celebrations unit 8 reading

celebrations unit 8 reading

celebrations unit 8 reading
... friends Unit 8: CELEBRATIONS A READING Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary: peach blossom (n) apricot /pi:t∫'blɔsəm/ blossom(n) /'eiprikɔt'blɔsəm/ Hoa đào Hoa mai Unit 8: CELEBRATIONS A READING ... heo Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary:  agrarian (adj) /ə'greəriən/ (thuộc) ruộng đất Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary: Lucky money (n) /'lʌki'mʌni/ Tiền lì xì Unit 8: CELEBRATIONS ... February Unit 8: CELEBRATIONS A READING How long did Tet preparations and celebrations last in the past? Tet’s preparations and celebrations used to be spread over months Unit 8: CELEBRATIONS A READING...
 • 31
 • 175
 • 0

Lesson plan 12-Unit 8-Reading

Lesson plan 12-Unit 8-Reading
... to use their own words - Ask some students to report Consolidation Confirms the content of the lesson 5ms powerful and more dangerous - People will be living in much cleaner environment, breathing ... Homework: (2ms) - Read the passage again - Learn by heart all of the new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Speaking Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 481
 • 3

unit 8: reading

unit 8: reading
... words by heart Write about your last Tet, using the main points page 92 as guideline Prepare Unit 8: Speaking (P95) Thank you for joining us Question A in months B for months 10 C for years...
 • 37
 • 394
 • 2

unit 8- Reading

unit 8- Reading
... 06/11/13 06/11/13 06/11/13 Period 43: UNIT The story of my village A Reading (Page 82, 83) 06/11/13 Before you read Work in pairs Look at the picture ... school even university or post-granduatestudies On foot >< motorbike, bus, car Unit Period 43: The story of my village A Reading Before you read Discussing the questions While you read Task 1: Matching ... (n): 06/11/13 baked clay used for building While you read Task 1: The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions in B A make ends meet B a making ones life better...
 • 22
 • 239
 • 0

Unit 8: Reading

Unit 8: Reading
... methods Farmers efforts Using farming machine Unit THE STORY OF MY VILLAGE LESSON 1: READING WHILE YOU READ Tast 1: The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions ... =Cải thiện sống ( ai) Bumper crop =Mùa màng bội thu Cash crops =Cây trồng thương phẩm Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village Complete the table below: Areas of change ... Discuss the following question: How can people with an education help make the life of their community better? Thank you! Good bye ...
 • 13
 • 246
 • 0

Anh 11 CB Unit 8 Reading

Anh 11 CB Unit 8 Reading
... II New lesson Unit Celebrations Before you read Look at the pictures and work in pairs, telling each other which activities people often during Tet Holidays A A.Making Banh Chung B Cleaning ... with coloured lights and banners G Giving/receiving money I Watching fireworks Activities Making Banh Chung Cleaning the house Going to flower markets Watching fireworks Visiting relatives and friends ... Before Tet New Y ear’s Eve During Tet Activities Before Tet New Y ear’s Eve During Tet ☻ Making Banh Chung ☻ Cleaning the house ☻ Going to flower markets ☻ Watching fireworks Visiting relatives...
 • 23
 • 468
 • 3

UNIT 8: READING

UNIT 8: READING
... teùt” -Receive”lucky money Question: Which activities you like doing most at tet? A Reading -“Tet in Vietnam” A Reading -“Tet in Vietnam” I I New words: New words: II Match the paragraphs with its ... about your Tet holiday: Tell about your Tet holiday: Making baùnh chöng, baùnh teùt A Reading -“Tet in Vietnam” A Reading -“Tet in Vietnam” II Match the paragraphs with its topics: II Match the paragraphs...
 • 10
 • 326
 • 2

UNIT 8 READING

UNIT 8 READING
... old year and at the beginning of the New Year To welcome / celebrate the New Year Unit CELEBRATIONS A READING Pre -reading: Activity 1: Look at the pictures and tell me what activities are: watching ... a happy life for myself and my family excitement A great of builds up well before Tet While -reading : Activity (Task 2): Decide whether the statements are True (T) or False (F) F F T F T F ... What streets look like before Tet? They are decorated with coloured lights and red banners Post- reading: Rearrange these sentences to make a meaningful dialogue A What did you to prepare for Tet...
 • 23
 • 187
 • 0

Unit 8: Reading (Grade11)

Unit 8: Reading (Grade11)
... Period 46 -Unit 8: Look at this picture ! Period 46 - UNIT 8: Lesson 1: Reading * VOCABULARY: Lunar New Year (n): Tết Âm Lịch agrarian...
 • 27
 • 174
 • 0

Unit 8: Reading (grade 12)

Unit 8: Reading (grade 12)
... can happen unexpectedly although we prepare everything carefully Period 44 : Unit life in the future Lesson 1: Reading before you read 1- Do you think the life will be better in the future?...
 • 31
 • 351
 • 0

Unit 8 Reading English 11 CB

Unit 8 Reading English 11 CB
... II New lesson Unit Celebrations Before you read Look at the pictures and work in pairs, telling each other which...
 • 23
 • 424
 • 2

unit 8 reading

unit 8 reading
... GUESSING V I L L A G E VILLAGE UNIT Lesson 1: Reading WARMER Guessing PRE -READING Vocabulary WHILE -READING POST READING: multiple choice question HOMEWORK Unit 8: The story of my village I Vocabulary ...  It is a bumper (good) crop conditions,… Unit 8: The story of my village farmer Unit 8: The story of my village The villagers live in poverty Unit 8: The story of my village The farmers are ... harvesting their crops buffaloes The farmer is ploughing Unit 8: The story of my village field Unit 8: The story of my village bridge river Unit 8: The story of my village TASK 1: Match the words in...
 • 46
 • 170
 • 0

unit 8: reading- e 11

unit 8: reading- e 11
... answer the puestion What time of the year is it? - Answer the quetion 10’ - Call some Ss to answers - Give feedback Picture1 : Tet Holiday Picture2 : Christmas Picture3 : Teachers’ Day Picture4 ... move to the reading - Ask Ss open the book on page 90, 91 Before you read - Tell Ss to look at page 61 and to tell the partner which of these activities they enjoy doing most at Tet - Call some ... Festival - Introduce: Vietnam and other countries in the world have special days we call celebrations And Lunar New Year or Tet is a great celibration in Vietnam To understand more about it we...
 • 2
 • 229
 • 3

anh van 11 unit 8 reading

anh van 11 unit 8 reading
... What is Banh Chung made from ? It is made from sticky rice, green beans and fatty pork 6/ What is Mut ? Mut is candied fruit 7/ What are some popular activities at Tet ? Activities Making Banh Chung ... pictures and tell your partner which of these activities you enjoy doing most at Tet ? making banhchung eating special Tet foods going to the pagoda decorating the house going to the flower market...
 • 20
 • 580
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Công tác quản lý thu chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúcQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngAn ninh thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh thái nguyênXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)bộ đề thi thử tốt nghiệp toánTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh thái nguyênVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnCÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2005Phân chia tải cho 02 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trụcKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường Vũcô đặc cam loại màng chính thứcNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủyXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện TửNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báiĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETDevelopment of an android fitness and gym usage application
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập