tt chuong 9

TT CHƯƠNG III (HH12)

TT CHƯƠNG III (HH12)
... (x+2)2+(y+1)2+(z-3)2=9 TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 20 2) z=0 , 3y-4z=0 ; (-2;-1;0) , (-2; ; ) 5 GV: NGUYỄN VĂN KHỎI TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 21 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ... 2 A2 + B + C a12 + a2 + a3 ( ∆ ) ⊂ ( α ) ⇔ Aa1 + Ba2 + Ca3 = III Góc hai mặt phẳng Gọi Aa1 + Ba2 + Ca3 TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang 10 GV: NGUYỄN VĂN KHỎI ur ur u u nα nβ cos ϕ = ur ... đường thẳng chứa chúng song song nằm mặt phẳng ( α ) Đònh nghóa2: Cặp vectơ TÓM TẮT HÌNH HỌC CHƯƠNG III (12) trang GV: NGUYỄN VĂN KHỎI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Chú ý : r r r n ≠ VTPT ( α ) k...
 • 21
 • 84
 • 1

TT CHƯƠNG III (TÍCH PHÂN)

TT CHƯƠNG III (TÍCH PHÂN)
... xdx dx 3.17) ∫ sin x cos x 2 dx Bài 4: Tính họ nguyên hàm hàm số:( sử dụng công thức Tóm tắt chương III (GT) 3.3) 2 3.2) u ' ( x) ∫ u( x) dx = ln u( x) + C ) - Trang - GV: Nguyễn Văn Khỏi 4.1) ... x − 3) dx ∫ (2 x + 1) ∫ x dx ( x − ) dx 13) ∫ x dx + ∫ (1 − sin x) dx x − x2 + dx x Tóm tắt chương III (GT) 24) ∫( ∫ ( 2e x 32) (a ≠ 0) ) dx, (a ≠ 0) 8) 1  ∫  x − x ÷ dx   ∫ 3x ( − 3x ) ... 1)e dx 6.2) π /2 6.5) ∫ x sin( x)dx π /2 x ∫ (2 x − 1)e dx 2x π /2 2 6.6) ∫ x cos xdx Tóm tắt chương III (GT) 6.3) ∫ x cos xdx ∫ 6.4) (2 x + 1) sin(πx)dx 0 ln x 6.7) ∫ dx x e 6.8) ∫ ln xdx - Trang...
 • 6
 • 191
 • 0

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

286/BC-STT&TT BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
... nhằm sử dụng có hiệu tái đầu tư sở vật chất có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trị giao Trên báo cáo công tác tháng đầu năm chương trình công tác tháng cuối năm 2011 Sở Thông tin Truyền ... học Công nghệ - Tổ chức tập huấn lĩnh vực báo chí cho phóng viên quan báo chí tỉnh Về công tác tra, kiểm tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo - Tiếp tục thực chương trình công tác tra năm 2011 ... ban hành chương trình công tác năm 2011 thông báo nội dung thi đua khen thưởng năm 2011 ngành Thông tin Truyền thông đến phòng Văn hóa Thông tin huyện thành phố - Xây dựng kế hoạch trình UBND...
 • 9
 • 762
 • 2

Điều tra thực trạng ô nhiễm rác thải tại chợ Chúc Sơn – TT.Chúc Sơn – H.Chương Mĩ – TP Hà Nội

Điều tra thực trạng ô nhiễm rác thải tại chợ Chúc Sơn – TT.Chúc Sơn – H.Chương Mĩ – TP Hà Nội
... tiến hành xử lý rác theo hình thức nh chôn lấp, thiêu đốt bãi rác lộ thiên rác thải đặc biệt rác chợ, rác sinh hoạt phải đợc phân loại cụ thể nh sau: Rác hữu dễ phân huỷ (Rác thực phẩm từ nhà ... chất Rác vô : đất, cát, xỉ than, vôi vữa 19 T l (%) 79,06 15,90 0,21 4,83 Từ thành phần rác cho thấy: Rác hữu dễ phân hủy chiếm tỷ lệ cao (79,06%), sau đến rác tái chế chiếm 15,90%, rác vô chiếm ... cuối rác nguy hại chiếm tỉ lệ thấp chiếm 0.21% Từ tỷ lệ nói lên đặc trng rác thải chợ TT.Chỳc Sn chủ yếu rác thải hữu dễ phân huỷ (Có thể ly nguồn nguyên liệu phong phú để ủ phân dùng nông nghiệp)...
 • 43
 • 1,557
 • 5

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt)

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt)
... CH3 _ CH = CH _ CH3 + H2O → Buten-2 (Sp2 chính)  CH2 = CH _ CH2 _ CH3 + H2O → Buten -1 (Sp2 phụ ) b Tách nước từ phân tử rượu : tạo ete  H2SO4 đặc , t o = 14 0o C VD : H2SO đặc _ _ _ _ _ _ ... C H OH + 3n O  nCO + H O + Q → n 2n +1 2 2 → VD : C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 13 74kJ 5) Củng cố : Bài tập 6,7,8 /12 SGK Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ... : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung VD : nguyên tử C có bậc cao sản phẩm CH2 _ CH2    CH2 = CH2 + H2O  → | | OH H H SO , t o C _ _ _ CH3 CH2 CH CH3 | OH H2SO 4đặc 17 0o C  CH3 _...
 • 3
 • 117
 • 1

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt) A

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet3 - DayDongDangEtylic(tt) A
... C2H5 _ O _ C2H5 + H2O → 14 0o C Diêtyl ête  Diễn giảng 4/ Phản ứng ôxi h a : a Ôxi h a không hoàn toàn :  Tác nhân ôxi h a : CuO KMnO4  ĐK : to • Rượu bậc : bò ôxi h a → Andehyt VD : CH3 VD ...  nCO + H O + Q → n 2n +1 2 2 → VD : C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 13 74kJ 5) Củng cố : Bài tập 6,7,8 /12 SGK Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ... I : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung VD : nguyên tử C có bậc cao sản phẩm CH2 _ CH2  CH2 = CH2 + H2O → | | OH H H SO , t o C CH3 _ CH2 _ CH _ CH3 | OH H2SO 4đặc 17 0o C  CH3 _ CH...
 • 3
 • 134
 • 1

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet4 - DayDongDangEtylic(tt)

Chuong 1 (Ruou-Phenol-Amin) - Tiet4 - DayDongDangEtylic(tt)
... liệu …  Pha chế loại rượu khác : Rượu uống (10 % - 40%), bia (2% -5 %) 5) Củng cố : Bài tập 4, /12 SGK PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN Trang ... C6H10O5 ) n + nH2O  Xenlulozơ V ỨNG DỤNG : 1/ Rượu Metylic : độc , dùng để sản xuất Andehit Fomic 2/ Rươu Êtylic :  Là nguyên liệu sản xuất su tổng hợp : từ rượu Êtylic điều chế Butadien -1 , 3 ... CHƯƠNG I : RƯU – PHENOL - AMIN Phương pháp Nội dung men → ( C6H10O5 ) n + nH2O  nC6H12O6 Glucozơ Tinhbột • Đường Glucozơ lên men ⇒ Rượu Êtylic : men rượu C6H12O → 2C2H5OH + 2CO2↑ ...
 • 3
 • 166
 • 1

Chuong 2 (Andehit-AxitCacboxylic-Este) - Tiet13 - DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuc(tt)

Chuong 2 (Andehit-AxitCacboxylic-Este) - Tiet13 - DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuc(tt)
... chất xúc tác Dung dòch C2H2 CH3CHO, C2H2 CH3CHO Không khí O2 Tháp hợp nước Tháp rửa Trang Tháp chưng cất CH3COOH Tới máy tinh chế CHƯƠNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC - ESTE PHẦN GHI NHẬN THÊM ... chế số este, dược phẩm (Aspirin) – Điều chế giấm ăn (2 – 5%) Axit Panmitic Axit Stearic : – Axit Panmitic : n-C15H31COOH – Axit Stearic : n-C17H35COOH ⇒ Muối Natri Axit dùng làm xà phòng 5) ... bò chưng gỗ CHƯƠNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC - ESTE Thùng làm lạnh Nồi kín Khí cháy Củi Nước, Axit Axetic, Axeton Lò đốt Hắc ín Khí cháy C2H2 Nước CH3CHO Khí thoát Dung dòch Chất xúc tác Dung...
 • 5
 • 163
 • 1

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet40 - AnMonKimLoaiVaChongAnMonKimLoai(tt)

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet40 - AnMonKimLoaiVaChongAnMonKimLoai(tt)
... CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phương pháp Nội dung • Cực âm : Quá trình oxi hóa KL • Cực dương : Quá trình khử H+ trình khử O (hòa tan nước) II CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Cách ly KL với ... nước) II CÁCH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI : Cách ly KL với môi trường  Xem thêm SGK Dùng hợp kim chống gỉ (hợp kim Inox) Dùng chất chống ăn mòn (chất kìm hãm) Dùng phương pháp điện hóa : Để bảo vệ KL ... chìm xuống nước biển 5) Củng cố : BT 1, 2, 3, 4, 5, 6, /101 SGK Trang CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI PHẦN GHI NHẬN THÊM Trang ...
 • 3
 • 171
 • 0

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)

Chuong 8 (Kim Loai Cac PNC Nhom I, II, II) - Tiet46 - MotSoHopChatQuanTrongCuaNatri(tt)
... CHÍNH NHÓM I, II, III Phương pháp Nội dung b Natri cacbonat : ( Na2CO3 ) • Là chất rắn, màu trắng, dể tan nước o o • tnc < 32 C : dạng ngậm nước ( Na2CO310H2O ) : o o Xô đa, tnc = 85 0 C • Na2CO3 ... 3, 4, 5, 6, / 112 SGK Trang CHƯƠNG VIII : KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III PHẦN GHI NHẬN THÊM Ngày Natri Cacbonat điều chế phương pháp Amoniac Người ta cho dung dòch NaCl bảo hòa vào ... ˆ† CO3− + H2O ‡ ˆ ˆ HCO3 + OH− ˆ ˆ − ˆ ˆ† HCO3 + H2O ‡ ˆ ˆ H2CO3 + OH− ˆ ˆ c Ứng dụng : Natri Cacbonat nguyên liệu hóa học quan trọng để sản xuất thủy tinh, xà phòng nhiều muối khác Dung dòch...
 • 3
 • 162
 • 0

Ôn tập Chương 6 (tt)

Ôn tập Chương 6 (tt)
... Ba có số mol y 17 , Khử hoàn toàn 4 ,64 g oxit kim loại R cần 0,08 mol H Hoà tan kim loại R thu HCl dư thu 0, 06 mol H a) Xác định R oxit b) Hoà tan hết 4 ,64 g oxit kim loại R 10ml dung dịch H ... loại M → * Ghi : MOH + Al(OH)3  MAlO2 + H O 16, Cho 23g hỗn hợp gồm Ba kim loại kiềm thuộc chu kỳ liên tiếp tác dụng với nược thu dung dịch A 5 ,6 lít khí (đktc) Nếu thêm vào dung dịch A 180ml ... NaOH vào dung dịch A thấy sinh 1,36g kết tủa Xác định thành phần % hỗn hợp ban đầu 15, Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M Al Hoà tan 2,54g X H SO4 vừa đủ thu 2, 464 lít khí (đktc ) dung dịch A Cho...
 • 3
 • 184
 • 0

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN
... giới hạn quang điện D Bước sóng lớn giới hạn quang điện 22> Chọn câu Đúng Theo thuyết phôtôn Anh- xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không ... Al – As 2> Một vài ứng dụng laze - Y học: dao mổ, chữa bệnh da… - Thông tin liên lạc: sử dụng vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin cáp q @QUANG ĐIỆN BÊN NGOÀI –THUYẾT LƯỢNG TỬ 1> Hiện ... nung nóng B electron bị bứt khỏi kim loại có ion dương đập vào C electron bị bứt khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D electron bị bứt khỏi kim loại chiếu sáng 2>Chiếu chùm tia tử ngoại...
 • 7
 • 1,179
 • 32

TT Hồ Chí Minh (Chương I )

TT Hồ Chí Minh (Chương I )
... phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đ Th i kỳ tiếp tục phát triển tư tưởng kháng chiến kiến quốc (1945 - 196 9) - Tư tưởng kết hợp kháng chiến kiến quốc - Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, ... cỏc nh kinh in ca ch ngha Mỏc - Lờnin Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh c Chủ nghĩa Mác - Lênin Ch tch H Chớ Minh thm ni lm vic ca Lờnin - Con đường ng t i ti ch ngha Minh toàn v tỏc phm Cont i chủ ... tư tưởng Hồ Chí Minh đ Th i kỳ tiếp tục phát triển tư tưởng kháng chiến kiến quốc (1945 - 196 9) - Tư tưởng xây dựng Nhà nước dân, dân, dân đ i h i thống Mặt trận Việt Minh H i Liên Việt thành...
 • 55
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cung cấp điện chương 9giáo trình công nghệ chế tạo máy chương 9rèn nghị lực để lập thân chương 9chương 9công cụ interactive blend toollò hơi chương 9cấu trúc dữ liệu chương 9bài giảng chương 9 tạo khuân mẫucực phẩm thiên vương chương 94truyện tấm vải đỏ chương 9chương 9 hoạch định dòng tiềnbí quyết tay trắng thành triệu phú chương 9chương 9 cơ bản về công cụ pentruyện ma tấm vải đỏ chương 9bài tập môn ptdtck chuong 9chương 9 điều chế và giải điều chế sốSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộinguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Những khúc nhạc hồngLời bài hát sinh nhật hồngĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảtiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòngLời bài hát Đội kèn tí honLời bài hát Em đi chơi thuyềnĐề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, bào chế 2 đh y dược TPHCMSổ tay chuyên khoa thần kinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập