Khóa luận thử so sánh kết quả tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 1 pdf

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 1 pdf
... chữa sử dụng tàu II.2 Cơ sở tính toán thiết bị lái phương pháp thuyết II.2 .1 Những khái niệm thiết bị lái II.2 .1. 1 Tính ăn lái tàu nhiệm vụ thiết bị lái - Tính ăn lái tàu thuỷ khả giữ nguyên thay ... ÷ 1, 3).Dc + Chiều dài dịch chuyển ngang T: T = (0,25 ÷ 0,5).Dc + Độ lệch phương lái C: C = (0 ÷ 0 ,1) .Dc II.2 .1. 2 Các loại thiết bị lái phận thiết bị lái II.2 .1. 2 .1 Các loại thiết bị lái - Thiết ... yêu cầu tính toán thiết bị lái phải đảm bảo kích thước dạng tối ưu để giảm bớt trọng lượng thiết bị lái, hạ giá thành đóng nhằm đảm bảo tính kinh tế chế tạo, sửa chữa sử dụng tàu II.2 Cơ sở tính...
 • 5
 • 158
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 2 doc

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 2 doc
... Bánh lái treo Hình II-3 Bánh lái nửa treo + Bánh lái treo (kiểu 4): bánh lái liên kết với vỏ tàu qua gối trục lái - Theo vị trí bánh lái so với đường tâm quay: + Bánh lái cân bằng: bánh lái có ... bánh lái truyền hoàn toàn lên trục lái + Bánh lái bán cân bằng: bánh lái có phần nhô phía trước trục lái gây đối trọng - Theo số chốt liên kết: gồm bánh lái chốt bánh lái nhiều chốt Các bánh lái ... Hai chốt Bánh lái treo Cân Cân Một chốt Hai chốt II .2. 1.3 .2 Bố trí bánh lái yêu cầu vị trí bánh lái: - Các kiểu bố trí bánh lái tàu:  Tàu chân vịt có kiểu bố trí sau: + Kiểu 1: Bánh lái đặt sau...
 • 7
 • 204
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 3 potx

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 3 potx
... II.2.2.1 .3 Chiều rộng bánh lái bbl: Đối với bánh lái hình chữ nhật, chiều rộng bánh lái bbl khoảng cách từ cạnh trước đến vcạnh sau bánh lái; bánh lái dạng chữ nhật chiều rộng bánh lái bbl chiều ... tích bánh lái có ảnh hưởng lớn đến tính ăn lái tàu, xác định phải ý đến đặc điểm cụ thể tàu: vị trí bánh lái, số chân vịt, loại tàu, kết cấu vùng đuôi tàu, luồng lạch v.v… - Diện tích bánh lái chọn ... bánh lái đặt trực tiếp sau chân vịt q = 1,25 tàu kéo, q = 1,0 loại tàu khác II.2.2.1.2 Chiều cao bánh lái hbl: Là khoảng cách điểm cao thấp bánh lái đo theo phương thẳng đứng - Chiều cao bánh lái...
 • 5
 • 188
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 4 ppsx

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 4 ppsx
... vịt (m) - Trong tính toán thực tế thiết bị lái, vận tốc dọc dòng chảy qua bánh lái tính theo công thức: v’bl = vcv   cv , (4) - Lực pháp tuyến thủy động Pn tác dụng lên bánh lái: Pn = Cn  v ... bánh lái (là góc phương dòng chảy mặt phẳng đối xứng bánh lái) k - hệ số cân bánh lái Các hệ số gọi đặc tính thủy động bánh lái xác định thí nghiệm II.2.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính ... bánh lái nên ảnh hưởng đến góc thực tế bánh lái, đến vận tốc dòng chảy, đến phân bố thành phần vận tốc dòng chảy…do ảnh hưởng đến lực thủy động tác dụng lên bánh lái - Trong tính toán thực tế thiết...
 • 6
 • 196
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 5 potx

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 5 potx
... tốc tính toán tàu lùi lấy (0,7  0, 75) vận tốc tàu chạy tiến - Mômen lái trục lái tính theo công thức: Ml = ko.Mtđ + Mms Trong đó: ko = 1,2  1,3 - hệ số tính đến lượng tăng mômen lái quay lái ... tổng mômen ma sát ổ trục lái chốt bánh lái II.2.2.3 Tính toán cụm bánh lái Sau tính toán lực thủy động P mômen thủy động Mtđ, ta xác định tiếp cụm bánh lái cụm bánh lái làm việc chịu ảnh hưởng ... chưa tính đến, mômen lái tính toán nên lấy tăng lên 20  30% so với trị số tính theo công thức: Ml = ko.Mtđ + Mms - Khi tàu chạy lùi, mômen lái tính toán mômen thủy động - Với thép thường dùng...
 • 6
 • 153
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 6 pptx

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 6 pptx
... II.2.2.3.4 Tính bánh lái *Sống bánh lái: Thường hai vách đứng liên tục đặt vùng đường tâm quay bánh lái hàn với hai tâm tôn bao tạo thành kết cấu chịu lực bánh lái -Sống bánh lái tính toán dầm ... y/x ks 0 ,68 5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1 ,6 0,554 0,5 76 0 ,60 5 0 ,63 3 0 ,65 5 0 ,67 1 d - áp suất thủy tĩnh, trị số chiều chìm lớn tàu (N/cm2) N - lực pháp tuyến thủy động (N) Abl - diện tích bánh lái (cm2) ... xứng bánh lái *Tôn mạn bánh lái - Tôn mạn bánh lái chịu áp suất thủy tĩnh áp suất thủy động quay lái Trong khoang ngăn vách nằm vách đứng coi tôn mạn chữ nhật bị ngàm bốn phía Khi theo lý thuyết...
 • 6
 • 178
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 7 pps

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 7 pps
... TR1 TR2 - mômen xoắn tương ứng với phần diện tích II.2.3.2 Tính thiết bị lái Sau có trị số làm sở ta tính tiếp cụm bánh lái * Tính trục lái: Theo điều kiện bền ta có: σ= M    0,1.d => d 3 ... đó: du - đường kính phần trục lái (mm) M - mômen uốn tiết diện xét phần TR - mômen xoắn trục lái (N.m) * Tính kết cấu bánh lái: (Toàn tính theo quy phạm) - Tôn bánh lái: t = 5,5.l.β (d  FR 10 ... bánh lái tàu chạy tiến (N) S - diện tích bánh lái (m2) kpl - hệ số vật liệu làm tôn bánh lái - Xương bánh lái: l = 0,2.( L )+0,4 100 (m) Trong đó: L - chiều dài hai trụ (m) - Cốt bánh lái * Tính...
 • 5
 • 162
 • 1

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 8 pdf

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 8 pdf
... bánh lái nửa treo ổ trục lái nhỏ, tàu lớn công nghệ chế tạo đơn giản III.2 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ LÁI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÍ THUYẾT III.2.1 Xác định thông số hình học bánh lái III.2.1.1 Chiều cao bánh lái ... GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TÀU MẪU TÍNH TOÁN - Tàu sử dụng cho tính toán tàu chở hàng khô 20000T, vỏ thép, boong liên tục suốt chiều dài tàu  Các thông số chủ yếu tàu tính toán: + Chiều dài lớn nhất: ... bánh lái - Chọn loại bánh lái cho tàu thiết kế bánh lái nửa treo cân Dựa vào hình dáng vòm đuôi tàu mẫu ta thiết kế tàu gồm có hai bánh lái hai chân vịt - Chiều cao bánh lái nằm khoảng 0,6.T ≤ h...
 • 6
 • 181
 • 1

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 9 ppt

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 9 ppt
... 24,55 69, 03 90 ,28 60,0 38,03 1656,60 157,50 3,25 29, 60 89, 73 101,67 70,0 30,50 193 2,70 126,32 5,00 34 ,99 138,05 122, 59 80,0 21,85 2208,80 90 , 49 7,50 39, 00 207,08 144 ,91 90 ,0 12,06 2484 ,90 49, 95 10,0 ... 2,5 24,55 69, 03 90 ,28 60,0 38,03 1656,6 157,5 3,25 29, 60 89, 73 101,67 70,0 30,50 193 2,7 126,3 5,00 34 ,99 138,05 122,5 80,0 21,85 2208,8 90 ,5 7,50 39, 00 207,08 144 ,9 90,0 12,06 2484 ,9 50,0 10,0 ... 60,0 38,03 1260,00 1 19, 79 3,25 29, 60 68,25 77,33 70,0 30,50 1470,00 96 ,08 5,00 34 ,99 105,00 93 ,24 80,0 21,85 1680,00 68,83 7,50 39, 00 157,50 110,22 90 ,0 12,06 1 890 ,00 37 ,99 10,0 21,80 210,00 122,85...
 • 10
 • 131
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 10 pot

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 10 pot
... bánh lái a - khoảng cách từ điểm đặt lực đến tâm trục lái - Trong bảng 11-3, sổ tay kỷ thuật tàu thủy tập I cho biết đặc tính bánh lái có   1  - Trong thực tế thiết kế tàu thủy, bánh lái thường ... bảng 11-3 sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy với prôfin NACA0015 Các cột khác tính toán dựa theo cột ÷ cột Bảng 1.2- Bảng tính đặc tính thủy động học bánh lái α (độ ) CD CL 12 16 20 C1*CL CD2=(3)+( ... cạnh trước bánh lái đến điểm đặt lực N - Mômen tải trục lái tính theo công thức: M0 = N.x = N.(e – a) Hình III.2 Lực thủy động tác dụng lên bánh lái Trong đó: e - khoảng cách từ trục lái đến cạnh...
 • 5
 • 150
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 11 doc

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 11 doc
... 0,356 III.2.2.3 Ảnh hưởng chân vịt đến đặc tính thủy động bánh lái: - Dòng nước đẩy chân vịt chảy qua bánh lái, có ảnh hưởng lớn đến đặc tính thủy động bánh lái - Mỗi chất điểm dòng chảy chân vịt ... rộng bánh lái Dcv - Đường kính chân vịt: Dcv = (m) v a1   v a - Giá trị tăng tốc độ trung bình chân vịt tính tâm áp suất bánh lái (m/s) vcv = v.(1-cv) - Tốc độ dòng chảy đến chân vịt Với: v = ... giá trị tăng tốc độ trung bình chân vịt tính tâm áp suất bánh lái Với:    2.s   1  2  Dcv  2.s1  1   D     cv           [3- tr. 711] Trong đó: s1 = 1,25 (m) - Khoảng...
 • 9
 • 129
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 12 pptx

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 12 pptx
... trị M0 nhận giá trị dương lớn mômen trục lái cần sử dụng tính toán - Mômen thủy động tác dụng lên trục lái là: M0 = 527,1326 (kG.m) * Mômen lái trục lái tính theo công thức sau: Mt = k0 M0 + Mms, ... lên bánh lái, với điểm đặt Mtd = CM kv kcv  v S.b, mép dẫn bánh lái là: kG.m Với: CM: hệ số mômen thủy động b = 2,648 (m) chiều rộng bánh lái Do đó: Mtd = CM.0,415.2,06 104,5.6,939 2 12, 182 2,648 ... x x 104,5.6,939 12, 182.2,648.C N ( a  t ) b b e a  M  69379,63.C N (  ) b b  M  0,415.2,06 Kết tính thể bảng sau: Bảng tính mômen trục lái: α độ CN a/b e/b (4)-(3) 6,241 12, 557 18,798 24,89...
 • 5
 • 148
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 13 pps

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 13 pps
... trục lái, bánh lái - Tính lực phân bố N0 N1 tác dụng lên phần diện tích bánh lái: N0 = F0 h N1 = F1 h1 (N/m) Fc = Mt Rc (N) (N/m) Trong đó: F0, F1 - Lực tác dụng lên phần diện tích bánh lái (N) ... III.2.2.5.2 Tính trục lái * Áp dụng công thức tính theo điều kiện sức bền ta có: σ= Vậy: M    0,1.d => d 3 M 0,1.  - Đường kính trục lái vị trí ổ đỡ chốt là: d= M1 0,1.  Với: M1 = 240432,12 ... lái (N) Mt - Mômen lái trục lái (N.m) Rc - Bán kính cần quay lái (m) - F0, F1: Được xác định sau: F0 = R S1 S , (N) F1 = R S2 S , (N) Hình III.6 Sự phân bố diện tích bánh lái Trong đó: R - Lực...
 • 5
 • 110
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 14 ppt

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 14 ppt
... TÍNH TOÁN THIẾT BỊ LÁI THEO QUY PHẠM III.3.1 Tính lực mômen thủy động tác dụng lên bánh lái III.3.1.1 Lực tác dụng lên bánh lái tàu chạy tiến chạy lùi: - Lực FR tác dụng lên bánh lái tàu chạy tiến ... α: xác định: + Đối với phần bánh lái không nằm sau phần cố định giá bánh lái: Khi tàu chạy tiến: α = 0,33 Khi tàu chạy lùi: α = 0,66 + Đối với phần bánh lái nằm sau giá bánh lái: Khi tàu chạy ... S2 bánh lái đến đường tâm trục lái, xác định theo công thức sau: r1 = b1(α – e1) (m) r2 = b2(α – e2) (m) Trong đó: - e1 e2: hệ số cân ứng với S1 S2 bánh lái e1 = S f1 S1 ; e2 = Sf2 S2 Với Sf1...
 • 8
 • 105
 • 0

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 15 doc

tính toán thiết bị lái bằng phương pháp lí thuyết với yêu cầu quy phạm, chương 15 doc
... III.10 Các kích thước trục lái, bánh lái - Sử dụng phần mền RDM6 ta tính phản lực, mômen uốn hệ bánh lái trục lái:  Khi tàu chạy tiến: - Lực phân bố No N1 tác dụng lên bánh lái là: N0 = FR 216332,59 ... Trong đó: Mt mômen đầu trục lái Mt = TR + Mms Với: Mms = (20% ÷ 30%).TR - mômen ma sát ổ đỡ trục lái chốt lái Chọn Mms = 20%.TR Mt = 127470 + 20%.127470 = 152 964 (N.m) lái Rc = 500 (mm) = 0,5 (m): ... Trong đó: Mt mômen đầu trục lái Mt = TR + Mms Với: Mms = (20% ÷ 30%).TR - mômen ma sát ổ đỡ trục lái chốt lái Chọn Mms = 20%.TR Mt = 78023,4 + 20%.78023,4 = 93628,1 (N.m) lái Rc = 500 (mm) = 0,5...
 • 6
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả tính toán điều tiết lũ bằng phương pháp pôtapốp4 5 bảng so sánh kết quả tính toán điều lũ các giải phápso sánh kết quả tính toán lý thuyết và thí nghiệm mô hình thủy lực về tiêu năng2 2 kết quả tính toán thiết bị trong hệ thốngkết quả tính toán điều tiết lũ theo phương pháp lặp4 7 biểu đồ kết quả xử lý nước thải giấy bằng phương pháp quang fenton với những nồng độ hr2ror2r và tỉ lệ hr2ror2r fep2 p khác nhauyêu cầu hs tính nhanh và so sánh kết quả 2 biểu thức trên vào bảng con theo dãy 2 hs lên bảng làm mỗi em 1 câuso sánh kết quả tính bằng phương pháp số với phương pháp giải tíchtính rồi so sánh kết quả tínhsánh kết quả tính toánsánh kết quả với kết quả tính toán thiết kế mẫusánh kết quả tính toán của công thức thực nghiệm và kết quả thí nghiệmsánh kết quả tính toán và kết quả quan trắc thực tếsánh kết quả tính toán lý thuyết và thí nghiệm mô hình thủy lựckết luận dựa vào 2 kết quả tính toán ở trên mức độ phù hợp giữa lý thuyết và thực tế là tương đối cao vậy ta chọnđể tính toánCHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiTài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINEDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DAN02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘCĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘICHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập