GTVT bài giảng hệ thống viễn thông 1 phan văn ca, 169 trang

Bài giảng Hệ thống số - Phần Verilog ppsx

Bài giảng Hệ thống số - Phần Verilog ppsx
... Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số V Phần Verilog Integer (Số nguyên): Integer biến đa Trong tổng hợp chúng dùng chủ yếu cho vòng lặp, tham số, số Chúng hoàn toàn reg Tuy nhiêu chúng chứa liệu số có ... ”” Chữ số: số không đổi, nhò phân, bát phân, thập phân, số hex Cú pháp chữ số: n’F dddd… Trong đó: n : số nguyên miêu tả số bit F: bốn đònh dạng sau: b( số nhò phân), o( số bát phân), d( số thập ... c; Endfunction IV Wire, reg, tham số: Wire, reg, tham số đïc dùng toán hạng biểu thức Verilog GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 15 Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog Chương VII MODULES I Khai...
 • 42
 • 159
 • 0

Đề cương bài giảng hệ thống nhúng bùi trung thành, 119 trang

Đề cương bài giảng hệ thống nhúng  bùi trung thành, 119 trang
... thua chí tăng nhanh nhiều theo phát triển hệ nhúng 1.1 Các khái niệm hệ nhúng Hệ nhúng Hình 1: vài hình ảnh hệ nhúng This Document is Prepared by Dr Bui Trung Thanh Faculty of Electronics & Electrical ... đo lường điều khiển, kể hàng loạt thiết bị hệ thống nhúng tồn quanh ta, chúng hệ nhúng Vậy thực chất hệ nhúng phần hệ thống xử lý thông tin hệ thống lớn, phức hợp độc lập ví dụ ô tô, thiết bị đo ... điểm công nghệ xu phát triển hệ nhúng 1.2.1 Đặc điểm công nghệ Các hệ thống có chung số đặc điểm yêu cầu khả thời gian thực, độ tin cậy, tính độc lập hiệu Một câu hỏi đặt hệ thống nhúng lại phát...
 • 119
 • 88
 • 0

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 1

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 1
... U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0,08 0,08 0,08 Cách chia 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Từ mã 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Cách chia Từ mã 000 0 01 01 10 11 00 11 01 111 000 0 01 01 10 11 00 11 01 ... 0,34 0,23 0 ,19 0 ,1 0,07 0,06 0, 01 0,34 0,57 0,76 0,86 0,93 0,99 Số nhò phân Pi 0,0000 0, 010 1 0 ,10 01 0 ,11 00 0 ,11 011 0 ,11 1 01 0 ,11 111 10 ni Từ mã 3 4 00 010 10 0 11 00 11 01 111 01 111 111 0 + Pi tính ... 21 VIENTHONG05.TK Bài giảng: Hệ thống viễn thơng S0 = r0 + rn-kp00 + rn-k-1p10 + + rn-ipk -1 , 0 S1 = r1 + rn-kp 01 + rn-k-1p 11 + + rn-ipk -1 , 1 …………… (5) Sn-k -1 = rn-k -1 + rn-kp0,n-k -1 + rn-k+ip11...
 • 27
 • 617
 • 4

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 1: Lý thuyết thông tin pptx

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 1: Lý thuyết thông tin pptx
... 21 VIENTHONG05.TK Bài giảng: Hệ thống viễn thơng S0 = r0 + rn-kp00 + rn-k-1p10 + + rn-ipk-1,0 S1 = r1 + rn-kp01 + rn-k-1p11 + + rn-ipk-1,1 …………… (5) Sn-k-1 = rn-k-1 + rn-kp0,n-k-1 + rn-k+ip11 ... VIENTHONG05.TK Bài giảng: Hệ thống viễn thơng H(u) = − ∑ pi log pi = i =1 -[ 0,5log20,5 + 0 ,25 log20 ,25 + 0, 125 log20, 125 ] = − n = ∑ pi ni = (0,5x1) +(0 ,25 x2) + ((0, 125 x5) +0, 125 x6 = 0,5 +0,5+0, 625 +0.75 =2, 375 ... Thơng Vận Tải Tp.HCM 20 VIENTHONG05.TK Bài giảng: Hệ thống viễn thơng u0 u1 đến kênh truyền uk-1 Pk-1,n-k-1 P0,n-k-1 p00 p01 p01 p11 Pk-1,1 pk-1,0 + t0 t1 P1,n-k-1 + + tn-k-1 : Thanh ghi dòch...
 • 27
 • 514
 • 2

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 2 - CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT THÔNG TIN

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 2 - CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT THÔNG TIN
... U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0,08 0,08 0,08 Cách chia 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Từ mã 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Cách chia Từ mã 000 0 01 01 10 11 00 11 01 111 000 0 01 01 10 11 00 11 01 ... 0,0000 0, 010 1 0 ,10 01 0 ,11 00 0 ,11 011 0 ,11 1 01 0 ,11 111 10 ni Từ mã 3 4 00 010 10 0 11 00 11 01 111 01 111 111 0 + Pi tính theo bước 2: i = 1 P1 = p0 = i = 2 P2 = p1 = 0,34 i =3→ P3 = p1 + p2 = 0,57 + ... 10 11 G(5) = 2g (2) = 2x2 = ⇒ 11 010 , 00 010 , 11 011 , 00 011 G(6) = 2g(3) = 2x3 = ⇒ 11 1 010 , 10 0 010 , 0 010 10, 11 1 011 , 10 0 011 , 0 010 11 G(7) = 2g(4) = 2x5 = 10 1. 3 .2 Các loại mã thống kê tối ưu (TKTƯ) 1) ...
 • 108
 • 76
 • 0

Bài giảng hệ thống viễn thông chương 1 ths huỳnh thụy bảo trân

Bài giảng hệ thống viễn thông chương 1  ths huỳnh thụy bảo trân
... Mạng viễn thông 1. 1 KHÁI NiỆM (2) H KHTN TP.HCM - H th ng vi n thông Ch ng 1. 5 Chuyển mạch 1. 4 Ghép kênh 1. 3 Khái niệm PCM 1. 2 Sự truyền thông, yếu tố ảnh hưởng ñến trình truyền thông 1. 1 Khái ... n thông Ch ng Phía A ða công Phía C Chế ñộ truyền thông (chế ñộ thông tin) 1. 2 CÁC YẾU TỐ (5) H KHTN TP.HCM - H th ng vi n thông Ch ng Phía A Song công Chế ñộ truyền thông (chế ñộ thông tin) 1. 2 ... Phía B thu Chế ñộ truyền thông (chế ñộ thông tin) 1. 2 CÁC YẾU TỐ (4) H KHTN TP.HCM - H th ng vi n thông Ch ng Phía phát ðơn công Chế ñộ truyền thông (chế ñộ thông tin) 1. 2 CÁC YẾU TỐ (2) Hai chiều...
 • 6
 • 155
 • 0

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 2

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 2
... G.7 32 ITU-T sử dụng hệ thống truyền dẫn chuyển mạch 30/ 32 kênh hình vẽ H2.6 minh hoạ cấu trúc khung tín hiệu: Hình 2. 5 Cấu trúc khung PCM VIENTHONG05.TK Chương 2: Mạng chuyển Mạch Hệ thống 30/ 32 ... tất hệ thống chuyển mạch DSS (Digital Switching system) T= 125 μs 0 123 456 T= 125 μs n 0 123 456 0 123 456 n 0 123 456 n Các đường SHW vào TS Các đường SHW TS SHW vào n SHW Trễ (n-6 +2) TS 0 123 456 n 0 123 456 ... hướng 2. 4 Hệ thống chuyển mạch mạng Viễn thông 2. 4.1 Giới thiệu tổng quát hệ thống chuyển mạch số Ngày tổng đài sử dụngtrong mạng viễn thông toàn cầu chủ yếu tổng đài điện tử số Hình vẽ H .2. 17...
 • 21
 • 495
 • 11

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 3

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 3
... Chương 3: Hệ thống thông tin di động Hệ thống thông tin di động cellular hệ thứ hai có tiêu chuẩn chính: GSM, IS-54, JDC, IS-54 bao gồm tiêu chuẩn AMPS Thế hệ thứ ba năm sau ... cộng Hình 3. 2 Mô hình hệ thống thông tin di động tế bào Hình 3. 2 giới thiệu mô hình hệ thống thông tin di động cellular Hệ thống bao gồm phần hệ chuyển mạch SS (Switching System) phần hệ trạm gốc ... suất Chương 3: Hệ thống thông tin di động a) Hệ thống SS: Hệ thống chuyển mạch bao gồm chức chuyển mạch mạng sở liệu can thiết cho số liệu thuê bao quản lý di động thuê bao Chức SS quản lý thông...
 • 21
 • 355
 • 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 4

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 4
... ITU-T: STM-N C -4 139 2 64 kbit/s (Note) C-3 44 736 kbit/s 34 368 kbit/s (Note) VC-2 C-2 6312 kbit/s (Note) TU-12 VC-12 C-12 2 048 kbit/s (Note) TU-11 VC-11 C-11 1 544 kbit/s (Note) ×1 ×N AU -4 AUG ... thoại 1, 544 24 6,312 96 44 ,736 672 2 74, 176 40 32 - Khối Châu Âu kênh Tốc độ bit Mbit/s 2, 048 8 ,44 8 34, 368 139,2 64 565, 148 Số thoại 30 120 48 0 1920 7680 Nhật Bản kênh Tốc độ bit Mbit/s 1, 544 6,312 ... (Note) ×1 ×N AU -4 AUG VC -4 ×3 AU-3 ×1 VC-3 TU-3 TUG-3 ×3 VC-3 ×7 ×7 ×1 TUG-2 AU -4 TU-2 ×3 Pointer processing Multiplexing 4 Aligning Mapping T151795 0-9 5 C-n Container-n NOTE – G.702 tributaries...
 • 19
 • 348
 • 3

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 5

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 5
... (MHz) 107 15 10 755 80MHz 107 95 108 35 108 75 109 15 10 11 10 955 53 0MH 12 f0 109 95 110 35 110 75 111 15 11 155 11200 1’ 2’ 3’ 4’ 5 6’ 112 45 112 85 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 90MHz 12 75 0-1 3 250 MHz 107 95 H (V)* ... 4’ 5 6’ 7’ V (H)* (MHz) 127 65 12793 56 MHz 12821 12849 12877 129 05 12933 266MHz 12961 12996 70MHz 110 35 12793 13087 131 15 12877 50 0MHz 13071 114 85 1 152 5 1 156 5 116 05 116 45 8’ 113 25 113 65 114 05 ... a α b Hình 5. 12 Nhiễu điểm nút Trang 10 VIENTHONG 05. TK Chương 5: Hệ thống thông tin ViBa Vệ Tinh Nhiễu từ hệ thống bên ngoài: Nhiễu xuất phát từ: Các hệ thống vệ tinh Radar Các hệ thống vô tuyến...
 • 19
 • 450
 • 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 6
... Ứng dụng hệ thống báo hiệu số thiết lập gọi mạng điện thoại thông thường, PSTN Hệ thống báo hiệu số thực chức báo hiệu hệ thống báo hiệu truyền thống với kỹ thuật cao, phù hợp với hệ thống số ... phần người sử dụng là: TUP-phần người sử dụng điện thoại DUP-phần người sử dụng số liệu ISUP-phần người sử dụng ISDN Trang Chương 7: Báo hiệu hệ thống viễn thông MTUP-phần người sử dụng điện thoại ... cho báo hiệu khung khả dụng Hệ thống thứ hệ thống báo hiệu số CCITT, đời vào đầu năm 1 968 sử dụng dành cho đường dây analog, cho lưu lượng quốc tế Hệ thống thứ hai hệ thống báo hiệu số CCITT, xác...
 • 24
 • 319
 • 2

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 7

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 7
... tín hiệu E’Y - Năm 1959 hệ mang tên SECAM Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 20 Bài giảng: Hệ thống viễn thông - Năm 1960 dùng tín hiệu màu E’R-Y E’B-Y thay cho tín hiệu E’R E’B - Năm 1961 ... nhóm nghiên cứu ITU-R sau: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 29 Bài giảng: Hệ thống viễn thông ‘ Một hệ thống thiết kế cho phép xem khoảng lần chiều cao hình ảnh, để hệ thống gần suốt chất ... hình 7. 12b Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 36 Bài giảng: Hệ thống viễn thông Tầng cuối bao gồm việc mã hoá hệ số lượng tử theo xác xuất thống kê entropy chúng Mã hoá Huffman sử dụng hệ thống...
 • 40
 • 442
 • 2

Bài giảng hệ thống viễn thông

Bài giảng hệ thống viễn thông
... Hình 3.2 Mô hình hệ thống thông tin di động tế bào Hình 3.2 giới thiệu mô hình hệ thống thông tin di động cellular Hệ thống bao gồm phần hệ chuyển mạch SS (Switching System) phần hệ trạm gốc BSS ... Chương 3: Hệ thống thông tin di động Hệ thống thông tin di động cellular hệ thứ hai có tiêu chuẩn chính: GSM, IS-54, JDC, IS-54 bao gồm tiêu chuẩn AMPS Thế hệ thứ ba năm sau thập ... Chương 3: Hệ thống thông tin di động a) Hệ thống SS: Hệ thống chuyển mạch bao gồm chức chuyển mạch mạng sở liệu can thiết cho số liệu thuê bao quản lý di động thuê bao Chức SS quản lý thông tin...
 • 21
 • 183
 • 1

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 7: Hệ thống truyền hình docx

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 7: Hệ thống truyền hình docx
... xác Thiết bị hệ thống đòi hỏi có độ xác cao Để khắc phục nhược điểm hệ thống NTSC, nhiều hệ truyền hình màu đời có khác biệt so với hệ thống NTSC Hệ truyền hình màu PAL hệ truyền hình màu CHLB ... Tp.HCM 20 Bài giảng: Hệ thống viễn thông - Năm 1960 dùng tín hiệu màu E’R-Y E’B-Y thay cho tín hiệu E’R E’B - Năm 1961 dùng phương pháp điều tần thay cho phương pháp điều biên - Năm 1967 hệ thống ... D’R D’B xảy máy thu Một số thông số hệ truyền hình màu SECAM cho bảng: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 21 Bài giảng: Hệ thống viễn thông Stt 10 11 12 7.5.3 Thông số Giá trị Toạ độ màu...
 • 40
 • 508
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hệ thống thông tin kế toán 1bài giảng hệ thống viễn thôngbài giảng hệ thống thông tin quản lý 1 3bài giảng hệ thống viễn thông 2bài giảng hệ thống cơ điện tử 16 dương trần đức học viên bưu chính viễn thông 5 2001 bài giảng hệ thống lý thuyết thông tinbài giảng hệ thống thông tin quản lýbài giảng hệ thống thông tin kế toánbài giảng hệ thống nhiên liệubài giảng hệ thống tài chínhbài giảng hệ thống filebài giảng hệ thống phần mềmbài giảng hệ thống thông tinbài giảng hệ thống làm lạnhbài giảng hệ thống bổ thểBiện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố hà nộiGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phânHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Rèn luyện kĩ năng phân tích và giải bài tập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyên 2Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toán trong hình chópRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcSử dụng phần mền geometers sketchpad và các phần mền tạo ảnh động giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài elip, hypebol, parabol 2Tìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2Ứng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập