Nghiên cứu sản xuất dầu tho từ trái bơ trồng tại đăk lăk

Nghiên cứu sản xuất dầu tho từ trái trồng tại đăk lăk

Nghiên cứu sản xuất dầu tho từ trái bơ trồng tại đăk lăk
... rộng rãi Do đó, nghiên cứu thực nhằm đưa quy trình sản xuất dầu đề xuất thông số tối ưu cho trình trích ly dầu thô từ trái Kết ban đầu góp phần giúp phổ biến sản phẩm dầu II VẬT LIỆU ... dụng dầu thô thu vào thực phẩm chưa nhiều cần nghiên cứu tinh chế dầu thô thành dầu tinh luyện, giúp tăng giá trị dầu - Nghiên cứu sử dụng dầu thô vào thực phẩm giúp tăng giá trị dầu thô ... II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ẩm đến hiệu suất trích ly dầu chất lượng dầu thô Mẫu tươi (M0) giữ nguyên...
 • 7
 • 8
 • 0

nghiên cứu sản xuất kẹo dẻo từ trái bần

nghiên cứu sản xuất kẹo dẻo từ trái bần
... trình sản xuất kẹo dẻo ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sản xuất kẹo dẻo từ trái bần 18 GVHD: Th.S Trần Thị Thu Trà SVTH: Trần Thị Thu Tuyền Hình 1.13: Sơ đồ quy trình sản xuất kẹo dẻo ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sản xuất ... LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên liệu sản xuất kẹo dẻo bần 2.1.1 Trái bần Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu bần thu hái Cần Giờ ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sản xuất kẹo dẻo từ trái bần 37 GVHD: Th.S ... Bao gói Sản phẩm kẹo dẻo ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sản xuất kẹo dẻo từ trái bần 49 Puree trái bần GVHD: Th.S Trần Thị Thu Trà SVTH: Trần Thị Thu Tuyền Hình 2.5: Quy trình sản xuất kẹo dẻo từ trái bần 2.2.5.1...
 • 110
 • 314
 • 2

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 1

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 1
... 1. 3.2 Dâu tây [14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, 21] 10 1. 4 Tổng quan lên men rượu [2] 17 1. 4 .1 Đại cương lên men rượu 17 1. 4.2 Cơ chế lên men rượu .18 1. 5 Rượu vang [3,7,8,22,23,24,25,26] ... 9 ,10 75.5 14 .9 1. 2 2.4 1. 0 6 ,11 Mận 85 .1 13.5 0.8 0.7 0.5 5,6,7 Mơ 86.6 12 .1 2.0 1. 3 1. 2 4,5 Nho 85.0 16 .8 1. 0 0.5 0.4 Xoài 82.6 15 .9 1. 2 0.6 0.6 5,6 Táo 76.9 14 .5 0.8 1. 6 0.6 11 ,12 ,1 Vải 82 .1 ... liệu sản xuất rượu vang 25 1. 5.7 Hệ vi sinh vật sản xuất rượu vang 27 1. 5.8 Yêu cầu nấm men sản xuất rượu vang 30 1. 5.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến lên men vang 31 1.5 .10 Các sản...
 • 108
 • 805
 • 6

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 2

Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây phần 2
... rót Sản phẩm 28 - 320 C, ngày Bã 10-150C, ngày Bã Kết luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: ⇒ Có thể sản xuất rượu vang từ hỗn hợp dưa hấudâu tây ⇒ Giống nấm men thích hợp cho trình lên men vang ... độ chất khơ, pH) Sản xuất thử rượu vang trái với điều kiện chọn Kiểm tra số tiêu hóa lý sản phẩm Đánh giá cảm quan sản phẩm Nội dung nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Dưa hấu Dâu tây Xử lý ngun liệu ... pectinase sau ép dòch trái với nồng độ 0.1ml/100g 450C 2h) Kết 3.7 Xây dựng quy trình cơng nghệ sản xuất rượu vang dưa hấu- dâu tây Dưa hấu dâu tây Phân loại, rửa Bỏ vỏ, cuống Ép lấy dòch Xử lý enzim...
 • 46
 • 817
 • 13

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây
... khô, pH) Sản xuất thử rượu vang trái với điều kiện chọn Kiểm tra số tiêu hóa lý sản phẩm Đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm 2.3.4 Quy trình nghiên cứu sản xuất rượu vang dưa hấu- dâu tây Sau ... Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu dâu tây Trong luận văn tốt nghiệp này, nội dung nghiên cứu gồm có phần sau:  Khảo sát sinh trưởng khả lên men chủng nấm men từ phòng thí nghiệm : từ ... liệu a) Dưa hấu Sử dụng loại dưa hấu dài, vỏ xanh, thòt đỏ có nguồn gốc từ Long An Hình 2.1 Trái dưa hấu b) Dâu tây Sử dụng dâu tây chín đỏ trái nhỏ có nguồn gốc từ Đà Lạt Hình 2.2 Trái dâu tây 2.3.2...
 • 108
 • 445
 • 7

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây

nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dưa hấu và dâu tây
... Ru vang Khỏi nim : Ru vang l sn phm ca quỏ trỡnh lờn men ethanol t dch ộp trỏi cõy khụng qua chng ct Phõn loi : Theo mu sc : Vang trng Vang Vang hng Theo cụng ngh : Vang khụng cha CO2 Vang ... trng Vang Vang hng Theo cụng ngh : Vang khụng cha CO2 Vang cha CO2 Nguyờn liu truyn thng sn xut vang l nho Gii thiu Nguyờn liu Da hu Thnh phn n v 100g n c Nc Gluxit Protein Lipit Xenlulose Pectin ... trỏi cõy Kho sỏt cỏc yu t nh hng n quỏ trỡnh lờn men (lng ging cy, nng cht khụ, pH) Sn xut th ru vang trỏi cõy vi cỏc iu kin ó chn Kim tra mt s cỏc ch tiờu húa lý ca sn phm ỏnh giỏ cm quan sn phm...
 • 10
 • 315
 • 11

Đề tài nghiên cứu sản xuất bánh flan từ sữa đậu nành

Đề tài nghiên cứu sản xuất bánh flan từ sữa đậu nành
... hành thực đề tài Nghiên cứu sản xuất bánh Flan từ sữa Đậu Nành - 13 - Chương TỔNG QUAN VỀ CÂY ĐẬU NÀNH 1.1 Tổng quan đậu nành 1.1.1 Giới thiệu đậu nành (đậu tương) [2], [10] - Đậu nành có tên ... 0,1% (theo dung dịch nước đường) - 31 - 2.2.3 Sơ đồ nghiên cứu sản xuất bánh Flan Sơ đồ 2.3 Sơ đồ nghiên cứu sản xuất bánh Flan từ sữa đậu nành - 32 - 2.2.4 Hóa chất, thiết bị 2.2.4.1 Hóa chất ... mặt bánh bọt Bánh nhão Bánh nhão Mùi Bánh nhão Mùi thơm đặc trưng sữa đậu nành Mùi thơm nhẹ sữa đậu nành Mùi thơm sữa đậu nành Có mùi khét Có mùi lạ hư hỏng Màu trắng ngà đặc trưng sữa đậu nành...
 • 72
 • 1,989
 • 6

nghiên cứu sản xuât nước chấm từ bã malt bia và bánh dầu đậu phộng

nghiên cứu sản xuât nước chấm từ bã malt bia và bánh dầu đậu phộng
... Mẫu 1: 10% malt bia + 90% bánh dầu đậu phộng Mẫu 2: 20% malt bia + 80% bánh dầu đậu phộng Mẫu 3: 30% malt bia + 70% bánh dầu đậu phộng Mẫu 4: 40% malt bia + 60% bánh dầu đậu phộng Mẫu ... trộn Malt bánh dầu đậu phộng tốt cho trình thủy phân Thí nghiệm tiến hành cách ngẫu nhiên lặp lại lần 3.3.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu tận dụng malt bia bánh dầu đậu phộng để sản xuất nước chấm ... PHẨM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM 2.3.1 Bánh dầu đậu phộng 2.3.1.1 Giới thiệu chung bánh dầu đậu phộng Trong bánh dầu sót lại nhiều thành phần dinh dưỡng mà ngành công nghệ ép dầu chưa thể sử...
 • 52
 • 520
 • 0

Nghiên Cứu Sản Xuất Nhựa Alkyd Từ Dầu Đỗ Tương Làm Nguyên Liệu Pha Sơn

Nghiên Cứu Sản Xuất Nhựa Alkyd Từ Dầu Đỗ Tương Làm Nguyên Liệu Pha Sơn
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ tơng làm nguyên liệu pha sơn với mục tiêu sau: - Nghiên cứu đa đợc quy trình công nghệ sản xuất nhựa alkyd từ dầu đỗ tơng đạt chất lợng cao ... hóa học công nghiệp việt nam Báo cáo kết nghiên cứu khcn Tên đề tài: NGHIÊN CứU SảN XUấT NHựA ALKYD Từ DầU Đỗ TƯƠNG LàM NGUYÊN LIệU PHA SƠN Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài: TS Đinh ... ngời sản xuất - Từ việc nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu xúc tác xây dựng đợc đơn phối liệu để sản xuất nhựa alkyd đỗ tơng có hàm lợng dầu từ 50 - 65% phù hợp cho ứng dụng cụ thể - Đã nghiên cứu...
 • 44
 • 590
 • 5

Nghiên cứu sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân protein đầu cá chẽm

Nghiên cứu sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân protein đầu cá chẽm
... học dịch thủy phân protein đầu chẽm - Thí nghiệm xác định tỷ lệ phụ gia gia vị thích hợp cho trình sản xuất bột nêm - Xây dựng quy trình sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân protein đầu chẽm ... đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân protein đầu chẽm để đa dạng hóa sản ph m bột nêm, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng phế liệu đầu Chẽm Nội dung nghiên cứu gồm có: ... tỷ lệ bột thích hợp sử dụng sản xuất bột nêm 43 3.3 Đề xuất quy trình sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân đầu chẽm 45 3.4 Kết đánh giá chất lượng bột nêm sản xuất theo quy trình đề xuất ...
 • 76
 • 96
 • 0

bước đầu nghiên cứu sản xuất nước chấm từ dịch đạm thủy phân nấm men bia

bước đầu nghiên cứu sản xuất nước chấm từ dịch đạm thủy phân nấm men bia
... nấm men bia : Nhiệt độ, pH thời gian + Xây dựng quy trình sản xuất nước chấm từ dịch đạm thủy phân nguồn sinh khối nấm men q trình sản xuất bia + Tìm cơng thức phối chế phù hợp cho sản phẩm nước ... Nguồn sinh khối nấm men Nguồn sinh khối nấm men dùng để sản xuất dịch đạm nấm men thải bỏ nhà máy sản xuất bia, sau lên men nhiều lần Tuy nhiên nấm men phải bảo quản nhiệt độ thấp, nấm men sống đảm ... thích 5-5,5 Ngồi dùng dịch đạm thủy phân nấm men thu để bổ sung vào nước chấm sản xuất từ ngun liệu khác như: nước chấm sản xuất từ bánh đậu nành hay từ xương động vật…Có thể sản phẩm hồn hảo vừa...
 • 56
 • 162
 • 1

nghiên cứu sản xuât nước chấm từ bã malt bia và bánh dầu đậu phộng

nghiên cứu sản xuât nước chấm từ bã malt bia và bánh dầu đậu phộng
... lệ malt bia 10% malt bia 20% malt bia 30% malt bia 40% malt bia 50% malt bia 4 10 Ngày thứ 12 14 16 Hình 4.3: Bảng biến thiên hàm lượng đạm formol theo thời gian tỷ lệ malt ... malt bia + 90% bánh dầu đậu phộng Mẫu 2: 20% malt bia + 80% bánh dầu đậu phộng 37 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG HÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS BÙI ĐỨC CHÍ THIỆN Mẫu 3: 30% malt bia + 70% bánh dầu ... Mẫu 3: 30% malt bia + 70% bánh dầu đậu phộng Mẫu 4: 40% malt bia + 60% bánh dầu đậu phộng Mẫu 5: 50% malt bia + 50% bánh dầu đậu phộng Mẫu 6: Mẫu nước tương phép lưu hành thị trường (mẫu...
 • 73
 • 101
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập