Căn bản Java _ Lập trình đa luồng

một số khái niệm cơ bản của lập trình đa luồng trong Java và cài đặt chương trình ứng dụng minh họa.

một số khái niệm cơ bản của lập trình đa luồng trong Java và cài đặt chương trình ứng dụng minh họa.
... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập sở ... hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn vị việc sử dụng ... dạng chương trình ứng dụng Java, cấu trúc tệp chương trình Java Chương trình bầy lập trình Socket TCP lập trình Socket TCP Java Chương giới thiệu khái niệm luồng, cách tiếp cận luồng, từ sâu vào...
 • 77
 • 444
 • 0

tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng

tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Như toàn trình diễn sau : 3.3 Lập trình Socket TCP Java Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua lớp gói java. net Một số lớp tiêu biểu dùng cho lập trình...
 • 77
 • 1,175
 • 2

Tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng

Tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Như toàn trình diễn sau : 3.3 Lập trình Socket TCP Java Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua lớp gói java. net Một số lớp tiêu biểu dùng cho lập trình...
 • 77
 • 267
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu lập trình đa luồng trong Java và ứng dụng docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu lập trình đa luồng trong Java và ứng dụng docx
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƢƠNG : CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chƣơng trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chƣơng trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƢƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Sử dụng chƣơng trình thông dịch Java để chạy chƣơng trình dịch 2.3.2 Chương trình ứng dụng dạng nhúng (Applet) Applet loại chƣơng trình Java đặc...
 • 78
 • 400
 • 1

Lập trình java căn bản - chương 6 - lập trình menu với awt (tiếp)

Lập trình java căn bản - chương 6 - lập trình menu với awt (tiếp)
... 6. 3- Cấu trúc hệ menu 6. 4- Các tính chất mục chọn 6. 5- Gợi ý thiết kế hệ thống menu cho ứng dụng 6. 6- Các lớp liên quan đến menu gói awt 6. 7- Phím nóng MenuItem 6. 8- Chuỗi lệnh kết hợp 6. 9- Minh ... menu gói AWT 6. 6.1-Lớp MenuComponent • Là lớp cha đối tượng menu • Constructor: MenuComponent(void) 6. 6. 2- Lớp MenuBar- Thanh ngang • Contructor: MenuBar() – Tạo menu bar trống 6. 6. 3- MenuItem ... 6. 6. 6- Lớp PopupMenu • Là menu xuất ta kích chuột phải • Là lớp lớp java. awt .Menu • Constructors: PopupMenu() - Tạo đối tượng popup menu trống PopupMenu (String label) - Tạo đối tượng popup menu...
 • 30
 • 90
 • 0

Lập trình java căn bản - chương 7 - lập trình đồ họa

Lập trình java căn bản - chương 7 - lập trình đồ họa
... Điều khiển mầu sắc 7. 4- Điều khiển Font 7. 5- Đồ họa với lớp Graphics 7. 6- Paint mode 7. 7- Đồ họa với lớp Graphics2D 7. 8- File ảnh 7. 9- Tóm tắt 7. 1 0- Chương trình vẽ chuột 7. 1- Ôn tập • Event : ... arcHeight) 17 Minh họa Vẽ Frame – Draw2 .java Vẽ + Tô mầu- Draw3 .java Vẽ biểu đồ khối, biểu đồ quạt- BieuDo .java Vẽ, Tô mầu đa giác - PolygonDemo .java 18 7. 6- Paint mode • chế độ đồ họa: • Overwrite ... g.setXORMode(Color.cyan); • Thí dụ: Xem Draw4 .java tài liệu minh họa Xor-mode- Draw4 .java 19 7. 7- Đồ họa với Graphics2D • Lớp Graphics cung cấp methods đồ họa không xây dựng lớp ảnh • Lớp Graphics2D...
 • 29
 • 173
 • 0

Tài liệu Chương 6: Lập trình đa luồng pptx

Tài liệu Chương 6: Lập trình đa luồng pptx
... – Bài giảng Lập trình Java Luồng Java  Khi chương trình Java thực thi hàm main() tức tạo luồng (luồng main) Trong luồng main:  Có thể tạo luồng Chương trình phải đảm bảo main luồng kết thúc ... Chương Lập trình đa luồng (Multi-Thread Programming) Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Nội dung Giới thiệu luồng (thread)  Cách tạo luồng Java  Đồng hóa luồng  Nguyễn ... giảng Lập trình Java Giới thiệu  Một luồng (thread) gì?  Một “dòng điều khiển " chương trình  Các chương trình thường có dòng điều khiển  Với luồng, bạn có nhiều dòng điều khiển thực lúc chương...
 • 31
 • 251
 • 1

Chương 8 Lập trình đa luồng

Chương 8 Lập trình đa luồng
... 8. 1 Giới thiệu lập trình đa luồng Khai thác tính đa nhiệm, chương trình lập trình thực nhiều phần việc đồng thời Gọi lập trình đa luồng (thread), gọi đa tuyến  Luồng trình thực đơn vị chương ... hàm chương trình (WinMain), luồng khác tạo từ luồng luồng luồng luồng luồng luồng (main thread) thời gian 8. 1 Giới thiệu lập trình đa luồng    Mỗi luồng chương trình có mức độ ưu tiên thực ... luồng Ngoài luồng có tài nguyên stack, mức độ bảo mật, Minh họa chương trình đa luồng ứng với hàm: Chương trình Hàm Hàm Hàm  Luồng Luồng Luồng (main thread) Luồng Luồng Có hai loại luồng: luồng...
 • 9
 • 358
 • 6

giáo trình cad – cam cnc căn bản - chương 3 lập trình tự động (lập trình bằng phần mềm cad cam

giáo trình cad – cam cnc căn bản - chương 3 lập trình tự động (lập trình bằng phần mềm cad cam
... http://www.hcmute.edu.vn CHƯƠNG LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG I Công nghệ lập trình tự động Lập trình tự độn g sử dụng ngô n ngữ lập trình phần mềm CAD/ CAM công cụ trợ giúp để chuyển đổi tự động liệu hình học ... Giới thiệu phần mềm Millcam - designer Khởi động phầ n mềm MILL -CAM Designer hệ thống thiết kế lập trình tự động 2D, cho phép người sử dụng vẽ môi trường đồ thò Sau vẽ chuyể n đổi tự động sang ... tự động liệu hình học liệu công nghệ thành chương trình NC Ngày nay, ngôn ngữ xử lý hình học thay phần mềm CAD/ CAM việc sử dụng phần mềm CAD/ CAM để lập trình NC trở thành phương pháp phổ biến hiệu...
 • 15
 • 733
 • 0

GIÁO TRÌNH CAD – CAM CNC CĂN BẢN - CHƯƠNG 2 LẬP TRÌNH THỦ CÔNG (LẬP TRÌNH NC) doc

GIÁO TRÌNH CAD – CAM CNC CĂN BẢN - CHƯƠNG 2 LẬP TRÌNH THỦ CÔNG (LẬP TRÌNH NC) doc
... độ Tọa đo tương ätuyệt đối đối Vò trí-Tọa độ Z -8 -8 -4 -5 -2 -9 X -1 -5 -8 -3 -7 Z -8 11 -1 2 14 -7 -8 -1 5 X -9 -4 -5 -1 2 -4 -4 +X Ví dụ để tạo biên dạng có 12 vò trí hệ tọa độ có hai trục tọa ... 11 12 13 10 3’ A Z P Hình 2. 32 Phôi 15 Tọa độ X 3’ 10 11 12 13 14 15 38 -2 30 15 18 18 18 15 15 20 24 24 30 30 32 -2 Z 0 -1 .5 -1 6 -1 7.5 -2 1 -2 1 h -3 5 in-38 M -5 0 -4 6 -4 6 uat T y th am K Bước 2: ... 55 92 60 87 74 65 65 74 83 83 74 Y 62 54 16 62 35 57 40 18 23 13 13 23 28 Z -5 -3 -1 0 -5 -3 -8 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 Bước 3: Soạn thảo chương trình NC gia công chi tiết N10 G90 N20 T1 S2000...
 • 35
 • 535
 • 5

LẬP TRÌNH ĐA LUỒNG (MULTI-THREAD PROGRAMMING) ppt

LẬP TRÌNH ĐA LUỒNG (MULTI-THREAD PROGRAMMING) ppt
... Phần : luồng ∗ Phần : ∗ Phần : Giới thiệu đa nhiệm ,luồng ,đa Cách tạo luồng JAVA Điều phối đồng hóa luồng Phần 1: KHÁI NIỆM LUỒNG ,ĐA LUỒNG Thế luồng, đa luồng ?  Khái niệm luồng :  Luồng đơn ... main() , tức tạo luồng (luồng main) Trong luồng main :  Có thể tạo luồng  Vì chương trình phải đảm bảo luồng main luồng kết thúc cuối  Khi luồng main ngừng thực thi chương trình kết thúc  ... thường có luồng  Khái niệm đa luồng :  Đa luồng công nghệ cho phép chương trình thực nhiều tác vụ đồng thời ( MP With Java Technology – Bil Lewis,Daniel J.Berg )  Java số số ngôn ngữ lập trình...
 • 26
 • 313
 • 1

Lập trình đa luồng trong windows

Lập trình đa luồng trong windows
... thực đa nhiệm, đa tác vụ đồng thời dựa vào khái niệm Process Thread  Process (tiến trình) hiểu thể (instance) chương trình máy tính thực thi, dựa hệ điều hành, hoàn toàn độc lập với tiến trình ... lượng lớn!  Import file vào CSDL … Namespace System.Threading Cung cấp lớp giao diện cho lập trình đa luồng  Class chính: Thread   CurrentThread  IsAlive  IsBackground  Name  Priority  ... Thiết lập độ ưu tiên  Hoạt động tiêu tốn nhiều thời gian không dừng toàn ứng dụng   Copy file dung lượng lớn!  Import file vào CSDL … Namespace System.Threading Cung cấp lớp giao diện cho lập...
 • 42
 • 111
 • 0

Bài giảng lập trình javabản chương 6: lập trình gui GV võ hoàng phương dung (2)

Bài giảng lập trình java cơ bản chương 6: lập trình gui  GV võ hoàng phương dung (2)
... Nội dung Giới thiệu GUI (Graphical user interface)  Vật chứa (Container)  Thành phần (Component)  Quản lý cách trình bày (Layout manager)  Xử lý kiện  2/25 Giới thiệu GUI GUI cung cấp ... Windowing Toolkit  AWT lớp Java cho phép tạo GUI chấp nhận nhập liệu người dùng thông qua bàn phím chuột  3/25 Giới thiệu GUI  AWT cung cấp thành phần khác để tạo GUI: • • • • • • Vật chứa (Container ... colors.addItem("Green"); 17/25 Quản lý cách trình bày  Các kiểu trình bày (Layout manager) • • • • •  Null layout Flow layout Border layout Grid layout GridBag Layout Layout manager thiết lập phương thức ‘setLayout()’...
 • 40
 • 222
 • 0

Lập trình Javabản : Tổng quan lập trình Java part 7 ppt

Lập trình Java cơ bản : Tổng quan lập trình Java part 7 ppt
... Bài tập Viết chương trình tính tiền điện thoại: — Tiền thuê bao hàng tháng 270 00 đ — Từ phút gọi thứ đến phút thứ 200 giá cước 120 đ/phút — Từ phút ... phút cuối giá cước 40 đ/phút 32 Bài tập Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = với a,b,c nhập từ bàn phím Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên khác 0, kết thúc nhập gặp ... Tìm số lớn nhất, số nhỏ dãy số Viết chương trình tính tổng E = + 1/1 + 1/2 + 1/3 +… + 1/n với n nhập vào từ bàn phím 33 Bài tập Mở rộng lớp Circle : thêm liệu toạ độ tâm hình tròn phương thức...
 • 4
 • 291
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Sự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nayTác động biện chứng của sự phát triển kinh tế đến lĩnh vực bảo vệ an ninh – trật tự ở việt nam hiện nayNGHỆ THUẬT SỐNG THƯỜNG THỨCCổng thông tin của các thư viện trường đại học trên địa bàn hà nộiLiên kết xúc tiến du lịch khu vực đông bắcNghề gia công kim khí làng vĩnh lộc (phùng xá thạch thất hà nội)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thư viện điện tử libol tại các thư viện trên địa bàn hà nộiđề thi GVCN GDTX (thi dot 1)đề thi giáo viên giỏi môn kĩ thuật nông nghiệpTĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGTiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học quá trình sản xuất Vinylclorua bằng phương pháp hydroclo hóa Axetylen”đề thi hsg địa thcsQuản Lý Dịch Vụ oto hãng Ford Đại lý City Ford Bình TriệuTÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ CƠ KHÍ 2 TRỤC, 4 CẤP CHO Ô TÔ DU LỊCHNghiên cứu hệ thống phun xăng gián tiếp EFIHộp giảm tốc phân dôi cấp nhanhẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây Chùm Ngây trong nuôi cấy invitroBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà NộiChặn sai số cho đa thức lồiĐiều kiện tối ưu toàn cục cho lớp hàm C2 trên ràng buộc hộp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập