De song co hoc lop 12

De song co hoc lop 12

De song co hoc lop 12
... động uM = 3cos(10πt – π/3) cm, tốc độ truyền sóng dây m/s Phương trình dao động nguồn O là: A u0 = 3cos(10πt + π/3) cm B u0 = 3cos(10πt – π/2) cm C u0 = 3cos(10πt - 5π/6) cm D u0 = 3cos(10πt + ... u N = -3 mm Biết sóng truyền từ N đến M Hỏi sau kể từ thời điểm t, điểm M có li độ 6mm A T 12 B 11T 12 C T D 5T Câu 20* :Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự nguồn phát âm có công suất không đổi, chạm ... AB 12m H chân đường cao hạ từ C xuống AB Biết khoảng thời gian vật rơi từ A tới H lớn 1,528s so với khoảng thời gian vật rơi tự H đến B Đồng thời HB lớn HA 11m Cho lấy g = 10 m/s Cho NA < 12...
 • 5
 • 120
 • 0

Sử dụng bài tập thí nghiệm phần học lớp 10 và dao động sóng học lớp 12 trong dạy học vật lý phổ thông

Sử dụng bài tập thí nghiệm phần cơ học lớp 10 và dao động sóng cơ học lớp 12 trong dạy học vật lý phổ thông
... cứu - Phơng pháp thực nghiệm vật - Hệ thống tập thí nghiệm phần học lớp 10 dao động sóng học lớp 12 - Quá trình dạy học vật phần học lớp 10 dao động sóng học lớp 12 IV Phơng pháp nghiên ... thức vật học sinh tác dụng việc bồi dỡng PPTN vật cho học sinh với việc nâng cao hiệu dạy học 10 chơng 2: Sử dụng tập thí nghiệm phần học lớp 10 dao động sóng học lớp 12 dạy học vật phổ ... vật - Tìm hiểu thực trạng sử dụng tập thí nghiệm trờng phổ thông - Tìm hiểu tập thí nghiệm vật - Tuyển chọn, biên soạn hệ thống tập thí nghiệm vật phần học lớp 10 dao động sóng học lớp...
 • 46
 • 766
 • 5

đề thi Tin học lớp 12 HK1 ma trận đề

đề thi Tin học lớp 12 HK1 có ma trận đề
... TỔNG SỐ CÂU TRONG ĐỀ CHUẨN 30 Phân bố điểm câu: 0.33 Đề thi: (Đề chuẩn chưa xáo câu) Câu 1: Một CSDL tập hợp liệu liên quan với nhau, chứa thông tin tổ chức đó, lưu trữ thi t bị nhớ nhằm đáp ... để … A …tạo lập, lưu trữ, khai thác thông tin CSDL B …tạo lập, khai thác thông tin CSDL C …tương tác người dùng với CSDL D thi t kế, biểu diễn thông tin CSDL Câu 7: Hệ Cơ sở liệu gồm thành phần ... trùng tên với bảng D Nên dùng tên trùng với hàm sẵn Access Đáp án: (Đề chuẩn chưa xáo câu) Câu Câu Câu Câu Câu D A C D C Câu Câu Câu Câu Câu 10 A C D C A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu...
 • 4
 • 540
 • 9

Chuyên đề dao động học lớp 12

Chuyên đề dao động cơ học lớp 12
... vật dao động điều hòa có dạng: Dao động có: Chu kì dao động s, biên độ cm pha ban đầu Chu kì dao động s, biên độ cm pha ban đầu Chu kì dao động 0,5s, biên độ - cm pha ban đầu Chu kì dao động ... thái dao động vật lập lại 1.2 Chọn câu trả lời sai A Dao động tuần hoàn trường hợp đặc biệt dao động điều hòa B Năng lượng hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động kích thích dao động ... số dao động giảm lần biên độ dao động giảm lần Biết khoảng thời gian 1.55 Chọn câu trả lời vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: A Biên độ dao động B Bình phương biên độ dao động C li độ dao...
 • 66
 • 137
 • 0

Đề thi Sinh học lớp 12-2

Đề thi Sinh học lớp 12-2
... phân hủy B Điều kiện lịch sử cần thi t không C Chất hữu tổng hợp sinh học thể sống D Cả câu A, B C Câu 14: Cơ thể đa bội có đặc điểm: A Cơ quan sinh trưởng to B Sinh trưởng, phát triển mạnh, chống ... Câu 33: La-Mác nhà tự nhiên học, triết học người nước nào? A Pháp B Mỹ C Đức D Anh Câu 34: Mặt chưa thành công học thuyết La-Mác là: A Chưa giải thích tính thích nghi sinh vật B Chưa giải thích ... lợi đào thải biến dị có hại sinh vật trình đấu tranh sinh tồn B Sự biến đổi thể sinh vật thích ứng với đặc điểm ngoại cảnh C Nhân tố hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Thực vật động vật...
 • 5
 • 322
 • 0

Đề thi Sinh học lớp 12-3

Đề thi Sinh học lớp 12-3
... chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật Câu 38: Điểm thành công học thuyết Đác-Uyn là: A Giải thích đựợc tính thích nghi sinh vật B Giải thích tính đa dạng sinh vật C Nêu vai trò sáng tạo chọn ... Gây biến dị tập nhiễm D Cung cấp vật chất lượng cho sinh vật Câu 36: Mặt chưa thành công học thuyết La-Mác là: A Chưa giải thích tính thích nghi sinh vật B Chưa giải thích chiều hướng tiến hóa từ ... Tồn học thuyết tiến hóa Đác-Uyn là: A Chưa giải thích nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B Chưa hiểu rõ chế tác dụng ngoại cảnh thay đổi C Chưa quan niệm nguyên nhân đấu tranh sinh...
 • 5
 • 226
 • 1

de song co hoc hay

de song co hoc hay
... trỡnh sau x1= cos 2t (cm); x2 = x3= 6cos( 2t + A x=6cos ( 2t cos( 2t + ) (cm); x4= 6cos( 2t + C x = 12cos( 2t + ) cm ) cm ) (cm); ) B x = 6cos( 2t ) cm D x= 12cos( t ) cm Cõu Con lc lũ xo ... ng ca hai dao ng ó cho A x1 = 2cos t (cm), x2 = B x1 = cos t (cm), x2 = - cos cos t (cm) t (cm) C x1 = -2cos t (cm), x2 = cos t (cm) D x1 = 2cos t (cm), x2 = cos t (cm Cõu 78.Mt lũ xo c treo ... trỡnh: x1 = 2cos(4t + A.x =2cos(4t+ C.x =2cos (4t+ )(cm) )(cm) ) (cm); x2 = 2cos 4t (cm) Dao ng tng hp ca vt cú phng trỡnh: B x = 2cos(4t + D x = 2cos(4t- )(cm) )(cm Cõu 67 : Con lc kộp cú...
 • 74
 • 159
 • 0

Chuyên đề "Sóng học" pot

Chuyên đề
... PLE 63 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 66 ĐÁP ÁN ĐỀ 16 70 CHỦ ĐỀ 5: SĨNG CƠ HỌC ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 71 ĐÁP ÁN: SĨNG CƠ - ĐH CĐ 2007-2012 ... LÝ CHUN ĐỀ - SĨNG CƠ HỌC - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC 13 Phần I kiến thức chung: Sóng truyền sóng * Sóng cơ: Sóng ... VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SĨNG 13 PHẦN III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 17 ĐÁP ÁN ĐỀ 13 21 CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SĨNG CƠ PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG 21 PHẦN II PHÂN...
 • 78
 • 746
 • 7

chuyên đề sóng học luyện thi đại học

chuyên đề sóng cơ học luyện thi đại học
... THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUN ĐỀ - SĨNG CƠ HỌC - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC 13 Phần I kiến thức chung: Sóng ... truyền sóng bước sóng BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 20 CHUN ĐỀ - SĨNG CƠ HỌC - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com B phương truyền sóng tần số sóng ... THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 25 CHUN ĐỀ - SĨNG CƠ HỌC - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com VD3 : Hai sóng nuwosc tạo nguồn A, B có bước sóng 0,8m Mỗi sóng...
 • 78
 • 749
 • 1

Chuyên đề sóng học

Chuyên đề sóng cơ học
... cm D 12,5 cm Câu 8: Sóng học lan truyền mặt nớc Pt sóng điểm M N phơng truyền sóng lần lợt là: uM = 3cos t (cm),uN = cos( t + /4) (cm) ( MN = 25 cm) Phát biểu sau đúng? A .Sóng truyền từ M đến ... M đến N với vận tốc 2m/s B Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 2m/s C Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s D Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s Câu 9: Phng trỡnh sóng ngang truyền dây dài ... nguồn phát sóng dao động thẳng đứng với phơng trình: u1 = 5cos( 100 t) (mm) ; u2 = 5cos(100 t + /2) (mm) Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng m/s Coi biên độ sóng không đổi truyền sóng Số điểm...
 • 52
 • 335
 • 0

ĐỀ THI TIN HỌC LỚP 12

ĐỀ THI TIN HỌC LỚP 12
... Câu (2 điểm): Trong trường hợp học sinh vi phạm khuyết điểm cập nhật, lưu trữ chương trình quản lý học sinh nhà trường người quản trị máy chủ, học sinh xem thông tin từ máy khác thông qua mạng ... học sinh xem thông tin từ máy khác thông qua mạng biết vi phạm, truy cập vào thông tin học sinh sửa đổi thông tin không? Vì sao? ... Câu (1 điểm): Hệ sở liệu cài đặt nhiều máy để nhiều người dùng từ xa thông qua thi t bị đầu cuối phương tiện truyền thông truy cập CSDL gọi là? ...
 • 2
 • 313
 • 0

de thi dai hoc lop 12

de thi dai hoc lop 12
... khỏang cách DM SC chiều cao h vẽ từ H tam giác SHC 1 19 2a + = 2+ 2= ⇒h= Nên = 2 h HC SH 4a 3a 12a 19 Câu V : ĐK : x ≤ Đặt u = 2x; v = − y Pt (1) trở thành u(u2 + 1) = v(v2 +1) ⇔ (u - v)(u2 ... + b; − b − 3) vuông góc với BA = (6 − b; b + 10) ⇒ (5 + b)(6 – b) + (-b – 3)(b + 10) = ⇒ 2b2 + 12b = ⇒ b = hay b = -6 Vậy B1 (0; -4); C1 (-4; 0) hay B2 (-6; 2); C2 u -6) r u (2; uu r ∆ qua M...
 • 8
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi văn học lớp 12đề cương văn học lớp 12đề thi tin học lớp 12 học kì 1đề thi tin học lớp 12 học kì 2đề thi sinh học lớp 12 học kì 1đề cương sinh học lớp 12chuyên đề sinh thái học lớp 12chuyên đề sóng cơ vật lý 12đề thi hóa học lớp 12đề thi hóa học lớp 12 học kì 1đề cương sinh học lớp 12 học kì 2bài tập chuyên đề sóng cơ họcchuyen de song co hocbài tập sóng cơ hay lớp 12on thi dai hoc mon vat lychuyen de song co hocĐánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến rượu tại thôn trương xá xã toàn thắng huyện kim động tỉnh hưng yênTập đoàn samsung 123tiểu luận quản lí gd ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ỞTRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ - XÃ EANGAI – HUYỆNKRÔNG BUK – TỈNH ĐĂK LĂKtest bảng chữ cái tiếng nhậtPhieu dang ky xet tuyenGDCD lớp 10 Bài 1 (t1) Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngBẢNG BT NHẬN BIẾT các CHẤT DÀNH CHO BD HSGĐề thi môn Matlab cuối kỳ đại học công nghệ ĐHQGHNTổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thứcQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bắc đà nẵngphát âm trong tiếng anhLàm đồ chơi trung thuPhát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị Nghiên cứu thực tế Thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Bí quyết để có được 1 quán café tại Việt NamĐánh giá tài nguyên du lịch huyện vân hồ, tỉnh sơn laEnglish for designerWaste water treatment system design dod 1997 handbookNghien cuu tien xu ly lam giam COD va mau nuoc ri rac bai chon lap chat thai ran bang qua trinh keo tuHệ thống dwdm và ứng dụng trong mạng truyền dẫn viettelThiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông sử dụng bộ điều khiển plc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập