tt chuong 9

TT CHƯƠNG III (HH12)

TT CHƯƠNG III (HH12)
... (x+2)2+(y+1)2+(z-3)2=9 TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 20 2) z=0 , 3y-4z=0 ; (-2;-1;0) , (-2; ; ) 5 GV: NGUYỄN VĂN KHỎI TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 21 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ... 2 A2 + B + C a12 + a2 + a3 ( ∆ ) ⊂ ( α ) ⇔ Aa1 + Ba2 + Ca3 = III Góc hai mặt phẳng Gọi Aa1 + Ba2 + Ca3 TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 10 GV: NGUYỄN VĂN KHỎI ur ur u u nα nβ cos ϕ = ur ... đường thẳng chứa chúng song song nằm mặt phẳng ( α ) Đònh nghóa2: Cặp vectơ TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang GV: NGUYỄN VĂN KHỎI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Chú ý : r r r n ≠ VTPT ( α ) k...
 • 21
 • 75
 • 1

TT CHƯƠNG III (TÍCH PHÂN)

TT CHƯƠNG III (TÍCH PHÂN)
... xdx dx 3.17) ∫ sin x cos x 2 dx Bài 4: Tính họ nguyên hàm hàm số:( sử dụng công thức Tóm tắt chương III (GT) 3.3) 2 3.2) u ' ( x) ∫ u( x) dx = ln u( x) + C ) - Trang - GV: Nguyễn Văn Khỏi 4.1) ... x − 3) dx ∫ (2 x + 1) ∫ x dx ( x − ) dx 13) ∫ x dx + ∫ (1 − sin x) dx x − x2 + dx x Tóm tắt chương III (GT) 24) ∫( ∫ ( 2e x 32) (a ≠ 0) ) dx, (a ≠ 0) 8) 1  ∫  x − x ÷ dx   ∫ 3x ( − 3x ) ... 1)e dx 6.2) π /2 6.5) ∫ x sin( x)dx π /2 x ∫ (2 x − 1)e dx 2x π /2 2 6.6) ∫ x cos xdx Tóm tắt chương III (GT) 6.3) ∫ x cos xdx ∫ 6.4) (2 x + 1) sin(πx)dx 0 ln x 6.7) ∫ dx x e 6.8) ∫ ln xdx - Trang...
 • 6
 • 173
 • 0

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
... nhằm sử dụng có hiệu tái đầu tư sở vật chất có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trị giao Trên báo cáo công tác tháng đầu năm chương trình công tác tháng cuối năm 2011 Sở Thông tin Truyền ... học Công nghệ - Tổ chức tập huấn lĩnh vực báo chí cho phóng viên quan báo chí tỉnh Về công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo - Tiếp tục thực chương trình công tác tra năm 2011 ... ban hành chương trình công tác năm 2011 thông báo nội dung thi đua khen thưởng năm 2011 ngành Thông tin Truyền thông đến phòng Văn hóa Thông tin huyện thành phố - Xây dựng kế hoạch trình UBND...
 • 9
 • 674
 • 2

Điều tra thực trạng ô nhiễm rác thải tại chợ Chúc Sơn – TT.Chúc Sơn – H.Chương Mĩ – TP Hà Nội

Điều tra thực trạng ô nhiễm rác thải tại chợ Chúc Sơn – TT.Chúc Sơn – H.Chương Mĩ – TP Hà Nội
... tiến hành xử lý rác theo hình thức nh chôn lấp, thiêu đốt bãi rác lộ thiên rác thải đặc biệt rác chợ, rác sinh hoạt phải đợc phân loại cụ thể nh sau: Rác hữu dễ phân huỷ (Rác thực phẩm từ nhà ... chất Rác vô : đất, cát, xỉ than, vôi vữa 19 T l (%) 79,06 15,90 0,21 4,83 Từ thành phần rác cho thấy: Rác hữu dễ phân hủy chiếm tỷ lệ cao (79,06%), sau đến rác tái chế chiếm 15,90%, rác vô chiếm ... cuối rác nguy hại chiếm tỉ lệ thấp chiếm 0.21% Từ tỷ lệ nói lên đặc trng rác thải chợ TT.Chỳc Sn chủ yếu rác thải hữu dễ phân huỷ (Có thể ly nguồn nguyên liệu phong phú để ủ phân dùng nông nghiệp)...
 • 43
 • 1,454
 • 5

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt)

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt)
... CH3 _ CH = CH _ CH3 + H2O → Buten-2 (Sp2 chính)  CH2 = CH _ CH2 _ CH3 + H2O → Buten -1 (Sp2 phụ ) b Tách nước từ phân tử rượu : tạo ete  H2SO4 đặc , t o = 14 0o C VD : H2SO đặc _ _ _ _ _ _ ... C H OH + 3n O  nCO + H O + Q → n 2n +1 2 2 → VD : C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 13 74kJ 5) Củng cố : Bài tập 6,7,8 /12 SGK Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ... : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung VD : nguyên tử C có bậc cao sản phẩm CH2 _ CH2    CH2 = CH2 + H2O  → | | OH H H SO , t o C _ _ _ CH3 CH2 CH CH3 | OH H2SO 4đặc 17 0o C  CH3 _...
 • 3
 • 108
 • 1

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt) A

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt) A
... C2H5 _ O _ C2H5 + H2O → 14 0o C Diêtyl ête  Diễn giảng 4/ Phản ứng ôxi h a : a Ôxi h a không hoàn toàn :  Tác nhân ôxi h a : CuO KMnO4  ĐK : to • Rượu bậc : bò ôxi h a → Andehyt VD : CH3 VD ...  nCO + H O + Q → n 2n +1 2 2 → VD : C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 13 74kJ 5) Củng cố : Bài tập 6,7,8 /12 SGK Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ... I : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung VD : nguyên tử C có bậc cao sản phẩm CH2 _ CH2  CH2 = CH2 + H2O → | | OH H H SO , t o C CH3 _ CH2 _ CH _ CH3 | OH H2SO 4đặc 17 0o C  CH3 _ CH...
 • 3
 • 125
 • 1

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet4 - DayDongDangEtylic(tt)

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet4 - DayDongDangEtylic(tt)
... liệu …  Pha chế loại rượu khác : Rượu uống (10 % - 40%), bia (2% -5 %) 5) Củng cố : Bài tập 4, /12 SGK PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN Trang ... C6H10O5 ) n + nH2O  Xenlulozơ V ỨNG DỤNG : 1/ Rượu Metylic : độc , dùng để sản xuất Andehit Fomic 2/ Rươu Êtylic :  Là nguyên liệu sản xuất su tổng hợp : từ rượu Êtylic điều chế Butadien -1 , 3 ... CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung men → ( C6H10O5 ) n + nH2O  nC6H12O6 Glucozơ Tinhbột • Đường Glucozơ lên men ⇒ Rượu Êtylic : men rượu C6H12O → 2C2H5OH + 2CO2↑ ...
 • 3
 • 157
 • 1

Chuong 2 (Andehit-AxitCacboxylic-Este) - Tiet13 - DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuc(tt)

Chuong 2 (Andehit-AxitCacboxylic-Este) - Tiet13 - DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuc(tt)
... chất xúc tác Dung dòch C2H2 CH3CHO, C2H2 CH3CHO Không khí O2 Tháp hợp nước Tháp rửa Trang Tháp chưng cất CH3COOH Tới máy tinh chế CHƯƠNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC - ESTE PHẦN GHI NHẬN THÊM ... chế số este, dược phẩm (Aspirin) – Điều chế giấm ăn (2 – 5%) Axit Panmitic Axit Stearic : – Axit Panmitic : n-C15H31COOH – Axit Stearic : n-C17H35COOH ⇒ Muối Natri Axit dùng làm xà phòng 5) ... bò chưng gỗ CHƯƠNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC - ESTE Thùng làm lạnh Nồi kín Khí cháy Củi Nước, Axit Axetic, Axeton Lò đốt Hắc ín Khí cháy C2H2 Nước CH3CHO Khí thoát Dung dòch Chất xúc tác Dung...
 • 5
 • 145
 • 1

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet40 - AnMonKimLoaiVaChongAnMonKimLoai(tt)

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet40 - AnMonKimLoaiVaChongAnMonKimLoai(tt)
... CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phương pháp Nội dung • Cực âm : Quá trình oxi hóa KL • Cực dương : Quá trình khử H+ trình khử O (hòa tan nước) II CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Cách ly KL với ... nước) II CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Cách ly KL với môi trường  Xem thêm SGK Dùng hợp kim chống gỉ (hợp kim Inox) Dùng chất chống ăn mòn (chất kìm hãm) Dùng phương pháp điện hóa : Để bảo vệ KL ... chìm xuống nước biển 5) Củng cố : BT 1, 2, 3, 4, 5, 6, /101 SGK Trang CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ...
 • 3
 • 164
 • 0

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)
... CHÍNH NHÓM I, II, III Phương pháp Nội dung b Natri cacbonat : ( Na2CO3 ) • Là chất rắn, màu trắng, dể tan nước o o • tnc < 32 C : dạng ngậm nước ( Na2CO310H2O ) : o o Xô đa, tnc = 85 0 C • Na2CO3 ... 3, 4, 5, 6, / 112 SGK Trang CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III PHẦN GHI NHẬN THÊM Ngày Natri Cacbonat điều chế phương pháp Amoniac Người ta cho dung dòch NaCl bảo hòa vào ... ˆ† CO3− + H2O ‡ ˆ ˆ HCO3 + OH− ˆ ˆ − ˆ ˆ† HCO3 + H2O ‡ ˆ ˆ H2CO3 + OH− ˆ ˆ c Ứng dụng : Natri Cacbonat nguyên liệu hóa học quan trọng để sản xuất thủy tinh, xà phòng nhiều muối khác Dung dòch...
 • 3
 • 152
 • 0

Ôn tập Chương 6 (tt)

Ôn tập Chương 6 (tt)
... Ba có số mol y 17 , Khử hoàn toàn 4 ,64 g oxit kim loại R cần 0,08 mol H Hoà tan kim loại R thu HCl dư thu 0, 06 mol H a) Xác định R oxit b) Hoà tan hết 4 ,64 g oxit kim loại R 10ml dung dịch H ... loại M → * Ghi : MOH + Al(OH)3  MAlO2 + H O 16, Cho 23g hỗn hợp gồm Ba kim loại kiềm thuộc chu kỳ liên tiếp tác dụng với nược thu dung dịch A 5 ,6 lít khí (đktc) Nếu thêm vào dung dịch A 180ml ... NaOH vào dung dịch A thấy sinh 1,36g kết tủa Xác định thành phần % hỗn hợp ban đầu 15, Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M Al Hoà tan 2,54g X H SO4 vừa đủ thu 2, 464 lít khí (đktc ) dung dịch A Cho...
 • 3
 • 168
 • 0

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN
... giới hạn quang điện D Bước sóng lớn giới hạn quang điện 22> Chọn câu Đúng Theo thuyết phôtôn Anh- xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không ... Al – As 2> Một vài ứng dụng laze - Y học: dao mổ, chữa bệnh da… - Thông tin liên lạc: sử dụng vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin cáp q @QUANG ĐIỆN BÊN NGOÀI –THUYẾT LƯỢNG TỬ 1> Hiện ... nung nóng B electron bị bứt khỏi kim loại có ion dương đập vào C electron bị bứt khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D electron bị bứt khỏi kim loại chiếu sáng 2>Chiếu chùm tia tử ngoại...
 • 7
 • 1,115
 • 32

TT Hồ Chí Minh (Chương I )

TT Hồ Chí Minh (Chương I )
... phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đ Th i kỳ tiếp tục phát triển tư tưởng kháng chiến kiến quốc (1945 - 196 9) - Tư tưởng kết hợp kháng chiến kiến quốc - Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, ... cỏc nh kinh in ca ch ngha Mỏc - Lờnin Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh c Chủ nghĩa Mác - Lênin Ch tch H Chớ Minh thm ni lm vic ca Lờnin - Con đường ng t i ti ch ngha Minh toàn v tỏc phm Cont i chủ ... tư tưởng Hồ Chí Minh đ Th i kỳ tiếp tục phát triển tư tưởng kháng chiến kiến quốc (1945 - 196 9) - Tư tưởng xây dựng Nhà nước dân, dân, dân đ i h i thống Mặt trận Việt Minh H i Liên Việt thành...
 • 55
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cung cấp điện chương 9giáo trình công nghệ chế tạo máy chương 9rèn nghị lực để lập thân chương 9chương 9công cụ interactive blend toollò hơi chương 9cấu trúc dữ liệu chương 9bài giảng chương 9 tạo khuân mẫucực phẩm thiên vương chương 94truyện tấm vải đỏ chương 9chương 9 hoạch định dòng tiềnbí quyết tay trắng thành triệu phú chương 9chương 9 cơ bản về công cụ pentruyện ma tấm vải đỏ chương 9bài tập môn ptdtck chuong 9chương 9 điều chế và giải điều chế sốÁp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Namcác hình thức đồng phạm trong luật hình sự VNChất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - qua thực tiễn tỉnh Nam ĐịnhChế định về thương nhân ở Việt NamĐặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt NamĐình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà NẵngGiải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá theo thủ tục sơ thẩm tại toà án nhân dân thành phố Hà NộiLuật phá sản năm 2004-Những quy định mới và tính khả thiLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình cơ quan bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật Việt NamMô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụngNâng cao vai trò của thẩm phán và Hội đồng nhân dân của Tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án Hình sựNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt NamPhân hóa trách nhiệm hình sự trong các quy định của quốc triều hình luật - bài học lịch sử cho việc hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hànhPháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thể chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt NamPháp luật về mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt NamPháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tửPháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng Lý luận, thực trạng và hướng hoàn thiệnQuy chế pháp lý đối với trọng tài viên tại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập