Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên cá sặc rằn (trichogaster pectogalis) và khả năng nuôi cá ở tỉnh hậu giang trong điều kiện xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu

Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên sặc rằn (trichogaster pectogalis) khả năng nuôi tỉnh hậu giang trong điều kiện xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu

Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên cá sặc rằn (trichogaster pectogalis) và khả năng nuôi cá ở tỉnh hậu giang trong điều kiện xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu
... cứu ảnh hưởng độ mặn lên sặc rằn (Trichogaster pectogalis) khả nuôi Hậu Giang điều kiện xâm nhập mặn biến đổi khí hậu thực nhằm mục đích khảo sát khả chịu mặn tăng trưởng nuôi độ mặn khác ... 8,5 Do vậy, nhiệt độ pH thí nghiệm hoàn toàn phù hợp cho phát triển b Tỷ lệ sống sặc rằn nuôi độ mặn khác KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khả tăng trưởng sặc rằn độ mặn khác 3.1.1 Ngưỡng độ mặn ... sặc rằn khả thích nghi với độ mặn cao Ngưỡng độ mặn tìm thấy 24 g/L tăng trưởng tốt độ mặn g/L tỷ lệ sống cao g/L  Người nuôi nhận thức tác động lượng mưa lớn thay đổi nhiệt độ, ...
 • 10
 • 160
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của một số dẫn xuất artemisinin gắn flour một số chức năng thần kinh động vật thực nghiệm

Đánh giá ảnh hưởng của một số dẫn xuất artemisinin gắn flour một số chức năng thần kinh ở động vật thực nghiệm
... Kết mở triển vọng thuốc sốt rét Để góp phần tìm hiểu độc tính mức độ ảnh hưởng ART-F (chất BB101, BB103) số chức động vật thực nghiệm tiến hành thực đề tài Đánh giá ảnh hưởng số dẫn xuất artemisinin ... artemisinin gắn flour lên số chức thần kinh động vật thực nghiệm Đề tài có mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng BB101, BB103 phản xạ có điều kiện dinh dưỡng chuột nhắt trắng Đánh giá ảnh hưởng BB101, ... thái gan, thận, não [11] * Ảnh hưởng BB101 lên số chức thần kinh trung ương động vật thực nghiệrrL^ột số dẫn xuất ART AM chứng minh có ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh Các hợp chất ART-F vừa có...
 • 50
 • 183
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến môi trường xã lục sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến môi trường xã lục sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang
... 2.3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than đến môi trường - Đánh giá hình thức khai thác, công nghệ khai thác tổ chức khai thác than địa bàn Lục Sơn, huyện Lục Nam - Đánh giá ảnh hưởng ... tỉnh Bắc Giang 1.2 Tình hình nghiên cứu nước hoạt động khai thác ảnh hưởng khai thác, chế biến than đến môi trường 1.2.1 Tình hình khai thác ảnh hưởng hoạt động khai thác, chế biến than đến môi ... khai thác than gây địa bàn Lục Sơn, huyện Lục Nam 3 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình khai thác than địa bàn Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Đánh giá chất lượng môi trường...
 • 94
 • 122
 • 0

Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Than Đến Môi Trường Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Than Đến Môi Trường Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
... - hội Lục Sơn 22 2.3.2 Đánh giá hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 22 2.3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than đến môi trường ... 2.3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than đến môi trường - Đánh giá hình thức khai thác, công nghệ khai thác tổ chức khai thác than địa bàn Lục Sơn, huyện Lục Nam - Đánh giá ảnh hưởng ... tỉnh Bắc Giang 1.2 Tình hình nghiên cứu nước hoạt động khai thác ảnh hưởng khai thác, chế biến than đến môi trường 1.2.1 Tình hình khai thác ảnh hưởng hoạt động khai thác, chế biến than đến môi...
 • 93
 • 31
 • 0

đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đến sự sinh trưởng của 3 giống đậu nành nhật 17a, mtđ 176, mtđ 7604 bằng phương pháp thủy canh

đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đến sự sinh trưởng của 3 giống đậu nành nhật 17a, mtđ 176, mtđ 7604 bằng phương pháp thủy canh
... GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông học với đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH NHẬT 17A, MTĐ 176, MTĐ 760-4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH ... TÓM LƯỢC Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng giống đậu nành Nhật 17A, MTĐ 176, MTĐ 760-4 phương pháp thủy canh thực nhằm mục đích chọn giống đậu nành có khả chịu mặn tốt để trồng ... & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH NHẬT 17A, MTĐ 176, MTĐ...
 • 70
 • 113
 • 0

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DỐC DỌC, DỐC NGANG MẶT ĐƯỜNG XE CHẠY TỚI CHIỀU DẦY TUỔI THỌ CỦA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG doc

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DỐC DỌC, DỐC NGANG MẶT ĐƯỜNG XE CHẠY TỚI CHIỀU DẦY VÀ TUỔI THỌ CỦA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG doc
... phân tích ảnh hưởng độ dốc dọc, dốc ngang mặt đường xe chạy tới công tác thiết kế áo đường, cho thấy: - Trị số dốc dọc dốc ngang mặt đường (chủ yếu độ dốc ngang mặt đường) ảnh hưởng lớn tới phân ... Để đánh giá ảnh hưởng độ dốc dọc ngang mặt đường xe chạy tới việc thiết kế chiều dầy tuổi thọ kết cấu áo đường, xem ví dụ sau: CT Thiết kế áo đường cấp III miền núi xe, quy luật tăng trưởng xe ... đứng Ảnh hưởng độ dốc ngang chủ yếu tác động tới kết cấu áo đường qua lực đứng, ảnh hưởng độ dốc dọc chủ yếu tác động tới lực ngang - gây biến dạng lớp mặt đường, đặc biệt trường hợp xe xuống dốc, ...
 • 6
 • 495
 • 6

Báo cáo khoa học: "ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DỐC DỌC, DỐC NGANG MẶT ĐƯỜNG XE CHẠY TỚI CHIỀU DẦY TUỔI THỌ CỦA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG" doc

Báo cáo khoa học:
... phân tích ảnh hưởng độ dốc dọc, dốc ngang mặt đường xe chạy tới công tác thiết kế áo đường, cho thấy: - Trị số dốc dọc dốc ngang mặt đường (chủ yếu độ dốc ngang mặt đường) ảnh hưởng lớn tới phân ... đánh giá ảnh hưởng độ dốc dọc ngang mặt đường xe chạy tới việc thiết kế chiều dầy tuổi thọ kết cấu áo đường, xem ví dụ sau: CT Thiết kế áo đường cấp III miền núi xe, quy luật tăng trưởng xe trung ... đứng Ảnh hưởng độ dốc ngang chủ yếu tác động tới kết cấu áo đường qua lực đứng, ảnh hưởng độ dốc dọc chủ yếu tác động tới lực ngang - gây biến dạng lớp mặt đường, đặc biệt trường hợp xe xuống dốc, ...
 • 6
 • 261
 • 2

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẪU THUẬT LÊN CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẪU THUẬT LÊN CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ VÀ KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI
... mổ Như rối loạn thông khí phẫu thuật cắt phổi gây thư ng rối loạn thông khí hạn chế Thay ñổi chức thông khí sau cắt thùy phổi Cũng giống cắt phổi, chức thông khí sau mổ cắt thùy phổi giảm nhiều ... giá chức phần ñể dự kiến chức sau mổ Thay ñổi chức thông khí cắt phổi Chức thông khí sau mổ cắt phổi giảm nhiều so với trước mổ ngày ñầu Những tháng sau chức thông khí hồi phục dần cắt phổi chức ... ung thư phổi - Đánh giá biến ñổi khí máu ñộng mạch trước sau mổ phổi theo loại phẫu thuật ung thư phổi ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng Tiêu chuẩn lựa chọn Các bệnh nhân ñược lựa chọn từ khoa Phẫu...
 • 8
 • 58
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
... Yêu cầu đề tài + Đánh giá ảnh hưởng độ cao tới mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo lai địa bàn tỉnh Thái Nguyên + Đánh giá thiệt hại bệnh Keo lai nấm Ceratocystis sp gây 1.3 Ý nghĩa ... lệ bị bệnh (P%), mức độ bị bệnh (R%) trung bình bệnh hại nấm Keo lai theo khu vực nghiên cứu - Đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) nấm Ceratocystis sp cấp độ cao - Đánh giá mức độ bị bệnh (R%) nấm Ceratocystis ... sinh thái nấm bệnh 3 + Đánh giá ảnh hưởng độ cao tới khả gây bệnh chết héo Keo lai nấm Ceratocystis sp + Đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại nấm Ceratocystis sp gây địa bàn tỉnh Thái Nguyên...
 • 62
 • 196
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại tỉnh Thái Nguyên
... thái nấm Ceratocystis sp 4.2 Kết đánh giá thiệt hại bệnh Keo tai tượng Kết nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng độ cao tới mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng (Acacia mangium) tỉnh ... 7,14 Đánh giá mức độ bị hại Hại nhẹ Hại nhẹ Không bị hại Hại nhẹ Hại nhẹ Không bị hại Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Không bị hại Không bị hại Hại nhẹ Không bị hại Không bị hại Hại nhẹ Không bị hại Không ... Không bị hại Không bị hại Không bị hại Không bị hại Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Không bị hại Hại nhẹ Không bị hại Không bị hại Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Hại nhẹ Không bị hại Hại nhẹ Hại...
 • 56
 • 72
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium willd) do nấm ceratocystis gây ra tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium willd) do nấm ceratocystis gây ra tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
... phòng trừ chung nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng Qua thời gian điều tra đánh giá mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng theo độ dốc huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên đưa số ... Đánh giá ảnh hưởng độ dốc tới bệnh hại keo tai tượng( acacia mangium willd) nấm ceratocystis gây huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu triệu chứng bệnh chết héo keo ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN NHÂN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DỐC TỚI BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM WILLD) DO NẤM CERATOCYSTIS GÂY RA TẠI HUYỆN VÕ...
 • 52
 • 50
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis gây hại trên Keo lai(Acacia hybrid) tại địa bàn Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis gây hại trên Keo lai(Acacia hybrid) tại địa bàn Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên
... lệ bị bệnh( P%) mức độ bị bệnh( R%) nấm ceratocystis gây hại theo độ dốc 3.3.4.1 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) nấm độ dốc 3.3.4.2 Đánh giá mức độ bị bệnh (R%) nấm độ dốc 3.3.5 Đánh giá thiệt hại bệnh ... Đánh giá ảnh hưởng độ dốc tới mức độ bị bệnh nấm ceratocystis gây hại Keo lai Huyện Nhai - Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài + Xác định mức độ nấm gây bệnh cho Keo lai theo độ ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NỊNH THỊ TRANG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DỐC TỚI MỨC ĐỘ BỊ BỆNH DO NẤM CERATOCYSTIS GÂY HẠI TRÊN KEO LAI (Acacia hybrid) TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN...
 • 49
 • 114
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystissp hại trên keo lai acacia hybrid tại xã văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystissp hại trên keo lai acacia hybrid tại xã văn hán  huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... chung bệnh hại rừng trồng nói riêng tiến hành thực đề tài: Đánh giá ảnh hưởng độ dốc tới mức độ bị bệnh nấm Ceratocystissp Hại Keo lai Acacia hybrid Văn Hán huyện ĐồngHỷ tỉnh Thái Nguyên 1.2 ... thấy mức độ bị bệnh nấm hại Keo lai theo cấp độ dốc khác nhau: cấp độ mức độ bị bệnh trung bình 9,87% cấp độ mức độ bệnh cao nhất, cấp độ mức độ bị bệnh 8.83% cấp độ mức độ bị bệnh 6,01% ... hại keo theo cấp độ dốc Cấp độ dốc Tỷ lệ bị Số bệnh OTC trung bệnh bệnh bình % 11 Tỷ lệ bị Tỷ lệ bị 22,00 thấp cao 24,56 19,56 Mức Mức Mức Mức độ bị độ bị độ bị độ bệnh bệnh bệnh hại trung cao thấp...
 • 58
 • 219
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis hại trên keo lai (acacia hybrid) tại xã khe mo huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá ảnh hưởng của độ dốc tới mức độ bị bệnh do nấm ceratocystis hại trên keo lai (acacia hybrid) tại xã khe mo  huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... Đánh giá ảnh hưởng độ dốc tới mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis gây hại Keo lai (Acacia hybrid) theo độ dốc Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sau: Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo lai ... bình bệnh hại nấm Keo lai rừng trồng, đánh giá thiệt hại bệnh Keo lai theo cấp độ dốc, đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) ,mức độ bị bệnh (R%) nấm cấp độ dốc, so sánh tỷ lệ bị bệnh mức độ bị bệnh nấm ... MB8 MB9 MB10 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Keo lai Kích thức bào tử hữu tính (chiều rộng...
 • 52
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ lên sự thỏa mãn của khách hàng tại việt nam airlinesđánh giá ảnh hưởng của các chỉ tiêu sử dụng nguyên vật liệu lên trình độ tiên tiến của các mức tiêu dùngđánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ ủ mẫu lên các tính chất vật lý của hợp chất gốm bi 2212đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã sông công giai đoạn 2008địa lý lớp 9 thực hành đọc bản đồ phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ docxđánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến cường độ chuyển khối riêng ky f và hiệu suất thu hồi so2sử dụng mô hình nguồn phát xung sét chuẩn và mô hình chống sét van trung áp để đánh giá ảnh hưởng của sét lên đường nguồn hạ áp khi sét đánh trực tiếp lên đường dây trung ápbiểu 4 7 tổng hợp đánh giá ảnh hưởng của cây cao su ở các cấp tuổi và cấp độ dốc khác nhau đến tính chất lý hóa học của đấtđánh giá ảnh hưởng của thành phần tỉ lệ nguyên liệu đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩmđánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ men giống đến thời gian lên men đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩmthu thập và thống kê số liệu xử lí trên phần mềm microsoft office excel từ đó có cơ sở đánh giá ảnh hưởng của hợp chất khử no3 tới các chỉ tiêu sinh lí hoá sinh chất lượng của cây bắp cảikết quả đánh giá ảnh hưởng của ph và nhiệt độ đến độ bền của kháng sinh trong dịch lọcđánh giá ảnh hưởng của nghề nuôi tôm hùm lồng lên môi trườngđánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai đến đời sống việc làm người dân trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcđánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim tỉnh đồng thápNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập