Đề thi thử THPT quốc gia 06 CB câu lạc bộ yêu vật lý 2016

Đề thi thử THPT quốc gia 06 CB câu lạc bộ yêu vật 2016

Đề thi thử THPT quốc gia 06 CB câu lạc bộ yêu vật lý 2016
... Hinta Vũ Ngọc Anh – Viện Vật Kĩ Thuật – Đại Học Bách Khoa Hà Nội Trang 02 /06 Câu Lạc Bộ Yêu Vật Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 06/ 20 – Trung Bình ... Hinta Vũ Ngọc Anh – Viện Vật Kĩ Thuật – Đại Học Bách Khoa Hà Nội Trang 03 /06 Câu Lạc Bộ Yêu Vật Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 06/ 20 – Trung Bình ... Hinta Vũ Ngọc Anh – Viện Vật Kĩ Thuật – Đại Học Bách Khoa Hà Nội Trang 04 /06 Câu Lạc Bộ Yêu Vật Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 06/ 20 – Trung Bình ...
 • 6
 • 199
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 có đáp án môn vật

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 có đáp án môn vật lý
... 13 2 Đáp án đề 13 2 Câu 10 11 12 13 14 15 16 27 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án B D C D A A C D C C B A A C D C C B D A D A A C B Câu 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... vật qua vị trí li độ x tốc độ v1 Khi vật qua vị trí li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A xác định A 2 v2 x1 − v12 x2 2 v1 − v2 B 2 2 v1 x − v2 x1 2 v1 − v2 C 2 2 v1 x + v2 x1 2 v1 + v2 D 2 2 v1 ... đau âm 10 -11 (W/m2) 10 -3 (W/m2) Để nghe âm mà cảm giác đau phải đứng cách O khoảng nào? A 10 m - 10 000 m B 10 m - 10 00 m C m - 10 000 m D m - 10 00 m Câu 45: Nguồn âm A cách tường khoảng AH = 1m Máy...
 • 7
 • 147
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia trường NATIONAL HIGH SCHOOL EXAMINATION môn vật

Đề thi thử THPT quốc gia trường NATIONAL HIGH SCHOOL EXAMINATION môn vật lý
... radiation of frequency f1 is illuminated into this atomic orbital, they emit radiations at most When a radiation of frequency f is illuminated into this atomic orbital, they emit 10 radiations ... constant is h = 6.625x10-34 Jxs, the speed of light is c = 3x108 m/s The threshold wavelength of this metal is A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Question 17: When it comes to infrared ray and ... cross-sectional area is cut into three springs whose lengths are ℓ (cm), (ℓ - 10) (cm) (ℓ - 20) (cm) Each of this springs is appied to a small object of mass m in turn, there are three pendulums of natural...
 • 5
 • 409
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn sinh - YÊN LẠC I

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn sinh - YÊN LẠC I
... lo i chim có n i Chiều d i chiều rộng mỏ chim ví dụ thể hiện: A Ba lo i chim n i thuộc ba ổ sinh th i dinh dưỡng khác B Ba lo i chim n i thuộc ổ sinh th i C Ba lo i chim n i có gi i hạn sinh ... tiền sinh học C Tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học D Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học [] 41 Chim ăn hạt có mỏ ngắn rộng; chim hút mặt hoa có mỏ d i, mảnh; chim ... ngư i B Hệ sinh th i nhân tạo nhờ áp dụng biện pháp canh tác kĩ thuật đ i nên sinh trưởng cá thể nhanh suất sinh học cao C i m giống hệ sinh th i tự nhiên hệ sinh th i nhân tạo có đặc i m chung...
 • 12
 • 186
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia trường Chuyên Lê Quý Đon lần 1 năm 2016 file Word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia trường Chuyên Lê Quý Đon lần 1 năm 2016 file Word có lời giải chi tiết
... 284,4) gam muối 15 ,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO CO2 Tỉ khối Z so với H2 18 Biết NO sản phẩm khử N+5 Giá trị m A 15 1,2 B 10 2,8 C 78,6 D 19 9,6 Câu 11 : Cho phản ứng hóa học sau : 1: 1; a / s (a ... Thể tích dung dịch Pb(NO3)2 1M tối thi u cần dùng để hấp thụ hết khí Y A 12 0 ml B 18 0 ml C 15 0 ml D 10 0 ml Câu 34: Cấu hình electron lớp nguyên tử nhóm IIA A ns1 B ns2np1 C ns2 D ns2np2 Câu 35: ... 2MgO D SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : B Các hidrocacbon khí số C ≤ phản ứng với AgNO3/NH3 => phải C≡C đầu mạch : chất thỏa mãn : C≡C C≡C – C C≡C – C...
 • 26
 • 1,913
 • 3

Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn hóa học năm học 2015 2016

Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn hóa học năm học 2015 2016
... tạo; B cho sản phẩm; C cho sản phẩm Công thức phân tử A, B, C A C2H4, C2H6, C2H2 B C2H6, C2H4, C2H2 C C2H2, C2H4, C2H6 D C2H2, C2H6, C2H4 Câu 19: Cho 0,03 mol hỗn hợp X (có khối lượng 1,38 gam) gồm ... Ba(OH )2 dư thu 309 ,29 gam kết tủa Giá trị m A 9 ,20 B 12, 00 C 17,60 D 14,80 + NaOH + HCl Alanin → X  →Y Câu 32: Cho sơ đồ biến hóa sau: Chất Y chất sau A CH3–CH(NH2) –COONa B H2N–CH2–CH2–COOH ... sau: (1) Si + F2 (2) Si + NaOH (loãng) (3) CO2 + NH3 (4) Li + N2 Người đề: Nguyễn Quí (5) (6) (7) (8) Ag + O3 SiO2 + NaOH (đặc) SiO2 + HF FeS2 +HCl Fanpage: Hóa học online 24 h Số cặp chất tồn...
 • 8
 • 347
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh tỉnh thanh hóa năm học 2015 2016 có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh tỉnh thanh hóa năm học 2015  2016 có đáp án
... D - - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT Trang 7/9 - Mã đề thi 485 NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Sinh học đề 132 B A B B B C D D B 10 C 11 A 12 D 13 C ... xôma A cặp NST 23 B cặp NST số 23 C cặp NST 21 D cặp NST 21 bị đoạn Câu 21: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử? (1) Ngựa giao phối với lừa đực sinh la khả sinh sản (2) Cây ... đem gieo kết luận kết luận sau đây? (a) Xác suất để hoa đỏ hoa trắng 8,79% (b) Xác suất để hoa trắng 76,27% (c) Xác suất để hạt cho trắng 23,73% (d) Để xác suất > 95% hạt cho...
 • 9
 • 1,311
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt ha noi nam 2016

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt ha noi nam 2016
... thêm: http://dethikiemtra.com/lop-12 /de- thi- thu- thpt- quoc- gia Nguồn trang web: http://dethikiemtra.com Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn ... Không gian mẫu Ω tập hợp chọn cán coi thi chứng kiến niêm phong gói đựng bì đề thi Do C302 số cách chọn cán 30 cán coi thi là: n(Ω)= =435 Gọi D biến cố “ chọn giáo viên trường THPT khác nhau” ... coi thi giáo viên trường THPT khác là: 1 1 C12 C10 C12 C81 C10 C81 n(D) = + + =296 Xác suất để chọn cán coi thi chọn giáo viên trường THPT khác là: P(D) = 296 435 Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/...
 • 9
 • 217
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt ha tinh nam 2016 6961

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt ha tinh nam 2016 6961
... Lập bảng biến thi n f(a) (0;1] thu f(a) () = 0,25 Do P Khi x = 1; z = Vậy GTLN P 0,25 Xem thêm: http://dethikiemtra.com/lop-12 /de- thi- thu- thpt- quoc- gia Nguồn trang web: http://dethikiemtra.com ... = -3(x-1) -2 hay y = -3x + 0,25 Câu 3: a Đặt z = a + bi (a,b Ta có z (2+i) + (a+bi)(2+i)+a-bi = + 3i Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn ... Kết hợp với (1) (2) ta có d(G; (SCD)) = Câu 8: Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn nhất! Gọi D điểm đối xứng C qua N, ABCD hình thoi Suy...
 • 6
 • 208
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt nam dinh nam 2016

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt nam dinh nam 2016
... biến thi n: 0,25 x f’(z) f(z) + - - Ta có P , đẳng thức xảy x = 4, y = ; z = Vậy Max P = 0,25 Xem thêm: http://dethikiemtra.com/lop-12 /de- thi- thu- thpt- quoc- gia Nguồn trang web: http://dethikiemtra.com ... 0,25 Suy DE = 3; DE: x – y – = Gọi C (a;b) SABCD = 18 SCDE = (1) Mà ; CD CE 0,25 (a-4)(a-1)+(b-2)(b+1) = (2) Từ (1) (2) ta có: Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp ... f(1) = 0,25 Vậy xảy x = 1; , xảy x = -1 0,25 Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn nhất! Câu 3: a Ta có (1-3i)z + + i = – i z = 0,25 Suy...
 • 5
 • 212
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt quang nam nam 2016

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt quang nam nam 2016
... thêm: http://dethikiemtra.com/lop-12 /de- thi- thu- thpt- quoc- gia Nguồn trang web: http://dethikiemtra.com Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn ... ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án – Thang điểm) Câu Câu (1,0 điểm) Đáp án Điểm 2x − Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... suất biến cố A P(A) = | ΩA | = | Ω | 44 0,25 Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn nhất! Câu Câu (1,0 điểm) Đáp án Tính thể tích khối chóp...
 • 6
 • 201
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt quang ngai nam 2016

de thi thu thpt quoc gia mon toan so gd dt quang ngai nam 2016
... = 0,25 Bảng biến thi n: 0,25 Vậy Min f(t) = f() = t = hay Min M = a = b = 1; c = Xem thêm: http://dethikiemtra.com/lop-12 /de- thi- thu- thpt- quoc- gia Nguồn trang web: http://dethikiemtra.com Truy ... Câu 7: Vì hình chiếu SC lên mặt phẳng (SAB) Truy cập trang web http://dethikiemtra.com/ để cập nhật đề thi, đáp án, điểm thi, điểm chuẩn nhất! (SC;(SAB)) = (SC;SB) = CSB = 300 0,25 SB = BC cot ... a2 = (đvtt) 0,25 + Từ C dựng CI // DE CE = DI = DE // (SCI) Từ A kẻ AK CI cắt ED H , cắt CI K Ta có theo giao tuyến SK Trong mặt phẳng (SAK) kẻ HT 0,25 d (DE, SC) = d(H,SCI)) = HT + Ta có SACI...
 • 5
 • 234
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt quảng ninh năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt  quảng ninh  năm 2016 file word có lời giải chi tiết
... Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x − x + x − *Tập xác định: D = R *Sự biến thi n: +Chi u biến thi n: y ' = 3x − 12 x + = 3( x − x + 3) Điểm 0,25 x > , y ' < < x < Ta có: y ' > ... không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;3;5), B(-6;1;-3) mặt phẳng (P) 0,25 0,25 1,0 đ Câu 1,0 đ phương trình 2x+y-2z+13=0 Viết phương trình đường thẳng AB phương trình mặt cầu tâm ... đ 0,25 0,25 0,25 a) 0,5 đ b) 0,5 đ b) Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, đội nước đội Việt Nam Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành bảng A, B, C bàng đội Tính xác...
 • 7
 • 109
 • 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt phú yên năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt phú yên  năm 2016 file word có lời giải chi tiết
... uur Ta có: u∆ , nP  = (0;3;3) => nQ = (0;1;1) véc tơ pháp tuyến (Q) (Q) qua A phương trình : 0(x-5)+1(y+7)+1(z-3)=0 Vậy (Q): y+z+4=0 + sin α a Cho tan α = Tính A = cos 2α + tan α Ta có: ... cos α 11 =1 + tan α = + 2.( ) = 2 b Một tổ học sinh em nữ em nam xếp thành hàng dọc Tính xác suất để hai em nữ đứng cạnh Không gian mẫu |Ω|=P13 = 13! Cách xếp hàng dọc Số cách xếp bạn nam ... SB = SD = AB = BD = DA = a SABD hình tứ diện đều, hình chi u H trọng tâm tam giác ABD AH = 1,0 0,25 2 a a AO = = => SH = SA2 − AH = a 3 3 Ta lại có: AC = AO = a => S ABCD = 1 AC BD = a 3.a =...
 • 7
 • 127
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt quảng nam năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt quảng nam năm 2016 file word có lời giải chi tiết
... …………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM Câu Câu KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án – Thang điểm) Đáp án Khảo sát biến thi n vẽ ... b) Cho đa giác 12 đỉnh, đỉnh tô màu đỏ đỉnh tô màu xanh Chọn ngẫu nhiên tam giác đỉnh 12 đỉnh đa giác Tính xác suất để tam giác chọn đỉnh màu Số phần tử không gian mẫu là: | Ω |= C12 ... vuông góc EF nên phương trình: 3x + y – = I giao điểm AH IM nên tọa độ điểm I nghiệm hệ phương trình: Và ABE = 0,25 3 x − y + =  3 x + y − = =>I(1;6) Đường tròn đường kính IM tâm J(2 ; 3)...
 • 8
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015de thi thu thpt quoc gia 2015 mon tieng anhđề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phongđề thi thử thpt quốc gia 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhvideo giai de thi thu thpt quoc gia 2015đề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 lương thế vinh lần 2tổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoaPhân loại đại số siêu ma trận (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (tt)Về tổng các bình phương (LV tốt nghiệp)Tích phân lebesgue trên tập số thực (LV tốt nghiệp)Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CKhảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamNghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tậpPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập