Thực trạng làng gốm bát tràng (1986 2016) và triển vọng phát triển

Thực trạng làng gốm bát tràng (1986 2016) triển vọng phát triển

Thực trạng làng gốm bát tràng (1986  2016) và triển vọng phát triển
... nghiên cứu Thực trạng làng gốm Bát Tràng (1986- 2016) triển vọng phát triển Lịch sử nghiên cứu vấn đề Gốm Bát Tràng tên gọi chung cho loại đồ gốm sản xuất làng Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng, huyện ... Lịch sử hình thành làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm- Hà Nội) Chương 2: Thực ừạng làng gốm Bát Tràng (1986- 2016) triển vọng phát triển NỘI DUNG Chương LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÀNG GỐM BÁT TRÀNG (GIA LÂM- ... đây, toàn hiểu biết em làng gốm tiềm phát triển du lịch Bát Tràng Trên sở đó, đưa số đề xuất phát triển chung cho làng gốm Bát Tràng, để gốm Bát Tràng có điều kiện phát triển lớn mạnh bền vững...
 • 64
 • 123
 • 0

Thực trạng, tiềm năng lợi ích phát triển du lịch làng nghề tại Bát Tràng

Thực trạng, tiềm năng và lợi ích phát triển du lịch làng nghề tại Bát Tràng
... th−êng Duy tr× vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cđa ng−êi thỵ Nhu cÇu cđa kh¸ch du lÞch lµ nhá lỴ vµ rÊt kh¸c biƯt, bëi s¶n l−ỵng mua tèi ®a cđa mét du kh¸ch chØ kho¶ng 20 s¶n phÈm trªn mét du kh¸ch, ... ®iĨm du lÞch vµ chØ nªn ph©n phèi c¸c s¶n phÈm nµy t¹i c¸c ®iĨm du lÞch ®ã §èi víi kh¸ch du lÞch n−íc, c¸c h×nh ¶nh nµy cã thĨ lµ h×nh ¶nh vỊ Hµ Néi, vỊ lµng gèm B¸t Trµng, cßn ®èi víi kh¸ch du ... n¬i cung cÊp c¸c s¶n phÈm, ®å l−u niƯm cho kh¸ch du lÞch cđa ViƯt Nam KI L còng nh− mét ®iĨm du lÞch nỉi tiÕng, ®ãng gãp chung vµo sù ph¸t triĨn du lÞch http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC...
 • 47
 • 42
 • 0

Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam.DOC

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam.DOC
... Chương I Khái quát ngành dệt may xuất Việt Nam I Vài nét ngành dệt may xuất Việt Nam 1.Tầm quan trọng ngành dệt may :Dệt may Việt Nam – mũi nhọn xuất Kinh tế đời sống xã hội ngày phát triển nhu cầu ... đặt cho ngành dệt may từ tới năm 2010, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều thách thức Khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển ngành dệt may xuất Việt Nam" ... sản xuất xuất ngành dệt may xuất Việt Nam I .thực trạng ngành dệt may xuất Việt Nam 1 .Thực trạng Việt Nam có 1000 nhà máy dệt may, thu hút 50 vạn lao động, chiếm đến 22% tổng số lao động toàn ngành...
 • 27
 • 5,331
 • 28

Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam.doc

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam.doc
... sản xuất xuất ngành dệt may xuất Việt Nam I Thực trạng ngành dệt may xuất Việt Nam 1.Hoạt động sản xuất hàng dệt may xuất a.Sản lợng sản xuất Trong thời gian từ năm 1998 trở lại đây, ngành dệt may ... ngành dệt may xuất Việt Nam bớc đổi để hội nhập vào xu toàn cầu hoá giới 2.Lợi phát triển ngành dệt may xuất Việt Nam Thực tế cho thấy vài năm gần quần áo, sản phẩm ngành dệt may sở nớc sản xuất, ... Khái quát ngành dệt may xuất Việt Nam I Vài nét ngành dệt may xuất Việt Nam -3- Khoá Luận tốt nghiệp Cao Thị Hơng-Lớp Nhật 1-K38F 1.Quá trình hình thành phát triển ngành Hiện ngành dệt may giới...
 • 89
 • 539
 • 0

Bao cáo đề dẫn: Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển cây mía ở Việt Nam những năm qua

 Bao cáo đề dẫn: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển cây mía ở Việt Nam những năm qua
... Sugarcane and Cashew crop, HCM City, 15/02/2011 15/02/2011 Phần 2: Định hướng giải pháp phát triển mía đường Việt Nam Hội thảo phát triển Mía Điều, Tp Hồ Chí Minh, 15/02/2011 thả phá triể Mí Điề Hồ ... lượng mía hạn chế nên tỷ lệ mía/ đường Việt Nam tương đối cao Nếu so với Australia Việt Nam cần lượng mía gấp đôi để sản xuất đường Đồng thời, tỷ lệ mía/ đường Việt Nam cho thấy phụ thuộc vào quy ... 20 07 20 08 20 09 Diện tích mía giới (triệu ha) Việt Nam (10.000 ha) 35,000 Diện tích mía Thế giới (triệu ha) Diện tích mía Việt Nam (10.000 ha) Hội thảo phát triển Mía Điều, Tp Hồ Chí Minh, 15/02/2011...
 • 24
 • 1,260
 • 0

Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam, tiềm năng, thực trạng, giải pháp chiến lược phát triển

Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam, tiềm năng, thực trạng, giải pháp và chiến lược phát triển
... nghĩa cho loại hình du lịch : Du lịch sinh thái du lịch đến với thiên nhiên hoang sơ ,thôn dã ; Du lịch sinh thái du lịch đến vối khu bảo tồn thiên nhiên ; Du lịch sinh thái du lịch thám hiểm , ... để du lịch sinh thái thể mình, đóng góp vào phát triển cộng đồng điểm du lịch II Thực trạng nguyên nhân du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam 1/ Thực trạng sinh thái khu bảo tồn thiên ... phát triển du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên đợc xây dựng sở chiến lợc phát triển du lịch sinh thái quốc gia Các điểm quan trọng, chủ yếu chiến lợc bao gồm: - Khái niệm du lịch sinh thái...
 • 26
 • 581
 • 3

Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam
... ngạch dệt may EU trớc Từ đầu năm 2003 đến nay, kim ngạch xuất hàng dệt may vào thị trờng Mỹ tiếp tục tăng nhanh, xuất gần 1,3 tỉ USD hàng dệt may vào Mỹ Dự tính năm 2004 triển khai tốt Hiệp định ... nghiệp dệt may Việt Nam hợp đồng sản xuất xuất ký từ đầu năm, nguyên phụ liệu đợc nhập để sản xuất hàng xuất năm nhng đủ hạn ngạch để sản xuất xuất Đến nay, phân bổ theo Thông t, hạn ngạch phát triển ... hàng dệt may xuất vào thị trờng Mỹ (từ ngày tháng năm 2003) xảy vấn đề gây nhiều lo lắng cho doanh nghiệp xuất hàng dệt may vào thị trờng Mỹ Vấn đề hạn ngạch có hạn mà tốc độ xuất hàng dệt may...
 • 95
 • 417
 • 2

Thực trạng hoạt động định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

Thực trạng hoạt động và định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay
... rõ vấn đề này, sâu nghiên cứu Thực trạng hoạt động định hướng phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam nay II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY Thực trạng thị trường tiền tệ Tham ... có: Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng sách xã hội, 36 Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, 27 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng TW, 900 Quỹ tín dụng nhân dân sở, ... nhiên, ngân hàng nhận thức vấn đề này, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ tài – ngân hàng – bảo hiểm xu hướng phát triển tất yếu Xu hướng tất yếu Nhiều ngân hàng tiếp tục xây dựng kế hoạch phát...
 • 8
 • 1,137
 • 17

Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên VN, tiềm năng, thực trạng, Giải pháp chiến lược phát triển

Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên VN, tiềm năng, thực trạng, Giải pháp và chiến lược phát triển
... nghĩa cho loại hình du lịch : Du lịch sinh thái du lịch đến với thiên nhiên hoang sơ ,thôn dã ; Du lịch sinh thái du lịch đến vối khu bảo tồn thiên nhiên ; Du lịch sinh thái du lịch thám hiểm , ... để du lịch sinh thái thể mình, đóng góp vào phát triển cộng đồng điểm du lịch II Thực trạng nguyên nhân du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam 1/ Thực trạng sinh thái khu bảo tồn thiên ... phải có đồ du lịch sinh thái cho khu bảo tồn thiên nhiên nơi có tiến hành du lịch sinh thái Bản đồ du lịch sinh thái vừa phơng tiện hớng dẫn khách du lịch vừa công cụ bảo tồn đảm bảo du khách chỗ...
 • 27
 • 392
 • 1

Thực trạng, định hướng giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam

Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam
... sản xuất xuất ngành dệt may xuất Việt Nam I Thực trạng ngành dệt may xuất Việt Nam Hoạt động sản xuất hàng dệt may xuất a Sản lợng sản xuất Trong thời gian từ năm 1998 trở lại đây, ngành dệt may ... nay, ngành dệt may xuất Việt Nam bớc đổi để hội nhập vào xu toàn cầu hoá giới Lợi phát triển ngành dệt may xuất Việt Nam Thực tế cho thấy vài năm gần quần áo, sản phẩm ngành dệt may sở nớc sản xuất, ... Khái quát ngành dệt may xuất Việt Nam I Vài nét ngành dệt may xuất Việt Nam -3- Khoá Luận tốt nghiệp Cao Thị Hơng-Lớp Nhật 1-K38F Quá trình hình thành phát triển ngành Hiện ngành dệt may giới...
 • 89
 • 337
 • 0

Thực trạng hoạt động chiến lược phát triển của trung tâm thông tin - thư viện Học viện tài chính

Thực trạng hoạt động và chiến lược phát triển của trung tâm thông tin - thư viện Học viện tài chính
... với u cầu bạn đọc 10 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN - THƯ VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Thực trạng hoạt động: 1.1 Cơ cấu tổ ... chức hoạt động khoa học, tiến đáp ứng u cầu Xuất phát từ tình hình thực tế đó, em định chọn đề tài: Thực trạng hoạt động chiến lược phát triển trung tâm Thơng tin - Thư viện Học viện Tài chính ... cán Thư viện Học viện Tài nơi em thực tập thời gian qua THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương KHÁI QT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN - THƯ VIỆN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Học viện...
 • 28
 • 995
 • 5

Thực trạng hoạt động chiến lược phát triển của trung tâm thông tin - thư viện học viện tài chính

Thực trạng hoạt động và chiến lược phát triển của trung tâm thông tin - thư viện học viện tài chính
... hợp với u cầu bạn đọc THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THƠNG TIN - THƯ VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 1.1 Cơ cấu tổ chức ... Thư viện Học viện Tài nơi em thực tập thời gian qua THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương KHÁI QT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN - THƯ VIỆN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Học viện Tài ... chức hoạt động khoa học, tiến đáp ứng u cầu Xuất phát từ tình hình thực tế đó, em định chọn đề tài: Thực trạng hoạt động chiến lược phát triển trung tâm Thơng tin - Thư viện Học viện Tài chính ...
 • 29
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng đầu tư và giải pháp phát triển nghành thủy sản việt namthực trạng tiêu thụ và điều kiện phát triểnphân tích thực trạng tiếp nhận và triển khai các dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại nhno amp ptnt việt namphân tích thực trạng tiếp nhận và triển khai các dự án đầu tư vốn nước ngoài tại nhno amp ptnt việt nam3 thực trạng phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội ở thành phố hồ chí minh thời kỳ đổi mớilàng gốm bát trànglàng gốm bát tràng xưa và naylàng gốm bát tràng có từ bao giờlàng gốm bát tràng google maplàng gốm bát tràng wikilàng gốm bát tràng ở hà nộilàng gốm bát tràng ban đầu có tênlàng gốm bát tràng ở đâulàng gốm bát tràng nằm ở đâulàng gốm bát tràng mapĐO tốc độ ĐỘNG cơ DÙNG VDKMẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG TIA LASERMẠCH điều KHIỂN tải BẰNG âm THANHHướng dẫn đánh giá chất lượng đấtMẠCH đếm sản PHẨM (000 999) HIỂN THỊ LED 7 đoạnKhả năng hấp thụ chì và cadimi di động trong đất xám bạc màu của than bùn và bentoniteBài tập học kỳ Tố tụng hình sự: Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong TTHS và việc hoàn thiện quy định nàyPD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materialsBT học kỳ tài chính: Bằng những quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, hãy chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu hiện nay chủxây dựng kế hoạch truyền thông cho dịch vụ truyền hình KTS SD HD trên cáp cho SCTV tại địa bàn hưng yênDi truyền quần thể biến động di truyềnBáo cáo thực tập tìm hiểu chung về ban thanh thiêu niên VTV6 đài truyền hình việt namGiải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namNâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng NinhBiểu hiện beta xylosidase trên e coliĐỀ CƯƠNG NGUYÊN lý QUẢN lý KINH tế câu hỏi và trả lờiKhóa luận biểu hiện β xylosidaseTư tưởng hồ chí minh về kinh tế,Điều khiển đèn bằng điện thoạiMẠCH ĐỒNG hồ DÙNG IC VI xử lý AT89C51
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập