Yếu tố giới trong phát ngôn hỏi và hồi đáp hỏi qua một số tác phẩm của vũ trọng phụng

Yếu tố giới trong phát ngôn hỏi hồi đáp hỏi qua một số tác phẩm của trọng phụng

Yếu tố giới trong phát ngôn hỏi và hồi đáp hỏi qua một số tác phẩm của vũ trọng phụng
... 2: Yếu tố giới phát ngôn hỏi trực tiếp hồi đáp qua số tác phẩm Trọng Phụng Chương 3: Yếu tố giới phát ngôn hỏi gián tiếp hồi đáp qua số tác phẩm Trọng Phụng Chương 11 CƠ SỞ LÍ THUYẾT CỦA ... YẾU TỐ GIỚI TRONG PHÁT NGÔN HỎI TRỰC TIẾP VÀ 38 HỒI ĐÁP HỎI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG 2.1 Phát ngôn hỏi trực tiếp nam hồi đáp 38 2.1.1 Phát ngôn hỏi trực tiếp nam với nam hồi đáp ... hoá số vấn đề lí thuyết liên quan đến đề tài - Khảo sát yếu tố ngôn ngữ giới phát ngôn hỏi hồi đáp hỏi qua số tác phẩm Trọng Phụng - Chỉ đặc điểm đặc sắc phát ngôn hỏi hồi đáp hỏi giới qua số...
 • 145
 • 44
 • 0

YẾU TỐ LẠ HÓA TRONG TIỂU THUYẾT CỦA PHẠM THỊ HOÀI NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU) LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM

YẾU TỐ LẠ HÓA TRONG TIỂU THUYẾT  CỦA PHẠM THỊ HOÀI VÀ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU)   LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
... biểu Phạm Thị Hoài Nguyễn Bình Phương - tác giả có ý thức lạ hóa tác phẩm 3.3 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố lạ hóa số tiểu thuyết tiêu biểu Phạm Thị Hoài Nguyễn Bình Phương ... Bình Phương, Nguyễn Thị Phương Diệp với khóa luận tốt nghiệp Yếu tố kì ảo tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương luận văn thạc sỹ Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương sâu khai thác khả đại hóa, cách ... khai luận văn, sử dụng số phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác 13 Đóng góp luận văn Thực đề tài Yếu tố lạ hóa tiểu thuyết Phạm Thị Hoài, Nguyễn Bình Phương muốn có nhìn vận động tư tiểu thuyết văn...
 • 116
 • 1,042
 • 12

tiểu luận của chủ nghĩa mác lenin về quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội ý thức xã hội qua một số tác phẩm kinh điển

tiểu luận của chủ nghĩa mác lenin về quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội qua một số tác phẩm kinh điển
... C .mác ăngghen Vấn đề triết học giải mối quan hệ vật chất ý thức Quan hệ tồn hội ý thức hội quan hệ vật chất ý thức xem xét lĩnh vực hội Do vấn đề triết học hội giải mối quan hệ tồn ... cấu tiểu luận: Ngoài phần mở đầu kết luận, tiểu luận bao gồm phần: I Quan điểm quan hệ biện chứng tồn hội ý thức hội số tác phẩm C .Mác ăngghen II Lênin bảo vệ phát triển quan điểm quan hệ ... hệ biện chứng TTXH YTXH Mác ăngghen III Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận với tư cách trình độ cao ý thức hội nội dung I quan điểm quan hệ biện chứng tồn hội ý thức hội số tác phẩm...
 • 36
 • 1,755
 • 1

Tiểu luận: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI Ý THỨC XÃ HỘI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN doc

Tiểu luận: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN doc
... sản chủ nghĩa Trong hệ thống quan điểm mình, nhà kinh điển ý nhiều đến quan điểm quan hệ biện chứng tồn hội ý thức hội, coi vấn đề triết học hội Quan điểm luôn Đảng ta vận dụng vào điều ... tác phẩm C .mác ăngghen Vấn đề triết học giải mối quan hệ vật chất ý thức Quan hệ tồn hội ý thức hội quan hệ vật chất ý thức xem xét lĩnh vực hội Do vấn đề triết học hội giải mối quan ... điểm quan hệ biện chứng TTXH YTXH Mác ăngghen III Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận với tư cách trình độ cao ý thức hội nội dung I quan điểm quan hệ biện chứng tồn hội ý thức hội số...
 • 36
 • 701
 • 1

Mối Quan Hệ Giữa Chính Trị Kinh Tế Qua Một Số Tác Phẩm Của Lênin Trong Thời Kỳ Nep

Mối Quan Hệ Giữa Chính Trị Và Kinh Tế Qua Một Số Tác Phẩm Của Lênin Trong Thời Kỳ Nep
... xuất phát từ nguồn kinh tế sở xã hội nó, liên hệ cách hay cách khác với lợi ích kinh tế, quan hệ kinh tế Chính trị kinh tế ngược lại kinh tế thâm nhập vào trị Mối quan hệ Lênin giải cách đắn ... - Lênin thời kỳ độ, luận đề V.I .Lênin sách kinh tế Từ ý nghĩa trên, tiểu luận: " Mối quan hệ chớnh trị kinh tế cỏc tỏc phẩm Lờnin thời kỳ NEP ý nghĩa nú cụng đổi nước ta " Tập trung làm rõ số ... V.I .Lênin mối quan hệ trị kinh tế tác phẩm thời kỳ sách kinh tế mới, từ có sở lý luận để xem xét thực tiễn năm đổi vừa qua, tạo sở khoa học cho việc vận dụng nhằm đổi sách chế quản lý kinh tế...
 • 21
 • 145
 • 0

Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác

Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
... hội hoá sản xuất cao chơng III Mối quan hệ phân công lao động xã hội hoá sản xuất Sự phân công lao động bên dân tộc trớc hết đa tới tách rời bên lao động công nghiệp thơng nghiệp bên lao động ... luận mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt đờng lối quan điểm Đảng ta vấn đề Chính em chọn đề tài: "Tìm hiểu mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá ... Chơng III: Mối quan hệ phân công lao động xã hội hoá sản xuất Chơng IV: Đảng ta quán triệt vận dụng quan điểm Mac mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá sản xuất Kết luận...
 • 14
 • 616
 • 0

Tiểu luận triết học: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác ppt

Tiểu luận triết học: Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác ppt
... THÊM SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI"… CAC - MAC CHỈ RA RẰNG: "SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG BÊN TRONG MỘT DÂN TỘC TRƯỚC HẾT ĐƯA TỚI SỰ TÁCH RỜI GIỮA MỘT BÊN LÀ LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG NGHIỆP VÀ MỘT ... NƯỚC THÌ QUY MÔ CỦA SỞ HỮU CÀNG LỚN, TÍNH CHẤT XÃ HỘI HOÁ CỦA SẢN XUẤT CÀNG CAO CHƯƠNG III MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG BÊN TRONG MỘT DÂN TỘC TRƯỚC ... TỚI SỰ TÁCH RỜI GIỮA MỘT BÊN LÀ LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG NGHIỆP VÀ MỘT BÊN LÀ LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, VÀ DO ĐÓ ĐƯA TỚI SỰ TÁCH RỜI GIỮA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN VÀ SỰ ĐỐI LẬP QUYỀN LỢI CỦA...
 • 18
 • 178
 • 0

Nhân vật lý tưởng trong văn học lãng mạn (Khảo sát qua một số tác phẩm của V.Hugo) ( Luận văn ThS. Văn học )

Nhân vật lý tưởng trong văn học lãng mạn (Khảo sát qua một số tác phẩm của V.Hugo) ( Luận văn ThS. Văn học )
... cứu Nhân vật tưởng văn học lãng mạn (Khảo sát qua số tác phẩm Victor Hugo)” việc làm cần thiết để thấy đặc điểm nhân vật tưởng văn học lãng mạn, giá trị tư tưởng mà hình tượng nhân vật ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THU HIỀN NHÂN VẬT LÝ TƢỞNG TRONG VĂN HỌC LÃNG MẠN (KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA V.HUGO) Luận văn Thạc sĩ ... với tác phẩm Những người khốn khổ, Nhà thờ đức bà Paris, Chín mươi ba Chính điều lựa chọn đề tài nghiên cứu Nhân vật tưởng văn học lãng mạn (Khảo sát qua số tác phẩm V.Hugo) Văn học thiếu nhân...
 • 131
 • 607
 • 2

Khảo sát hành động ngôn từ đe dọa trong một số tác phẩm hiện thực phê phán giai đoạn 1930 - 1945 một số tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp

Khảo sát hành động ngôn từ đe dọa trong một số tác phẩm hiện thực phê phán giai đoạn 1930 - 1945 và một số tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp
... HỘI VÀ NHÂN VĂN - * * * NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN KHẢO SÁT HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ ĐE DỌA TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM HIỆN THỰC PHÊ PHÁN GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 VÀ MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA ... chương 33 CHƢƠNG KHẢO SÁT HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ ĐE DỌA TRONG CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC Hành động đe dọa có dấu hiệu ngôn hành Trong chương biết hành động ngôn từ đe dọa (HĐNTĐD) động từ ngôn hành tường minh ... đe dọa nói riêng - Khảo sát kết cấu chứa HĐNT đe dọa số tác phẩm văn học thực phê phán giai đoạn 30 – 40 số tác phẩm văn học giai đoạn đại Nguyễn Huy Thiệp - Thống kê phương thức biểu hành động...
 • 123
 • 684
 • 3

quê hương con người tây bắc trong một số tác phẩm của hoài

quê hương và con người tây bắc trong một số tác phẩm của tô hoài
... ánh sáng chiếu vào cảnh tăm tối người dân miền núi sau cách mạng 22 Chương 2: QUÊ HƯƠNG TÂY BẮC TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI 2.1 Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc số tác phẩm Hoài 2.1.1 Vẻ ... thầy miêu tả 44 Chương 3: CON NGƯỜI TÂY BẮC TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TÔ HOÀI 3.1 Vẻ đẹp người Tây Bắc 3.1.1 Con người Tây Bắc cần cù, giỏi giang, chăm Cuộc đời đường dài với vô vàng gian nan, ... Chương 2: Quê hương Tây Bắc số tác phẩm Hoài 2.1 Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc số tác phẩm Hoài 2.1.1 Vẻ đẹp lãng mạn trữ tình thiên nhiên Tây Bắc 2.1.2 Vẻ đẹp dội thiên nhiên Tây Bắc 2.2...
 • 67
 • 622
 • 3

SÁCH THAM KHẢO GIỚI THIỆU NHỮNG vấn đề TRIẾT học TRONG một số tác PHẨM của c mác PH ĂNG GHEN lê NIN

SÁCH THAM KHẢO  GIỚI THIỆU NHỮNG vấn đề TRIẾT học TRONG một số tác PHẨM của c mác  PH ĂNG GHEN và lê NIN
... C. M c v Ph. ngghen H t tng c c d kin nh l mt t c phm th C. M c ch biờn Nhng d nh ú khụng thnh, cui c ng ch c C. M c v Ph. ngghen cng t c cht ch vi hon thnh t c phm ny, c bit l u T c phm c c c ụng ... Cunman Trong ny, phn ph ph n L.Phoibc l phn c c quan im trit hc mi ca C. M c v Ph. ngghen c th hin mt c ch trung nht S d nh th l vỡ: Trong c c t c phm trc õy, c c ụng ó ph ph n Bau, Sticn, c n i ... chu nh hng ca ch ngha xó hi chõn chớnh Rt cuc, núi khụi hi nh Ph. ngghen, t c phm ú ó cho chut ph ph n Khi C. M c qua i, chun b cho xut bn t c phm Lỳt vớch L.Phoibc v s c o chung ca trit hc c...
 • 179
 • 35
 • 0

Phân công lao động hội hóa sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mác

Phân công lao động và xã hội hóa sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mác
... lợng sản xuất hội quan hệ sản xuất hội hội hoá sản xuất đợc biểu trình độ phát triển phân công hiệp tác lao động Phân công lao động phát triển với phát triển lực lợng sản xuất hội, phân ... phát triển phân công lao động" , cho "phân công hình thức sản xuất hội" , đồng thời hình thức sản xuất hội Phân công lao động tác dụng mạnh mẽ sản xuất, thúc đẩy kỹ thuật sản xuất phát ... hội hoá sản xuất đợc thể chỗ: Phân công lao động sở, tiền đề xuất phát sức sản xuất Còn hội hoá sản xuất có vai trò phát triển sức sản xuất Quá trình phân công lao động hội sản xuất...
 • 14
 • 720
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu sơ lược về phim dân tộc học qua một số tác phẩm của các tác giả nước ngoàibi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học đọc tiểuthanh kí nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguyễn gia thiềubi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học độc tiểu thanh ký nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguy� văn mẫugiới thiệu một số tác phẩm của hồ chí minhtinh thần yêu nước của dân tộc việt nam qua một số tác phẩm29từ xưng hô trong một số tác phẩm của nam caoquan điểm của đảng về nguồn lực con người là yếu tố giúp sự phát triển nhanh và bền vữngkhảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học nghiên cứu tại trường đại học sài gònskkn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vào một số tác phẩm trong chương trình dạy – học môn ngữ văn cấp thptnghiên cứu số phận người phụ nữ việt nam trong xa hoi phong kien trong mot so tac pham van hoccác nhân tố ảnh hưởng đến duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệpmột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tyđặc điểm về máy móc thiết bị và quy trình công nghệ một số sản phẩm chủ yếuSản xuất sạch hơnỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập