉnh – Từ Liêm ... KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ PHỎNG VẤN TẠI CÔNG TY TNHH GIÓ XUÂN VIỆT NAM I Phần mở đầu: Mục đích thực tập tổng hợp Thực tập trình giúp áp dụng kiến thức học vào thực tế, giúp chứng minh điều thành mà ... doanh); Quản trị bán hang; Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại Theo nghiên cứu điều tra tổng hợp công ty TNHH Gió Xuân Việt Nam có nhiều ngành nghề kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh công ty sản...
 • 14
 • 870
 • 0

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ xử lý tổng hợp kết quả điều tra lao động, việc làm

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ xử lý tổng hợp kết quả điều tra lao động, việc làm
... 2004 Từ sở liệu thống làm liệu để xây dựng chơng trình tổng hợp xử liệu đa báo cáo theo tiêu chí thống kê khác nhau, với việc tổng hợp xử thủ công kết điều tra lao động việc làm hàng năm ... việc ứng dụng tin học vào công tác tổng hợp kết thống kê quan trọng Dới hớng dẫn Thầy giáo Bùi Thế Ngũ, cán hớng sở thực tập, thực đề tài: Xây dựng hệ thống thống tin hỗ trợ xử tổng hợp kết ... cấp quản - Hệ thông tin chiến thuật 2.3 Hệ thống thông tin chiến lợc Hệ thống thông tin tác nghiệp Nội dung mục đích phát triển hệ thống thông tin 2.3.1 Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển hệ...
 • 122
 • 159
 • 0

Tổng hợp kết quả điều tra về nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

Tổng hợp kết quả điều tra về nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em
... 16 tuổi A4 Tôn giáo Phật giáo Phật giáo hòa hảo Cao đài Thiên chúa giáo Tin lành Không theo tôn giáo Tổng N % N % N % N % N % N % N % 70 24.1% 1.4% 7% 7% 0% 212 73.1% 290 100.0% Tổng 94 164 30.3% ... thông tin chung Tôn giáo Giới tính Nam Nữ Tổng Tôn giáo Phật giáo Tổng N 64 100 164 % 23.2% 30.9% 27.3% Phật giáo hòa hảo N 4 % 1.4% 1.2% 1.3% Cao đài N 2 % 0% 6% 3% Thiên chúa giáo N 10 16 % 2.2% ... 50 tuổi Dân tộc Kinh Tổng Tổng 16 456 80.0% 76.3% 140 20.0% 23.4% 0% 3% 20 598 100.0% 100.0% Tơng quan nhóm tuổi với thông tin chung ngời trả lời Tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Dới 30 38 33.9% 0%...
 • 148
 • 194
 • 0

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc tổng hợp kết quả điều tra về chăm sóc trẻ em

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc tổng hợp kết quả điều tra về chăm sóc trẻ em
... tôn giáo ngời trả lời với kiến thức chăm sóc trẻ D15 Ông/bà, có biết cách nhận biết trẻ bị béo phì? A4 Tôn giáo Tin Không Phật Phật giáo Cao đài Thiên lành theo tôn giáo hòa hảo chúa giáo giáo ... tôn giáo ngời trả lời với kiến thức chăm sóc trẻ D11 Ông / bà cho trẻ ngủ chung hay ngủ riêng với bố mẹ? A4 Tôn giáo Phật Phật giáo Cao đài Thiên Tin Không giáo hòa hảo chúa lành theo tôn giáo giáo ... tôn giáo ngời trả lời với kiến thức chăm sóc trẻ Tơng quan tôn giáo ngời trả lời với kiến thức chăm sóc trẻ D1 Con ông/bà sinh có đủ tháng không? A4 Tôn giáo Phật Phật Cao đài Thiên Tin giáo giáo...
 • 303
 • 249
 • 1

Luận văn xây dựng hệ thống thống tin hỗ trợ xử lý tổng hợp kết quả điều tra lao động việc làm

Luận văn xây dựng hệ thống thống tin hỗ trợ xử lý tổng hợp kết quả điều tra lao động  việc làm
... đề tài: Xây dựng hệ thống thống tin hỗ trợ xử tổng hợp kết điều tra lao động - việc làm 01/7/2004 Cấu trúc đề tài gồm: - Chơng I, Tổng quan sở thực tập - Chơng II, Cơ sở phơng pháp luận nghiên ... công việc Chơng trình Xử tổng hợp kết điều tra lao động việc làm 1/7/2004 thực đợc xử nhanh chóng việc làm thủ công nhiều lần, giúp ngời sử dụng có đợc thông tin nhanh nhất, giúp việc đa ... làm liệu để xây dựng chơng trình tổng hợp xử liệu đa báo cáo theo tiêu chí thống kê khác nhau, với việc tổng hợp xử thủ công kết điều tra lao động việc làm hàng năm tránh khỏi thiếu sót...
 • 106
 • 20
 • 0

Tổng hợp kết quả lập hồ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ
... Thông tư số 04/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 (2) Thống kê riêng cho khu vực đô thị nông thôn Thủ trưởng quan (Ký...
 • 2
 • 88
 • 0

mẫu sổ BẢNG TỔNG hợp kết QUẢ KHÁM sức KHỎE lớp và danh sách học sinh nộp tiền

mẫu sổ BẢNG TỔNG hợp kết QUẢ KHÁM sức KHỎE lớp và danh sách học sinh nộp tiền
... DANH SÁCH HỌC SINH NỘP TIỀN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 – 2017 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Họ tên Lần Ký nhận Lần Ký...
 • 3
 • 223
 • 0

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi
... trạm vùng nuôi ngao Thái Bình (A) Nam Định (B) Thanh Hoá (C) 3 0-1 2-0 3 3 0-1 1-0 3 3 0-1 0-0 3 3 0-0 9-0 3 3 0-0 8-0 3 3 0-0 7-0 3 3 0-0 6-0 3 3 0-0 5-0 3 3 0-0 4-0 3 3 0-0 3-0 3 2 8-0 2-0 3 3 0-0 1-0 3 3 0-1 2-0 2 3 0-1 1-0 2 3 0-1 0-0 2 ... 3 0-0 9-0 2 3 0-0 8-0 2 3 0-0 7-0 2 3 0-0 6-0 2 3 0-0 5-0 2 3 0-0 4-0 2 Hàm lợng PSP (ug/100g) Mật độ Alexandrium spp (TB/L) 1800 Hàm lợng PSP (u g/100g) 80 2000 Một số loài tảo gây hại khác a Ceratium furca Ceratium ... số chơng trình nghiên cứu tảo độc hại đợc triển khai bớc đầu thu đợc kết định Gần nhất, năm 200 2-2 003, đề tài cấp Bộ Điều tra nghiên cứu tảo độc hại ba vùng nuôi ngao tập trung Thái Bình, Nam...
 • 17
 • 440
 • 0

báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài giám đốc giao nhiệm vụ năm 2008 mã số cs 08-05

báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài giám đốc giao nhiệm vụ năm 2008 mã số cs 08-05
... hướng nghiên cứu bỏ ngỏ, từ hình thành đề tài nghiên cứu Việc thu thập nhiều thông tin khoa học chủ đề giúp người nghiên cứu dễ đạt mục tiêu nghiên cứu kế thừa tốt kết nghiên cứu trước nội dung nghiên ... loài người Mảng hoạt động cuối nghiên cứu khoa học công bố kết nghiên cứu Các kết nghiên cứu gọi công trình nghiên cứu khoa học kiến thức Hình thức công bố kết nghiên cứu tuỳ thuộc vào phát triển ... động nghiên cứu khoa học yêu cầu cán khoa học Học viện để thực nhiệm vụ nghiên cứu phải có khả thu thập, xếp xử lí thông tin phục vụ nghiên cứu; khả phát vấn đề nhìn nhận vấn để bắt đầu nghiên cứu; ...
 • 240
 • 109
 • 0

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ MỐI QUAN HỆ GIỮA TẬP ĐẠI SỐ VÀ IĐÊAN TRONG VÀNH K[X]

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ MỐI QUAN HỆ GIỮA TẬP ĐẠI SỐ VÀ IĐÊAN TRONG VÀNH K[X]
... Cho A vành nhân t hóa f ∈ A Iđêan ( f ) iđêan nguyên t ch f ph n t b t kh quy Đ nh lý 2.10 Vành iđêan vành nhân t hóa Ta th y vành đa th c nhi u bi n K [ X ] = K [ x1 , x2 , , xn ] trư ng K vành ... Cho A vành Noether M i iđêan I ⊂ A ch có h u h n iđêan nguyên t t i ti u ch a I I giao c a iđêan nguyên t Đ nh lý 3.4 Gi s A vành giao hoán có đơn v N u A vành Noether vành đa th c A[ x] vành ... fi V y vành đa th c A[ x] vành Noether H qu 3.4 (Đ nh lý Hilbert v s ) Vành đa th c K [X ] vành Noether Như v y t k t qu c a H qu 3.4 ta th y vành đa th c K [X ] có đ y đ tính ch t c a vành Noether...
 • 44
 • 57
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT số 2 Láng Hạ

Báo cáo thực tập tổng hợp Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT số 2 Láng Hạ
... + 59344 - 15,45 - 45,7 Nợ nhóm V 24 ,15 29 ,3 82, 22 +5,15 + 21 ,3 + 52, 92 207,57 + 12, 43 + 22 ,2 + 180,6 (nguồn số liệu : báo cáo kết hoạt độn của năm 20 08 ,20 09 ,20 10 ) Nhìn vào bảng 04 cho ta thấy ... hộ gia đình 728 13,3 196 2, 8 194 2, 7 -5 32 -73,1 -2 -0,1 DN quốc doanh 1.439 26 ,3 1757 24 ,9 1.769 25 +318 +22 ,1 + 12 +0,7 1.DN ngắn hạn 2. 197 40,1 1.968 27 ,9 1.840 26 -22 9 -10,4 - 128 -6,5 DN trung ... +66 ,2 -3.885 -27 ,3 + Trên năm 7.033 + Dưới năm 1. 526 46,7 12. 643 51 ,2 8. 723 47 ,2 +5.610 +79,8 -3. 920 -31 10 ,2 1.617 8,8 +65 +4,3 +35 +2, 2 1.5 82 6,3 ( nguồn số liệu : báo cáo tổng kết năm 20 08 ,20 09 ,20 10...
 • 22
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIẾT 22 VIỆT bắc tố hữu VIỆT bắc tố hữu ppsMẪU THEO NGHỊ ĐỊNH 81Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 011Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 012Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 016Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 017Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 20Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 02Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 04Principles of marketing MKTG 8e joe hair carl mcdaniel chapter 06Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên tại Tổng công ty Hợp tác kinh tếđồ án đăng kí thóng kê ( quản lí đất đai)Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục Thuế Nghệ AnTrường từ vựng LỚP 8Nghiên cứu một số kỹ thuật đối với giống vải VPH 40 tại tỉnh phú thọLuận văn Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà NẵngNGHỆ THUẬT NÓI QUÁ LỚP 8Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đôngLịch sử 8 bài 26 phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XIXGiao trinh bai tap chuong01 nhap mon dktm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập