MIỄN DỊCH bài 7 kết hợp kháng nguyên kháng thể

MIỄN DỊCH bài 7 kết hợp kháng nguyên kháng thể

MIỄN DỊCH bài 7  kết hợp kháng nguyên kháng thể
... liên kết phản ứng kết hợp kháng nguyên (KN) -kháng thể (KT) • Trình bày nguyên lý loại phản ứng tủa • Trình bày nguyên lý loại phản ứng ngưng kết • Trình bày loại miễn dịch đánh dấu 30/1/20 07 ĐẠI ... niệm epitop paratop • Epitop vị trí kháng nguyên kết hợp trực tiếp với kháng thể Có nhiều loại epitop khác (xem hình) Paratop vị trí kháng thể kết hợp với kháng nguyên KN nhỏ: epitop; Vị trí KHKN: ... 30/1/20 07 1.4 Ái tính háo tính 1.4.1 Ái tính (affinity) KTvới KN biểu thị tổng hợp tất lực liên kết paratop với epitop KT + KN [KN.KT] [KN]x[KT] KN-KT K K: số kết hợp 30/1/20 07 Sự kết hợp phân...
 • 33
 • 109
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumab-hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumab-hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng
... nhằm đánh giá kết điều trị UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn vùng kết hợp mAb kháng EGFR vào HXT chuẩn Nhóm BN điều trị kết hợp mAb với HXT nhóm can thiệp phương pháp điều trị mới, ... toàn Nimotuzumab kết hợp với xạ trị UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ Gần đây, hóa xạ trị điều trị phổ biến UTĐC giai đoạn lan rộng vùng với hiệu vượt trội so với XT đơn Câu hỏi đặt kết hợp Nimotuzumab ... tồn quản hoá xạ trị đồng thời với Cisplatin so với hoá trị tân bổ trợ/TX TX đơn Kết thay đổi khuynh hướng điều trị UT quản giai đoạn lan tràn vùng [48] 36 1.7.6 Chỉ định điều trị theo giai đoạn...
 • 149
 • 175
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng đầu cổ giai đoạn III, IVA, IVB tại bệnh viện K

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng đầu cổ giai đoạn III, IVA, IVB tại bệnh viện K
... thiệp,mức độ nhẹ KIẾN NGHỊ Hóa xạ trị đồng thời với Cisplatin điều trị phổ biến UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn vùng Việc điều trị k t hợp kháng thể đơn dòng kháng EGFR Nimotuzumab ... bào vảy đầu cổ điều trị Bệnh viện K từ 6/2010 đên 6/2013 phác đồ HXT có không k t hợp với kháng thể đơn dòng Nimotuzumab, rút k t luận sau: K t điều trị - Tỷ lệ đáp ứng: • Tỷ lệ đáp ứng khối u: ... bệnh học ung thư biểu tế bào vảy giai đoạn III, IVA, IVB 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân UTBM tế bào vảy vị trí khoang miệng, họng miệng, hạ họng, quản, giai đoạn III, IVA, IVB theo AJCC...
 • 24
 • 211
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3  kháng nguyên  TS đô
... huyết Kháng -B Kháng -A Kháng- A, Kháng -B Kháng nguyên tự thân Giải phóng KN bị cô lập Thuy đổi cấu trúc phân tử mô Kháng nguyên khối u  Kháng nguyên đặc hiệu u (TSA) Chỉ biểu lộ tế bào u  Kháng ... miễn dịch Cơ sở cho chẩn đoán điều trị miễn dịch Phản ứng chéo VI Phân loại KN Theo tính sinh miễn dịch: Kháng nguyên  Hapten Theo tính chất phụ thuộc vào tế bào T KN gây đáp ứng miễn dịch dịch ... chất kháng nguyên Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD kháng nguyên Nêu cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm loại Trình bày cách xử lý trình diện kháng nguyên I Định nghĩa Kháng nguyên: ...
 • 47
 • 209
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 MHC và sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3  MHC và sự trình diện kháng nguyên  ths huy
... tiêu Trình bày đợc vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày đợc cấu trúc khái quát phân tử MHC lớp I MHC lớp II Phân biệt kháng nguyên MHC- I MHC- II trình diện Phân biệt tế bào trình diện kháng nguyên ... Các tế bào trình diện KN nội bào cho Tc - Hầu hết TB có nhân biểu lộ MHC- I nên chúng APC trình diện KN nội sinh cho Tc Sự TRìNH DIệN CáC KN PROTEiN NGOạI BàO KếT HợP Với CáC PHÂN Tử MHC LớP II ... hoá MHC chuột nhắt (H2) - Gen MHC mã hoá cho KN MHC, ngời NST 6, chuột NST 17 - KT chống KN HLA: Tìm cụm gen mã hoá chúng định vị đợc gen NST Cụm gen MHC 2.2 Sự tổ chức gen MHC Cụm gen MHC 2.3...
 • 20
 • 198
 • 1

kháng nguyên tính gây miễn dịch và tính đặc hiệu kháng nguyên

kháng nguyên tính gây miễn dịch và tính đặc hiệu kháng nguyên
... T phản ứng đặc hiệu với kháng nguyên đưa vào Tính gây miễn dòch tính chất chất đưa vào thể (tiếp xúc với hệ miễn dòch) có khả tạo đáp ứng miễn dòch Tính đặc hiệu kháng nguyên tính chất chất ... cấu trúc có khả kết hợp đặc hiệu với kháng thể hay thụ thể kháng nguyên tế bào T tạo đáp ứng miễn dòch Như chất có tính gây miễn dòch đồng thời có tính đặc liệu kháng nguyên gọi KN hoàn chỉnh ... đònh nghóa kháng nguyên hoàn chỉnh hapten Phân biệt khác hai thuộc tính - Thuộc tính sinh miễn dòch - Thuộc tính đặc hiệu kháng nguyên Trình bày epitop, điểm khác biệt epitop tế bào B (và kháng thể)...
 • 35
 • 429
 • 2

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: mô hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: mô hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... TP.HCM 37 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Hình 2.9 Biểu diễn sở liệu COMPANY hình thực thể kết hợp Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 38 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • Xác ... Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 39 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Một số khó khăn thiết kế hình thực thể kết hợp • Số mối kết hợp Thực thể hay mối kết hợp? Thực thể hay thuộc ... • hình thực thể kết hợp • Xây dựng hình thực thể kết hợp hình thực thể kết hợp mở rộng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đặt vấn đề Làm để biểu diễn toán thực...
 • 78
 • 609
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 7 pdf

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 7 pdf
... 2004;5 9 :7 04 Kumarasamy N et al JAIDS 2004;3 7: 1 574 27 Viêm hạch BCG sau dùng AZT/3TC Data from: Sharp M & Mallon D, Ped Inf Dis J 1998;1 7: 6 60 Cytomegalovirus IRS Biểu lâm sàng trước HAART: Viêm ... Không liên quan tới: Thời gian gia điều trị thuốc lao HAART, trừ nghiên cứu (Breen RA et al, 2004) Narita M et al, Am J Resp Crit Care Med 1998;15 8:1 57 Breton G et al CID 2004;3 9:1 70 9 Breen RA et ... ? IRS xuất với: Bất kể số lượng tế bào TCD4 sở nào, nghiên cứu gần điểm nguy cao số lượng TCD4 sở thấp tng cao sau (Breton G et al, 2004) Không liên quan tới: giảm nồng độ HIV RNA huyết tương...
 • 5
 • 138
 • 0

bài 7. EU. hợp tác cùng phát triển

bài 7. EU. hợp tác cùng phát triển
... II.1, ph©n tÝch c¸c b¶ng 7.1 vµ h×nh 7.5 h·y : Chøng minh r»ng EU lµ mét trung t©m kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi - Nhãm 3, : Dùa vµo th«ng tin ë mơc 2, b¶ng 7.1 vµ h×nh 7.5 h·y: Nªu bËt vai trß vµ ... thĨ ho¸ toµn diƯn EU ( kinh tÕ, chÝnh GV: yªu cÇu c¸c nhãm ph©n tÝch h×nh 7.3 trÞ, ph¸p lt, an ninh, ®èi ngo¹i, x· héi) vµ 7.4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - NỊn t¶ng nhÊt thĨ ho¸ EU lµ trơ cét : ... míi ®êi, t¨ng lªn 25 níc vµo n¨m 2004 vµ hiƯn (1/2007) tỉng sè níc thµnh viªn cđa EU lµ 27 b Phát triển - EU ®ỵc më réng theo c¸c híng kh¸c kh«ng gian ®Þa lÝ : Lªn phÝa b¾c (trong c¸c n¨m 1973,...
 • 3
 • 652
 • 0

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
... Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày ... nắm vững định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác D C Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hướng dẫn: Bài 34 (trang 8 2- Vở tập) A EA BA = (2) EC BC F ... 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Bài toán: Cho hai tam giác ABC ABC với ả à A = A '; B = B ' Chứng minh ABC ABC Nội dung học -Tìm hiểu Định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác - Vận dụng...
 • 20
 • 4,892
 • 12

Bài 7- Quang hợp

Bài 7- Quang hợp
... Sơn Bài 7: Quang hợp Bi 7: QUANG HP I KHI NIM V QUANG HP II VAI TRề CA QUANG HP III - B MY QUANG HP Cng c Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp III Bộ máy quang hợp ... Sơn Bài 7: Quang hợp II vai trò quang hợp O2 O2 CO2 CO2 Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp II vai trò quang hợp Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài ... khun quang hp Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp Bài 7: Quang hợp I- Khái niệm quang hợp lp 11, quang hp c cp n cp c th thc vt Chỳng ta hóy hỡnh dung s quang...
 • 85
 • 1,026
 • 3

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh
... nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 38 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 2: Nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 39 Giáo án Tin học kì II II Nội dung ... song song C Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Ghi bảng Hoạt động dạy học Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 31 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 1: Kiến ... Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 25 Giáo án Tin học kì II Ghi bảng Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiến thức cần...
 • 60
 • 255
 • 0

bai soan ket hop bang day cuc hay

bai soan ket hop bang day cuc hay
... does chores (6) .school Sometimes, he also helps on the (7) The family relaxes on farm watch Saturday afternoons and (8) Peter play (9) baseball Van likes Parkers, and he enjoys being a member ... this?they? What is is itit?? it? What this is What is ? What are What They after a hard working day What is it? R R I C E E L A X C O R N C C H C K E B A M B O A O B N Y A N E G G S G A N I S...
 • 18
 • 193
 • 0

Kết hợp kháng sinh với các chế phẩm vi sinh, nên không?

Kết hợp kháng sinh với các chế phẩm vi sinh, nên không?
... hợp để gây bệnh) vi khuẩn có lợi, đóng vai trò tích cực trình tiêu hóa Nếu kết hợp uống lúc chế phẩm vi sinh thuốc KS, đồng thời với vi c vi khuẩn có lợi có thể bị tiêu diệt, vi sinh vật có chế ... vật có chế phẩm bị tiêu diệt Vì vậy, không nên uống lúc thuốc KS chế phẩm có chứa vi sinh vật nói Ưu, nhược điểm số chế phẩm vi sinh: Biolacty, L-bio, Subtyl: tốt dùng chung với kháng sinh, không ... khô chết nên không chịu ảnh hưởng yếu tố Khi vào ruột, giải phóng endotoxin, thực hai vai trò nói giúp cho trình chuyển hóa thức ăn ức chế VK gây bệnh Nhưng chế phẩm chứa VK chết nên chúng sinh...
 • 5
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình sản xuất kháng thể gồm các bước miễn dịch cơ sở tối miễn dịch cho động vật thu kháng thể chế tạo thành sản phẩmphản ứng kết hợp kháng nguyên kháng thểnguyên tắc kết hợp kháng sinhhãy liên hệ với bài trước kết hợp nghiên cứu sgk hoàn thành bài tập sau trong 7 phút10 lời khuyên khi thực hiện giao dịch hoặc ký kết hợp đồngbài tập tổng hợp về nguyên lý kế toánbài tập tổng hợp môn nguyên lý kế toánbai giang bai 7 quang hopbài tập tổng hợp chương nguyên tửbai van ket hop mieu ta nguoi con gai nam xuongbai van ket hop voi tu su va bieu cam lop 8phương pháp kết hợp kháng sinhbài giảng tập hợp số nguyêncách kết hợp kháng sinhbai giang sinh hoc 11 bai 7 quang hopNâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩaNhững nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh long anGIÁO ÁN Tập đọc CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀGIÁO ÁN MÔN TẬP ĐỌC TIẾT 4 GỌI BẠNpháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩuTổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà giang từ 1945 đến năm 2013Tính dị bản trong truyện dân gianGIÁO ÁN MÔN TOÁN BÀI TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP CHIAPhát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây NguyênGIÁO ÁN TOÁN Tên bài dạy Hình tròn tâm đường kính bán kínhGIÁO ÁN Môn Toán Lớp 2 Bài BẢNG NHÂN 2Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézioGIÁO ÁN TOÁN 1 BÀI GAMGIÁO ÁN TOÁN LỚP 2 BÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCGóp phần tìm hiểu tư tưởng triết học phật giáo của trần nhân tông tiểu luận cao họcKL triết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vươngTính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngKL triết lý dân chủ của hồ chí minh với đời sống dân chủ hiện nay ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị”
Đăng ký
Đăng nhập