ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG dưới sự HƯỚNG dẫn SIÊU âm

ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG dưới sự HƯỚNG dẫn SIÊU âm

ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG dưới sự HƯỚNG dẫn SIÊU âm
...  Catheters according to anatomical landmarks  Under ultrasonographic marker  Under ultrasound guidance Conlusions  In summary, ultrasound - guided IJV catheterization:  Time jugular catheter ... Increase the success rate  Reducing incidence of complications  Ultrasound - guided IJV catheterization is strongly recommended for critically ill pediatric patients Thank you for your attention! ... Problem  Internal jugular vein catheters placement is a procedure required for the resuscitation of shock patients, heart surgery...
 • 20
 • 66
 • 0

NGHIÊN CỨU HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI MỚI MẮC BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2012

NGHIÊN CỨU HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI MỚI MẮC BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2012
... mch sõu chi di mi mc bng siờu õm Doppler sn ph sau m ly thai ti bnh viờn Bch Mai nm 2012 vi mc tiờu: Xỏc nh t l mi mc Huyt tnh mch sõu chi di sn ph sau m ly thai ti bnh vin Bch Mai 2012 Giỏ ... oỏn huyt tnh mch sõu chi di bờnh nhõn sau m ly thai I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU i tng 310 sn ph sau m ly thai ti khoa Ph Sn, khoa Cp cu, khoa iu tr tớch cc bnh viờn Bch Mai v viờn Tim mch Vit ... õm Doppler cú nhiu u im: giỏ tr chn oỏn cao, khụng xõm nhp, an ton cho sn ph cú thai v sau phu thut m , d thc hin v sn cú bnh vin Bch Mai. Trong 42 bnh nhõn mc HKTMSCD s chi b huyt bờn trỏi chim...
 • 4
 • 100
 • 0

ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM

ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM
... thở máy đặt máy tạo nhịp giường Mục tiêu • Xác định kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời (MTNTT)/ siêu âm (SA) xử trí cấp cứu rối loạn nhịp (RLN) chậm • Đánh giá hiệu tính an toàn đặt máy tạo nhịp ... Đặt Vấn Đề  Rối loạn nhịp chậm (RLNC) biến chứng không thường gặp bệnh lý tim mạch, mang tính chất cấp cứu Điều trị :đặt máy tạo nhịp tạm thời dưới hướng dẫn X quang tối ưu ... cứu nội khoa cần can thiệp • Các thuốc kích nhịp có nhiều tác dụng phụ • Đặt máy tạo nhịp hướng dẫn siêu âm tim giải pháp tối ưu tính hiệu an toàn • Sự thành công phụ thuộc vào: đặc điểm điện...
 • 14
 • 64
 • 0

Đặt Máy Tạo Nhịp Tạm Thời Dưới Sự Hướng Dẫn Của Siêu Âm Tim

Đặt Máy Tạo Nhịp Tạm Thời Dưới Sự Hướng Dẫn Của Siêu Âm Tim
... thở máy đặt máy tạo nhịp giường Mục tiêu • Xác định kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời (MTNTT)/ siêu âm (SA) xử trí cấp cứu rối loạn nhịp (RLN) chậm • Đánh giá hiệu tính an toàn đặt máy tạo nhịp ... Đặt Vấn Đề  Rối loạn nhịp chậm (RLNC) biến chứng không thường gặp bệnh lý tim mạch, mang tính chất cấp cứu Điều trị :đặt máy tạo nhịp tạm thời dưới hướng dẫn X quang tối ưu ... cứu nội khoa cần can thiệp • Các thuốc kích nhịp có nhiều tác dụng phụ • Đặt máy tạo nhịp hướng dẫn siêu âm tim giải pháp tối ưu tính hiệu an toàn • Sự thành công phụ thuộc vào: đặc điểm điện...
 • 14
 • 56
 • 0

Kỹ thuật đặt CATHETER tĩnh mạch dưới đòn

Kỹ thuật đặt CATHETER tĩnh mạch dưới đòn
... dạng xương đòn lồng ngực ✤  Gù vẹo cột sống ✤  Hạn chế dùng thông khí nhân tạo GIẢI PHẪU TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN ✤  Tĩnh mạch đòn chạy xương đòn ✤  Gần sát ĐM đòn v đỉnh phổi ✤  ĐM đòn sau TM đòn ƯU ĐIỂM ... khuẩn huyết: rú catheter cấy đầu catheter ✤  Đứt đoạn catheter lòng mạch è can thiệp gắp đoạn catheter phẫu thuật lấy đoạn catheter CHỈ ĐỊNH RÚT CATHETER ✤  Khi ✤  Có đường truyền catheter không ... vào ĐM đòn gần động mạch đòn ✤  Khó ép cầm máu chọc vào Đm đòn ✤  Nguy luồn catheter truyền dịch vào khoang màng phổi MỘT SỐ ĐƯỜNG VÀO ✤  Đường AUBANIAC: khoát ngón ta xương đòn, 1/3 xương đòn ✤ ...
 • 23
 • 217
 • 0

nghiên cứu sự biến đổi áp lực tĩnh mạch trung tâm đặt qua tĩnh mạch nền trong điều trị sốc sốt xuất huyết dengue tại bệnh viện nhi đồng cần thơ

nghiên cứu sự biến đổi áp lực tĩnh mạch trung tâm đặt qua tĩnh mạch nền trong điều trị sốc sốt xuất huyết dengue tại bệnh viện nhi đồng cần thơ
... Qu g ê ứu b ế đổ ủ áp lự ĩ ru g â đặ qu đườ g ĩ ề ởb â số số xuấ uyế De gue b v N Đồ g Cầ ú g ô rú r ộ số kế luậ s u Sự biến đổi áp lực tĩnh mạch trung tâm trình sốc - rị số ủ áp lự ĩ ru g â b ... số ậ l g bì ườ g 4.6 ương quan gi a hiệu số huyết áp tâm thu với áp lực tĩnh mạch trung tâm eo kế b ểu đồ đ ể lú bắ đầu đo CVP ú g ô ó ươ g qu uậ ứ độ vừ g ữ u số uyế áp â u vớ rị số CVP vớ r= ... đồ g I ă 199 , Báo cáo khoa học số vấn đề sốt xuất huyết khu vực phía Nam năm 1995, BV Nhi Đ ng Vă rầ ( 00 , Các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue kéo dài trẻ em, Luậ ế sĩ y ọ , rườ...
 • 8
 • 64
 • 0

Nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện hữu nghị và một số yếu tố liên quan

Nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện hữu nghị và một số yếu tố liên quan
... nosocomialeTrung tâm phòng ch ng nhi m khu n Pháp CDC: Center for Disease Control- Trung tâm ki m soát phòng ng a b nh t t Hoa K CVC: TTC: EPIC: Centre venous catheter- Catheter t nh m ch trung tâm ... nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ c công b b t k m t công trình khác Hà N i, tháng 12 n m 2015 Sinh viên Nguy năThanh S n Thang Long University Library DANHăM CăVI TăT T BN: B nh nhân C.CLIN: ... Nationnal Nosocomial infections Surveillance System- H th ng giám sát nhi m khu n qu c gia Pháp NVYT: Nhân viên y t TB: T bào TM: T nh m ch TMCT: T nh m ch c nh TMD : T nh m ch d VK : Vi khu n i đòn...
 • 42
 • 39
 • 0

Nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện hữu nghị và một số yếu tố liên quan

Nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh nhân có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện hữu nghị và một số yếu tố liên quan
... đặt Catheter TMTT ĐDV vai trò lớn để hạn chế NKBV MỤC TIÊU Đánh giá thực trạng NKMP NB đặt Catheter TMTT tại K Hồi sức tích cực & Chống độc - BVHN Xác định số yếu tố liên ... trí kịp thời Liên quan tuổi NB với nhiễm khuẩn CVC Người bệnh đặt CVC (n =93) Tuổi Tỷ lệ % < 75 tuổi ≥ 75 tuổi Nhiễm khuẩn mắc phải (0,0%) (100%) 100% Không nhiễm khuẩn mắc phải 25 (27,5%) ... biệt NKMP không NKMP số ngày đặt CVC KQ phù hợp với kết Nguyễn Ngọc Sao, chưa liên quan thời gian lưu CVC tình trạng NK mắc phải, Tỷ lệ NKMP ở BN đặt CVC KQNC tỷ lệ mắc 2,2%, thấp KQNC...
 • 39
 • 64
 • 0

Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm

Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm
... xuống thân người 150, đặt NKQ xong, bơm túi quay bàn vò tri bình thường 4/ Ngoài số kỹ thuật đặt NKQ khác như: - Đặt NKQ đường mũi có đèn soi quản - Đặt NKQ mò qua mũi - - Đặt NKQ với gây tê qua ... 2-3 phút trước đặt ống NKQ: tiêm tónh mạch xylocain 1mg/kg thuốc dãn pancuronium vercuronium 0,01- 0,02mg/kg, dùng xylocain 1% dạng phun - Một phút trước đặt NKQ tiêm đường tónh mạch midazolam ... - - Đặt NKQ với gây tê qua màng giáp nhẫn gây tê lưỡi hầu Đặt NKQ với ống soi mền (b/n có chấn thương cột sống cổ, b/n đặt NKQ khó ) Đặt NKQ hai nòng RÚT ỐNG NKQ - Bệnh nhân có phản xạ tỉnh (phản...
 • 11
 • 1,340
 • 5

Bài giảng đặt catheter tĩnh mạch trung tâm BS văn đức hạnh

Bài giảng đặt catheter tĩnh mạch trung tâm  BS văn đức hạnh
... CATHETER TĨNH MẠCH DƯỚI ĐỊN CHỈ ĐỊNH ✤  Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) ✤  Truyền dịch, truyền vận mạch, ni dưỡ tĩnh mạch lâu dài ✤  Đo áp lực buồng tim, động mạch phổi ✤  Tạo ... khơng rõ ngun nhân (cần cấy máu đầu CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG CHỈ ĐỊNH ✤  Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) ✤  Truyền dịch, truyền vận mạch, ni dưỡng tĩnh mạch lâu dài ✤  Sốc tim ✤  Chuẩn ... tích phân bố thở sâu ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH BS VĂN ĐỨC HẠNH Viện Tim Mạch Việt Nam hược điểm theo dõi Huyết áp khơng xâm nhập • Là phương pháp gián dõ HA BN • Khi dùng thuốc vận mạch è HA khơng...
 • 53
 • 1,414
 • 3

kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm

kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm
... phẫu Chuẩn bị đặt catheter Kỹ thuật đặt catheter số phương pháp Ưu nhược điểm NHẮC LẠI GIẢI PHẪU TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TAM GIÁC SEDILLOT TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN ... dây TK hoành máu tụ Dò động tĩnh mạch BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ Nhiễm khuẩn nơi chọc nhiễm khuẩn huyết → rút catheter cấy đầu catheter Đứt đoạn catheter lòng mạch → phẫu thuật XIN CẢM ƠN ... TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN CHỈ ĐỊNH Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) Truyền dịch, truyền thuốc vận mạch Khi cần nuôi dưỡng TM dài ngày Đo áp lực buồng tim động mạch phổi Tạo nhịp tim Ghi điện bó His...
 • 45
 • 4,832
 • 8

Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch rốn potx

Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch rốn potx
...  Rốn gốc minh họa động mạch tĩnh mạch Illustration of umbilical vein and arteries Tác giả tĩnh mạch rốn động mạch  Hemostasis is achieved through tightening ... khối làm giãn tĩnh mạch Dilating the umbilical vein and clearing thrombus Làm giãn nở huyết khối tĩnh mạch rốn toán bù trừ  A 3.5F catheter is used for preterm newborns, and a 5F catheter is ... umbilical vein dilation and insertion of catheter Kỹ thuật giãn tĩnh mạch rốn chèn ống thông  Do not force the advancement Lực lượng tiến  Secure the catheter with a suture through the cord,...
 • 5
 • 1,063
 • 6

Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch rốn doc

Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch rốn doc
... Umbilical stump illustrating arteries and vein Rốn gốc minh họa động mạch tĩnh mạch Illustration of umbilical vein and arteries Tác giả tĩnh mạch rốn động mạch Hemostasis is achieved through tightening ... khối làm giãn tĩnh mạch Dilating the umbilical vein and clearing thrombus Làm giãn nở huyết khối tĩnh mạch rốn toán bù trừ A 3.5F catheter is used for preterm newborns, and a 5F catheter is used ... for umbilical vein dilation and insertion of catheter Kỹ thuật giãn tĩnh mạch rốn chèn ống thông Do not force the advancement Lực lượng tiến Secure the catheter with a suture through the cord, marker...
 • 5
 • 1,303
 • 3

Một số kinh nghiệm qua 13 trường hợp sinh thiết nội mạc cơ tim qua đường tĩnh mạch cảnh trong bên phải có chụp buồng tim

Một số kinh nghiệm qua 13 trường hợp sinh thiết nội mạc cơ tim qua đường tĩnh mạch cảnh trong bên phải có chụp buồng tim
... 1958: Sinh thiết tim lần 1960 s: Các KT sinh thiết tim an toàn qua TM cảnh trong, Mỹ: th-ờng sinh thiết thất phải qua đ-ờng tĩnh mạch cảnh phải Đức, ý: th-ờng sinh thiết qua đ-ờng tĩnh mạch ... 1992; 19:43-47 kết luận KT sinh thiết nội mạc tim qua TM cảnh bên phải thêm chụp buồng tim phải t- RAO 30 độ LAO 40 độ giúp thủ thật viên thể dễ dàng lấy mảnh sinh thiết vị trí khác KT đảm ... đánh giá hiệu chụp buồng tim phải trình sinh thiết nội mạc tim bệnh tim thể giãn, suy tim nặng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU đối t-ợng & ph-ơng pháp nc Đối t-ợng nghiên cứu 13 BN, suy tim nặng NYHA...
 • 20
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp đặt catheter tĩnh mạch trung tâmthủ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâmhướng dẫn đặt catheter tĩnh mạch trung tâmchỉ định đặt catheter tĩnh mạch trung tâmcách đặt catheter tĩnh mạch trung tâmphụ giúp bác sĩ đặt catheter tĩnh mạch trung tâmmục đích đặt catheter tĩnh mạch trung tâmkỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâmđặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòngbenh nhan dat catheter tinh machchuẩn bị đặt catheter tĩnh mạch trung tâmtoàn chặt chẽ theo thiết kế hoặc cần điều kiện kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuậtdưới sự hướng dẫn của cô nguyễn thị mỹ hương tôi đã thực hiện đề tàihọc sinh thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viênlàm quen với các nghiệp vụ xnk của công ty thông qua nghiên cứu chứng từ quan sát thao tác của nhân viên xnk và thực hành dưới sự hướng dẫn giám sát của các anh chịNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1PHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGITHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSVăn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngVăn hóa doanh nghiệp tại VNPT Bắc GiangXÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDFMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3Một số đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phátMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc KhánhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn BằngMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập