Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm và liên ngành

Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm liên ngành

Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm và liên ngành
... tố phong tục Phong tục thành tố quan trọng văn hoá Phong tục dân tộc, địa phương, tầng lớp xã hội hay chí dòng họ, gia tộc Phong tục phận văn hoá chia thành nhiều loại Hệ thống phong tục liên ... Chúng cho khái niệm chuẩn mực đầy đủ nhận thực khoa học – khái niệm phong tục Tất cách hiểu khác nhà nghiên cứu Việt Nam bàn phong tục không khỏi phạm vi định nghĩa Trước hết, phong tục chuẩn ... ngành cho thân đối tượng nghiên có tính liên ngành phương pháp nghiên cứu phải liên ngành, ông viết: “Nhà nghiên cứu mà tìm cách làm việc nhằm vào lĩnh vực (văn hoá) liên hệ với hai lĩnh vực...
 • 6
 • 29
 • 0

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS và đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT
... cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN giải pháp kỹ thuật hãng viễn thông giới đề xuất áp dụng cho VNPT, qua đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật triển khai phân hệ đa phương tiện IP cho mạng viễn ... phương tiện IP cho mạng viễn thông VNPT Tôi thực luận văn có tựa đề Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN/ IMS đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT Để thực nội dung đó, luận ... trạng hệ thống mạng NGN VNPT vài giải pháp thử nghiệm hãng cung cấp lớn giới việc triển khai IMS cho VNPT Đánh giá đề xuất lựa chọn giải pháp triển khai IMS phù hợp cho VNPT việc nâng cấp mạng...
 • 31
 • 321
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... thụng tin giỏo dc v hng gii quyt bi toỏn khai thỏc, tỡm kim thụng tin Cng thụng tin giỏo dc Nghiờn cu mt s v khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t Chng TNG QUAN V CNG THễNG TIN IN ... hiu mt s v khai thỏc v tỡm kim thụng tin thụng qua cng thụng tin in t Qua ú ỏp dng vo vic khai thỏc v tỡm kim thụng tin trờn cng thụng tin ca b giỏo dc v o to , c.nh ngha: Cng thụng tin in t - ... khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t 30 khai thỏc c cỏc thụng tin ny thỡ vic chuyn i thụng tin gia cỏc mỏy ch cn phi cú cỏc c ch chuyn i thụng tin nht nh 2.2.C ch chuyn i thụng tin...
 • 72
 • 252
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... hướng giải toán khai thác, tìm kiếm thông tin Cổng thông tin giáo dục Nghiên cứu số vấn đề khai thác tìm kiếm liệu cổng thông tin điện tử Chương TỔNG QUAN VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 1.1.Khái niêm ... Nghiên cứu số vấn đề khai thác tìm kiếm liệu cổng thông tin điện tử Xuất phát từ nhu cầu trên, em hướng nghiên cứu vào vấn đề liên quan đến lĩnh vực tổ chức liệu giải pháp kỹ thuật hỗ trợ khai ... 2 :Nghiên cứu số vấn đề tổ chức liệu, chế chuyển đổi liệu cổng thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm khai thác liệu Tìm hiểu tổ chức CSDL hệ thống thông tin phân tán; nghiên cứu số phương pháp tìm...
 • 4
 • 228
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx
... thụng tin giỏo dc v hng gii quyt bi toỏn khai thỏc, tỡm kim thụng tin Cng thụng tin giỏo dc Nghiờn cu mt s v khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t Chng TNG QUAN V CNG THễNG TIN IN ... hiu mt s v khai thỏc v tỡm kim thụng tin thụng qua cng thụng tin in t Qua ú ỏp dng vo vic khai thỏc v tỡm kim thụng tin trờn cng thụng tin ca b giỏo dc v o to , c.nh ngha: Cng thụng tin in t - ... khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t 30 khai thỏc c cỏc thụng tin ny thỡ vic chuyn i thụng tin gia cỏc mỏy ch cn phi cú cỏc c ch chuyn i thụng tin nht nh 2.2.C ch chuyn i thụng tin...
 • 73
 • 251
 • 0

NGHIÊN cứu PHONG tục tập QUÁN VIỆT NAM

NGHIÊN cứu PHONG tục tập QUÁN VIỆT NAM
... loại phong tục, tập quán 1.4 Cấu trúc, chức phong tục tập quán Xêmina, thảo luận Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, xã hội, người ảnh hưởng đến phong tục tập quán Việt Nam Tự học, tự Phân biệt phong tục ... tập quán cổ hủ - Thái độ: Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán dân tộc Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm phong tục tập quán phong tục tập quán tiêu biểu Việt Nam ... thức phong tục tập quán nói chung phong tục Việt Nam nói riêng - Về kỹ năng: Biết phân biệt, lựa chọn phong tục tập quán phù hợp với sống để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ phong tục tập...
 • 10
 • 419
 • 1

a comparative study of lexical cohesive devices through some english and vietnamese fables = nghiên cứu so sánh các phương tiện liên kết từ vựng thông qua một số truyện ngụ ngôn anh việ

a comparative study of lexical cohesive devices through some english and vietnamese fables = nghiên cứu so sánh các phương tiện liên kết từ vựng thông qua một số truyện ngụ ngôn anh và việ
... English and Vietnamese fables 22 Chapter 2: A COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL COHESIVE DEVICES THROUGH SOME ENGLISH AND VIETNAMESE FABLES Lexical cohesive devices play an important part in forming a ... analysis to how some discourse features of English fables A study of lexical cohesive devices through some English and Vietnamese fables has not been paid attention For these reasons, this study ... Hanoi, April, 2009 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES POST-GRADUATE DEPARTMENT BUI THUY ANH A COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL COHESIVE DEVICES THROUGH SOME ENGLISH AND...
 • 45
 • 331
 • 1

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt
... đối chiếu c c phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trơ câu hỏi danh tiếng Anh tiếng Việt 14 Chương 2: Nghiên cứu đối chiếu số kiểu loại phưong tiên biểu đạt thông tin ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ ... phạm vi liên kết đối thoại - phạm vi nghiên cứu tương đối mẻ Việt 47 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN NGỬ ■ NGHĨA - NGỮ DỤNG Bổ TRỢ TRONG CÂU HỎI CHÍNH DANH TIẾNG ANH VÀ VIỆT HÀM CHỨA ... O T /4 ^ - CHUNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG B ổ TRỢ TRONG CÂU HỎI CHÍNH DANH TIẾNG ANH VÀ TIÊNG TIÊNG VÍÊT 1.1 NGỮ DỤNG HỌC, HÀNH VI NGÔN NGỮ VÀ VIỆC PHÂN...
 • 149
 • 424
 • 0

Nghiên cứu phong tục tang ma của dân tộc mường của xã huy hạ huyện phù yên, tỉnh sơn la

Nghiên cứu phong tục tang ma của dân tộc mường của xã huy hạ huyện phù yên, tỉnh sơn la
... dân tộc Mường 13 Chương Phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La 2.1 Những quan niệm dân tộc Mường Huy Hạ huy n Phù Yên phong tục Tang Ma Dân tộc Mường Huy ... luận giới thiệu sơ lược phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Chương 2: Phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Chương 3: Đề xuất số ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phong tục Tang ma người Mường Huy Hạ ,huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu Là toàn Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Cấu trúc đề tài Ngoài...
 • 35
 • 92
 • 0

Nghiên cứu phong tục Tang ma của người Thái đen ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Sự biến đổi những giá trị nhân văn.

Nghiên cứu phong tục Tang ma của người Thái đen ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Sự biến đổi và những giá trị nhân văn.
... Thái tỉnh Sơn La người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Hành trình tang ma người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Tang ma người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: ... tỉnh Sơn La: Sự biến đổi giá trị nhân văn PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI THÁI TỈNH SƠN LA VÀ NGƯỜI THÁI ĐEN HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA 1.1.Nguồn gốc người Thái Theo kết ... đích nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu đám tang người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La em hy vọng hiểu rõ giá trị văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc Thái đen thể đám tang Tìm hiểu đám tang người...
 • 54
 • 1,311
 • 1

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác sử dụng tài nguyên cây gia vị của các cộng đồng dân địa phương tại xã khâu tinh, huyện na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây gia vị của các cộng đồng dân địa phương tại xã khâu tinh, huyện na hang, tỉnh tuyên quang
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa khai thác sử dụng tài nguyên gia vị cộng đồng dân địa phương Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LẠI THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÂY GIA VỊ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN ĐỊA PHƯƠNG TẠI XÃ KHÂU TINH, HUYỆN NA HANG, ... tiến hành nghiên cứu đề tài khóa luận: Nghiên cứu tri thức địa khai thác sử dụng tài nguyên gia vị cộng đồng dân địa phương Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Sau thời gian làm việc...
 • 65
 • 35
 • 0

Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên

Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù và việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên
... i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.1.3.1 Khái ni m r i ro c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Như ñã bi t: r i ro ... c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Có nhi u nhân t nh hư ng t i r i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Trong nghiên ... ng, thu nh p hi n t i c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p; R i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.6.1 N i dung nghiên...
 • 138
 • 224
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang tio2 SBA 15

Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang tio2 SBA 15
... c vào v t li u nano TiO2/ SBA- 15, tính ch t c a v t li u trư c sau bi n tính - Nghiên c u ho t tính xúc tác quang c a TiO2/ SBA- 15 TiO2/ SBA- 15 bi n tính thí nghi m x ch t h u 3.2 Ph m vi nghiên ... 2.4.3 Ho t tính xúc tác quang c a m u TiO2/ SBA- 15 bi n tính 2.2.1 T ng h p v t li u nano t h p TiO2/ SBA- 15 theo phương ñem ñi kh o sát ho t tính xúc tác quang b ng cách phân h y xanh pháp tr c ti ... kim c K t h p TiO2 v i m t ch t h p th khác 1.3 NG D NG XÚC TÁC QUANG C A V T LI U TiO2 1.3.1 Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 1.3.2 ng d ng tính ch t quang xúc tác c a TiO2 x 10 CHƯƠNG 2.4.2...
 • 13
 • 478
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu phong tuc tap quan cua cac dan toc anh huong den hanh vi sinh denghiên cứu rám má trên phụ nữ có thai và một số biện pháp can thiệpnghiên cứu cạnh tranh trên thị trường tôn mái và váchđề cương phương pháp nghiên cứu điều tra trong công tać xa ̃ hôị và các ngành khoa học xã hộixác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bànnghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở việt namphương pháp nghiên cứu kế toán vốn bằng tiềnphương pháp nghiên cứu đề tài kế toán tiền lươngnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnphương pháp nghiên cứu phong cách học tiếng việtphương pháp nghiên cứu phỏng vấn sâukhái niệm đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội học và luật học chức năng xã hội họctiểu luận phương pháp nghiên cứu phông tự nhiênnghiên cứu thị trường thường được tiến hành theo hai phương pháp chínhngoài các phương pháp nghiên cứu chung ở trên môn học còn sử dụng các phương pháp riêng để nghiên cứuBAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCESDe thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Phát triển bền vững môi trường làng nghề tại huyện Củ Chi - TpHCMVăn hoá học đường của trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam Sài GònHoàn thiện kỹ thuật dạy học cho giảng viên đại học quân sựtuyen tap de thi hoc sinh gioi tin 8Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường cao đẳng Vĩnh PhúcPhim của đạo diễn Hayao Miyazaki từ góc nhìn Sinh thái học (qua ba trường hợp My neighbor Totoro, Princess Mononoke và Spirited Away)Quản lý đội ngũ giáo viên trường THCS Vạn Sơn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018Quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông C Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nayQuyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSử dụng thông tin đồ họa trên báo in Việt Nam.Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Áo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Ðất Ðến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc GiaChuyên Đề Chủ Trương, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn MớiChương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI HỨNG THÚ tìm HIỂU KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG vật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập