Điều khiển logic và PLC nguyễn như hiền, 142 trang

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG pot

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG pot
... PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ LẬP TRÌNH (PLC) CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC §3.1 Mở đầu Sự phát triển kỹ thuật điều khiển tự động đại công nghệ điều khiển logic khả trình ... chương trình vào điều khiển Trong điều khiển rơle, điều khiển chuyển đổi cách học nhờ đấu nối dây "điều khiển cứng", với PLC việc lập trình thực thông qua thiết bị lập trình ngoại vi chương trình ... lập trình 88 §7.4 Lập trình số lệnh 89 PHỤ LỤC CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC Tập trình cho OMRON 98 Lập trình cho PLC - S5 105 Lập trình cho PLC - S7200...
 • 142
 • 390
 • 4

Điều khiển logic PLC

Điều khiển logic và PLC
... 35 PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ LẬP TRÌNH (PLC) CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC §3.1 Mở đầu Sự phát triển kỹ thuật điều khiển tự động đại công nghệ điều khiển logic khả ... giao diện cho thiết bị vào ra, + Được lập trình dễ dàng với ngôn ngữ điều khiển dễ hiểu, chủ yếu giải phép toán logic chuyển mạch Về chức điều khiển logic PLC giống chức điều khiển thiết kế sở rơle ... rơle bán dẫn chỗ kỹ thuật nhập chương trình vào điều khiển Trong điều khiển rơle, điều khiển chuyển đổi cách học nhờ đấu nối dây "điều khiển cứng", với PLC việc lập trình thực thông qua thiết bị...
 • 142
 • 724
 • 5

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC
... 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 7
 • 985
 • 29

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC docx
... 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 7
 • 575
 • 7

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC pptx
... động khoảng thời gian 6s 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) ... động khoảng thời gian 5s 15 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16 Hãy thi t kế mạch rơ le có đầu vào cho phương trình sau : y ... dừng trước chuyển động 3s 24 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 5
 • 342
 • 1

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC 1 pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1 pptx
... đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 1, 2,5,9 ,10 ,12 ,15 & N= 0,4,7 ,11 ) 22 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 0,2,6, 8 ,10 ,13 ,15 & N= 0,4,7 ,14 ) ... 6s 12 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 3,9 ,11 ,15 & N= 0,4,6,8) 13 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 2,7 ,10 ,13 ,14 ... Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9 ,11 ,15 & N= 1, 4,7 ,12 ) 25 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1, 5,8,9 ,12 ,14 ...
 • 5
 • 267
 • 2

Bài giảng điều khiển logic plc pot

Bài giảng điều khiển logic và plc pot
... điều khiển logic • Mạch logic tổ hợp phương pháp thiết kế mạch logic tổ • • • • hợp Mạch logic phương pháp thiết kế mạch logic Giới thiệu PLC: cấu tạo, hoạt động ngôn ngữ lập trình Thiết kế logic ... Thiết kế logic với PLC Các thiết bị vào 22/08/2013 Tài liệu Bài giảng Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển Logic Ứng dụng”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 Trịnh Đình Đề, Võ Trí An, Điều khiển tự động truyền ... ASEMBLY vi điều khiển 22/08/2013 CHƯƠNG 2: MẠCH LOGIC TỔ HỢP 21 Chương 2: Mạch logic tổ hợp 22/08/2013 Cơ sở toán học đại số logic: a) Hàm & biến logic: • Biến logic: x B = {0;1} • Hàm logic: f(x1,...
 • 100
 • 363
 • 5

Báo cáo đồ án điều khiển logic PLC

Báo cáo đồ án điều khiển logic và PLC
... bấm STOP Nút bấm START Nút bấm RESET Còi báo sản phẩm Điều khiển trình A+ Điều khiển trình AĐiều khiển trình B+ Điều khiển trình BĐiều khiển trình C+ Điều khiển trình C- Số 1 1 1 1 1 Input Tương ... môn học : Điều khiển Logic I Nhiệm vụ: thiết kế hệ thống điều khiển cho công nghệ hình vẽ đây: II Nội dung: Thiết kế sơ đồ nguyên lí Tính chọn thiết bị điều khiển PLC Mitsubishi Ghép nối PLC viết ... bảng điều khiển Chức : Thực hoạt động điều khiển trình, khởi động, reset, dừng cấu Đặc điểm : - Sử dụng loại nút nhấn có đèn báo để đảm bảo cho thao tác điều khiển - Dòng tối đa : 5A Còi (đèn) báo...
 • 27
 • 878
 • 6

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic va PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trương ̀ ̀ Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 67
 • 111
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... cầu của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic và PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng là ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 11
 • 102
 • 0

Điều Khiển Logic Lập Trình PLC

Điều Khiển Logic và Lập Trình PLC
... học điều khiển logic Bộ mơn tự động Đo Lường – Khoa Điện 2.13 Hệ thống điều khiển dùng máy tính CHƯƠNG BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (7 LT) 2.1 Đặc điểm điều khiển lập trình PLC 2.2 Khái niệm PLC ... PHÁP LẬP TRÌNH PLC (10 LT) 3.1 Ngơn ngữ lập trình Instruction (STL) Ladder 3.2 Các lệnh 3.3 Lập trình cho tác vụ PLC 3.3.1 Lập trình sử dụng rơ le phụ trợ 3.3.2 Lập trình sử dụng ghi 3.3.3 Lập trình ... CỦA PLC (5 LT) 7.1 Ứng dụng PLC lãnh vực điều khiển robot 7.2 Ứng dụng PLC hệ thống sản xuất linh hoạt 7.3 Ứng dụng PLC điều khiển q trình 7.4 Ứng dụng PLC mạng thu nhận liệu 7.5 Điều khiển trình...
 • 198
 • 432
 • 0

Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC thiết bị PLC doc

Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc
... dụng thiết bị vi điều khiển phong phú lĩnh vực nhờ khả lập trình cao thiết bị 1.3.2 ứng dụng vi điều khiển PLC Vi điều khiển PLC hạt nhân điều hành kiểm soát thao tác từ đọc liệu đầu vào xử lý điều ... liệu Thiết bị PLC đợc tạo lên từ hệ vi điều khiển mạch điện chốt, chuyển mức điện áp cổng truyền RS232 để đọc đa vào chơng trình điều khiển Nh vi điều khiển PLC định hoạt động PLC Kết luận: phần ... (Programable Logic Controller) thiết bị điều khiển logic lập trình đợc Thiết bị có đầu vào logic sau trình xử lý theo chơng trình bên cho đầu mức logic có quan hệ với đầu vào thông qua chơng trình bên thiết...
 • 94
 • 271
 • 1

Giáo trình lập trình điều khiển logic lập trình PLC

Giáo trình lập trình điều khiển logic và lập trình PLC
... độ bị lỗi khắc phục cố cho hệ thống 15 Chương Bộ điều khiển lập trình PLC II.1 Đặc điểm điều khiển logic khả trình (PLC) II.1.1 Sự đời điều khiển PLC Năm 1642, Pascal phát minh máy tính khí dùng ... động trình tự dây chuyền đưa yêu cầu cho điều khiển đồng thời gợi ý cho ta phân nhóm logic hoạt động trình tự tập hợp máy móc thuật toán điều khiển chương trình Sơ đồ khối hệ điều khiển trình ... trình vào nhãn chương trình chương trình xử lý ngắt Tương tự 41 từ chương trình hay chương trình xử lý ngắt nhảy vào nhãn nằm chương trình Lệnh gọi chương trình lệnh chuyển điều khiển đến chương trình...
 • 180
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6SKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtTUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOleader market 2 inter downBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Báo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)bí kíp ôn thi đại họcquản lí bộ nhớ trong windowMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập