Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam
... học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị tâm hoàn thiện pháp luật hoạt động tra ngân hàng nhà n-ớc việt nam Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn ... hnh hot ng ca Thanh tra Ngõn hng l Chỏnh Thanh tra; giỳp vic Chỏnh Thanh tra cú mt s Phú Chỏnh tra Chỏnh tra Thng c b nhim, nhim, cỏch chc sau thng nht ý kin vi Tng tra; Phú Chỏnh tra Thng c b ... NG CA THANH TRA NGN HNG NH NC VIT NAM 1.1 TNG QUAN V HOT NG CA THANH TRA NGN HNG 1.1.1 Khỏi nim, vai trũ, c im ca Thanh tra Ngõn hng "Thanh tra Ngõn hng l Thanh tra Nh nc chuyờn ngnh v ngõn hng,...
 • 97
 • 103
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
... động Thanh tra Ngân hàng 13 Nhà nước Việt Nam 1.2.3 Nội dung chủ yếu pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân 15 hàng Nhà nước Việt Nam 1.3 Mối liên hệ pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng 38 Nhà nước ... phải đổi 3.2 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng 73 Nhà nước Việt Nam 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng 77 Nhà nước Việt Nam KẾT LUẬN 83 DANH ... pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà 10 nước Việt Nam 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật hoạt động Thanh 10 tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.2.2 Các yêu cầu pháp luật hoạt động...
 • 17
 • 22
 • 0

luận văn thạc sỹ - hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nàh nước việt nam

luận văn thạc sỹ - hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nàh nước việt nam
... hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam * Chủ động việc hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra ngân hàng: * Quá trình hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra ngân ... PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Môi trường hoạt động hệ thống ngân hàng ... Thanh tra Ngân hàng Chương NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hoạt động Thanh tra Ngân hàng...
 • 16
 • 304
 • 0

thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam

thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
... 1.2 Thanh tra chỗ TCTD 2 Kinh nghiệm Thanh tra chỗ Ngân hàng số nước Thế giới Chương : Thực trạng tổ chức hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà ... hàng Nhà nước có tính đặc thù, quy định quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: " Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tổ chức tra chuyên trách Ngân hàng Nhà nước hệ thống tra nhà nước, thực ... nước Thế giới Tổ chức hoạt động Thanh tra Thanh tra Ngân hàng số nước giới Qua tham khảo tài liệu tra Thanh tra Ngân hàng nước cho thấy: Tổ chức hoạt động Thanh tra Thanh tra Ngân hàng nước trọng,...
 • 22
 • 138
 • 0

Pháp luật về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Pháp luật về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
... hoạt động Quỹ đầu chứng khoán Việt Nam Chương Thực trạng pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán Việt Nam Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán ... tài Pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán vấn đề hệ thống pháp luật Việt Nam Nó quy định rải rác số văn pháp luật Luật Chứng khoán, Luật Đầu số văn luật Một số nghiên cứu hoạt động Quỹ đầu ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1 Chủ thể tham gia hoạt động Quỹ đầu chứng khoán .36 2.1.1 Nhà đầu 36 2.1.2 Quỹ đầu chứng khoán...
 • 100
 • 106
 • 1

Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở việt nam

Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở việt nam
... 2: PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 22 2.1 Thực trạng hoạt động Những vấn đề lý luận pháp luật của Công ty Tài Việt nam 22 2.1.1 Khái niệm pháp luật Công ty ... tìm hiểu pháp luật Công ty Tài thực chương sau 21 Chương PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2.1 Những vấn đề lý luận pháp luậtThực trạng hoạt động Công ty Tài Việt nNam Formatted: ... luận hoạt động Công ty Tài - Nghiên cứu thực trạng pháp luật hoạt động Công ty Tài Việt Nam, mô hình tổ chức, quản trị, điều hành kiểm soát thực tiễn hoạt động, áp dụng pháp luật Công ty Tài Việt...
 • 110
 • 60
 • 1

Pháp luật về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Pháp luật về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1 Chủ thể tham gia hoạt động Quỹ đầu chứng khoán 36 2.1.1 Nhà đầu 36 2.1.2 Quỹ đầu chứng khoán ... chế pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán 60 2.5.1 Những ưu điểm pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán 61 2.5.2 Những hạn chế pháp luật hoạt động Quỹ đầu chứng khoán ... i MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1.1 Khái niệm đặc điểm Quỹ đầu chứng khoán 1.1.1 Khái niệm Quỹ đầu chứng khoán...
 • 26
 • 30
 • 0

thực trạng về hoạt động của bộ máy ngân hàng ngoại thương việt nam

thực trạng về hoạt động của bộ máy ngân hàng ngoại thương việt nam
... chức máy văn phòng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam" cho báo cáo Chơng I khái quát Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Lịch sử đời Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam * Thành lập ngày 01/4/1963, Ngân hàng Ngoại ... gian thực tập Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam nhận thức đợc việc học tập trờng nghiên cứu thực tế quan trọng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Ngân hàng Thơng mại hàng đầu Việt Nam trở thành Ngân hàng ... nghiên cứu tiếp thị hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngoại thơng hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng hoạt động liên quan đến hoạt động tài tiền tệ, Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thơng đợc thành...
 • 20
 • 143
 • 0

Hoạt động của hệ thống ngân sách nhà nước việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Hoạt động của hệ thống ngân sách nhà nước việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
... đại hóa nước ta, ngân sách Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc gia Trên sở nhận thức tầm quan trọng Ngân sách nhà nước, em chọn đề tài : Hoạt động hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam Thực ... thành nước có kinh tế phát triển điều tất yếu mà nhà nước phải có nguồn lực Một nguồn lực Ngân sách nhà nước , giữ vai trò quan trọng, chi phối toàn hoạt động nhà nước ngân sách nhà nước hoạt động ... hội Để thực chức nhiệm vụ Nhà nước cần phải có nguồn lực tài chính– ngân sách Nhà nước, sở vật chất cho Nhà nước tồn hoạt động Ngày kinh tế thị trường phát triển vị trí vai trò tài nhà nước ngày...
 • 10
 • 154
 • 0

Ngân sách nhà nước và tình hình hoạt động của hệ thống ngân sách nhà nước việt nam hiện nay

Ngân sách nhà nước và tình hình hoạt động của hệ thống ngân sách nhà nước việt nam hiện nay
... NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.4.4 Sơ đồ hệ thống Ngân sách nhà nước Page Ngân sách nhà nước tình hình hoạt động hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam CHƯƠNG 2.CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ... thu ngân sách cấp mức bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp Page 27 Ngân sách nhà nước tình hình hoạt động hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam CHƯƠNG 3.THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ... sách nhà nước theo nguyên tắc định cho việc thực nhiệm vụ Nhà nước Page 13 Ngân sách nhà nước tình hình hoạt động hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam Chi Ngân sách nhà nước thể quan hệ tiền tệ hình...
 • 34
 • 324
 • 0

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam
... theo Dieu 57 Lu~t NHNN nam 1997 quy dinh Tong kiem soat la ddn vi thu(>cb(>may cua NHNN c6 nhi$m VI,!kiem soat h09t d(>ngcua cac ddn vi thu(>ch~ T~ CtIi NcANMNC - ro 12 NAM 20cYJ thong NHNN va ... qua, phu h9P vdi thong I~ chung theo dinh hlidng: Trlidc nam 2010 I~p H(>i dong chfnh sach tien t$ va sau Hai la, vi trf cua VI,!Tong kiem nam 2010 I~p H(>i dong soat hi~n van dang dliQCd~t NHTU ... vi$c thi hanh phap lu~t ve tien t~ va h09t d(>ngngan hang t9i dia phlidng; M~t tr~n To quoc Vi~t Nam va cac to chuc vien tham gia vdi cac cd quan nha nlidc vi~c giam sat thi hanh phap lu~t ve tien...
 • 3
 • 263
 • 5

giám sát từ xa của thanh tra ngân hàng nhà nươớc việt nam

giám sát từ xa của thanh tra ngân hàng nhà nươớc việt nam
... chung, Ngân hàng Nhà Nớc đa phơng pháp tra: tra chỗ giám sát từ xa Trong khuôn khổ đề tài xin trình bày phơng thức giám sát từ xa nh sau 1.1 Khái niệm giám sát từ xa Giám sát từ xa phơng thức tra ... giám sát ngân hàng từ xa 1.2 Nội dung tiêu giám sát theo chuẩn mực chung 1.3 ý nghĩa thực tiễn tiêu giám sát Phần Giám sát từ xa tra ngân hàng 2.1 Nội dung tiêu giám sát 2.2 Thực tiễn Việt Nam ... nhằm giữ cho trạng thái tài ngân hàng ổn định, an toàn vững mạnh Phần Giám sát từ xa tra ngân hàng nhà nớc Việt Nam phần tìm hiểu khái quát tiêu giám sát từ xa theo tiêu chuẩn quốc tế phần sâu...
 • 21
 • 149
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân
... ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 4.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật giám sát Hội đồng nhân dân Luận án đưa quan điểm hoàn thiện pháp luật giám sát HĐND là: ... VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2.1 Quan niệm pháp luật giám sát Hội đồng nhân dân Khái niệm, đặc điểm pháp luật hoạt động giám sát HĐND: Xuất phát từ khái niệm chung giám ... việc hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Chƣơng Quá trình hình thành, phát triển thực trạng pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Chƣơng Quan điểm giải pháp hoàn...
 • 22
 • 254
 • 1

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân
... PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 133 4.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động giám ... pháp luật - Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát HĐND CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2.1 Quan niệm pháp luật ... quyền giám sát HĐND 2.2.2 Tiêu chí hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Đặc điểm pháp luật hoạt động giám sát HĐND sở quan trọng để xây dựng tiêu chí hoàn thiện pháp luật hoạt...
 • 192
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản ở việt nam hiện naykhái quát về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng chi nhánh nhnn thành phố hà nộithực tiễn thực hiện pháp luật trong hoạt động kiểm toán lập ngân sách nhà nướcquy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàngcac hoat dong cua he thong ngan hang thuong mai viet nam hien nayđề tài ngân hàng thương mại và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam hiện naynội dung hoạt động của thanh tra ngân hàngmục tiêu và định hướng hoạt động của thanh tra ngân hàng chi nhánh thành phố hà nộichức năng của thanh tra ngân hàng nhà nướctên của thống đốc ngân hàng nhà nước việt namquyết định số 26 2006 qđ nhnn của thống đốc ngân hàng nhà nước việt namquyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam số 457 2005 qđ nhnnluận văn định hướng hoàn thiện pháp luật trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụnghoàn thiện pháp luật về lao động về thuyền viên nhằm đáp ứng tình hình phát triển chung của thị trường thế giới về lao động trên biểnhoàn thiện pháp luật vè hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài của việt nam cần đảm bảo sự phù hợp với các đặc điểm của nền kinh tế việt namMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiBảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Impacts of climate change on water resources in the Huong River basin and adaptation measuresMô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agentMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung QuốcMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMột số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMột số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừaMỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DẤU VẾT CỦA NGƢỜI THÁI TRONG VÙNG CƢ DÂN MƢỜNG DỌC SÔNG MÃ THANH HOÁMột số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt NamMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập