giao duc gioi tinh hoc sinh THCS

Chuyên đề giáo dục giới tính học sinh THCS

Chuyên đề giáo dục giới tính học sinh THCS
... sau tắm thấy đỡ mùi hôi, bạn thử xem Ngoài dùng thuốc khử mùi Chuyên đề giáo dục giới tính học sinh THCS -2- CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH III QUAN HỆ BẠN BÈ TRONG TUỔI DẬY THÌ Ở tuổi lớn này, giao ... giới tính học sinh THCS -3- CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH Lời khuyên hàng đầu tuổi lớn đừng vội yêu thiết không nên quan hệ tình dục Tuy phủ nhận thật có bạn vội vàng việc ấy, kết cố phá thai sinh ... Duyệt Lãnh đạo Đồng Thạnh, ngày 19 tháng năm 2010 Người thực Lê Tấn Kim Long Chuyên đề giáo dục giới tính học sinh THCS -4- ...
 • 4
 • 3,576
 • 98

Giáo dục giới tính trong Sinh học 8

Giáo dục giới tính trong Sinh học 8
... dạn viết sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục giới tính sinh học 8 -2- Giáo viên thực : Lê Thò Tuyết Nhung Năm học: 2007-20 08 Đề tài SKKN : Giáo dục giới tính Sinh học 8 PHẦN 2: NỘI DUNG 1.THỰC TRẠNG: ... : Lê Thò Tuyết Nhung Năm học: 2007-20 08 Đề tài SKKN : Giáo dục giới tính Sinh học 8 Giáo viên sinh học gương sáng cho em học sinh noi theo mối quan hệ Giáo viên sinh học người thầy, người anh(chò)đi ... Tuyết Nhung Năm học: 2007-20 08 Đề tài SKKN : Giáo dục giới tính Sinh học 8 học tập giáo dục giới tính nói riêng môn sinh nói chung đạt kết cao, đồng thời góp phần giúp học sinh tự tin sống...
 • 16
 • 1,003
 • 31

Giáo dục giới tính qua sinh học lớp 8

Giáo dục giới tính qua sinh học lớp 8
... dạy học thông qua giảng E-learning để truyền đạt kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh - Đánh giá vai trò giáo dục giới tính trường học - Đánh giá hiệu dạy học học tập học sinh lớp ... Điện thoại: 0 983 031 583 I, MỞ ĐẦU Hiện nay, chương trình giáo dục đào tạo trường phổ thông Việt Nam, vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh chưa quan tâm mức Chưa có môn giáo dục giới tính đưa vào ... thông qua giảng trường THCS III, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng Học sinh khối thuộc lớp học 8A1 8A2 thực lớp vào tiết dạy đánh giá đối chứng theo bảng sau: Lớp Đối tượng Học sinh 8A1...
 • 27
 • 16
 • 0

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đwcs học sinh THCS

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đwcs học sinh THCS
... để nâng cao chất 13 Một số biện pháp Nhằm nâng cao hiệu chất lợng giáo dục đạo đức học sinh THCS Sáng kiến kinh nghiệm 2009 lợng tiết dạy tuần Để học sinh có điều kiện học tập tốt môn giáo dục ... nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh Với ý nghĩa thời gian qua thân chủ động phối hợp với tổ chức: Công đoàn; Một số biện pháp Nhằm nâng cao hiệu chất lợng giáo dục đạo đức học sinh THCS ... học nhân loại mà quên việc Một số biện pháp Nhằm nâng cao hiệu chất lợng giáo dục đạo đức học sinh THCS Sáng kiến kinh nghiệm 2009 giáo dục nhân cách cho học sinh, xem nhẹ không đặt yêu cầu cao...
 • 19
 • 681
 • 10

tìm hiểu nhận thức vể giáo dục giới tính tại cấp thcs ở khu vực nông thôn nghiên cứu tại trường hợp hòa-2

tìm hiểu nhận thức vể giáo dục giới tính tại cấp thcs ở khu vực nông thôn nghiên cứu tại trường hợp hòa-2
... phù hợp với phát triển em 9 213 Đa số học sinh trường THCS Hợp Hòa nghe nói, hay tìm hiểu nội 214dung giáo dục giới tính Tuy nhiên, hiểu biết dừng lại mức độ tìm hiểu kiến 21 5thức chung lĩnh vực ... thập thông tin sơ cấp: Phương pháp điều tra thực địa bảng hỏi nhằm thu 78thập thông tin liên quan tới nhận thức em vấn đề giới tính, tìm hiểu vai trò 79nhà trường việc cung cấp kiến thức giới tính ... tiếp nhận kiến 21 8thức giới tính từ phía nhà trường chiếm nửa lượng kiến thức em có Phải 219nhà trường chưa làm tốt công tác giáo dục giới tính cho em, khảo sát cho thấy 220công tác giáo dục giới...
 • 12
 • 623
 • 0

tìm hiểu nhận thức vể giáo dục giới tính tại cấp thcs ở khu vực nông thôn nghiên cứu tại trường hợp hòa-2

tìm hiểu nhận thức vể giáo dục giới tính tại cấp thcs ở khu vực nông thôn nghiên cứu tại trường hợp hòa-2
... phù hợp với phát triển em 9 213 Đa số học sinh trường THCS Hợp Hòa nghe nói, hay tìm hiểu nội 214dung giáo dục giới tính Tuy nhiên, hiểu biết dừng lại mức độ tìm hiểu kiến 21 5thức chung lĩnh vực ... thập thông tin sơ cấp: Phương pháp điều tra thực địa bảng hỏi nhằm thu 78thập thông tin liên quan tới nhận thức em vấn đề giới tính, tìm hiểu vai trò 79nhà trường việc cung cấp kiến thức giới tính ... tiếp nhận kiến 21 8thức giới tính từ phía nhà trường chiếm nửa lượng kiến thức em có Phải 219nhà trường chưa làm tốt công tác giáo dục giới tính cho em, khảo sát cho thấy 220công tác giáo dục giới...
 • 12
 • 512
 • 2

TÌM HIỂU NHẬN THỨC VỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TẠI CẤP THCS Ở KHU VỰC NÔNG THÔN NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG HỢP HÒA-2 pptx

TÌM HIỂU NHẬN THỨC VỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TẠI CẤP THCS Ở KHU VỰC NÔNG THÔN NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG HỢP HÒA-2 pptx
... phù hợp với phát triển em 9 213 Đa số học sinh trường THCS Hợp Hòa nghe nói, hay tìm hiểu nội 214dung giáo dục giới tính Tuy nhiên, hiểu biết dừng lại mức độ tìm hiểu kiến 21 5thức chung lĩnh vực ... thập thông tin sơ cấp: Phương pháp điều tra thực địa bảng hỏi nhằm thu 78thập thông tin liên quan tới nhận thức em vấn đề giới tính, tìm hiểu vai trò 79nhà trường việc cung cấp kiến thức giới tính ... tiếp nhận kiến 21 8thức giới tính từ phía nhà trường chiếm nửa lượng kiến thức em có Phải 219nhà trường chưa làm tốt công tác giáo dục giới tính cho em, khảo sát cho thấy 220công tác giáo dục giới...
 • 12
 • 188
 • 3

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS TẠI HUYỆN THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS TẠI HUYỆN THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
... sở nói chung huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nói riêng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN THUẬN AN,TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Khái ... tổ chức quản hoạt động giáo dục giới tính trường trung học sở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Giả thuyết khoa học Hoạt động giáo dục giới tính trường THCS huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương chưa ... công tác tổ chức quản giáo dục giới tính cho học sinh bậc THCS - Thực trạng hoạt việc quản giáo dục giới tính trường trung học sở địa bàn huyện Thuận An - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao...
 • 80
 • 1,451
 • 8

Thực trạng việc quản lý giáo dục giới tính cho học sinh ở trường THCS tại huyện Thuận An , tỉnh Bình Dương

Thực trạng việc quản lý giáo dục giới tính cho học sinh ở trường THCS tại huyện Thuận An , tỉnh Bình Dương
... cứu: Thực trạng việc quản giáo dục giới tính trường trung học sở huyện Thuận An - Khách thể nghiên cứu: Cán bộ -giáo viên trường trung học s , học sinh phụ huynh địa bàn huyện Thuận An tỉnh Bình ... quản giáo dục giới tính trường Trung học sở địa bàn Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương 2.2.1 Tìm hiểu quan điểm giáo viên giáo dục giới tính 2.2.1.1 Quan điểm giáo viên hình thức giáo dục giới tính ... hình trường phổ thông Đặc biệt trường trung học sở nói chung huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nói riêng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC...
 • 80
 • 2,678
 • 10

giáo dục giới tính và cách ứng xử trong giao tiếp với bạn khác giới cho học sinh THCS

giáo dục giới tính và cách ứng xử trong giao tiếp với bạn khác giới cho học sinh THCS
... DÀNH CHO GIÁO VIÊN Khái niệm giới tính: Giới tính xác định khác mặt sinh học nam nữ, sinh có 12 Chuyên đề ngoại khóa Giáo dục giới tính cho học sinh THCS thay đổi Khía cạnh sinh học: Nam giới ... tượng giáo dục giới tính Học sinh THCS, từ 11- 16 tuổi Mục đích chuyên đề Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Mục đích chuyên đề cung cấp cho học sinh THCS hệ thống kiến thức bản, xác, hữu ích giới ... tình dục, học sinh mạnh dạn hỏi giáo viên chủ đề e Giữ bình tĩnh bị học sinh trêu chọc 10 Chuyên đề ngoại khóa Giáo dục giới tính cho học sinh THCS Rất giáo viên nữ bị học sinh trêu chọc giảng giới...
 • 20
 • 1,971
 • 13

SKKN - Giao duc gioi tinh cho hoc sinh THCS

SKKN - Giao duc gioi tinh cho hoc sinh THCS
... Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh ống dẫn tinh - Nơi chứa nuôi dỡng tinh trùng Túi tinh - Là quan giao cấu nam nơi nớc tiểu Dơng vật tinh dịch qua - Tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh ... sinh dục nam Testôstêrôn có tác dụng gây biến đổi thể tuổi dậy nam Mào tinh hoàn - Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển hoàn thiện cấu tạo Bìu - Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho trình sinh tinh - ... sống, đặc điểm sinh sản phát triển III.1.2 Cấu tạo, chức quan sinh dục III.1.2.1 Cấu tạo chức quan sinh dục nam: Bảng 1 Cơ quan Tinh hoàn Chức - Là nơi sản xuất tinh trùng - Là tuyến sinh dục nam...
 • 16
 • 1,993
 • 52

skkn sử dụng những câu chuyện vui nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giởi tính và sức khoẻ sinh sản cho học sinh thcs

skkn sử dụng những câu chuyện vui nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giởi tính và sức khoẻ sinh sản cho học sinh thcs
... việc nâng cao nhận thức cho học sinh THCS giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản * Giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản nâng cao chất lượng nòi giống Giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản nâng cao ... khoẻ sinh sản phương tiện hữu hiệu ngăn ngừa bệnh tình dục Giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục dân số Nội dung giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho học sinh ... * Giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản có vai trò việc phát triển nhân cách toàn diện Giáo dục giới tính sức khoẻ sinh sản đáp ứng nhu cầu phát triển tâm lý, sinh lý thể * Giáo dục giới tính sức...
 • 10
 • 426
 • 0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌCTHCS

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC Ở THCS
... giỏo dc gii tớnh v sc khe sinh sn cho hc sinh qua mt s bi sỏch giỏo khoa sinh ú l lý tụi chn ti ny : MT S KINH NGHIM LNG GHẫP GIO DC SC KHE SINH SN TRONG GING DY MễN SINH HC Page T VN Mc tiờu: ... qua ng sinh dc Kinh nguyt thi ngoi gm mỏu, cht nhy, lp niờm mc t cung, trng - Chu kỡ kinh nguyt ca n gii: Kinh nguyt xy theo chu k 28 ngy Trong ú: + Kinh nguyt din ngy u gi l ngy hnh kinh (1, ... ngi giỳp hc sinh hiu rừ c s khoa hc ca cỏc bin phỏp v sinh, phũng bnh, cỏch s lý cỏc tỡnh gp phi i sng v sc khe ca ngi ,trong ú cú sc khe sinh sn Qua cỏc phng phỏp dy m hỡnh thnh cho hc sinh phng...
 • 25
 • 670
 • 6

Nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh trường THCS tân dương, huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

Nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh trường THCS tân dương, huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng
... GDGT CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHU CẦU GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu Trường THCS Tân Dương nằm trục đường ... cấp thành phố Các hệ HS nhà trường trưởng thành đóng góp vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước 2.2 Thực trạng nhu cầu giáo dục giới tính học sinh trườngTHCS Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố ... cầu GDGT HS THCS 3.2 Khách thể nghiên cứu: Nhóm khách thể nghiên cứu gồm 155 HS trường THCS Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, 15 giáo viên cán quản lý Giả thuyết khoa học: - Hầu...
 • 20
 • 32
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35giáo trình kỹ thuật thi công 2Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà NộiÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBảo đảm quyền con người trong Hiến phápbài tập điều khiển tự độngKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_THI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUĐa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsBÀI GIẢNG VẼ TÀU THỦYĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinDự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập