BUILDING BUSINESS STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

BUILDING BUSINESS STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

BUILDING BUSINESS STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
... build business strategy for the development of Posts and Telecommunications Group of Vietnam III .The object and scope of the research: - Object: The Vietnam Posts and Telecommunications Group ... our Group has determined to choose the topic of Building business strategy for the development of the Vietnam Posts and Telecommunications Group in the period of 2011-2015” II The purpose of the ... to complete the formulation of business strategy for the VN Posts and telecommunications development until 2011 and sin the orientation of 2015, strive to make VNPT become one of the best enterprises...
 • 124
 • 19
 • 0

FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL EFFICIENCY OF THE COMPANY

FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL EFFICIENCY OF THE COMPANY
... decisions on gaining of financial resources, on determination of the optimum financial structure, on allocation of free finances, on distribution of profits, and on allocation of trade credits The ... identify the profile of the company in terms of the following: Type of the company and Size of the company; (2) To determine the current status of financial management system of VNPT in terms of the ... dissertation for oral examination, entitled FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATION GROUP AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL EFFICIENCY OF THE COMPANY , truthfully declare that the...
 • 117
 • 186
 • 0

Financial management system of vietnam posts and telecommunications group and its effects on financial efficiency of the company

Financial management system of vietnam posts and telecommunications group and its effects on financial efficiency of the company
... analysis of financial management system of VNPT and its effects on financial efficiency of the Group Specifically, the specific objectives of this study are: (1) To identify the profile of the company ... mobilization, management and use of capital and assets, management of revenues, expenses and profit distribution, thereby assessing financial management system and its effects on VNPT’s financial efficiency ... SYSTEM OF VNPT AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL EFFICIENCY OF THE COMPANY Independent Variable Dependent Variable Company profile  Type of company  Size of company Current status of financial management...
 • 14
 • 12
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ethics in engineering as a prerequisite for technological development of societies mehdi bahadori and mahmood yaghoubistrategy for the development of molecular biology based spinal fusionsolutions to apply business strategy for vietnam japan steel joint stock company in the period of 2012 2017building the business strategy for gia lai cane sugar thermoelectricity joint stock company period 2011 2015business strategy for sec in the period of 2011 2015 and vision 2020developing the business strategy for viettel mobilemodulating amyloid amp 946 levels by immunotherapy a potential therapeutic strategy for the prevention and treatment of alzheimer s diseasedriven flexible machine learning strategy for the classification of biomedical datadecision of strategy for the medical workbusiness models for the commercialisation of mipsa rational strategy for the identification and testing of new agentsimplementing the global strategy for the management of farm animal genetic resourcesselecting the business strategy for bidv ha tinh period 2012 to 2017propsal of strategy for the center in 2010 2014 periodgeneral strategy for the formation of n heterocycles from primary aminesNHỮNG PHONG tục TRONG NGÀY tết cổ TRUYỀN VIỆT NAMDI TRUYỀN VI KHUẦN LHU 2016de thi hoc sinh gioi mon ngoai ngu tieng anh nam hoc 20122013ÔN THI HSG CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIAVan dung kien thuc lien monBÀI TẠP VÀ THỰC HÀNH 10 TIN 12593 câu trắc nghiệm tọa độ phẳngGIÁO ÁN ÔN THI HSG TIN HỌCCông nghệ vận hành trạm trộn bê tông xi măng (bản vẽ autocad)Bản vẽ trạm trộn bê tông năng suất 30m3.giờ (autocad)PHÉP CHIA HOC nơ và ỨNG DỤNGCÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆTPhương pháp giải các bài tập động lực học chất điểm đầy đủĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 11ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 10ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 7ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 5MỘT só bài TOÁN sử DỤNG THUẬT SÀNG dữ LIỆUBÀI THU HOẠCH của ĐẢNG VIÊNDownload 80 powerpoint dạytừ vựng tiếng anh (2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập