20 ĐỀ THỈ THỬ TỐT NGHIỆP MÔN LÝ

20 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐÁP ÁN CHI TIẾT pot

20 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐÁP ÁN CHI TIẾT pot
... = 2201 0.i 670 = 2201 0.(i )167 i = - 2201 0 ( ê ú ë û Vậy, z = ( - i )201 1 = - 2201 0.( - i ) Þ z = 2201 0 ( 3)2 + 12 = 201 1 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học ... + i )201 0 = é + i )3 ù = (23 i )670 = 2201 0.i 670 = 2201 0.(i )167 i = - 2201 0 ( ê ú ë û Do đó, z = ( + i )201 1 = - 2201 0 ( + i ) Þ z = 2201 0 ( 3)2 + 12 = 2201 1 29 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ ... KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề - ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số...
 • 81
 • 370
 • 0

20 đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2010-2011 docx

20 đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2010-2011 docx
... i )201 0 = ộ - i )3 ự = (- 23i )670 = 2201 0.i 670 = 2201 0.(i 4)167.i = - 2201 0 ( ỳ ỷ Vy, z = ( - i )201 1 = - 2201 0.( - i ) ị z = 2201 0 ( 3)2 + 12 = 201 1 WWW.VNMATH.COM nờn WWW.VNMATH.COM K THI ... i )201 0 = ộ + i )3 ự = (23i )670 = 2201 0.i 670 = 2201 0.(i 4)167.i = - 2201 0 ( ỳ ỷ Do ú, z = ( + i )201 1 = - 2201 0( + i ) ị z = 2201 0 ( 3)2 + 12 = 2201 1 WWW.VNMATH.COM 39 WWW.VNMATH.COM K THI ... ỗ ữ ỗ4ứ ố4ứ ố WWW.VNMATH.COM K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG THI TH TT NGHIP Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng s 03 Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao ...
 • 111
 • 247
 • 0

20 đề thi thử tốt nghiệp môn toán THPT 2015

20 đề thi thử tốt nghiệp môn toán THPT 2015
... ca ) − a − b − c ≤ ) 1 + + =1 a +1 b +1 c +1 ĐỀ THI SỐ Câu 1(2,0 điểm) Cho hàm số y = x − 3x + 3(1 − m ) x + 2m − 2m − (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số cho m = −1 Tìm tất giá ... = ∫ x  e + ÷dx  x + 1 Câu 4.(1,0 điểm) Cho m số nguyên thỏa mãn: < m < 201 1 Chứng minh (m + 201 0)! số nguyên m !201 1! Có hoa hồng bạch, hoa hồng nhung hoa cúc vàng Chọn ngẫu nhiên hoa Tính ... 2c c + 4c + 2a Chứng minh rằng: + + ≥ b + 2c c + 2a a + 2b ĐỀ SỐ 19 20 3 Câu1.(2,0 điểm) Cho hàm số y = − x + x − 3x + 1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị cho Gọi f ( x) = x3 − x + x − , tìm số nghiệm...
 • 24
 • 490
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp môn cơ bản mới

Đề thi thử tốt nghiệp môn lý cơ bản mới
... 38 : A Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu sáng thích hợp Mã đề thi 110 – Trang B Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện nhận lượng ánh ... (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật π 3π A B 4 x= 3cos(10t + ) (cm) x= 4cos(10t + ) (cm) Mã đề thi 110 – Trang π C C©u 29 : A C©u 30 : x= 5cos(10t – ) (cm) Khối lượng hạt nhân π D x= 3cos(10t ... mạch π π π π A B C D C©u Khi nói trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? 19 : Mã đề thi 110 – Trang 2 A → E → B Vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ B Dao động...
 • 5
 • 80
 • 0

20 đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2012

20 đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2012
... TT NGUY N B NH KHIÊM –C N THƠ Câu IVa (2,0 i m) Trong không gian 20 THI TH TOÁN 12 TNPT 201 1- 201 2 20 THI TH TOÁN 12 TNPT 201 1- 201 2 Câu II (3, i m) v i h t a Oxyz , M (1; −2;1) , N (1;2; −5 ) ... TT NGUY N B NH KHIÊM –C N THƠ Vi t phương trình ng th ng 20 THI TH TOÁN 12 TNPT 201 1- 201 2 ∆′ qua A song song v i ∆ I = ∫ x (1 − x ) 201 2 dx S I – PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 i m) Câu ... kh i nón Trang 20 R , góc Trên ng thành công d u chân k lư i bi ng nh c a hình nón b ng 900 Trang www.VNMATH.com THPT TT NGUY N B NH KHIÊM –C N THƠ 20 THI TH TOÁN 12 TNPT 201 1- 201 2 II - PH N...
 • 14
 • 268
 • 1

Tài liệu Bộ đề thi thử tốt nghiệp môn Địa (25 đề) pptx

Tài liệu Bộ đề thi thử tốt nghiệp môn Địa lý (25 đề) pptx
... nhiều - Khống sản hạn chế ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Mơn thi: Địa Thời gian : 90 phút ( khơng kể phát đề ) A PHẦN CHUNG ( 8,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức ... Atlat Địa Việt Nam làm bài) HƯỚNG DẪN CHẤM : Mơn Địa Câu Nội dung I Biểu thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua địa hình sơng ngòi: (3 đ) a Địa hình : - Xâm thực mạnh miền đồi núi: địa hình ... có khí hậu cận xích đạo ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT THỜI GIAN:90 phút(khơng kể phát đề) I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 Điểm) Câu 1: (3,0 điểm) 1.Trình bày nét địa hình hai đồng châu thổ...
 • 52
 • 185
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Địa 2013 - Phần 1 - Đề 20 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 20 pdf
... nghiệp chế biến chưa trọng - Nạn du canh,du cư tồn - … 2.Tốc độ tăng trưởng số…( %) Điểm 1. 5 1. 5 1. 0 1. 0 1. 5 Chỉ số Đồng sông Hồng 19 95 200 5 10 0 11 8 .1 100 94.0 Cả nước 1. 5 19 95 10 0 10 0 200 5 11 5.5 ... 1. 5 19 95 10 0 10 0 200 5 11 5.5 11 4.3 Dân số Diên tích gieo trồng lương thực có hạt Sản lượng lươngthực có hạt 10 0 12 2.4 10 0 15 1.3 Bình quân lương thực có 10 0 10 9.4 10 0 13 1 .1 hạt/ người Chứng minh ... nông nghiệp Tình hình sản xuất lương thực nước ta: - Diện tích gieo lúa tăng mạnh, từ 5,6 triệu ha (19 80) đến 7,3 triệu ha( 200 5) - Năng suất tăng mạnh1980 21 tạ/ha/năm đến 49 tạ/ha/năm- 200 5 - Sản...
 • 4
 • 99
 • 0

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật 2013 - Phần 1 - Đề 20 potx

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1 - Đề 20 potx
... Chiu ỏnh sỏng cú bc súng = 0 ,18 .1 0-6 m vo Vụnfram cú gii hn quang in l = 0,275 .1 0-6 m Cụng thoỏt ờlectron Vụnfram l: A 5,5 .1 0-2 0J B 6 .1 0 -1 9J C 7,2 .1 0 -1 9J D 8,2 .1 0-2 0J Cõu 29: Ht nhõn A 238p v ... A 1, 16eV; B 2,21eV; C 4 ,14 eV; D 6,62eV Cõu 8: Hai dao ng iu hũa: x1 = A1sin (t + 1) v x2 = A2 sin (t + 2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t giỏ tr cc i khi: A - = 2k B - = (2k + 1) /2 C - = /4 D - ... lớn xạ mà ống phát 3 .10 18 Hz Số electron đến đập vào đối catôt phút là: A 3,2 .10 18 B 3,2 .10 17 C 2,4 .10 18 D 2,4 .10 17 Cõu 4: Phõn tớch mt tng g c ( c) ngi ta thy rng phúng x - ca nú bng 0,385 ln...
 • 4
 • 75
 • 0

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT An Đông doc

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT An Đông doc
... biểu sai A Các vật rắn nhiệt độ cao phát quang phổ liên tục B Các khối khí áp suất cao kích thích phát sáng phát quang phổ vạch C Quang phổ ánh sáng Mặt Trời mà ta thu Trái Đất quang phổ hấp thụ ... Hạt sơ cấp sau hạt bền (thời gian sống lớn, gần vô cùng)? A Nơtron B Prôtôn C Nơtrinô D Mêzôn Câu 40: Vào ban đêm Trái Đất, có lúc ta quan sát thấy dải sáng vắt ngang bầu trời, dải sáng có mật ... MeV D tỏa lượng 2,664MeV Câu 38: Ban đầu có 160 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 4T kể từ thời điểm ban đầu A 10 gam B 160 gam C 40 gam...
 • 4
 • 181
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT An Lạc pdf

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT An Lạc pdf
... Một vật đứng yên có khối lượng m Theo thuyết tương đối hẹp vật chuyển động, khối lượng vật A lớn m B nhỏ m C m D lớn nhỏ m tùy thuộc vào chiều vectơ vận tốc vật 42 Một vật rắn quay chậm dần quanh ... Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện êlectron ... tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại 28 Theo quan điểm thuyết lượng tử phát biểu sau không đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phôtôn mang lượng...
 • 5
 • 217
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bà Điểm doc

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bà Điểm doc
... Iò xo gồm vật khối lượng m = 100 g treo vào đầu lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kích thích vật dao động Trong trình dao động, vật có vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem π2 = 10 Biên độ dao động vật là: ... qua vật thì: A gia tốc góc có giá trị âm B tích tốc độ góc gia tốc góc số âm C tích tốc độ góc gia tốc góc số dương D tốc độ góc có giá trị âm 34.Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có ... 180 W D 840 W 39 Khi chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ có bước sóng = 0,1854 µm hiệu điện hãm UAK = –2V Xác định giới hạn quang điện kim loại làm catốt A 0,264 µm B 0,64 µm C 0,164...
 • 6
 • 199
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bình Phú docx

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bình Phú docx
... loại thẳng Xung quang dây dẫn A có điện trường B có từ trường C có điện từ trường D có điện trường tónh * Câu 35: Hiệïu điện anốt catốt ống Cu-lít-giơ dùng để phát tia X 10 kV Tính vận tốc cực đại ... câu sai A Những vật không hấp thụ ánh sáng miền quang phổ gọi gần suốt với miền quang phổ B Những vật không hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ gọi vật suốt không màu C Những vật hấp thụ hoàn ... biến thi n điều hòa pha với điện tích tụ điện  so với điện tích tụ điện *  D cường độ dòng điện mạch biến thi n điều hòa trể pha so với điện tích tụ điện C cường độ dòng điện mạch biến thi n...
 • 4
 • 127
 • 2

Để thi thử tốt nghiệp môn vật trường THPT Bùi Thị Xuân pptx

Để thi thử tốt nghiệp môn vật lý trường THPT Bùi Thị Xuân pptx
... sáng vàng có bậc A B C D E B 20 Vật suốt có màu A vật khơng hấp thụ ánh sáng màu B vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy C vật hấp thụ loại ánh sáng màu D vật khơng hấp thụ loại ánh sáng ... Hỏi trường hợp ta thu vạch quang phổ ứng với chuyển từ ELvề E K ngun tử hiđrơ? A Trong hai trường hợp, ta thu vạch quang phổ nói B Trong hai trường hợp, ta khơng thu vạch quang phổ nói C Trong trường ... vào catốt tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng 0,33µm Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt vào anốt catốt hiệu điện hãm có độ lớn 1,38 V Cơng êlectrơn giới hạn quang điện kim loại làm catốt...
 • 7
 • 240
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp môn lýđề thi thử tốt nghiệp môn lý 2013đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2011đề thi thử tốt nghiệp môn lý 201420 đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2011đề thi thử tốt nghiệp môn lý năm 2012đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2014 có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp môn lý năm 2013đề thi thử tốt nghiệp môn lý năm 2014đề thi thử tốt nghiệp môn lý có đáp án20 đề thi thử tốt nghiệp môn toán 2012đề thi thử tốt nghiệp môn lý 2015bộ đề thi thử tốt nghiệp môn vật lýđề thi thử tốt nghiệp môn vật lý năm 2011đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý gdtxKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngHoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩPhát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc Campuchia
Đăng ký
Đăng nhập