Vai trò của stent tự tiêu trong hội chứng vành cấp

Tỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu, vai trò của sán lá fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang, biện pháp phòng trị

Tỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu, vai trò của sán lá fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang, biện pháp phòng trị
... cứu tỷ lệ trâu, tiêu chảy thiếu máu huyện Yên Sơn Tuyên Quang - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu máu số địa phương huyện Yên Sơn - Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo tuổi trâu, - Tỷ lệ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, biện pháp phòng trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu, huyện...
 • 114
 • 603
 • 1

Vai trò của escherrichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh đắc lắc, biện pháp phòng trị

Vai trò của escherrichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh đắc lắc, biện pháp phòng trị
... u ñ tài: Vai trò c a Escherichia coli, Salmonella h i ch ng tiêu ch y l nt i t nh ðăk Lăk, bi n pháp phòng tr ” M C TIÊU C A ð TÀI ð tài nghiên c u nh m xác ñ nh vai trò c a E.coli Salmonella ... ñóng vai trò quan tr ng ph bi n trình tiêu ch y l n Ngoài tác gi cho bi t Salmonella vai trò quan tr ng trình gây h i ch ng tiêu ch y (Radostits O.M cs, 1994 [126]) Salmonella vai trò quan ... 1.4 VAI TRÒ C A E.COLI VÀ SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y L N…………………………………………….….17 1.4.1 Vi khu n E coli vai trò c a chúng h i ch ng tiêu ch y l n …………………………………………………… 17 1.4.2 Vi khu n Salmonella...
 • 210
 • 299
 • 1

Luận văn: TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG, BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ pptx

Luận văn: TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG, BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ pptx
... cứu tỷ lệ trâu, tiêu chảy thiếu máu huyện Yên Sơn Tuyên Quang - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu máu số địa phương huyện Yên Sơn - Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo tuổi trâu, - Tỷ lệ ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, biện pháp phòng trị 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu, huyện...
 • 114
 • 250
 • 0

Tỷ Lệ Trâu Bò Tiêu Chảy Và Thiếu Máu, Vai Trò Của Sán Lá Fasciola Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Và Thiếu Máu Của Trâu Bò Ở Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang, Biện Pháp Phòng Trị

Tỷ Lệ Trâu Bò Tiêu Chảy Và Thiếu Máu, Vai Trò Của Sán Lá Fasciola Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Và Thiếu Máu Của Trâu Bò Ở Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang, Biện Pháp Phòng Trị
... pháp phòng trị tiêu chảy thiếu máu cho trâu sán Fasciola gây ra, thực đề tài: Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu, vai trò sán Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu huyện Yên Sơn tỉnh ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ ĐỨC HẠNH “TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH ... 4. 1- Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu số xã TRANG 52 huyện Yên Sơn Bảng 4.2 Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu theo lứa tuổi 54 Bảng 4.3 Tỷ lệ tiêu chảy thiếu máu theo loại gia súc (trâu 56 bò) ...
 • 114
 • 110
 • 0

TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN

TỶ LỆ TRÂU BÒ TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU, VAI TRÒ CỦA SÁN LÁ FASCIOLA TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ THIẾU MÁU CỦA TRÂU BÒ Ở HUYỆN YÊN SƠN
... hội chứng tiêu chảy thiếu máu trâu, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang - Xác định tỷ lệ cường độ nhiễm sán Fasciola trâu, huyện Yên Sơn - Xác định vai trò sán Fasciola hội chứng tiêu chảy thiếu ... Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo tuổi trâu, - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu máu mùa năm - Tỷ lệ mắc tiêu chảy thiếu máu theo loại gia súc (trâu, bò) - Tỷ lệ trâu, mắc tiêu chảy thiếu ... ký sinh tiêu chảy thiếu máu cho trâu sán Fasciola gây ra, thực trùng… Trong đó, sán Fasciola nguyên nhân gây đề tài: Tỷ lệ trâu tiêu chảy thiếu máu, vai trò sán tiêu chảy thiếu máu gia...
 • 57
 • 143
 • 0

Vai trò của thuốc chẹn beta trong hội chứng mạch vành cấp

Vai trò của thuốc chẹn beta trong hội chứng mạch vành cấp
... DÀN BÀI CÁC THUỐC CHẸN BETA : DƢỢC LỰC HỌC VÀ CHỈ ĐỊNH VAI TRÒ CỦA THUỐC TRONG HC MẠCH VÀNH CẤP:  Lợi ích  Thời điểm:  Sớm (trong vòng 6h sau nhập viện) vs muộn  Lựa chọn thuốc  Dùng ... DỤNG CỦA CÁC THUỐC CHẸN THỤ THỂ BETA TRÊN TIM MẠCH TL : Opie LH Drug for the Heart Elsevier Saunders 2013, 9th ed p.1-37 VAI TRÒ CHẸN BETA TRONG BỆNH MẠCH VÀNH  Đau thắt ngực ổn định  Hội chứng ... dùng chẹn beta XU HƢỚNG DÙNG CHẸN BETA TRONG TƢƠNG LAI TL : Opie LH Drug for the Heart Elsevier Saunders 2013, 9th ed p.31 Thank you! 12 MỘT SỐ LƢU Ý KHI SỬ DỤNG CHẸN BETA GIAO CẢM TRONG ĐIỀU...
 • 41
 • 83
 • 0

Vai trò của Sở pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vai trò của Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
... nghiệm… tuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Trong chuyên đề nay, cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" sử dụng theo hai nghĩa nêu 3.2 Hình thức "Tuyên truyền, phổ biến, giáo ... pháp luật" , "phổ biến pháp luật" "giáo dục pháp luật" Tuy nhiên, ta tìm hiểu khái niệm chung cho cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" 6 Hiện nay, cụm từ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo ... thức "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" chủ yếu thực Hải Phòng thành tích đạt - Phần thứ hai - Vai trò Sở pháp thành phố Hải Phòng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...
 • 24
 • 618
 • 1

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng
... Vai trò Luật cạnh tranh Kiểm soát độc quyền Đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng slide. tailieu.vn Quyền cạnh tranh kinh doanh Doanh nghiệp tự cạnh tranh ... slide. tailieu.vn slide. tailieu.vn Chính sách Chính sách cạnh tranh Chính sách bảo vệ người tiêu dùng Vai trò Thúc đẩy môi trường cạnh tranh bình đẳng Mục tiêu Lợi ích NTD • Hiệu kinh tế • Sức cạnh tranh ... nên người khai sinh MLM mạnh dạn cắt 60% chuyển cho hệ thống người TD slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất slide. tailieu.vn slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất chính /Luật cạnh tranh  Yêu cầu người...
 • 19
 • 1,405
 • 0

VAI TRÒ CỦA LUẬT CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH ĐA CẤP

VAI TRÒ CỦA LUẬT CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH ĐA CẤP
... Vai trò Luật cạnh tranh Kiểm soát độc quyền Đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng slide.tailieu.vn Quyền cạnh tranh kinh doanh Doanh nghiệp tự cạnh tranh ... slide.tailieu.vn Chính sách Chính sách cạnh tranh Vai trò Mục tiêu Thúc đẩy môi trường cạnh tranh Kết • • • Lợi ích NTD Hiệu kinh tế Sức cạnh tranh Sức cạnh tranh bình đẳng Lợi ích NTD Chính sách ... cao chất lượng  Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ; mở rộng thị trường slide.tailieu.vn Phạm vi điều chỉnh Luật cạnh tranh  Hành vi hạn chế cạnh tranh Thoả thuận hạn chế cạnh tranh Lạm dụng vị...
 • 19
 • 89
 • 0

Cập nhật sử dụng kháng đông trong hội chứng vành cấp và can thiệp mạch vành qua da

Cập nhật sử dụng kháng đông trong hội chứng vành cấp và can thiệp mạch vành qua da
... huyết khối mảng xơ vữa mạch vành bị nứt/vỡ • Thuốc kháng đông đóng vai trò quan trọng dù điều trị nội khoa hay can thiệp mạch vành qua da • Nên dùng liều Enoxaparin tiêm da nên ghi nhận hồ sơ ... trị kháng đông HCMVC Tái thông trước thủ thuật Dự phòng thuyên tắc hạ lưu cải thiện tưới máu mô Thời gian chờ điều trị Khởi phát triệu chứng Can thiệp qua da Dự Phòng tái tắc Hội chứng mạch vành ... thuốc kháng đông trước chia ngẫu nhiên period Non Consistent therapy (Nhóm không kiên định) Chuyển đổi kháng đông qua lại so với trước chia ngẫu nhiên (VD: Enoxaparin  UFH ngược lại) Biến chứng...
 • 29
 • 108
 • 1

Statin trong hội chứng vành cấp

Statin trong hội chứng vành cấp
... atorvastatin 80 mg Similar results were achieved in all subcategories of ACS (unstable angina, non-STEMI, and STEMI) LUNAR Primary Endpoint Rosuvastatin 20 mg Rosuvastatin 40 mg Atorvastatin ... Rosuvastatin Rosuvastatin 80 mg 40 mg 20 mg **p< 0.01, *** p...
 • 37
 • 155
 • 0

Cập nhật chiến lược điều trị kháng đông trong hội chứng vành cấp

Cập nhật chiến lược điều trị kháng đông trong hội chứng vành cấp
... sau You JL et al Chest 2012; 141: e531S-e575S 14 Chiến lược ĐT chớng huyết khới sau PCI mạch vành ( stent ) BN Rn đòi hỏi ĐT kháng đơng ́ng Điều trị bệnh nhân bị ACS gần (< năm) kèm rung nhĩ ... nhân dùng kháng đơng thế dùng loại kháng đơng (kháng vitamin K NOAC)? Bệnh nhân nguy xơ vữa hút khới thấp ( GRACE ...
 • 40
 • 100
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập