Vận dụng nghiên cứu bài học trong hoạt động chuyên môn tổ toán ở trường THPT tỉnh sơn la

Vận dụng nghiên cứu bài học trong hoạt động chuyên môn tổ toán trường THPT tỉnh sơn la

Vận dụng nghiên cứu bài học trong hoạt động chuyên môn tổ toán ở trường THPT tỉnh sơn la
... thực nghiên cứu học sinh hoạt chuyên môn Do đó, Vận dụng nghiên cứu học hoạt động chuyên môn tổ Toán trường THPT tỉnh Sơn La đƣợc chọn làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu ... TRÌNH NGHIÊN CỨU BÀI HỌC ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ GV TOÁN TRƢỜNG THPT 15 2.1 Quy trình nghiên cứu học 15 2.2 Đề xuất quy trình nghiên cứu học áp dụng hoạt động chuyên môn tổ ... Cơ sở lý luận nghiên cứu học; (2) Tìm hiểu thực trạng hoạt động chuyên môn tổ GV Toán trƣờng THPT tỉnh Sơn La (3) Vận dụng nghiên cứu học số dạy môn Toán THPT nhằm nâng cao hiệu hoạt động chuyên...
 • 82
 • 8
 • 0

ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm hóa học

ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm hóa học
... dụng hình NCBH để học tập hợp tác nhằm phát triển chuyên môn nghiệp vụ Do chọn đề tài Ứng dụng hình nghiên cứu học hoạt động thực tập phạm sinh viên phạm Hóa học để nghiên cứu cho ... đạt đƣợc ứng dụng hình nghiên cứu học hoạt động thực tập phạm sinh viên phạm Hóa học – Khoa Sƣ phạm – Đại học Cần Thơ v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN ... dụng hình nghiên cứu học hoạt động thực tập phạm sinh viên phạm Hóa học trƣờng THPT (Thực Hành Sƣ Phạm, Phan Ngọc Hiển) Cần thơ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI * Về kiến thức chuyên môn,...
 • 156
 • 51
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ
... nhằm phát triển ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội Ngân hàng Th.S LE QUOC NGHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN ... toán nội hệ thống Ngân hàng yêu cầu tất yếu Những lợi ích ứng dụng công nghệ tin học công tác kiểm soát, kiểm toán nội Ngân hàng Kết ứng dụng công nghệ tin học hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội ... QUOC NGHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _ HIỆN ĐẠI HÓA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG...
 • 10
 • 222
 • 0

Đánh giá việc áp dụng chuẩn mực khoa học trong hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay

Đánh giá việc áp dụng chuẩn mực khoa học trong hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay
... Chuẩn mực sách nhân lực nghiên cứu 35 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN VIỆT NAM HIỆN NAY 38 3.1 Đánh giá việc áp dụng chuẩn mực hoạt động tổ chức ... sát số tổ chức khoa học để thu thập thông tin thực trạng áp dụng chuẩn mực khoa học hoạt động tổ chức - Phân tích xử lý thông tin để đánh giá việc áp dụng chuẩn mực khoa học hoạt động tổ chức KH&CN ... lệch chuẩn Chương Thực trạng tuân thủ chuẩn mực hoạt động khoa học 2.1 Chuẩn mực khoa học giới 2.2 Chuẩn mực khoa học Việt Nam Chương Đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực hoạt động tổ chức KH&CN Việt...
 • 87
 • 82
 • 0

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
... học lực, đặc điểm cá tính, tâm lý học sinh, biện pháp, hiệu giáo dục học sinh cá biệt,… tảng kế thừa từ lớp lên lớp trình giáo dục dạy học - Sinh hoạt tổ chuyên môn sâu vào thảo luận phương pháp ... TỪ Trên biện pháp tiêu biểu mà Trường TH Thủ Khoa Huân thực năm qua nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học, đặc biệt qua hoạt động phong trào học tập rèn luyện mang tính giáo dục cao Tuy ... III- Biện pháp nâng cao chất lượng: 1- Tổ chức: Phân cấp từ BGH – Tổ chuyên môn 2- Phân công: - Trong BGH: Phân công trách nhiệm cho thành viên, nội dung cần hỗ trợ qua công việc -Trong tổ chuyên...
 • 4
 • 28
 • 0

Sử dụng trò chơi trong hoạt động ngoại khóa lịch sử trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại, lớp 10, chương trình chuẩn)

Sử dụng trò chơi trong hoạt động ngoại khóa lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại, lớp 10, chương trình chuẩn)
... VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ TRƢỜNG THPT 1.1.CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1Quan niệm sử dụng trò chơi hoạt động ngoại khoá Lịch sử trƣờng THPT 1.1.1.1 Khái niệm trò chơi Trò chơi ... cứu việc sử dụng trò chơi dạy học ngoại khoá lịch sử Chính chọn đề tài “ Sử dụng trò chơi hoạt động ngoại khoá lịch sử trƣờng THPT ( phần lịch sử giới cận đại, lớp 10, chƣơng trình chuẩn) vấn ... khoá Lịch sử lớp 10, phần lịch sử giới cận đại tiến hành thử nghiệm 34 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (LỚP 10, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN)...
 • 85
 • 17
 • 0

Sử dụng trò chơi trong hoạt động ngoại khóa lịch sử trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại, lớp 10, chương trình chuẩn)

Sử dụng trò chơi trong hoạt động ngoại khóa lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại, lớp 10, chương trình chuẩn)
... VIỆC sử DỤNG TRÒ CHƠI TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỊCH sử TRƯỜNG THPT 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN l.l.lQuan niệm sử dụng trò chơi hoạt động ngoại khoá Lịch sử trường THPT 1.1.1.1 Khái niệm trò choi Trò chơi ... sử dụng ừò chơi hoạt động ngoại khoá Lịch sử lớp 10, phần lịch sử giới cận đại tiến hành thử nghiệm Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHẦN LỊCH sử THẾ GIỚI CẬN ... ừò chơi hoạt động ngoại khóa phàn lịch sử giới cận đại, lịch sử 10 chương trình chuẩn 3.3 Đổi tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: sử dụng trò chơi hoạt động ngoại khóa Lịch sử trường THPT (phần...
 • 84
 • 21
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lí ứng dụng mô hình “nghiên cứu bài học” trong thực tập sư phạm theo cụm trường - thí điểm cho sinh viên ngành sư phạm địa lí

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lí ứng dụng mô hình “nghiên cứu bài học” trong thực tập sư phạm theo cụm trường - thí điểm cho sinh viên ngành sư phạm địa lí
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ HUỲNH THỊ THẢO MSSV: 6096047 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM THEO CỤM TRƯỜNG THÍ ĐIỂM CHO SINH VIÊN NGÀNH ... nổ lực cố gắng thân giúp cho hoàn thành đề tài Ứng dụng hình nghiên cứu học thực tập phạm theo cụm trường - thí điểm cho sinh viên ngành phạm địa Luận văn hoàn thành nhờ vào công ... áp dụng nghiên cứu học theo cụm trường thực tập phạm cho sinh viên ngành Địa 25 1.2.4 Chương trình Địa lớp 10 ban thuận lợi cho thực NCBH25 CHƯƠNG - THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH...
 • 99
 • 1,221
 • 2

luận văn sư phạm địa ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong thực tập sư phạm môn địa lí lớp 11

luận văn sư phạm địa ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong thực tập sư phạm môn địa lí lớp 11
... BÀI HỌC TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 3.1 tả thực nghiệm Để TN Ứng dụng hình Nghiên cứu học thực tập phạm môn Địa lớp 11 , nhóm TN gồm hai GSh chuyên ngành SP Địa lí, thực ... Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu thử nghiệm Ứng dụng hình Nghiên cứu học thực tập phạm môn Địa lớp 11 thật cần thiết THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU NCBH hình hợp tác nghiên cứu ... dụng từ có đề xuất để việc vận dụng hình NCBH phù hợp đạt hiệu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích thực suốt trình nghiên cứu TN Ứng dụng hình Nghiên cứu học thực tập phạm môn Địa lớp 11 ...
 • 107
 • 233
 • 2

skkn tổ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN môn THEO NGHIÊN cứu bài học TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG bộ môn NGỮ văn

skkn tổ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN môn THEO NGHIÊN cứu bài học TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG ở bộ môn NGỮ văn
... phẩm học tập; nhận xét, đánh giá trình hoạt động học sản phẩm học tập học sinh IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 13 - Đề tài "Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trường phổ thông môn Ngữ văn" ... dung sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, yêu cầu trường phổ thông địa bàn tỉnh phải "Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học" Công văn số 2102/SGDĐTGDTrH ngày 09/9/2015 Sở GD&ĐT ... "Tiếp tục đổi sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn sở GDTrH dựa nghiên cứu học" Như vậy, SHCM theo NCBH hoạt động chuyên môn quan trọng, mang tính bắt buộc tổ/ nhóm chuyên môn trường phổ thông, nhằm đáp...
 • 19
 • 77
 • 0

skkn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong trường phổ thông bộ môn ngữ văn

skkn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong trường phổ thông ở bộ môn ngữ văn
... phẩm học tập; nhận xét, đánh giá trình hoạt động học sản phẩm học tập học sinh IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI - Đề tài "Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trường phổ thông môn Ngữ văn" ... dung sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, yêu cầu trường phổ thông địa bàn tỉnh phải "Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học" Công văn số 2102/SGDĐTGDTrH ngày 09/9/2015 Sở GD&ĐT ... "Tiếp tục đổi sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn sở GDTrH dựa nghiên cứu học" Như vậy, SHCM theo NCBH hoạt động chuyên môn quan trọng, mang tính bắt buộc tổ/ nhóm chuyên môn trường phổ thông, nhằm đáp...
 • 18
 • 49
 • 0

Nghiên cứu ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên khoa tâm lý học đại học khoa học xã hội và nhân văn

Nghiên cứu ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên khoa tâm lý học đại học khoa học xã hội và nhân văn
... tượng nghiên cứu Ý chí hoạt động học tập sinh viên Khoa Tâm học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Mục đích nghiên cứu Chỉ thực trạng ý chí hoạt động học tập sinh ... triển ý chí hoạt động học tập SV Khoa Tâm học - Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao ý chí hoạt động học tập sinh viên Khoa Tâm học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn Giả thuyết nghiên cứu ... qua hoạt động học tập Tuy nhiên, hoạt động học tập bậc đại học hoạt động -2- đòi hỏi tự chủ nỗ lực ý chí lớn mà sinh viên có Nhìn chung, ý chí hoạt động học tập sinh viên Khoa Tâm học hiên...
 • 117
 • 401
 • 1

TỔ CHỨC NGHIÊN cứu bài học TRONG SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn

TỔ CHỨC NGHIÊN cứu bài học TRONG SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn
... học sinh, học sinh với học sinh Trên kế hoạch đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu học tổ Ngữ văn trường THPT Võ Văn Tần Chúng mong muốn nhận chia sẻ đóng góp ý kiến để hoạt động chuyên ... Học sinh Học sinh Học sinh Vị trí qua n sát GV dự Học sinh Học sinh dự - GV dạy dự cần quan sát việc học học sinh: cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm HS, sai lầm học sinh mắc phải, thái ... học sinh - Đặc biệt ý đến khả lĩnh hội, quan sát thái độ học tập học sinh học Lấy hành vi học tập học sinh làm trung tâm thảo luận: Chú ý trả lời hệ thống câu hỏi: - Học sinh học nào? - Học sinh...
 • 6
 • 33
 • 0

Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở

Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở
... nỗ lực học tập hoạt động hoạt động Chúng chọn đề tài nghiên cứu: Sử dụng nghiên cứu học để phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học sở Mục đích nghiên cứu Chúng sử dụng nghiên ... tiếp cận cách sử dụng nghiên cứu học để hỗ trợ cho việc nghiên cứu phương thức giao tiếp toán học cụ thể phát triển lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học sở Việt Nam 29 1.4 Vai trò giao ... giá lực giao tiếp toán học học sinh Chương NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÀ BÀI TOÁN KẾT THÚC MỞ Chúng đề cập nghiên cứu học công cụ nghiên cứu toán kết thúc mở công cụ hỗ trợ cho học sinh giao tiếp toán học...
 • 236
 • 1,083
 • 21

Ứng dụng Nghiên cứu Khoa học trong sức khỏe cộng đồng

Ứng dụng Nghiên cứu Khoa học trong sức khỏe cộng đồng
... Nghiên cứu khoa học gì? Nghiên cứu khoa học có khác biệt so với nghiên cứu? Khởi điểm nghiên cứu khoa học đâu? • EBM gì? Khởi điểm EBM • Để có số liệu cần xác định yếu tố nào? • NCKH 2002 Nghiên ... cáo nghiên cứu khoa học • Câu hỏi nghiên cứu gì? Trả lời câu hỏi nghiên cứu có đem lại kiến thức ứng dụng hay không? • Mục tiêu nghiên cứu có ràng hay không • Nghiên cứu mô tả hay phân tích? Nghiên ... gì? (nếu thân anh chị chưa làm nghiên cứu khoa học thảo luận nghiên cứu đơn vị anh chị tiến hành) • Đối chiếu với yêu cầu nghiên cứu khoa học, anh chị nghĩ nghiên cứu có điểm cần cải thiện NCKH...
 • 51
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động của công ty nói chung và hoạt động ktksnb nói riêngtăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động của công ty nói chung và hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ nói riêngtầm quan trọng của việc nghiên cứu rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàngsự cần thiết nghiên cứu rủi ro trong hoạt động kinh doanh xnkđối với học sinh biểu hiện có năng khiếu có thể vận dụng hình thức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp nhằm phát triển các năng khiếu đótăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm toán nội bộthực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đào tạo của trường cđn du lịch thương mại nghệ annội dung hoạt động giáo dục ngoài ngll ở trường thptbiểu hiện cá nhân trong hoạt động chuyên môn hiện naysự ra đời và hoạt động của chi bộ đầu tiên đảng bộ tỉnh sơn la 19461952skkn mot so giai phap to chuc hoat dong ngoai gio len lop o truong thptthực trạng của việc dạy học thí nghiệm thực hành môn vật lí ở trường thptquản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở trường thptnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong môn toán ở trường thptví dụ về vận dụng quy trình ðể hýớng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh họcTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận mâu thuẫn giữa sản xuất tiêu dùng hàng hoá liên hệ thực tế ở việt namTiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.1: Quy định chung (Eurocode6 EN1996 1 1 e 2005 Design of masonry structures part 1.1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)Các giải pháp hoàn thiện phương thức chuyển tiền ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt NamTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.1: Quy định chung (Eurocode4 BS EN1994 1 1 e 2004 Design of composite structures part 1.1: General rules and rules for building)Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗChất lượng quan hệ đối tác và sự tác động đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.PDFChế độ bầu cử ở nước ta những vấn đề lý luận và thực tiễnQuản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền đông nam bộKế hoạch giảng dạy toán 6 2015 2016Thông tư 164/2016/TT-BTC về phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấpChính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.PDFChính sách nhà nước về phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam.PDFPhân phối giảng dạy môn tự chọn toán 6Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập