Mô phỏng ứng xử đỉnh vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng

phỏng ứng xử đỉnh vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng

mô phỏng ứng xử đỉnh vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng
... MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CỦA ĐỈNH VẾT NỨT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MỞ RỘNG NỘI DUNG • Giới thiệu • PP -Phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM) • So sánh FEM-XFEM • Xấp xỉ XFEM • Hệ cường độ ứng suất ... văn này, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng công cụ hiệu để ứng xử đỉnh vết nứt • Khi khảo sát lan truyền vết nứt, hệ số cường độ ứng suất cho ta dự đoán hướng vết nứt • Trong thực ... HỮU HẠN MỞ RỘNG (XFEM) • Phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng có số đặc điểm: - Bề mặt không liên tục không chia lưới, nên không cần chia cắt phần tử - Những phần tử mở rộng bị chia cắt miền không...
 • 29
 • 358
 • 2

Phân tích trạng thái giới hạn của tấm phẳng có vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Phân tích trạng thái giới hạn của tấm phẳng có vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... nước liên quan đến trạng thái giới hạn phẳng vết nứt Trong vật liệu tr ng thái gi i h n lƠ tr ng thái mà n u vượt q k t c u khơng sử d ng Trạng thái giới hạn cường độ (kết cấu bị đổ vỡ) Trạng ... xác vị trí vết nứt trạng thái giới hạn chi tiết vết nứt để từ khả dự báo trình trạng lƠm việc kết cấu, đồng thời giải pháp kịp thời ngăn ngừa tai nạn, thiệt hại xảy Các vết nứt kết cấu ... [12, 26, 27] vƠi phương pháp tích phơn số để tính tích phơn xác định như: Phương pháp hình thang, phương pháp Simpon 1/3, phương pháp cầu phương Gaussầ Trong đó, phương pháp cầu phương Gauss...
 • 95
 • 57
 • 0

phân tích trạng thái giới hạn của tấm phẳng có vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn (fem)

phân tích trạng thái giới hạn của tấm phẳng có vết nứt bằng phương pháp phần tử hữu hạn (fem)
... nước liên quan đến trạng thái giới hạn phẳng vết nứt Trong vật liệu trạng thái giới hạn trạng thái mà vƣợt kết cấu không sử dụng đƣợc Trạng thái giới hạn cường độ (kết cấu bị đổ vỡ) Trạng thái ... KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CỦA TẤM PHẲNG CÓ VẾT NỨT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÃ SỐ: 605204 GVHD: PGS.TS ... đề tài : Phân tích trạng thái giới hạn phẳng vết nứt phƣơng pháp phần tử hữu hạn 1.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÀI TOÁN DAO ĐỘNG Lịch sử hình thành phát triển toán dao động: Bài toán phân tích dao...
 • 100
 • 66
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học TÍNH ỨNG SUẤT uốn CHÂN RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

Báo cáo nghiên cứu khoa học  TÍNH ỨNG SUẤT uốn CHÂN RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... KẾT LUẬN Tính ứng suất uốn chân bánh phương pháp phần tử hữu hạn phải trải qua nhiều bước tính phức tạp, thời gian Song kết tính toán nhận có độ tin cậy cao hơn, phần tử hữu hạn phương pháp số ... phép tính tương đối xác ứng suất vật rắn chịu tải Áp dụng cách tính ứng suất uốn chân phương pháp phần tử hữu hạn, cho phép thiết kế truyền bánh có đủ bền uốn tính kinh tế cao so với phương pháp ... từ hai phương pháp tính, sai khác không nhiều Điều chứng tỏ mức độ xác hai phương pháp tính nêu chấp nhận Tuy nhiên, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác định ứng suất chân bánh răng, nhận...
 • 7
 • 21
 • 0

Báo cáo khoa học: "MÔ HÌNH HÓA ỨNG XỬ CỦA DẦM BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" ppt

Báo cáo khoa học:
... mô hình hóa cốt thép tông, người ta sử dụng ba dạng mô hình thể hình Phần tử tông Điểm đồng chuyển vị Nút phần tử tông Phần tử tông tăng cứng cốt thép Phần tử tông Nút phần tử ... Quang Chiêu, tông cường độ cao ANSYS, Inc Theory reference, Release 10.0, Documentation for ANSYS Nguyễn Việt Anh, Nghiên cứu ứng xử dầm tông cường độ cao phương pháp phần tử hữu hạn, 2008 ... dụng phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến tổng quát để tính toán kết cấu tông cường độ cao Kết tính theo mô hình phần tử hữu hạn lập ANSYS phù hợp với thí nghiệm so với kết tính theo phương pháp...
 • 7
 • 382
 • 4

hình hóa vết nứt phân tán trong dầm bêtông cốt thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Mô hình hóa vết nứt phân tán trong dầm bêtông cốt thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... sử dụng 3 MÔ HÌNH VẾT NỨT PHÂN TÁN TRONG DIANA 3.1 hình vết nứt phân tán đa chiều - hình vết nứt phân tán đa chiều biết đến ứng xử trung gian hình cố định hình xoay hình cho phép ... [10] MÔ HÌNH VẾT NỨT PHÂN TÁN TRONG DIANA MÔ HÌNH VẾT NỨT PHÂN TÁN TRONG DIANA - Chương trình DIANA– phiên 9.1 dùng để đánh giá làm việc hình vết nứt phân tán khác DIANA phần mềm phần tử hửu hạn ... cứu so sánh hai hình vết nứt đơn vết nứt phân tán Nghiên cứu đưa ý tưởng chia hình vết nứt phân tán thành hình cố định hình xoay Trong hình cố định, hướng vết nứt không thay đổi...
 • 39
 • 276
 • 4

Tính toán và phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot scara bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán và mô phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot scara bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán cho toán khung không gian vào việc tính toán phân bố ứng suất trình làm việc robot SCARA giải pháp z0 θ2 θ1 d3 y0 x0 o Hình 4.1: hình hình ... nên tính bền điều cần thiết Qua sáu tháng nghiên cứu thực đề tài : Tính toán phân bố ứng suất trình làm việc robot SCARA phương pháp phần tử hữu hạn , luận văn đạt số kết : - Phân tích, tính ... MÔ PH NG S PHỂN B NG SU T TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VI C C A ROBOT SCARA BẰNG PH NG PHỄP PH N TỬ HỮU H NẰ thực nhằm mục đích :  Xác lập phân bố ứng suất sinh trình làm việc robot SCARA  Từ tảng phân...
 • 69
 • 73
 • 0

Tính toán và phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot SCARA bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán và mô phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot SCARA bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN” thực nhằm mục đích :  Xác lập phân bố ứng suất sinh trình làm việc robot ... người nghiên cứu chọn đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN” Hình 1.1 : Robot SCARA hãng MITSUBISHI 1.2 Mục ... PHỐ HỒ CHÍ MINH  LUẬN VĂN THẠC SĨ TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Chuyên ngành : Mã số ngành : Giảng viên...
 • 22
 • 59
 • 0

Xác định trạng thái ứng suất biến dạng của trạm bơm chìm theo hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Xác định trạng thái ứng suất biến dạng của trạm bơm chìm theo mô hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... khụng theo quy lu t, lu ng l ch d nn c thay i theo th i gian + Khi thi t k cỏc tr m b m khụng tớnh lỳn, x y lỳn m i tớnh ki m tra ho c ch tớnh lỳn c a tr m b m khụng tớnh lỳn c a b hỳt, b x Gian ... su t chớnh S (T/m2) .58 Hỡnh 18: Chuy n v theo ph ng U x (m) 59 Hỡnh 19: Chuy n v theo ph ng U y (m) 59 Hỡnh 20: Chuy n v theo ph ng U z (m) 60 Hỡnh 3.21: Chuy n v ... n biờn i x ng 52 Hỡnh 3.9: Chuy n v theo ph ng U x (m) 54 Hỡnh 3.10: Chuy n v theo ph ng U y (m) .55 Hỡnh 3.11: Chuy n v theo ph ng U z (m) 55 Hỡnh 12: Chuy n...
 • 71
 • 202
 • 0

tính toán và phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot scara bằng phương pháp phân tử hữu hạn

tính toán và mô phỏng sự phân bố ứng suất trong quá trình làm việc của robot scara bằng phương pháp phân tử hữu hạn
... LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN” Hình 1.1 : Robot SCARA hãng MITSUBISHI 1.2 Mục đích nghiên cứu : Đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM ... PHỐ HỒ CHÍ MINH  LUẬN VĂN THẠC SĨ TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Chuyên ngành : Mã số ngành : Giảng viên ... TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ROBOT SCARA BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN” thực nhằm mục đích :  Xác lập phân bố ứng suất sinh trình làm việc robot SCARA  Từ tảng phân bố ứng suất xác lập xác...
 • 72
 • 21
 • 0

TÍNH TOÁN VÀ PHỎNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 500KV BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN pdf

TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 500KV BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN pdf
... cáo tính điện trường từ trường đường dây truyền tải phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) Phương pháp phần tử hữu hạn phương pháp tổng quát hữu hiệu cho lời giải số nhiều lớp toán kỹ thuật khác Từ ... trình tính toán dễ dàng, áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, độ xác cao,… Trong báo áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích tính toán điện trường từ trường đường dây truyền tải 500kV- AC ... đường dây truyền tải điện cao áp điều kiện dòng điện phụ tải bình thường Sử dụng thông số đường dây truyền tải 500kV lưới điện Miền Tây Các máy tính thực cách sử dụng phương pháp phần tử hữu...
 • 11
 • 324
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ TIẾP XÚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ PHỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Khi thiết kế toán học có tiếp xúc (ví dụ vật xuống tiếp xúc với vật 2, hình 3) phần mềm ANSYS, việc chọn kiểu phần tử cho vật vật 2, ta phải chọn kiểu phần tử tiếp xúc cho nút có khả tiếp xúc ... hợp: R tiếp xúc dính, tiếp xúc trượt không tiếp xúc P Trong ba trường hợp này, điều kiện tiếp xúc phương trình cân lực tiếp xúc V2 trình bày [4] Trong bối cảnh phần tử R hữu hạn, phương trình ... tích tiếp xúc ẩn số, chúng thay đổi người ta đặt tải trọng Có nhiều phương pháp đề nghị để giải toán tiếp xúc phương pháp phần tử hữu hạn: phương pháp lập chương trình toán học 1, phương pháp...
 • 5
 • 158
 • 1

Báo cáo khoa học: "TÍNH TOÁN ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA DẦM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" pdf

Báo cáo khoa học:
... lập mặt cắt kết cấu tông dự ứng lực tính toán sở xem xét ứng xử tổng thể toàn kết cấu Lý là, kết cấu tông dự ứng lực ngoài, cốt dự ứng lực tông kết nối với vị trí neo Ngoài ra, đặc điểm ... ứng xử kết cấu tông dự ứng lực 3.2 Giới thiệu kết cấu tông dự ứng lực Năm 1997, Tan Ng [8] thí nghiệm loạt dầm tông dự ứng lực để nghiên TCT2 cứu ứng xử chúng trình chịu lực khảo sát tham ... tông dự ứng lực Tan va Ng thí nghiệm 3.3 Xây dựng mô hình phân tích midas FEA Mô hình phân tích cho kết cấu tông dự ứng lực xây dựng midas FEA bao gồm phần tử khối cho tông dầm, phần tử cốt...
 • 7
 • 351
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phân tích ứng suất và biến dạng của trạm bơm bằng phương pháp phần tử hữu hạnmô hình hóa bằng phương pháp phần tử hữu hạn editgiải bài toán thấm qua đá bằng phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng phần mềm seep w 2tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của trạm bơm dạng không gian có kể đến ảnh hưởng của động đất bằng phương pháp phần tử hữu hạnthiết kế tối ưu máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạnphân tích độ bền kết cấu tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạnphân tích độ bền kết cấu tàu thuỷ bằng phương pháp phần tử hữu hạn tập 1tính toán thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạntính toán cửa nhận nước cùng làm việc với nền bằng phương pháp phần tử hữu hạnđộng đất bằng phương pháp phần tử hữu hạntiểu luận kỹ thuật mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạnkỹ thuật mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạnứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suấtmô phỏng bài toán theo phương pháp phần tử hữu hạnứng dụng của phương pháp phần tử hữu hạnBình Ngô Đại Cáo – Khởi Nghĩa Lam Sơn Bản Hùng Ca Bất Tử ( Dành Cho Học Sinh Lớp 10)Kỷ Năng Làm Việc NhómBài Giảng Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Từ Sau Ngày 2-9-1945 Đến Trước Ngày 19-12-1946(Tiết 1)Kế Hoạch Dạy Học Địa Lí Bài 17 Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên PhủModule THCS <35> Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ SởBảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Bối Cảnh Hội NhậpDanh mục sách hay hóa họcbài tập trắc nghiệm học kì 2 Lý 12giao trinh ba dinh cadQuick study academic chem lab basics 600dpiQuick study academic english composition and style 600dpiQuick study academic chemistry periodic table advanced 600dpiQuick study academic calculus methods 600dpiQuick study academic algebra part 2 600dpi2017 speaking part 2+3Giải chi tiết đề minh họa lần 2 THPT QG môn toánChất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên) (1)Phân tích lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng danh lượng từ trong tiếng Hán hiện đạiQuản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập