mô sụn

sụn doc

Mô sụn doc
... NGHĨA • Là lk đặc biệt có chất tương đối cứng (chất sụn) • Có loại sụn: sụn trong, sụn chun, sụn xơ (phân biệt nhờ sợi lk) TẾ BÀO SỤN • Chiếm khoảng 10% trọng lượng • TB sụn nằm ổ sụn, sụn có ... phú, ưa màu baz, tạo ổ sụn, xung quanh ổ sụn có cần sụn • Giàu chất hữu cơ: protein, GAG, proteoglycan, lipid,… • Chondroitin sulfat: định tính cứng chắc, đàn hồi, ưa baz sụn • Nước muối khoáng ... lớp (lớp có chứa nhiều collagen, lớp có nhiều nguyên bào sợi/tb trung SINH SẢN CỦA MÔ SỤN • Sinh sản đắp thêm: lớp màng sụn • Sinh sản gian bào (kiểu vòng, kiểu trục) ...
 • 8
 • 634
 • 7

mo sun

mo sun
...
 • 12
 • 220
 • 0

SỤN pptx

MÔ SỤN pptx
... màng sụn Từ khóa: Sụn - Sụn - Sụn xơ - Sụn chun - Chất sụn - Ổ sụn - Cầu sụn Chondroitin sulphat - Màng sụn - Sinh sản đắp thêm - Sinh sản gian bào CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ: sụn ... chất sụn sụn nhìn đồng kính hiển vi quang học Sụn gặp sụn khớp, sụn đường hô hấp, sụn sườn  Sụn chun có thành phần sợi sợi chun Các sợi chun phân bố quanh ổ sụn, chất từ màng sụn xâm nhập vào ... MÔ SỤN: Sinh sản  Có hai cách: đắp thêm gian bào:  Sinh sản đắp thêm: sụn tăng trưởng đắp thêm lớp sụn từ màng sụn Tế bào trung thuộc lớp màng sụn biến thành nguyên bào sụn; nguyên bào sụn...
 • 10
 • 217
 • 0

Bài giảng về sụn

Bài giảng về mô sụn
... quanh miếng sụn - PHÂN LOẠI SỤN VÀ VỊ TRÍ TỪNG LOẠI TRONG CƠ THỂ Sụn trong: mũi, đường hô hấp, sườn, khớp Sụn chun: loa tai, ống tai ngoài, vòi nhỉ, nấp môn sụn chêm quản Sụn xơ: khớp mu, sụn khớp ... học viên phải nắm mục tiêu sau đây: tả cấu tạo sụn Trình bày phân loại sụn nêu vị trí loại thể Trình bày hình thức sinh sản sụn CẤU TẠO TB sụn: nằm ổ sụn, nhân hình cầu, – hạt nhân - Chất ... nhóm TB sụn nguồn xếp theo hàng dọc Sinh sản kiểu đắp thêm: Các nguyên bào sụn, biệt hoá từ nguyên bào sợi màng sụn, vừa sinh sản, vừa sinh chất tự vùi chất để trở thành tế bào sụn Sụn đầu xương...
 • 12
 • 715
 • 0

Bài giảng về sụn

Bài giảng về mô sụn
... tế bào sụn, cầu sụn, sụn SỰ TẠO SỤN: Tế bào trung mô, nguyên bào sụn, trung tâm tạo sụn, màng sụn SỰ TĂNG TRƯỞNG SỤN: tăng trưởng gian bào (trục + vòng) Tăng trưởng đắp thêm SỤN TRONG VÙNG CHUYỂN ... SỤN: trong, chun, xơ KHÔNG CÓ MẠCH MÁU: nuôi dưỡng khuếch tán qua màng sụn SỤN TRONG: (hyaline cartilage) - Phổ biến: bô khung xương phôi thai, dien khơp, đương HH, sụn sươn - tươi - tế bào sụn, ... tăng trưởng gian bào (trục + vòng) Tăng trưởng đắp thêm SỤN TRONG VÙNG CHUYỂN TIẾP SỰ TẠO SỤN SỤN CHUN SỤN XƠ ...
 • 5
 • 133
 • 1

slide bài giảng mo sun

slide bài giảng mo sun
... (lớp sinh sụn): chứa nhiếu tế bào sợi, tế bào tiền thân tế bào sụn: sinh sản, biệt hóa  tê bao sun Phát triển miếng sụn 1.3 Sự phát triển miếng sụn: Sụn phát triển = cách: - Cách đắp thêm: lớp ... màng sụn tạo lớp sụn đắp thêm vào miếng sụn - Cách gian bào: tế bào sụn ổ sụn sinh sản  tế bào sun cùng dòng + Tế bào dòng kiểu trục: miếng sụn phát triển dài + Tế bào dòng kiểu vòng: miếng ... gián tiếp tham gia lắng đọng muối calci tự vùi vào  tế bào xương Tb huy x Nen x Tb tao x tbx Mo giua Cốt bào (tế bào xương): nhiều nhất, H sao, nhiều nhánh bào tương dài Thân: nằm...
 • 34
 • 115
 • 0

sụn xương ths tiên

mô sụn và mô xương ths tiên
... Phân loại xương Căn vào nguồn gốc tạo xương: loại - Xương cốt mạc: màng xương tạo - Xương haver: tủy tạo cốt tạo Căn vào cấu tạo: loại - Xương đặc: xương cốt mạc, xoơng haver đặc - Xương haver ... thân tế bào sụn: sinh sản, biệt hóa  tế bào sụn Phát triển miếng sụn 1.3 Sự phát triển miếng sụn: Sụn phát triển = cách: - Cách đắp thêm: lớp màng sụn tạo lớp sụn đắp thêm vào miếng sụn - Cách ... 23 4.3 Xương haver xốp - Do tủy tạo cốt tạo - Được cấu tạo vách xương, xen vách xương hốc tủy chứa tủy xương - Là loại xương cấu tạo đầu xương dài, xương dẹt, 24 25 Cấu tạo xương 5.1 Xương dài...
 • 43
 • 511
 • 11

GIÁO TRÌNH VỀ SỤN

GIÁO TRÌNH VỀ MÔ SỤN
... MÔ SỤN ĐỊNH NGHĨA • Là lk đặc biệt có chất tương đối cứng (chất sụn) • Có loại sụn: sụn trong, sụn chun, sụn xơ (phân biệt nhờ sợi lk) TẾ BÀO SỤN • Chiếm khoảng 10% trọng lượng • TB sụn ... I, bó lớn MÀNG SỤN • Không có diện khớp, màng sụn có lớp (lớp có chứa nhiều collagen, lớp có nhiều nguyên bào sợi/tb trung SINH SẢN CỦA MÔ SỤN • Sinh sản đắp thêm: lớp màng sụn • Sinh sản ... SỤN • Chiếm khoảng 10% trọng lượng • TB sụn nằm ổ sụn, sụn có nhiều tb CHẤT CĂN BẢN Phong phú, ưa màu baz, tạo ổ sụn, xung quanh ổ sụn có cần sụn • Giàu chất hữu cơ: protein, GAG, proteoglycan,...
 • 9
 • 113
 • 0

Bài giảng phôi sụn (BS trần kim thương)

Bài giảng mô phôi mô sụn (BS trần kim thương)
... cấu tạo sụn Phân loại loại sụn tả cách sinh sản sụn CẤU TẠO - TB sụn nằm ổ sụn Nhân hình cầu, – hạt nhân Chất giàu chất hữu Màng * Lớp ngoài: M/máu * Lớp trong: TB sợi non TB sụn sụn PHÂN ... nguyên bào sụn, biệt hoá từ nguyên bào sợi màng sụn, vừa sinh sản, vừa sinh chất tự vùi chất để trở thành tế bào sụn Sụn đầu xương dài Đĩa sụn đầu xương, có vùng thể diễn tiến tạo xương từ sụn TÀI ... KHẢO      học, Gs Trương Đình Kiệt, NXB Y học 1994 PGs.Ts Bs Nguyễn Trí Dũng, Ts.Bs Phan Chiến Thắng, 2005, học, NXB Y học Gs.Ts Trịnh Bình, 2007, - Phôi - Phần học, NXB Y học...
 • 14
 • 1,806
 • 0

sụn

mô sụn
... nằm rải rác chất sụn - Tế bào sụn: Hình cầu trứng nằm ổ sụn - Màng sụn: Bọc miếng sụn trừ mặt khớp Trong thể trưởng thành sụn có ở: sụn khớp, sụn đường hô hấp, sụn sườn Sụn chun Sụn chun có màu ... LOẠI MÔ SỤN: Tuỳ thành phần sợi vùi chất bản, có loại sụn: Sụn trong, sụn chun, sụn xơ Maìng suûn Cháút gian baìo suûn Tãú baìo suûn Sụn Sụn loại sụn nhiều thể, có màu trắng đục H.3: mịn, Sụn ... đục H.3: mịn, Sụn - Chất sụn: Phong phú, nhất, ưa màu thuốc nhuộm Base Trong chất có chứa hốc nhỏ gọi ổ sụn Xung quanh ổ sụn chất nhuộm màu đậm gọi cầu sụn - Sợi vùi chất sụn sợi collagen kích thước...
 • 2
 • 65
 • 0

trắc nghiệm xương sụn đại học y dược huế

trắc nghiệm mô xương mô sụn đại học y dược huế
... Sụn Sụn chun Sụn Xương sụn C,B HLam Câu 21: Sụn khí quản thuộc loại: A B C D E Sụn Sụn xơ Sụn chung Sụn cốt hóa Sụn thoái hóa Câu 22: Xương sụn tạo thành do: A B C D E Tế bào xương H y cốt ... Màng xương Tế bào sụn Tạo cốt bào Câu 23: Màng xương tạo ra: A B C D E Xương haver đặc Xương haver xốp Xương cốt mạc Xương sụn Tất Câu 24: Tế bào xương có chức tiêu h y sụn xương (1/ Tế bào xương ... cấu tạo của: A B C D E Sụn Sụn xơ Sụn chun A,B Cả loại sụn Câu 16: Bè xương hốc t y thành phần cấu tạo của: A B C D E Xương haver đặc Xương haver xốp Xương sụn T y xương Xương cốt mạc Câu 17:...
 • 4
 • 232
 • 3

molienket mo sụn y2 06 07

molienket mo sụn y2 06 07
... sụn, ngời ta phân mô sụn thành ba loại: - Sụn - Sụn xơ - sụn chun 4 Sụn trong: 4.1 Vị trí Sụn đầu xơng dài Sụn sờn Sụn giáp Sụn khí, phế quản Mô sụn Sụn có màu trắng mờ, đàn hồi nhẹ Sn thi k ... Nguyên bào sụn; Tế bào sụn; Quầng sụn sụn Sụn trong: 4.5 Màng sụn Có lớp: - lớp - lớp Hỡnh nh mng sn 4 Sụn trong: Mô sụn 4.6 Sự phát triển miếng sụn Cách đắp thêm: Do lớp màng sụn đảm nhận ... thai nhi Mô sụn Sụn trong: 4,2 Chất sụn - Cấu tạo hình thái: Phong phú, mịn, a base dị sắc Có nhiều ổ chứa tế bào sụn gọi ổ sụn Không có mạch thần kinh Mô sụn Sụn trong: 4.2 Chất sụn - Cấu tạo...
 • 45
 • 82
 • 0

molienket mo sụn y2 giang ppt

molienket mo sụn y2 giang ppt
... phân mô sụn thành ba loại: - Sụn - Sụn xơ - sụn chun 4 Sụn trong: 4.1 Vị trí Sụn đầu xơng dài Sụn sờn Sụn giáp Sụn khí, phế quản Sụn có màu trắng mờ, đàn hồi nhẹ Mô sụn Sn thi k phụi thai Sun ... Gian bào Tập đoàn tế bào sụn bào sụn Cùng dòng kiểu vòng Tập đoàn tế bào sụn bào sụn Cùng dòng kiểu trục Mô sụn Sụn chun - Sụn vành tai, sụn cánh mũi sụn nắp quản - Sụn có màu vàng, độ đục cao ... Mô sụn Sụn trong: 4.5 Màng sụn Có lớp: - lớp - lớp Hỡnh nh mng sn Màng sụn Sụn trong: Mô sụn 4.6 Sự phát triển miếng sụn Cách đắp thêm: Do lớp màng sụn đảm nhận Cách phân bào: Cách sinh sản sụn...
 • 50
 • 135
 • 0

sụn

mô sụn
... tái tạo miếng sụn C Chứa nhiều mạch máu D Là liên kết chứa tế bào sụn E Chứa nhiều nguyên bào sợi sụn phân loại thành : A loại sụn B loại sụn C loại sụn D loại sụn E loại sụn Sụn có : A Thân ... dẫn khí D Ở khớp xương mu E Vành tai 7 Sụn Xơ có ở: A Sụn gian đốt sống B Sụn khớp mu C Sụn gian đốt sống sụn khớp mu D Sụn nối E Sụn khớp Chất gian bào sụn chun có đặc điểm: A Nhiều sợi tạo keo ... dài thành đường dẫn khí D Ở đầu khớp xương mu E Vành tai Sụn nắp quản vành tai : A Sụn B Sụn xơ C Sụn chun D Sụn lẫn xương E Màng sụn Sụn chun có ở: A Thân xương dài B Gian đốt sống C Đầu khớp...
 • 8
 • 114
 • 0

Các hình kỹ thuật trồng rong sụn

Các mô hình kỹ thuật trồng rong sụn
... trình đầu tư phát triển thu mua rong sụn địa phương khởi động mạnh mẽ Các hình kỹ thuật trồng góp phần không nhỏ việc qui hoạch vùng trồng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho phát triển phong trào ... ngày giống): bình quân 45 - 50 ngày Dàn trồng rong luân canh với nuôi tôm sú hình trồng rong sụn luân canh ao đầm nuôi tôm sú ven biển Có thể trồng rong sụn luân canh ao đìa nuôi tôm sú ven biển ... xã Cam Ranh) tỉnh Khánh Hoà Các địa phương khác (Phú Yên, Bình Ðịnh, Ðà Nẵng) áp dụng hình chương trình phát triển trồng rong sụn - Có mùa rõ rệt để trồng rong sụn ven biển tỉnh Nam Trung...
 • 4
 • 448
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mô sụn mô xương y huếmô sụn mô phôibài giảng mô sụnslide bài giảng mô sụncác hormone t3 t4 của tuyến giáp rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của xương do vai trò chuyển mô sụn thành mô xương của chúngquá trình oxy hóa các mỏ sunfua 12địa hóa quá trình biểu sinh mỏ sunfuamơ sụn sợi xươngmô sụn bs trần kim thươngthực hành nội dung 2 quan sát tiêu bản các loại mô khác như mô biểu bì mô sụn mô xương mô cơ trơn mô cơ vânc mô xương và mô sụnbổ sung mỏ khoáng sảnmô hình kỹ thuật trồng rong sụnmổ ngón tay cò súngứng sụng mô hình camels trong phân tích ngân hàngMẫu hồ sơ năng lực công ty tư vấn, đào tạoSử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh nam địnhTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG tổ CHỨC QUẢN lý tài LIỆU điện tử tại THƢ VIỆN tạ QUANG bửu – đại học BÁCH KHOA hà nộiTính điều khiển được của hệ tuyến tính rời rạc123tailieu com tieng anh 7 unit 3 b1Phát triển hoạt động marketing online khách sạn, ứng dụng cho các khách sạn 3 sao phố cổ hà nộiNghiên cứu về lao AFB (+) ở trẻ emBai 3 sap xep va trang tri nha bepGiáo trình kế toán tài chính – PGS TS nghiêm văn lợiMarketing chiều sâu 100 chân lý marketing giúp bạn thành công (TG william james việt văn book bd)SLIDE BÀI GIẢNG - Tối ưu (ThS. Trần Thị Thùy Nương)ielts topic speaking band 8+15 topic mẫu SPEKING b1Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố đông nam bộ (tóm tắt)Tổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảiNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (tt)Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thông lượng mạng WBAN phân cụm dựa trên chuẩn IEEE 802 15 6Giáo trình Triết học Mác - LêninQuan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trườngBài tập thực hành word
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập