003 009 LOI NOI DAU NHAN XET MUC LUC

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Loi noi dau + Muc luc doc

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Loi noi dau + Muc luc doc
... I: Thuật toán 1.1 Khái niệm thuật toán 1.2 Thuật toán tìm kiếm 1.3 Độ phức tạp thuật toán 1.4 Số nguyên thuật toán 12 1.5 Thuật toán đệ ... 64 Chương V: Một số toán tối ưu đồ thị 67 5.1 Đồ thị có trọng số toán đường ngắn 67 5.2 Bài toán luồng cực đại 72 5.3 Bài toán du lịch 79 Bài ... .120 8.4 Cực tiểu hoá mạch lôgic 125 Bài tập Chương VIII .132 Tài liệu tham khảo .134 Phần phụ lục 135 Phụ lục 135 Phụ...
 • 3
 • 206
 • 2

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Lời nói đầu + Mục lục pdf

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Lời nói đầu + Mục lục pdf
... MỤC LỤC Lời nói đầu Mục lục Chương I: Thuật toán 1.1 Khái niệm thuật toán 1.2 Thuật toán tìm kiếm 1.3 Độ phức tạp thuật toán ... 125 Bài tập Chương VIII 132 Tài liệu tham khảo 134 Phần phụ lục 135 Phụ lục 135 Phụ lục 158 ... 64 Chương V: Một số toán tối ưu đồ thị 67 5.1 Đồ thị có trọng số toán đường ngắn 67 5.2 Bài toán luồng cực đại 72 5.3 Bài toán du lịch .79 Bài...
 • 3
 • 237
 • 0

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng việt của hàn quốc hiện nay

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng việt của hàn quốc hiện nay
... Hàn Quốc, bước phát triển vượt bậc, nhu cầu học tiếng Việt đẩy mạnh đáng kể Hiện nay, tiếng Việt đào tạo cách thức bốn trường Đại học Cao đẳng Hàn Quốc, Khoa Tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hàn ... cho người dạy người học phần ngữ âm Vì vậy, luận văn thực khảo sát phần ngữ âm cung cấp giáo trình dạy tiếng Việt Hàn Quốc phần sau: - Danh sách giáo trình có phần dạy ngữ âm tiếng Việt phân ... khái niệm ngữ âm tiếng Việt hệ thống ngữ âm tiếng Việt hoàn chỉnh đưa Âm vị học tiếng Việt mở rộng TS Hoàng Cao Cương - Thống kê phần ngữ âm cung cấp số lượng trang sách dành cho phần ngữ âm giáo...
 • 9
 • 203
 • 0

Đề tài triết học " CHÂN LÝ LÀ ĐẤT KHÔNG CÓ LỐI VÀO (MẤY SUY NGHĨ NHÂN ĐỌC LỜI NÓI ĐẦU “SỰ HÌNH THÀNH CON NGƯỜI” CỦA TRẦN ĐỨC THẢO) " docx

Đề tài triết học
... CHÂN LÝ LÀ ĐẤT KHÔNG CÓ LỐI VÀO (MẤY SUY NGHĨ NHÂN ĐỌC LỜI NÓI ĐẦU “SỰ HÌNH THÀNH CON NGƯỜI” CỦA TRẦN ĐỨC THẢO) NGUYỄN HUY HOÀNG(*) Bài viết trình bày cách khái quát nhận thức Trần Đức Thảo ... Pháp) (3) Trần Đức Thảo Sự hình thành người Sđd., tr.9 (4) Trần Đức Thảo Sđd., tr.8 (5) Trần Đức Thảo Sđd., tr.12-13 (6) Trần Đức Thảo Sđd., tr.18 (7) Trần Đức Thảo Sđd., tr.19 (8) Trần Đức Thảo ... trước đường vô gian khổ để vươn tới tận chân Jiddu Krishnamurti, giải tán dòng tu Ngôi sao, nói: Chân đất lối vào Điều nghĩa phải đến với chân sáng tạo, phải tự tìm đường cho chí,...
 • 13
 • 178
 • 2

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng Việt của Hàn Quốc hiện nay[115958][115958]

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng Việt của Hàn Quốc hiện nay[115958][115958]
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT NỘI DUNG NGỮ ÂM TRONG CÁC SÁCH DẠY TIẾNG VIỆT CỦA HÀN QUỐC HIỆN NAY Luận văn ... ngôn ngữ học ứng dụng, cụ thể trình dạy học tiếng thực hành, nội dung ngữ âm tiếng Việt ý đến hai khu vực: a) phạm vi nội âm tiết b) phạm vi âm tiết Các kiện, tượng ngữ âm thuộc phạm vi nội âm ... ua Bảng 1.5 Các âm vị nguyên âm tiếng Việt thể chữ viết 2.1.3.3 Âm cuối Đảm nhiệm vai trò âm cuối tiếng Việt gồm phụ âm, bán phụ âm âm vị zê-rô [-ø] Danh sách chân dung âm cuối tiếng Việt biểu...
 • 97
 • 231
 • 0

Tìm hiểu ngôn ngữ quan hệ công chúng Bước đầu nhận xét ngôn ngữ các bài diễn văn ngắn (trên tư liệu các lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh[144630][144630]

Tìm hiểu ngôn ngữ quan hệ công chúng Bước đầu nhận xét ngôn ngữ các bài diễn văn ngắn (trên tư liệu các lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh[144630][144630]
... VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC Đinh Thị Thanh Thảo TÌM HIỂU NGÔN NGỮ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG: BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT NGÔN NGỮ CÁC BÀI DIỄN VĂN NGẮN (TRÊN TƯ LIỆU CÁC LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH) ... bày trên, luận văn vào nghiên cứu, tìm hiểu ngôn ngữ quan hệ công chúng dựa liệu diễn văn ngắn tiếng Việt Cụ thể: nhận xét ngôn ngữ lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh tập Trong kêu gọi này, tập ... Minh lời kêu gọi Cấu trúc văn sáng tạo cách thức tổ chức văn lời kêu gọi Hồ Chí Minh Là loại hình văn bản, lời kêu gọi Hồ Chí Minh mang đầy đủ đặc điểm cấu trúc tác phẩm ngôn ngữ Nghĩa lời kêu gọi...
 • 91
 • 426
 • 1

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng Việt của Hàn Quốc hiện nay

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng Việt của Hàn Quốc hiện nay
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT NỘI DUNG NGỮ ÂM TRONG CÁC SÁCH DẠY TIẾNG VIỆT CỦA HÀN QUỐC HIỆN NAY Luận văn thạc ... ngôn ngữ học ứng dụng, cụ thể trình dạy học tiếng thực hành, nội dung ngữ âm tiếng Việt ý đến hai khu vực: a) phạm vi nội âm tiết b) phạm vi âm tiết Các kiện, tượng ngữ âm thuộc phạm vi nội âm ... ua Bảng 1.5 Các âm vị nguyên âm tiếng Việt thể chữ viết 2.1.3.3 Âm cuối Đảm nhiệm vai trò âm cuối tiếng Việt gồm phụ âm, bán phụ âm âm vị zê-rô [-ø] Danh sách chân dung âm cuối tiếng Việt biểu...
 • 97
 • 107
 • 1

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng việt của hàn quốc hiện nay

Bước đầu nhận xét nội dung ngữ âm trong các sách dạy tiếng việt của hàn quốc hiện nay
... I>AC DIEM TRONG CUNG CAP cAc NOI DUNG NGU AM CO' sa dfr li~u 31 / cac ' DC}I d ung ngtr - am t'" D ,c d";( 1em t rong cung cap I eng V""t ·~ 34 w 1\0 A CHUONGIIT D~C DIEM TRONG PHAT ... n()i dung lfuJ phuong phap Ia het sue cAn thiet va cilng Ia m9t doi hoi cua thvc te khach quan Trang lu~n van nay, chung toi c6 y dinh khao sat vi~c cung cdp va phuong phap luy~n t~p n()i dung ... sau, gQi la vdn Theo cai tf\IC cam nay' am tiet Vi~t dugc quan ni~m la m(}t khdi trQn Vctn khong chia c~t tuyen tinh nhu A de Rhodes da hinh dung Cach tiep c~n nay, ve sau cilng da tim thdy CCY...
 • 97
 • 125
 • 0

Lời nói đầu Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52

Lời nói đầu Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52
... LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, thông tin di động phát triển rộng rãi toàn giới với kỹ thuật ngày hoàn thiện Mặc dù nhiễu vấn đề xử lý tín hiệu hệ thống thông tin di động Một kỹ thuật ... kỹ thuật máy tính Trong phạm vi luận án thử nghiệm kết triệt nhiễu Neural Networks phần mềm tiện ích MATLAB, phần mềm dùng phổ biến ngành toán, xử lý số tín hiệu, điều khiển tự động Vì thực thời ... nhiễu vấn đề xử lý tín hiệu hệ thống thông tin di động Một kỹ thuật đưa để giải vấn đề này, cân sử dụng Neural Networks Neural Networks lónh vực khoa học kỹ thuật mới, đưa mô hình đặc trưng cho trí...
 • 2
 • 1,111
 • 7

Lời nói đầu

Lời nói đầu
...
 • 1
 • 9,688
 • 57

Sinh học phân tử - Lời nói đầu

Sinh học phân tử - Lời nói đầu
... qua lần đầu xuất Để hiểu đợc kiến thức giáo trình sinh học phân tử đòi hỏi ngời đọc phải nắm đợc kiến thức nhiều môn nh t bo hc, sinh hóa học, di truyền học, vi sinh vật học, enzyme học, cấu ... phân tử khả nhân, tng hp DNA in vitro, nguyờn lý húa hc ca phng phỏp PCR ứng dụng phân tích genome Kiến thức sinh học phân tử vô rộng lớn đợc phát triển cách ... cấu trúc chức màng tế bào genome Để học tốt môn kiến thức chuyên môn cần đến vốn tiếng Anh để tra khảo qua mạng, trình độ tin sinh học Chúng khuyến khích học tiếng Anh chuyên ngành cách để nguyên...
 • 3
 • 693
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: lời nói đầu quản trị nhân sựlời nói đầu quản lý nhân sựlời nói đầu quản trị nguồn nhân lựclời nói đầu và mục lục docmẫu viết lời nói đầu cho bộ nhận diện thương hiệulời nói đầu của quản trị nhân lựcmục lục lời nói đầu 1 1 các khái niệm định nghĩa 1 2 những điều cần bảo vệ khi lướt web 1 3 những mối nguy hiểm khi lướt webơn 3 lời nói đầu 4 mục lục 5 ký hiệu và viết tắtphân tích mục đích tôn chỉ của lhq điều 1 và lời nói đầu hiến chương lhq hãy bình luận lhq có đạt được mục đích đó trên thực tế khônglời nói đầuloi noi dau clời nói đầu của giám đốclời nói đầu của hiến pháplời nói đầu của hiến pháp mỹlời nói đầu của hiến pháp năm 1992Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa Họccomparison between larange and spline interpolation so sánh larange và splineCác biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia”Kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm nonMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên khối 5 tuổi nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMNMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời của trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơSo sánh thơ thiên nhiên lí bạch và đỗ phủNâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4Sáng tác các bài toán mới trên cơ sở bài toán đã cóGóp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7Hướng dẫn phương pháp và rèn kĩ năng giải bài tập vật lý 8, 9MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT LUYỆN NÓI môn NGỮ văn ở TRƯỜNG THCSmột số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc caoNâng cao chất lượng dạy chuyên đề bài tập phần gương phẳng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập