Điều khiển logic và PLC nguyễn như hiền, 142 trang

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG pot

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG pot
... PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ LẬP TRÌNH (PLC) CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC §3.1 Mở đầu Sự phát triển kỹ thuật điều khiển tự động đại công nghệ điều khiển logic khả trình ... chương trình vào điều khiển Trong điều khiển rơle, điều khiển chuyển đổi cách học nhờ đấu nối dây "điều khiển cứng", với PLC việc lập trình thực thông qua thiết bị lập trình ngoại vi chương trình ... lập trình 88 §7.4 Lập trình số lệnh 89 PHỤ LỤC CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC Tập trình cho OMRON 98 Lập trình cho PLC - S5 105 Lập trình cho PLC - S7200...
 • 142
 • 427
 • 4

Điều khiển logic PLC

Điều khiển logic và PLC
... 35 PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ LẬP TRÌNH (PLC) CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC §3.1 Mở đầu Sự phát triển kỹ thuật điều khiển tự động đại công nghệ điều khiển logic khả ... giao diện cho thiết bị vào ra, + Được lập trình dễ dàng với ngôn ngữ điều khiển dễ hiểu, chủ yếu giải phép toán logic chuyển mạch Về chức điều khiển logic PLC giống chức điều khiển thiết kế sở rơle ... rơle bán dẫn chỗ kỹ thuật nhập chương trình vào điều khiển Trong điều khiển rơle, điều khiển chuyển đổi cách học nhờ đấu nối dây "điều khiển cứng", với PLC việc lập trình thực thông qua thiết bị...
 • 142
 • 779
 • 5

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC
... 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 7
 • 1,097
 • 30

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC docx
... 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 7
 • 647
 • 7

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC pptx
... động khoảng thời gian 6s 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 5
 • 367
 • 1

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC 1 pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1 pptx
... đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 1, 2,5,9 ,10 ,12 ,15 & N= 0,4,7 ,11 ) 22 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 0,2,6, 8 ,10 ,13 ,15 & N= 0,4,7 ,14 ) ... 6s 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 3,9 ,11 ,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 2,7 ,10 ,13 ,14 ... Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9 ,11 ,15 & N= 1, 4,7 ,12 ) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 5,8,9 ,12 ,14 ...
 • 5
 • 280
 • 2

Bài giảng điều khiển logic plc pot

Bài giảng điều khiển logic và plc pot
... điều khiển logic • Mạch logic tổ hợp phương pháp thiết kế mạch logic tổ • • • • hợp Mạch logic phương pháp thiết kế mạch logic Giới thiệu PLC: cấu tạo, hoạt động ngôn ngữ lập trình Thiết kế logic ... Thiết kế logic với PLC Các thiết bị vào 22/08/2013 Tài liệu Bài giảng Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển Logic Ứng dụng”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 Trịnh Đình Đề, Võ Trí An, Điều khiển tự động truyền ... ASEMBLY vi điều khiển 22/08/2013 CHƯƠNG 2: MẠCH LOGIC TỔ HỢP 21 Chương 2: Mạch logic tổ hợp 22/08/2013 Cơ sở toán học đại số logic: a) Hàm & biến logic: • Biến logic: x B = {0;1} • Hàm logic: f(x1,...
 • 100
 • 379
 • 5

Báo cáo đồ án điều khiển logic PLC

Báo cáo đồ án điều khiển logic và PLC
... bấm STOP Nút bấm START Nút bấm RESET Còi báo sản phẩm Điều khiển trình A+ Điều khiển trình AĐiều khiển trình B+ Điều khiển trình BĐiều khiển trình C+ Điều khiển trình C- Số 1 1 1 1 1 Input Tương ... môn học : Điều khiển Logic I Nhiệm vụ: thiết kế hệ thống điều khiển cho công nghệ hình vẽ đây: II Nội dung: Thiết kế sơ đồ nguyên lí Tính chọn thiết bị điều khiển PLC Mitsubishi Ghép nối PLC viết ... bảng điều khiển Chức : Thực hoạt động điều khiển trình, khởi động, reset, dừng cấu Đặc điểm : - Sử dụng loại nút nhấn có đèn báo để đảm bảo cho thao tác điều khiển - Dòng tối đa : 5A Còi (đèn) báo...
 • 27
 • 981
 • 6

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic va PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trương ̀ ̀ Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 67
 • 127
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... cầu của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic và PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng là ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 11
 • 151
 • 0

Điều Khiển Logic Lập Trình PLC

Điều Khiển Logic và Lập Trình PLC
... học điều khiển logic Bộ mơn tự động Đo Lường – Khoa Điện 2.13 Hệ thống điều khiển dùng máy tính CHƯƠNG BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (7 LT) 2.1 Đặc điểm điều khiển lập trình PLC 2.2 Khái niệm PLC ... PHÁP LẬP TRÌNH PLC (10 LT) 3.1 Ngơn ngữ lập trình Instruction (STL) Ladder 3.2 Các lệnh 3.3 Lập trình cho tác vụ PLC 3.3.1 Lập trình sử dụng rơ le phụ trợ 3.3.2 Lập trình sử dụng ghi 3.3.3 Lập trình ... CỦA PLC (5 LT) 7.1 Ứng dụng PLC lãnh vực điều khiển robot 7.2 Ứng dụng PLC hệ thống sản xuất linh hoạt 7.3 Ứng dụng PLC điều khiển q trình 7.4 Ứng dụng PLC mạng thu nhận liệu 7.5 Điều khiển trình...
 • 198
 • 465
 • 0

Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC thiết bị PLC doc

Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc
... dụng thiết bị vi điều khiển phong phú lĩnh vực nhờ khả lập trình cao thiết bị 1.3.2 ứng dụng vi điều khiển PLC Vi điều khiển PLC hạt nhân điều hành kiểm soát thao tác từ đọc liệu đầu vào xử lý điều ... liệu Thiết bị PLC đợc tạo lên từ hệ vi điều khiển mạch điện chốt, chuyển mức điện áp cổng truyền RS232 để đọc đa vào chơng trình điều khiển Nh vi điều khiển PLC định hoạt động PLC Kết luận: phần ... (Programable Logic Controller) thiết bị điều khiển logic lập trình đợc Thiết bị có đầu vào logic sau trình xử lý theo chơng trình bên cho đầu mức logic có quan hệ với đầu vào thông qua chơng trình bên thiết...
 • 94
 • 301
 • 1

Giáo trình lập trình điều khiển logic lập trình PLC

Giáo trình lập trình điều khiển logic và lập trình PLC
... độ bị lỗi khắc phục cố cho hệ thống 15 Chương Bộ điều khiển lập trình PLC II.1 Đặc điểm điều khiển logic khả trình (PLC) II.1.1 Sự đời điều khiển PLC Năm 1642, Pascal phát minh máy tính khí dùng ... động trình tự dây chuyền đưa yêu cầu cho điều khiển đồng thời gợi ý cho ta phân nhóm logic hoạt động trình tự tập hợp máy móc thuật toán điều khiển chương trình Sơ đồ khối hệ điều khiển trình ... trình vào nhãn chương trình chương trình xử lý ngắt Tương tự 41 từ chương trình hay chương trình xử lý ngắt nhảy vào nhãn nằm chương trình Lệnh gọi chương trình lệnh chuyển điều khiển đến chương trình...
 • 180
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trịĐánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bìnhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Tuyển tập đề thi ôn luyện môn lí có đáp ánNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENSThiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng tháiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangDạy học kịch bản văn học tôi và chúng ta ở lớp 9 theo đặc trưng thể loạiThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sự ttHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệpTăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện nghiên cứu tại bệnh viện trường đại học y khoa đại học thái nguyênẢnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂ri x ♀lương phượng) nuôi tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơnQuản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyên ttCổ máy in tiền onlineGIẢI SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH KINH TẾ QD
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập