Phát triển tư duy và rèn luyện kiến thức kĩ năng thực hành hóa học cho học sinh thông qua chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực

Phát triển duy rèn luyện kiến thức năng thực hành hoá học cho học sinh trung học phổ thông qua các bài tập hoá học thực nghiệm

Phát triển tư duy và rèn luyện kiến thức kĩ năng thực hành hoá học cho học sinh trung học phổ thông qua các bài tập hoá học thực nghiệm
... loại tập có tác dụng phát triển t rèn luyện thực hành hoá học d) Sử dụng phơng tiện thuật dạy học đại áp dụng thành tựu công nghệ thông tin dạy học hoá học 1.2 Những xu hớng phát triển ... giảng dạy hoá học, Tạp chí Giáo dục, (99) tr 37-38 Cao Cự Giác(2005), Rèn luyện số thực hành hoá học qua việc thiết kế tập hoá học thực nghiệm dạng trắc nghiệm khách quan, Tạp chí Hoá học & ứng ... động 1.5 Rèn luyện thực hành hoá học dạy học hoá học trờng trung học phổ thông (trang 40 47 luận án) 1.5.1 Theo M.A Đanhilop: KN khả ngời biết sử dụng có mục đích sáng tạo kiến thức hoạt...
 • 27
 • 489
 • 1

Phát triển duy rèn luyện kiến thức năng thực hành hóa học cho học sinh thông qua chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực

Phát triển tư duy và rèn luyện kiến thức kĩ năng thực hành hóa học cho học sinh thông qua chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực
... NỘI KHOA SƢ PHẠM LÊ THANH HÀ PHÁT TRIỂN TƢ DUY VÀ RÈN LUYỆN KIẾN THỨC KỸ NĂNG THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA CHƢƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO THEO HƢỚNG DẠY HỌC TÍCH ... nghiệm, tập thực nghiệm chƣơng trình hoá học 12 - Nâng cao vào việc phát triển rèn luyện kiến thức thực hành hoá học cho học sinh theo hƣớng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn ... RÈN LUYỆN KIẾN THỨC - KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THPT THEO HƢỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 2.1 Xác định hệ thống kiến thức thí nghiệm Hoá học cho học sinh Hệ thống kiến thức thí nghiệm cho học...
 • 217
 • 211
 • 0

Sử dụng phần mềm mathematica trong dạy học phần dao động sóng điện từ chương trình sách giáo khoa vật lí lớp 12 trung học phổ thông luận văn ths giáo dục học 60 14 10 pdf

Sử dụng phần mềm mathematica trong dạy học phần dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa vật lí lớp 12 trung học phổ thông  luận văn ths giáo dục học 60 14 10 pdf
... “ Sử dụng phần mềm Mathematica dạy học phần Dao động sóng điện từ chương trình sách giáo khoa vật lớp 12 Trung học phổ thông làm đề tài Luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu Dựa sở lý luận ... giảng dạy phần Dao động sóng điện từ cho học sinh phổ thông với hỗ trợ phần mềm toán học Mathematica 1.7.1 Kết hợp phương pháp dạy học tích cực với phần mềm toán học Mathematica giảng dạy phần Dao ... thức Giúp người học chủ động giải vần đề gặp phải trình dạy học Giả thuyết khoa học Tin học hóa trình dạy học chiếm ưu Đặc biệt việc ứng dụng phần mềm vào trình dạy học, phần mềm Mathematica cách...
 • 105
 • 59
 • 0

Sử dụng ngôn ngữ lập trình mathematica để giải một số bài toán về “năng lượng liên kết sự phóng xạ của hạt nhân” chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 12 ban nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình mathematica để giải một số bài toán về “năng lượng liên kết và sự phóng xạ của hạt nhân” chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 12 ban nâng cao
... Đó giúp chọn đề tài Sử dụng ngôn ngữ lập trình Mathematica để giải số toán “ lƣợng liên kết phóng xạ hạt nhân” chương trình sách giáo khoa Vật lớp 12 Ban nâng cao làm đề tài Luận văn thạc ... liên kết phóng xạ hạt nhân” vật 12 nâng cao Với đặc thù phần mềm toán học Mathematica, nhận thấy sử dụng việc giải số loại tập phần “ lượng liên kết phóng xạ hạt nhân ” Vật 12 nâng cao dạng ... đích nghiên cứu Vận dụng luận giải tập Vật sử dụng hệ thống phần mềm Mathematica giải số tập thuộc phần “ lƣợng liên kết phóng xạ hạt nhân” sách giáo khoa lớp nâng cao lớp 12 Tổ chức dạy học...
 • 18
 • 819
 • 2

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Mathematica để giải một số bài toán về Năng lượng liên kết sự phóng xạ của hạt nhân chương trình sách giáo khoa Vật lý lớp 12

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Mathematica để giải một số bài toán về Năng lượng liên kết và sự phóng xạ của hạt nhân chương trình sách giáo khoa Vật lý lớp 12
... tiện Đó giúp chọn đề tài Sử dụng ngôn ngữ lập trình Mathematica để giải số toán “ lƣợng liên kết phóng xạ hạt nhân chương trình sách giáo khoa Vật lớp 12 Ban nâng cao” làm đề tài Luận ... đích nghiên cứu Vận dụng luận giải tập Vật sử dụng hệ thống phần mềm Mathematica giải số tập thuộc phần “ lƣợng liên kết phóng xạ hạt nhân sách giáo khoa lớp nâng cao lớp 12 Tổ chức dạy học ... MATHEMATICA, PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ PHẦN NĂNG LƢỢNG LIÊN KẾT VÀ SỰ PHÓNG XẠ CỦA HẠT NHÂN 2.1 Quá trình hình thành phát triển Mathematica Sau trình nghiên cứu lâu dài, vào năm 1988 hãng Wolfram...
 • 89
 • 163
 • 0

Sử dụng phần mềm Flash MX trong dạy học thí nghiệm các bài động học định luật Newton (chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm Flash MX trong dạy học thí nghiệm các bài động học và định luật Newton (chương trình sách giáo khoa vật lý lớp 10 trung học phổ thông
... cứu: Sử dụng phần mềm Flash MX dạy học thí nghiệm động học định luật Newton ( lập trình thí nghiệm ảo ) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ,sử dụng phần mềm Flash MX dạy học thí nghiệm động học định luật ... nghiệp sử dụng phần mềm Flash MX lập trình thí nghiệm ảo dạy học động học định luật Newton (chƣơng trình giáo khoa vật lớp 10 THPT) Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành Vật (TNTHVL) ảo thông ... dụng phần mềm Flash MX dạy học thí nghiệm động học định luật Newton ( lập trình thí nghiệm ảo) 2.2 41 Nghiên cứu xây dựng số thí nghiệm thực hành Vật ảo hỗ trợ việc dạy học phần động học định...
 • 92
 • 244
 • 0

skkn phát triển duy tính sáng tạo của học sinh lớp 10, qua tiết luyện tập giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thpttriệu sơn

skkn phát triển tư duy và tính sáng tạo của học sinh lớp 10, qua tiết luyện tập giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thpttriệu sơn
... học phần lý thuyết bất phương trình bậc hai ẩn, học sinh biết định nghĩa, định lý cách giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc hai ẩn Phần luyện tập SGK gồm tập đơn giản, hầu hết học sinh ... Đại học từ năm 2000 đến 20 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 10 QUA TIẾT LUYỆN TẬP “GIẢI HỆ BẤT PHƯƠNG ... nghiệm bất phương trình, hệ bất phương trinh bậc hai ẩn chương trình SGK đại số lớp 10 Xuất phát từ ứng dụng miền nghiệm hệ BPT bậc hai ẩn vào toán kinh tế trình bày sau học hệ bất phương trình bậc...
 • 21
 • 832
 • 2

Thiết kế hệ thống bài toán hóa học nhiều cách giải nhằm phát triển duy nâng cao hiệu quả dạy học ở trường Trung học phổ thông

Thiết kế hệ thống bài toán hóa học nhiều cách giải nhằm phát triển tư duy và nâng cao hiệu quả dạy học ở trường Trung học phổ thông
... tác dụng, toán hóa học, 10 phương pháp giải toán hóa học Vấn đề phát triển qua tập nhiều cách giải Mối quan hệ toán hóa học nhiều cách giải việc nâng cao hiệu dạy học trung học phổ thông Thực ... kế hệ thống BTHH nhiều cách giải nhằm phát triển nâng cao hiệu dạy học trường THPT Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu lí luận toán hóa học nhiều cách giải phát triển học s inh trình dạy học hóa ... triển lên bước cao Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TOÁN HÓA HỌC NHIỀU CÁCH GIẢI 2.1 Những yêu cầu toán hóa học nhiều cách giải Thiết kế toán hóa học nhiều cách giải khâu quan trọng trình dạy học...
 • 154
 • 781
 • 14

Phát triển duy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý

Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý
... HS phát triển lực sáng tạo dạy học tập chương Khúc xạ ánh sáng - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho GV Vật THPT CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC ... 11 THPT 32 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP DẠY HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 2.1 Vị trí, đặc điểm chương Khúc xạ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ HỒNG NHUNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI TẬP CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” VẬT LÝ 11 THPT Chuyên ngành:...
 • 44
 • 3,722
 • 17

Phát triển duy ngôn ngữ toán học cho học sinh khá giỏi trong dạy học chủ đề diện tích hình tam giác ở toán 5

Phát triển tư duy và ngôn ngữ toán học cho học sinh khá giỏi trong dạy học chủ đề diện tích hình tam giác ở toán 5
... Huy Vinh PHáT TRIểN DUY V NGÔN NGữ TOáN HọC, TR 85- 91 Vậy AK đờng thẳng phải kẻ (Hình 4b) Từ Bài toán mở rộng thành Bài toán 2 .5 Bài toán Từ điểm M cạnh (không trùng với đỉnh) tứ giác lồi ... PHáT TRIểN DUY V NGÔN NGữ TOáN HọC, TR 85- 91 Thái Huy Vinh Để chứng tỏ S AGC = S AMC ta làm nh nào? Muốn so sánh diện tích hai tam giác ta vào yếu tố nào? (đáy chiều cao tơng ứng) Hai tam ... 1: Chuyển diện tích tứ giác ABCD thành diện tích tam giác AGD nh Bài toán Bớc 2: Đa Bài toán: Từ điểm M cạnh AD tam giác AGD, kẻ đờng thẳng chia tam giác phần có diện tích Hình nhau: Lấy I trung...
 • 7
 • 305
 • 8

quá trình hình thành phát triển duy lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới

quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới
... chủ nghĩa hội, thời kỳ độ, đường lên chủ nghĩa hội trình xây dựng chủ nghĩa hội nước ta Trong nhiều thập kỷ, quan niệm chủ nghĩa hội đơn giản chưa rõ ràng, chưa hình dung hội hội ... kinh điển, chủ nghĩa hội chế độ hội thoát thai từ chủ nghĩa có đặc trưng sau: Cơ sở vật chất chủ nghĩa hội đại công nghiệp khí; Chủ nghĩa hội xoá bỏ chế độ hữu chủ nghĩa, thiết ... nghĩa hội) ; Chủ nghĩa hội tạo cách tổ chức lao động kỷ luật lao động mới; Chủ nghĩa hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động; Chủ nghĩa hội xoá bỏ giai cấp; Chủ nghĩa hội giải...
 • 19
 • 303
 • 0

SKKN Phát triển duy khả năng tính nhẩm của học sinh trong trường THCS

SKKN Phát triển tư duy và khả năng tính nhẩm của học sinh trong trường THCS
... kh nng hc toỏn ca cỏc em hc sinh trng THCS hin II MC CH NGHIấN CU: Nhm phỏt trin t v kh nng tớnh nhm ca hc sinh trng THCS III.I TNG PHAM VI NGHIấN CU Hc sinh trng THCS IV NHIM V NGHIấN CU Thụng ... Vn Lc 22 Lờ Vn Lc giáo dục đào tạo trờng đại học s phạm hà nội đề tài rèn luyện kỹ tính nhẩm tập nghiên cứu khoa học thực trờng THCS Tiên Dơng Huyện Đông Anh thành phố Hà Nội ... p dng cho sinh viờn TTSP) Tờn bi: Tit Chng Tờn giỏo sinh: Lp Tờn giỏo viờn hng dn Ngy thỏng nm 2004 l/ Mc ớch yờu cu: ( Hc sinh phi nm...
 • 32
 • 1,520
 • 20

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển duy năng lực sáng tạo của học sinh khi dạy học “chương ii động lực học chất điểm” vật lý 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh khi dạy học “chương ii động lực học chất điểm” vật lý 10 nâng cao
... em để hoàn thành luận văn Góp phần phát triển lực sáng tạo học sinh dạy học “Chương II Động lực học chất điểm” ,Vật 10 - nâng cao Em xin cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ trang ... SVTH :Phạm Thị Tố Quyên 31 GVHD:ThS.GVC.Trần Quốc Tuấn SVTH :Phạm Thị Tố Quyên CHƯƠNG II PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 2.1 PHÁT TRIỂN TƯ DUY CỦA HỌC SINH ... “Chương II Động lực học chất điểm” ,Vật 10 - nâng cao 2.MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: Xây dựng tiến trình dạy học kiến thức chương II Vật 10 Nâng Cao theo hướng phát triển lực sáng tạo HS NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ...
 • 89
 • 205
 • 0

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển duy trí tuệ học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật lí 11 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển tư duy và trí tuệ học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật lí 11 nâng cao
... 93 4.3 .3 Tin hnh thc nghim 93 4.3 .4 X lớ bng kt qu thng kờ, sau ú vit bi 93 4.4 Kt qu thc nghim 93 4.4 .1 kim tra tit 93 4.4 .2 Kt qu ... hng ngy b) Nhng phm cht trớ tu Việc rèn luyện cho học sinh phẩm chất trí tuệ có ý nghĩa to lớn việc HT, công tác sống HT Một số phẩm chất trí tuệ quan trọng nh-: - Tính linh hoạt: Tính linh hoạt ... nghim s phm 93 4.1 Mc ớch thc nghim 93 4.2 i tng thc nghim 93 4.3 Phng phỏp thc nghim 93 4.3 .1 Cỏc cụng vic chun b thc nghim 93 4.3 .2 Chn lp thc...
 • 105
 • 173
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập