Sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình tại các khu vực dân tộc thiểu số

Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tại các phòng khám tư nhân ở thành phố hải dương tỉnh hải dương năm 2014

Thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản  kế hoạch hóa gia đình tại các phòng khám tư nhân ở thành phố hải dương tỉnh hải dương năm 2014
... bàn thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng Kết nghiên cứu khảo sát Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình phòng khám nhân thành phố Hải Dương, tỉnh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ GIANG THỰC TRẠNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN–KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI CÁC PHÒNG KHÁM TƢ NHÂN THÀNH ... nguồn nhân lực khả cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ phòng khám nhân địa bàn thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng năm 2014 3.1.1 Hoạt động cung cấp dịch vụ Bảng Phân loại phòng khám nhân cung cấp...
 • 122
 • 275
 • 0

GIÁO TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

GIÁO TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
... sức khỏe sinh sản dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phải trọng thực tốt 10 nội dung sức khỏe sinh sản nêu 18 Bài SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH MỤC TIÊU: Trình bày khái niệm sức khỏe ... niên Bài SỨC KHỎE SINH SẢN MỤC TIÊU: Trình bày khái niệm: Sức khỏe, sức khỏe sinh sản Mô tả nội dung nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 3 .Trình bày yếu tố ảnh hưởng tới công tác chăm sóc SKSS ... vệ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản người dân thể chế hoá nhiều văn luật pháp, hướng dẫn thi hành luật chuẩn quốc gia sức khỏe sinh sản, chuẩn quốc gia dịch vụ chăm 17 sóc sức khỏe sinh sản; ...
 • 109
 • 744
 • 2

Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình phần 1 cđ y tế hà đông

Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình  phần 1  cđ y tế hà đông
... sức khỏe sinh sản dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phải trọng thực tốt 10 nội dung sức khỏe sinh sản nêu 18 Bài SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH MỤC TIÊU: Trình b y khái niệm sức khỏe ... nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 3 .Trình b y yếu tố ảnh hưởng tới công tác chăm sóc SKSS NỘI DUNG: Khái niệm sức khoẻ sinh sản Sức khoẻ sinh sản phần quan trọng sức khỏe Sức khỏe sinh sản gắn ... dục kế hoạch hóa gia đình Mô tả y u tố ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục Trình b y tầm quan trọng công tác kế hoạch hóa gia đình đối tượng kế hoạch hóa gia đình NỘI DUNG: Sức khỏe tình dục 1. 1 Khái...
 • 48
 • 384
 • 0

Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình phần 2 cđ y tế hà đông

Giáo trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình  phần 2  cđ y tế hà đông
... cm S lng lụng mt nhiu hay ớt cũn yu t di truyn 2. 2.5- Phỏt trin tuyn bó v tuyn m hụi Ging nh n, tng Androgen, to nờn mựi c th v mn trng cỏ 2. 2.6- Thay i ging núi S thay i ging núi thng din t ... dn n nhim khun ng sinh dc: - Do ngi ph n v sinh b phn sinh dc cha tt (v sinh hng ngy, v sinh kinh nguyt, v sinh giao hp) - Do iu kin lm vic ca mt s ph n khụng thun li nh: hay phi ngõm mỡnh di ... ca chuyn d: - Giai on m c t cung, cũn gi l giai on I Giai on ny bt u t cú cn co t cung n c t cung m ht y l giai on di nht chuyn d.Vi d bỡnh thng khụng quỏ 12 gi, vi so khụng quỏ 16 gi Chuyn d...
 • 62
 • 176
 • 0

Giáo dục sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho lứa tuổi vị thành niên thanh niên

Giáo dục sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho lứa tuổi vị thành niên và thanh niên
... tâm giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên Khái niệm vị thành niên, niên a) Vị thành niên người độ tuổi 10 – 19 nghĩa người độ tuổi thiếu niên trước tuổi trưởng thành b) Thanh niên: người độ tuổi ... dựng gia đình hạnh phúc II SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN • Khái niệm vị thành niên, niên • Ý nghĩa việc hiểu biết vị thành niên, niên • Sự phát triển thể chất tâm lý vị thành niên ... tế, giáo dục 3.3 Kế hoạch hóa gia đình tốt có nghĩa : - Không sinh nhiều - Không sinh sớm - Không sinh muộn - Không sinh dày IV Các biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho...
 • 40
 • 265
 • 0

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
... sức khỏe sinh sản dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phải trọng thực tốt 10 nội dung sức khỏe sinh sản nêu 18 Bài SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH MỤC TIÊU: Trình bày khái niệm sức khỏe ... vệ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản người dân thể chế hoá nhiều văn luật pháp, hướng dẫn thi hành luật chuẩn quốc gia sức khỏe sinh sản, chuẩn quốc gia dịch vụ chăm 17 sóc sức khỏe sinh sản; ... đẳng giới chăm sóc SKSS: 101 Bài 23 BẠO HÀNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 102 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình SKSS Sức khỏe sinh sản CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản BPTT...
 • 109
 • 118
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt
... em kế hoạch hoá gia đình, số liệu báo cáo 1998 2000 Bộ Y tế, UNCEF (1999) Điều hành chăm sóc sức khoẻ ban đầu dựa vào cộng đồng Nghị 37/CP Định hớng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ... kế hoạch hoá V Kết luận Công tác chăm sóc SKBM - DS KHHGĐ Sóc Sơn đợc triển khai thực tốt Nhìn chung, Sóc Sơn có đủ tiềm lực để phục vụ công tác chăm sóc SKBM - DS - KHHGĐ Riêng công tác DS KHHGĐ, ... xã, huyện Sóc Sơn tốt, cần cố gắng trì tính bền vững chúng Tài liệu tham khảo Bộ Y tế (1996) Vụ bảo vệ mẹ trẻ em kế hoạch hoá gia đình - sức khoẻ sinh sản Bộ Y tế (2000) Vụ bảo vệ mẹ trẻ...
 • 4
 • 1,638
 • 23

MẪU SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH pdf

MẪU SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH pdf
... BÀN SỐ TT Thôn Phố Xóm Ngõ … Ngách … Hẻm Ghi số hộ / từ hộ số đến hộ số (1) (2) (3) (4) (5) (6) Địa hộ : I – Thông tin Hộ Số : Số TT Quan hệ với chủ hộ Họ tên Giới tính Ngày sinh Dân ... ngày sinh; dân tộc; hôn nhân; tàn tật - Nhận nuôi; quan hệ với chủ hộ - Sửa sai; xóa ghi thừa; thêm ghi thiếu Ngày tháng năm Ghi thay đổi Tên Biểu mẫu hành ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-TCDS ... kèm theo Quyết định số 437/QĐ-TCDS ngày 16 tháng 11 năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Dân sô – Kế hoạch hóa gia đìn Biểu 01-CTV (tờ 1) Ngày gửi: 03 hàng tháng sau tháng báo cáo Người báo cáo ...
 • 4
 • 3,032
 • 38

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ppt

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ppt
... SLTS2 Kết Danh sách phụ nữ có thông tin kiện thai sản Hộ số Họ tên phụ nữ Năm sinh Sự kiện thai sản Tháng tuổi thai Cộng số người có kiện thai sản Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:…… Số bà mẹ ... Năm sinh Ngày khám 10 Danh sách người thay đổi thông tin Hộ số Họ tên người có thay đổi thông tin Giới tính Ngày sinh Thông tin cũ Thông tin thay đổi …………… Ngày tháng năm 20 Cộng tác viên (ký ... sinh Hộ số Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngày SLSS Ghi Kết SLSS …/…/20 Danh sách bà mẹ mang thai sàng lọc trước sinh Hộ số Họ tên bà mẹ Năm sinh Mang thai lần thứ Tháng năm mang thai Ngày SLTS1 Kết...
 • 3
 • 2,794
 • 15

MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH pdf

MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH pdf
... 2 Tổng số nhân thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối quý (người) Số người chết quý (người) Số người kết hôn quý (người) Số người ly hôn ... khác Số cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) Trong tổng số: - Cặp có hai bề - Cặp có trở lên Số bà mẹ mang thai tính đến cuối quý (người) Số cộng tác viên dân số ... cộng tác viên dân số tính đến cuối quý (người) Trong tổng số: - Công tác viên nữ - Cộng tác viên tham gia quý Ngày tháng năm Cán Dân số xã ( ký ghi rõ họ tên) Trưởng trạm Y tế xã ( Ký, ghi rõ...
 • 4
 • 1,791
 • 4

MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH potx

MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH potx
... 2) Đơn vị báo cáo: Ngày gửi: 06 hàng tháng sau năm báo cáo + Trạm y tế xã : BÁO CÁO DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (tiếp theo) NĂM…… Tên tiêu Đơn vị tính Số lượng Tên tiêu Số lượng A ... năm Người III KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH- SÀNG LỌC TRƯỚC SINH 10 Số nữ đặt vòng tránh thai năm Trong đó: Số nữ thay vòng tránh thai Người Người Số lượng Tên tiêu Đơn vị Số lượng tính 11 Số nữ sử dụng ... II BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ Tổng số trẻ sinh năm Người Trong tổng số: - Số trẻ em nam sinh Người - Số trẻ em nữ sinh Người - Số trẻ em sinh thứ trở lên Người Số lượng Tên tiêu Đơn vị tính - Số trẻ em sinh...
 • 7
 • 2,208
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: dân số và kế hoạch hóa gia đìnhvụ dân số và kế hoạch hóa gia đìnhcông tác dân số và kế hoạch hóa gia đìnhvấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đìnhgiáo dục dân số và kế hoạch hóa gia đìnhchi cục dân số và kế hoạch hóa gia đìnhchương trình dân số và kế hoạch hóa gia đìnhluật dân số và kế hoạch hóa gia đìnhchính sách dân số và kế hoạch hóa gia đìnhpháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đìnhpháp lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đìnhnghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trịtỉnh quảng trị năm 2010nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010mẫu báo cáo dân số và kế hoạch hóa gia đình potxbai van ngan noi ve thuc hien chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinhTHỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016KHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Grammar for english language teacherThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyQuy đổi đơn vị gray, rem, msvTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)SÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).đồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập