Nghiên cứu địa danh quảng trị

Nghiên cứu địa danh huyện bình liêu và thị xã cẩm phả của tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu địa danh huyện bình liêu và thị xã cẩm phả của tỉnh quảng ninh
... Phõn loi v kt qu s liu a danh huyn Bỡnh Liờu v th xó Cm Ph a danh t nhiờn a danh phi t nhiờn a danh nhõn a a danh a danh TT Tờn danh hnh gn vi i gn vi i a phng Sn danh Thu danh chớnh sng vt sng ... ca bn thõn, chỳng tụi ó chia a danh thnh loi ln (a danh t nhiờn, a danh hnh chớnh v a danh nhõn vn), kiu loi nh (sn danh, thu danh, a danh gn vi i sng vt cht, a danh gn vi i sng tinh thn) v 29 ... i tng thnh ph ) Cũn A.V.Supờranskaia li chia a danh thnh loi: Phng danh, thu danh, sn danh, ph danh, viờn danh (tờn cỏc qung trng ), l danh, o danh ( tờn cỏc ng giao thụng trờn t, di t, trờn...
 • 133
 • 477
 • 3

Nghiên cứu địa danh huyện bình liêu và thị xã cẩm phả của tỉnh quảng ninh.pdf

Nghiên cứu địa danh huyện bình liêu và thị xã cẩm phả của tỉnh quảng ninh.pdf
... Phõn loi v kt qu s liu a danh huyn Bỡnh Liờu v th xó Cm Ph a danh t nhiờn a danh phi t nhiờn a danh nhõn a a danh a danh TT Tờn danh hnh gn vi i gn vi i a phng Sn danh Thu danh chớnh sng vt sng ... ca bn thõn, chỳng tụi ó chia a danh thnh loi ln (a danh t nhiờn, a danh hnh chớnh v a danh nhõn vn), kiu loi nh (sn danh, thu danh, a danh gn vi i sng vt cht, a danh gn vi i sng tinh thn) v 29 ... i tng thnh ph ) Cũn A.V.Supờranskaia li chia a danh thnh loi: Phng danh, thu danh, sn danh, ph danh, viờn danh (tờn cỏc qung trng ), l danh, o danh ( tờn cỏc ng giao thụng trờn t, di t, trờn...
 • 133
 • 270
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HUYỆN BÌNH LIÊU VÀ THỊ XÃ CẨM PHẢ CỦA TỈNH QUẢNG NINH ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HUYỆN BÌNH LIÊU VÀ THỊ XÃ CẨM PHẢ CỦA TỈNH QUẢNG NINH ppt
... Phõn loi v kt qu s liu a danh huyn Bỡnh Liờu v th xó Cm Ph a danh t nhiờn a danh phi t nhiờn a danh nhõn a a danh a danh TT Tờn danh hnh gn vi i gn vi i a phng Sn danh Thu danh chớnh sng vt sng ... ca bn thõn, chỳng tụi ó chia a danh thnh loi ln (a danh t nhiờn, a danh hnh chớnh v a danh nhõn vn), kiu loi nh (sn danh, thu danh, a danh gn vi i sng vt cht, a danh gn vi i sng tinh thn) v 29 ... i tng thnh ph ) Cũn A.V.Supờranskaia li chia a danh thnh loi: Phng danh, thu danh, sn danh, ph danh, viờn danh (tờn cỏc qung trng ), l danh, o danh ( tờn cỏc ng giao thụng trờn t, di t, trờn...
 • 133
 • 195
 • 1

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng Bình NCS. Nguyễn Đình Hùng

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng Bình NCS. Nguyễn Đình Hùng
... xƣng học Nhân danh học Sơn danh học Địa danh học Thuỷ danh học Phƣơng danh học Hiệu danh học Phố danh học 20 1.1.5 Hướng tiếp cận nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng Bình Nghiên cứu địa danh, nhƣ trình ... luận địa danh học tổng quan nghiên cứu địa danh, vấn đề địa danh, địa bàn nghiên cứu, phƣơng pháp, cách tiếp cận đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa địa danh tỉnh Quảng Bình - Điền dã, khảo sát địa danh ... Vì địa danh Quảng Bình phản ánh chung địa danh người Việt, vừa phản ánh nét kế thừa cư dân cư trú vùng đất từ thời xa xưa - Luận án lập đƣợc danh mục địa danh tỉnh Quảng Bình phân loại địa danh...
 • 175
 • 292
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ: nghiên cứu địa danh tỉnh quảng bình

tóm tắt luận án tiến sĩ: nghiên cứu địa danh tỉnh quảng bình
... từ nguyên địa danh tỉnh Quảng Bình Luận án có nhiệm vụ giải quyết: - Trình bày sở lí luận tổng quan nghiên cứu địa danh, địa bàn nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận địa danh tỉnh Quảng Bình - Khảo ... nghĩa địa danh tỉnh Quảng Bình Căn vào tƣ liệu thu thập, luận án phân chia địa danh Quảng Bình thành: b.1 Nhóm địa danh nghĩa từ vựng Các địa danh số, chữ (địa danh kí hiệu) gọi tên số địa điểm, ... thuyết địa danh vấn đề hữu quan địa danh tỉnh Quảng Bình Chương 2: Những đặc điểm cấu tạo ý nghĩa địa danh tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một vài đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa địa danh tỉnh Quảng Bình...
 • 25
 • 213
 • 0

Nghiên cứu địa danh thành phố điện biên phủ và huyện điện biên

Nghiên cứu địa danh thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
... CỦA ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1 CẤU TRÚC PHỨC THỂ ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1.1 Vài nét mô hình cấu trúc phức thể địa danh Một địa danh ... trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên tạo thành phức thể gồm hai phận từ ngữ chung (thành tố chung) địa danh (tên riêng) ... cấu trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên sâu vào mô tả, mô hình hóa địa danh hai địa bàn Qua khảo sát 1001 địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên, xác định mô...
 • 170
 • 425
 • 1

Nghiên cứu địa danh thành phố điện biên phủ và huyện điện biên.pdf

Nghiên cứu địa danh thành phố điện biên phủ và huyện điện biên.pdf
... CỦA ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1 CẤU TRÚC PHỨC THỂ ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1.1 Vài nét mô hình cấu trúc phức thể địa danh Một địa danh ... trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên tạo thành phức thể gồm hai phận từ ngữ chung (thành tố chung) địa danh (tên riêng) ... cấu trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên sâu vào mô tả, mô hình hóa địa danh hai địa bàn Qua khảo sát 1001 địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên, xác định mô...
 • 170
 • 247
 • 0

Các chỉ số phát triển bền vững: Lấy ví dụ nghiên cứu điểm tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Các chỉ số phát triển bền vững: Lấy ví dụ nghiên cứu điểm tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
... chọn, số bị loại bỏ 37 506 CÁC CHỈ SỐ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: LẤY VÍ DỤ NGHIÊN CỨU ĐIỂM… số lựa chọn cho trường hợp nghiên cứu Trong có số liên quan đến sức khoẻ 12 số liên quan đến môi trường Tỉnh ... CÁC CHỈ SỐ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: LẤY VÍ DỤ NGHIÊN CỨU ĐIỂM… nên quan trọng việc định, cụ thể khu vực nông thôn thành thị dụ, nghiên cứu chi tiết số cho PTBV đô thị gần Viện Quốc tế Phát ... (IG) thuộc Viện 500 CÁC CHỈ SỐ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: LẤY VÍ DỤ NGHIÊN CỨU ĐIỂM… Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST) Các chuyên gia (7 chuyên gia) từ chuyên ngành khác (ví dụ sức khoẻ môi trường),...
 • 12
 • 698
 • 0

Nghiên cứu địa danh ở tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu địa danh ở tỉnh Bến Tre
... (1991) ĐỊA DANH Địa danh địa hình Địa danh công trình xây Địa danh hành Địa danh vùng Ngoài dựa vào ngữ nguyên, tác giả chia địa danh Việt Nam thành bốn nhóm: 26 Địa danh Việt Địa danh Hán Việt Địa ... mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nội dung nghiên cứu mà đưa cách phân loại địa danh cho phù hợp 1.1.2.1 Phân loại địa danh nhà nghiên cứu nước Các nhà nghiên cứu địa danh học ... biệt tìm hiểu địa danh góc độ ngôn ngữ mờ nhạt, chưa hệ thống sở động lực để người làm luận văn hướng tới 9 4.2 Nghiên cứu địa danh tỉnh Bến Tre Trước địa danh tỉnh Bến Tre Nam Kì Lục tỉnh nhắc...
 • 247
 • 500
 • 9

nghiên cứu thị trường quảng trị

nghiên cứu thị trường quảng trị
... THPT Nguyễn Thị trấn Hải Lăng-H Hải 053 3873 274 Bỉnh Khiêm THPT TX Lăng Phường1 -Thị Quảng Trị (053)3861335 Quảng Trị THPT DT Nội Phường1 -Thị Quảng Trị (053)3661154 Thị Quảng Trị Trú Tỉnh ... TTGDTX Cam Thị trấn Cam Lộ-H Cam Lộ Lộ TTGDTX Đông Phường 1 -Thị xã Đông hà Hà TTGDTX Hải Thị trấn Hải Lăng-H Hải Lăng TTGDTX TX Lăng Phường1 -Thị Quảng Trị Quảng trị TTGDTX Triệu Thị trấn Tử-H ... Quảng Trị Trú Tỉnh THPT Nguyễn Phường1 -Thị Quảng Trị Triệu phong 0533.861115 Huệ THPT Triệu (053)3868427 Xã Triệu Phước-H Triệu Phong Phong THPT Chu Văn Thị trấn Tử-H Triệu 053.3828.496 An THPT...
 • 4
 • 190
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN pdf
... CỦA ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1 CẤU TRÚC PHỨC THỂ ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 2.1.1 Vài nét mô hình cấu trúc phức thể địa danh Một địa danh ... trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên tạo thành phức thể gồm hai phận từ ngữ chung (thành tố chung) địa danh (tên riêng) ... cấu trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên sâu vào mô tả, mô hình hóa địa danh hai địa bàn Qua khảo sát 1001 địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên, xác định mô...
 • 170
 • 196
 • 0

Nghiên cứu địa danh Phú Yên để lý giải một cách khoa học về nguồn gốc và ý nghĩa địa danh

Nghiên cứu địa danh Phú Yên để lý giải một cách khoa học về nguồn gốc và ý nghĩa địa danh
... Âu cho rằng: Địa danh học phức tạp bao gồm ngành nhỏ như: Địa danh Địa lý, Địa danh Lịch sử Địa danh Văn hóa Riêng Địa danh Địa rộng nội dung nghiên cứu gồm tên gọi tượng địa tự nhiên núi, ... đồ vị trí địa danh học ngơn ngữ học: Ngôn ngữ học Ngữ âm học Từ vựng học Ngữ pháp học 16 Danh xưng học Vật danh học (Hiệu danh học) Sơn danh học Thủy danh học Phương danh học Phố danh học Luận ... thành Địa danh học mơn khoa học chun nghiên cứu tên địa địa phương Địa danh học lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành danh xưng học (onomasiologic), lĩnh vực thuộc từ vựng học, chun nghiên cứu ngun...
 • 145
 • 194
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
... thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên tạo thành Bảng 2.1: Mô hình cấu trúc phức thể địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên ... 25,87% có 52 địa danh BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN Đặc điểm cấu tạo địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Bảng 2.5: Thống kê địa danh thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên loại khác Về ... Điện Biên số địa danh địa bàn Qua thấy nét riêng địa danh thành phố - Dựa vào đồ loại thành phố Điện Biên Phủ huyện Điện Biên Điện Biên Phủ huyện Điện Biên phản ánh - Dựa vào số công trình nghiên...
 • 85
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu địa danhnghiên cứu địa chất công trìnhphương pháp nghiên cứu địa danhnghiên cứu địa danh tỉnh đồng nainghiên cứu địa danh việt namnghiên cứu địa danh đồng naicác phương pháp nghiên cứu địa chất công trìnhphương pháp nghiên cứu địa chất công trìnhcác nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danhnghiên cứu địa chất công trình tuyến hầmtuyến đường nằm ở địa danh quảng trị ứng với vùng mưa xi có lượng mưa ngày ứng với tần suất lũ thiết kế lấy theo quy trình quy phạm theo tài liệu 2 với vtt 60 km h ta lấy p 4 ta có h4 580mmnghiên cứu địa bạ triều nguyễn dinh quảng nam tỉnh quảng nam đà nẵng t 2đánh giá chung về đặc điểm địa bàn nghiên cứu đối với phát triển bền vững làng nghề truyền thốngđánh giá hứng thú thái độ tích cực chủ động học tập của sv khi sử dụng bđtd trong việc tự học tự nghiên cứu học phần quang học ii chương trình vật lý đại cương hệ cao đẳngnghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên trường đại học công nghiệp quảng ninhNghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom tùng la hán ( podocarpus macrophyllus) tại trường đại học nông lâm thái nguyênNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nội ttQuản lý nhà nước về hoạt động xuất bản từ thực tiễn của Nhà xuất bản Công an nhân dânKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiVai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại nghệ anCác BPNC theo pháp luật TTHS việt nam và thực tiễn áp dụng tại quận thanh xuân thành phố hà nộiPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (TT)Xác định lượng các bon tích lũy trên mặt đất của trạng thái rừng IIB và IIIA1 tại xã nghinh tường thuộc khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàngNghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyênQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếSâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera Tortricidae) và biện pháp phòng chống theo hướng quản lý tổng hợp tại Thanh Hóa, Ninh Bình Việt Nam (tt)Nghiên cứu đánh giá độ bền của kết cấu tàu vỏ thép khi đâm va bằng phương pháp mô phỏngHợp đồng ủy quyền trong giao dịch chuyển nhượng nhà chung cư qua thực tiễn thành phố hà nộiElementary statistics a step by step approach 7th blumanStatistics for economics accounting and business studies 5th barowStatistics for economics accounting and business studies 7th edtion micheal barrowStatistics for business and economics global edition 8th carlson thorm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập