HÓA SINH hóa sinh thận và nước tiểu ths lan

HÓA SINH hóa sinh thận nước tiểu ths lan

HÓA SINH hóa sinh thận và nước tiểu  ths lan
... Calcitriol (dạng hoạt hóa vitamin D3) GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ THẬN - - - thận, 300g (0,5% KL) 8-10% O2 thể 1000-1500L máu qua thận Thận: vỏ thận tủy thận Đv chức năng: nephron triệu nephron /thận CHỨC NĂNG ... bày chức tiết thận Trình bày vai trò thận thăng acid – base Trình bày chất bất thường nước tiểu I CHỨC NĂNG CỦA THẬN       Bài tiết chất cặn bã  nước tiểu Sản phẩm chuyển hóa (ure, creatinin, ... đổi TPHH  RL chuyển hóa  V nước tiểu: 1000-1400mL/24h, thay đổi sinh lý, bệnh lý >2500mL/24h  đa niệu < 750mL/24h  thiểu niệu   Màu: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA NƯỚC TIỂU Không/vàng nhạt urochrome...
 • 39
 • 129
 • 1

hoa sinh than va nuoc tieu

hoa sinh than va nuoc tieu
... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut TÓM TẮT CHỨC NĂNG THẬN Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut CHỨC NĂNG BÀI TIẾT • Xảy Nephron (khoảng ... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut THÀNH PHẦN NƯỚC TIỂU Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut THÀNH PHẦN VÔ CƠ CỦA NƯỚC TIỂU Bui Xuan ... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut SỰ BÀI TIẾT PROTON ĐỂ THĂNG BẰNG ACID-BASE Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut SỰ BÀI TIẾT AMONIA Bui Xuan...
 • 16
 • 153
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 2 pot

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 2 pot
... Na+ - Aminoacid, urictheo c.c VCTC - Ure, Uric : THT phần * Rối loạn THT: thiếu CVC giảm ngưỡng thận Sự tạo thành nước tiểu P o P g (6 0-6 ) (2 ) Pf = Pg - (Po + Pc) (2 0 -2 5) = (6 0-6 5) - [ (25 ) ... (2 -2 ) H+ N H H2O + N a _ K+ H O3 C_ C l Pi Glc AA U re U ric H2 O + N a + N H _ A + H + K H2 O + N a + N a H2O PSP PAH HO 3- Bài tiết ống thận a- Bài tiết H+ + H+ tạo t.thành từ phân ly H2CO3, ... anhydrase (CA) CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3+ H+ bơm vào lòng OT, theo chế VCTC ngược chiều với Na+ để: - THT bicarbonat OLG - đào thải gốc acid OLX - đào thải muối amoni OLX Qua đó, thận tham gia...
 • 7
 • 133
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 3 ppsx

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 3 ppsx
... II Bài tiết aldosterol (8 AA) Co trơn, co đm Giữ Na Giữ nước Tăng V ngoại bào Tăng huyết áp Phần Nước tiểu I- Nước tiểu bình thường 1- Tính chất lý hoá: V: 1,2 - 1,5 L/d d: 1,0 03 - 1, 030 pH: - ... thường nước tiểu: 1- Đưa vào máu chất lạ,TLPT nhỏ, qua MLCT: vd, proteinBence-Jones 2- Tăng Nđ chất máu vượt ngưỡng thận: vd, glucose niệu/ĐTĐ 3- Tổn thương MLCT: vd, protein-niệu/ VCT, HCTH, suy thận; ... thận; Hc, Hb 4- Giảm ngưỡng thận: vd, glucose niệu thận 5- Đưa thêm chất vào đường dẫn niệu: vd, mucoprotein niệu, dưỡng chấp 3- Một số chất bất thường + Protein niệu (proteinurie) - Có thể xuất...
 • 7
 • 199
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 4 pot

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 4 pot
... OT 1- C = 120 ml/min: Creatinin, Inulin, manitol 2- C < 120 ml/min: Ure, Uric 3- C > 120 ml/min: PAH, PSP 3 II- Các XN thăm dò 1- Thăm dò chức cầu thận: C creatinin 2- Thăm dò chức ống thận: - ... THT: C ure - BT: C PAH/PSP - CN cô đặc hoà loãng: NP cô đặc, NP hoà loãng, NP Zymnisky, độ lọc nước tự ( CH2O) 3- Các XN nước tiểu - Đo 10 TS: d, pH, Pro, Glu, Cet, Bil, Uro, Nit, Hc, Bc - Microalbumin ... viêm gan + Ngoài gặp: - Urobilinogen-niệu, số bệnh kèm tan máu - Porphyrin-niệu, bệnh gan, nhiễm độc, TM HC nhỏ - Hemoglobin-niệu, sốt đái HST, tan máu, SRét, bỏng nặng - Dưỡng chấp: dò bạch...
 • 6
 • 198
 • 0

Thận nước tiểu ppt

Thận và nước tiểu ppt
... (15) P f Thận (2 -2 ) H2O + N a + K _ H O3 C _ C l Pi Glc AA U re U ric H+ N H + N H _ A + H + K H2 O + N a H2 O + N a PSP PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- ... PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- Tái hấp thu ống thận 3- Bài tiết ống thận ỏp lc lc (Pf) c tớmh theo cụng thc Pf = Pg (Po + Pc) Pf cú th thay i: - Pf thiu ... huyt ỏp iu tr tng HA bng cỏc thuc c ch enzym chuyn (Vd, Conversin) Hyết áp giảm Tế bào cạnh cầu thận Renin Angiotensinogen (14 AA) A n g i o t e n s i n I (10 AA) Enzym chuyển A n g i o t e n...
 • 27
 • 403
 • 1

Bài giảng: Thận nước tiểu  doc

Bài giảng: Thận và nước tiểu  doc
... (15) P f Thận (2 -2 ) H2O + N a + K _ H O3 C _ C l Pi Glc AA U re U ric H+ N H + N H _ A + H + K H2 O + N a H2 O + N a PSP PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- ... PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- Tái hấp thu ống thận 3- Bài tiết ống thận ỏp lc lc (Pf) c tớmh theo cụng thc Pf = Pg (Po + Pc) Pf cú th thay i: - Pf thiu ... Conversin) Hyết áp giảm Tế bào cạnh cầu thận Renin Angiotensinogen (14 AA) A n g i o t e n s i n I (10 AA) Enzym chuyển A n g i o t e n s i n I I (8 AA) Bài tiết aldosterol Co trơn, co đm Giữ...
 • 27
 • 357
 • 1

Thận nước tiểu

Thận và nước tiểu
... Nội dung Mở đầu Phần1 Thận Phần Nước tiểu Phần Thăm dò chức thận Mở đầu Chức quan trọng Thận tạo thành đào thải nước tiểu, qua thận tham gia điều hoà nội môi Ngoài ra, thận tham gia tạo hồng ... chức Thận số XN Sự thay đổi chúng có ý nghĩa LS Xem lại: Cấu trúc Nephron Sinh lý thận Phần Thận I- Sự tạo thành nước tiểu (NT) NT tạo thành trình: Lọc cầu thận (CT), TáI hấp thu (THT) ống thận ... trơn, co đm Giữ Na Giữ nước Tăng V ngoại bào Tăng huyết áp Phần Nước tiểu I- Nước tiểu bình thường 1- Tính chất lý hoá: V: 1,2 - 1,5 L/d d: 1,003 - 1,030 pH: - Độ mầu sắc: vàng Mùi: đặc biệt Thay...
 • 27
 • 167
 • 0

Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l )

Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng và nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l )
... dùng dùng với l ợng nhỏ Bảng Ảnh hưởng tổ hợp chất ĐHST nước dừa đến đặc điểm hình thái sinh trưởng, phát triển sẹo TNHC Môi trường NAA (mg /l) BAP (mg /l) Kinetin (mg /l) Nước dừa ( %) SB1 0,5 SB2 ... xanh l c tạo rễ Loại đặc trưng cho môi trường bổ sung kết hợp với nước dừa (SN9, SN1 0) Hình sẹo Trinh nữ hoàng cung (a) Rễ to; b) Rễ nhỏ; c) Không tạo r ) Kết thu bảng cho thấy sinh khối ... khối sẹo thu ba nhóm môi trường bổ sing tổ hợp chất ĐHST khác có khác biệt rõ rệt Tỉ l NAA/ BAP NAA/ nước dừa khác có ảnh hưởng l n đến sinh trưởng phát triển sẹo, sinh khối sẹo thu...
 • 5
 • 110
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng nước dừa lên sự sinh trưởng phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng và nước dừa lên sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )
... trưởng nước dừa l n sinh trường phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) tiến hành nhằm xác định môi trường thích hợp cho sinh trưởng phát triển sẹo măng xanh góp phần l m ... tạo số l ợng l n bệnh thời gian ngắn 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài Khảo sát hiệu chất điều hòa sinh trưởng nước dừa l n sinh trưởng phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) nhằm ... (MS+100 ml /l nước dừa) , MSD2 (MS+150 ml /l nước dừa) MSD3 (MS+200 ml /l nước dừa) có khác biệt ý nghĩa thống kê mức 5% Bảng 9: Hiệu nƣớc dừa l n đƣờng kính gia tăng tƣơng đối ( %) sẹo măng tây xanh...
 • 53
 • 104
 • 0

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Và Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng
... môn Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Chúng tiến hành thực đề tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng ” 1.2 ... hợp cho trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ nước dừa đến khả hình thành chồi lan Nhất Điểm Hồng - Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng đến khả ... TÓM TẮT Đề Tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng Giáo viên hướng dẫn : TS.Trần Thị Dung Đề...
 • 54
 • 152
 • 0

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa
... xác định Se, As mẫu máu nước tiểu phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hoá” CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu số đặc điểm asen, selen Nuoc.com.vn Page 1.1.1 Asen 1.1.1.1 ... thuộc vào nhiệt độ môi trường hấp thụ, bề dày môi trường hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố L bề dày lớp hấp thụ (cm) N nồng độ nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử Nếu gọi C nồng độ nguyên ... nơtron phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hoá (HG-AAS) ưu việt HG-AAS phương pháp có độ nhạy cao, kết phân tích ổn định, loại trừ nhiễu matrix vốn thường phức tạp mẫu, mặt khác phương...
 • 81
 • 496
 • 1

Lớp 3 - Bài 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

Lớp 3 - Bài 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết và nước tiểu
... Tại cần giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu? Giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu giúp cho phận quan tiết nớc tiểu sẽ, không hôi hám, không ngứa ngáy, không bị nhiễm trùng Thảo luận nhóm 4: Quan sát tranh ... hội Chỉ nêu phận quan tiết nớc tiểu sơ đồ Thận phải Thận trái ống dẫn nớc tiểu ống đái Bóng đái Th Sỏu, ngy 25 thỏng 09 nm 2009 Tự nhiên xã hội Bi 11: Vệ sinh quan tiết nớc tiểu Thảo luận nhóm ... giải Nên Bài học: Để bảo vệ giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu, cần thờng xuyên tắm rửa sẽ, thay quần áo, đặc biệt quần áo lót Hằng ngày cần uống đủ nớc không nhịn tiểu Chuẩn bị sau : quan thần...
 • 17
 • 827
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hóa sinh thận và nước tiểuhoàng thị bích ngọc và nguyễn nghiêm luật 2007 quot hóa sinh thận và nước tiểu quot hóa sinh nxb y học hà nội tr 290 300cau hoi trac nghiem hoa sinh 4 phan than va nuoc tieubai giang sinh hoa than va nuoc tieubài giảng sinh hóa thận và nước tiểu part 3 ppsxbài giảng thận và nước tiểuthận và nước tiểuthận và nước tiểu bảng7 10 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008 1416 5 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008bảng7 10 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008lớp 3 bài 11 vệ sinh cơ quan bài tiết và nước tiểunghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoálời nhạc hoa nụ hôn và nước mắtnhạc hoa nụ hôn và nước mắtNCKH báo cáo phân tích mức độ chênh lệch và kế hoạch triển khai basel II tại BIDVKhóa luân tốt nghiệp Đánh giá công tác quản lý rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tỉnh Gia laiCác hình thức sở hữu ruộng đất ở trung quốc thời kì nhà minhHƢỚNG D N QUẢN LÝ XÂY DỰNGLẮP ĐẶT CÔNG TR NH KH SINH HỌC QUY MÔ V A VÀ LỚN PHỦ MÀNG HDPE1 bia ho so thi vao lop 10 (1)Giáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện nayGiáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện nay ttGiải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyênMáy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicHỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN BẰNG KHÍ SINH HỌC Phương pháp tính toán công suất máy và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hìnhPhủ định biện chứng với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện naynghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (ibms)Mô hình các cơ sở giáo dục đại học việt namCẩm nang phương pháp phân tích chuỗi giá trị hàng nông sảnNghiên cứu nồng độ hs CRP và một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dươngNhận xét kết quả phục hồi chức năng cho bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng tại bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng trung ươngPhát triển nông nghiệp bền vững ở hải dươngThực trạng thực hiện quy trình truyền tĩnh mạch của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng bệnh viện saint paul năm 2015đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch maiKhảo sát đặc điểm kiểm soát hba1c của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập