celebrations unit 8 reading

celebrations unit 8 reading

celebrations unit 8 reading
... friends Unit 8: CELEBRATIONS A READING Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary: peach blossom (n) apricot /pi:t∫'blɔsəm/ blossom(n) /'eiprikɔt'blɔsəm/ Hoa đào Hoa mai Unit 8: CELEBRATIONS A READING ... heo Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary:  agrarian (adj) /ə'greəriən/ (thuộc) ruộng đất Unit 8: CELEBRATIONS A READING Vocabulary: Lucky money (n) /'lʌki'mʌni/ Tiền lì xì Unit 8: CELEBRATIONS ... February Unit 8: CELEBRATIONS A READING How long did Tet preparations and celebrations last in the past? Tet’s preparations and celebrations used to be spread over months Unit 8: CELEBRATIONS A READING...
 • 31
 • 69
 • 0

Lesson plan 12-Unit 8-Reading

Lesson plan 12-Unit 8-Reading
... to use their own words - Ask some students to report Consolidation Confirms the content of the lesson 5ms powerful and more dangerous - People will be living in much cleaner environment, breathing ... Homework: (2ms) - Read the passage again - Learn by heart all of the new words Preparation for the next lesson () - Prepare for section : Speaking Self – evaluation : ………………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 452
 • 3

unit 8: reading

unit 8: reading
... words by heart Write about your last Tet, using the main points page 92 as guideline Prepare Unit 8: Speaking (P95) Thank you for joining us Question A in months B for months 10 C for years...
 • 37
 • 374
 • 2

unit 8- Reading

unit 8- Reading
... 06/11/13 06/11/13 06/11/13 Period 43: UNIT The story of my village A Reading (Page 82, 83) 06/11/13 Before you read Work in pairs Look at the picture ... school even university or post-granduatestudies On foot >< motorbike, bus, car Unit Period 43: The story of my village A Reading Before you read Discussing the questions While you read Task 1: Matching ... (n): 06/11/13 baked clay used for building While you read Task 1: The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions in B A make ends meet B a making ones life better...
 • 22
 • 217
 • 0

Unit 8: Reading

Unit 8: Reading
... methods Farmers efforts Using farming machine Unit THE STORY OF MY VILLAGE LESSON 1: READING WHILE YOU READ Tast 1: The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions ... =Cải thiện sống ( ai) Bumper crop =Mùa màng bội thu Cash crops =Cây trồng thương phẩm Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village Complete the table below: Areas of change ... Discuss the following question: How can people with an education help make the life of their community better? Thank you! Good bye ...
 • 13
 • 224
 • 0

Anh 11 CB Unit 8 Reading

Anh 11 CB Unit 8 Reading
... II New lesson Unit Celebrations Before you read Look at the pictures and work in pairs, telling each other which activities people often during Tet Holidays A A.Making Banh Chung B Cleaning ... with coloured lights and banners G Giving/receiving money I Watching fireworks Activities Making Banh Chung Cleaning the house Going to flower markets Watching fireworks Visiting relatives and friends ... Before Tet New Y ear’s Eve During Tet Activities Before Tet New Y ear’s Eve During Tet ☻ Making Banh Chung ☻ Cleaning the house ☻ Going to flower markets ☻ Watching fireworks Visiting relatives...
 • 23
 • 404
 • 3

UNIT 8: READING

UNIT 8: READING
... teùt” -Receive”lucky money Question: Which activities you like doing most at tet? A Reading -“Tet in Vietnam” A Reading -“Tet in Vietnam” I I New words: New words: II Match the paragraphs with its ... about your Tet holiday: Tell about your Tet holiday: Making baùnh chöng, baùnh teùt A Reading -“Tet in Vietnam” A Reading -“Tet in Vietnam” II Match the paragraphs with its topics: II Match the paragraphs...
 • 10
 • 264
 • 2

UNIT 8 READING

UNIT 8 READING
... old year and at the beginning of the New Year To welcome / celebrate the New Year Unit CELEBRATIONS A READING Pre -reading: Activity 1: Look at the pictures and tell me what activities are: watching ... a happy life for myself and my family excitement A great of builds up well before Tet While -reading : Activity (Task 2): Decide whether the statements are True (T) or False (F) F F T F T F ... What streets look like before Tet? They are decorated with coloured lights and red banners Post- reading: Rearrange these sentences to make a meaningful dialogue A What did you to prepare for Tet...
 • 23
 • 167
 • 0

Unit 8: Reading (Grade11)

Unit 8: Reading (Grade11)
... Period 46 -Unit 8: Look at this picture ! Period 46 - UNIT 8: Lesson 1: Reading * VOCABULARY: Lunar New Year (n): Tết Âm Lịch agrarian...
 • 27
 • 157
 • 0

Unit 8: Reading (grade 12)

Unit 8: Reading (grade 12)
... can happen unexpectedly although we prepare everything carefully Period 44 : Unit life in the future Lesson 1: Reading before you read 1- Do you think the life will be better in the future?...
 • 31
 • 322
 • 0

Unit 8 Reading English 11 CB

Unit 8 Reading English 11 CB
... II New lesson Unit Celebrations Before you read Look at the pictures and work in pairs, telling each other which...
 • 23
 • 404
 • 2

unit 8 reading

unit 8 reading
... GUESSING V I L L A G E VILLAGE UNIT Lesson 1: Reading WARMER Guessing PRE -READING Vocabulary WHILE -READING POST READING: multiple choice question HOMEWORK Unit 8: The story of my village I Vocabulary ...  It is a bumper (good) crop conditions,… Unit 8: The story of my village farmer Unit 8: The story of my village The villagers live in poverty Unit 8: The story of my village The farmers are ... harvesting their crops buffaloes The farmer is ploughing Unit 8: The story of my village field Unit 8: The story of my village bridge river Unit 8: The story of my village TASK 1: Match the words in...
 • 46
 • 150
 • 0

unit 8: reading- e 11

unit 8: reading- e 11
... answer the puestion What time of the year is it? - Answer the quetion 10’ - Call some Ss to answers - Give feedback Picture1 : Tet Holiday Picture2 : Christmas Picture3 : Teachers’ Day Picture4 ... move to the reading - Ask Ss open the book on page 90, 91 Before you read - Tell Ss to look at page 61 and to tell the partner which of these activities they enjoy doing most at Tet - Call some ... Festival - Introduce: Vietnam and other countries in the world have special days we call celebrations And Lunar New Year or Tet is a great celibration in Vietnam To understand more about it we...
 • 2
 • 211
 • 3

anh van 11 unit 8 reading

anh van 11 unit 8 reading
... What is Banh Chung made from ? It is made from sticky rice, green beans and fatty pork 6/ What is Mut ? Mut is candied fruit 7/ What are some popular activities at Tet ? Activities Making Banh Chung ... pictures and tell your partner which of these activities you enjoy doing most at Tet ? making banhchung eating special Tet foods going to the pagoda decorating the house going to the flower market...
 • 20
 • 517
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Sứ thần đại việt thế kỷ XVI XVIII”Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua tour trực tuyến của du khách nghiên cứu trường hợp khách du lịch tại công ty du lịch vietravelThúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường mỹ của tổng công ty cổ phần dệt may hà nội (HANOSIMEX)”Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụTHIẾT kế hệ THỐNG CAMERA GIÁM sát GIAO THÔNG tại TỈNH VĨNH PHÚCGiúp da hết thâm sẹoHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần GALAXPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than 917– công ty than hòn gaiCÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại DỊCH vụ xây DỰNG CITY LANDĐặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng và du lịch nam phongĐánh giá thực trạng công tác BHLĐ và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sản xuất ở công ty bia đông nam ágiao án chủ nhiệmCuốn sách kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thùBáo Cáo Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường Công Trình Nâng Cấp Cảng Cá Lạch Vạn Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn Thi CôngTài Liệu Học Tập Chuyên Đề Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Văn HọcKế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Đại Học Hà NộiChính Sách Thuế Quan Và Tự Do Hóa Thương Mại Ở Việt NamBộ Kỳ Môn Độn Giáp này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc, không việc gì là không có ứng nghiệm, bởi vì Trương Tử Phòng được Hoàng Th
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập