Bìa tiểu luận nghiên cứu marketing nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên về dòng sản phẩm điện thoại thông minh nokia lumia tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí mi

Nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với sản phẩm smartphone Nokia Lumia tại trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với sản phẩm smartphone Nokia Lumia tại trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
... sinh viên Đại học Công Nghiệp Tp HCM dòng sản phẩm Nokia Lumia * Mục tiêu: Đo lường mức độ nhận biết sinh viên sản phẩm Nokia Lumia Câu hỏi nghiên cứu: Mức độ nhận biết sinh viên với Nokia Lumia ... nhận biết sinh viên Nokia Lumia H2: Tính bật sản phẩm Nokia Lumia tác động đến nhận biết sinh viên Nokia Lumia H3: Tên thương hiệu tác động đến nhận biết sinh viên Nokia Lumia H4: Logo thương hiệu ... trước, nghiên cứu tiến hành khảo sát sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Với tổng lượng sinh viên toàn trường 80.000, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM bao gồm nhóm nhóm sinh viên...
 • 67
 • 1,089
 • 0

Nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với sản phẩm smartphone Nokia Lumia tại trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với sản phẩm smartphone Nokia Lumia tại trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
... sinh viên Đại học Công Nghiệp Tp.HCM dòng sản phẩm Nokia Lumia * Mục tiêu: Đo lường mức độ nhận biết sinh viên sản phẩm Nokia Lumia Câu hỏi nghiên cứu: Mức độ nhận biết sinh viên với Nokia Lumia ... Nokia Lumia tác động đến nhận biết sinh viên Nokia Lumia H3: Tên thương hiệu tác động đến nhận biết sinh viên Nokia Lumia H4: Logo thương hiệu tác động đến nhận biết sinh viên Nokia Lumia H5: Sự ... tới nhận biết thương hiệu điện thoại thông minh Nokia Lumia sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Câu hỏi nghiên cứu: + Những yếu tố có ảnh hưởng tới nhận biết thương hiệu Nokia Lumia sinh...
 • 62
 • 1,300
 • 3

Hành vi tiêu dùng nhiên liệu và đo lường sự nhận biết thương hiệu Petrolimex

Hành vi tiêu dùng nhiên liệu và đo lường sự nhận biết thương hiệu Petrolimex
... hưởng tâm lý lên hành vi tiêu dùng; (2) Thương hiệu: khái niệm thương hiệu, thành phần thương hiệu, giá trị thương hiệu 3.2 Hành vi tiêu dùng Hành vi tiêu dùng hành động người tiến hành mua sử dụng ... Mục tiêu nghiên cứu - Mô tả hành vi tiêu dùng nhiên liệu người xe gắn máy - Đo lường mức độ nhận biết người xe gắn máy thương hiệu Petrolimex - Sự khác biệt hành vi tiêu dùng mức độ nhận biết thương ... phải nhận biết thương hiệu Như vậy, nhận biết thương hiệu yếu tố để khách hàng phân loại thương hiệu tập thương hiệu cạnh tranh Cho nên, nhận biết thương hiệu thành phần giá trị thương hiệu (Aaker...
 • 60
 • 786
 • 1

Hanh vi tieu dung nguyen lieu va do luong su nhan biet thuong hieu petrolimex

Hanh vi tieu dung nguyen lieu va do luong su nhan biet thuong hieu petrolimex
... nguy này: Petrolimex, tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu khâu hạ nguồn lớn Vi t Nam, có người đến Petrolimex, dù người vào cửa hàng Petrolimex để mua nhiên liệu hay có người xem logo Petrolimex ... biểu tượng Petrolimex Dưới 28 kết nội dung đo lường nhận biết, thông qua biểu tượng để xác định “đâu doanh nghiệp có kinh doanh xăng dầu?”: Biểu đồ 5.7: Nhận biết doanh nghiệp kinh doanh xăng ... quan trọng công tác nghiên cứu hành vi tiêu dùng, Công ty Xăng dầu An Giang, số thành vi n Tổng Công ty Xăng dầu Vi t Nam (Petrolimex) , muốn có thông tin hành vi người tiêu dùng nhiên liệu, để...
 • 60
 • 416
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
... thấy cần thiết trung thành thương hiệu lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh 2.2 Thị trường hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam 2.2.1 Tổng quan thị trường thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam Tác giả trình ... hiệu người tiêu dùng Việt Nam với sản phẩm dầu gội đầu 4.1.4 So sánh mức độ trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nước đóng chai dầu gội đầu Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ trung thành ... VIỆT NAM 2.1 Hàng tiêu dùng nhanh vai trò trung thành thương hiệu 2.1.1 Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh Trong phần này, tác giả nêu số khái niệm hàng tiêu dùng nhanh Giá trị cảm xúc Sự trung thành...
 • 12
 • 352
 • 0

Luận án nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Luận án nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
... trì củng cố trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh Câu hỏi nghiên cứu: Sự trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh nào? ... hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? — Mỗi nhân tố có quan hệ với trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh? — ... đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh — Thứ ba, xác định mối quan hệ nhân tố với trung thành thương hiệu mặt hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Việt Nam...
 • 174
 • 294
 • 0

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
... nghiên cứu: Sự trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh nào? Những nhân tố có ảnh hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng ... với trung thành thương hiệu mặt hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Việt Nam Thứ tư, đề xuất số giải pháp để trì củng cố trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh ... trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh Thứ hai, khám phá nhân tố ảnh hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh Thứ...
 • 174
 • 565
 • 1

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh

Nghiên cứu sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng việt nam trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh
... hỏi nghiên cứu: Sự trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh nào? — Những nhân tố có ảnh hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu ... với trung thành thương hiệu mặt hàng tiêu dùng nhanh người tiêu dùng Việt Nam — Thứ tư, đề xuất số giải pháp để trì củng cố trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh ... trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh — Thứ hai, khám phá nhân tố ảnh hưởng đến trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh...
 • 162
 • 392
 • 0

Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu của công chúng đối với TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG

Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu của công chúng đối với TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG
... NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI TECHCOMBANK Chương 3: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG Chương 4: BÀI HỌC TỪ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY TRONG CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NAM ... TMCP Kỹ thương Đà Nẵng Techcombank Đà Nẵng khai trương thức vào hoạt động từ ngày 28/09/1998 có trụ sở đặt 244 - 248 Nguyễn Văn Linh thành phố Đà Nẵng Trang 28 Với phương châm hoạt động: Techcombank ... PR) hiệu có tốc độ nhanh Nhiều công ty muốn chạm đến thành công đó, họ cỗ xe PR hiệu hiệu hoạt động PR đo lường giá trị thương hiệu 2.4.1 Các công cụ PENCILS PR Techcombank 2.4.1.1 Các hoạt động...
 • 82
 • 2,401
 • 25

Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên trường đại học công nghiệp quảng ninh

Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên trường đại học công nghiệp quảng ninh
... tài nghiên cứu với tên gọi Nghiên cứu đánh giá thân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 2 Đối tượng nghiên cứu Sự đánh giá thân (ĐGBT) sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ... trạng đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN - Mức độ đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN - Tương quan kết học tập đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN 4.3 Một số biện pháp giúp sinh viên nâng ... đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN, tìm hiểu mối tương quan tự đánh giá thân kết học tập họ nhà trường; từ đưa số biện pháp giúp sinh viên nâng cao khả đánh giá...
 • 5
 • 1,765
 • 14

Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
... tài nghiên cứu với tên gọi Nghiên cứu đánh giá thân sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Đối tượng nghiên cứu Sự đánh giá thân (ĐGBT) sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ... điểm khách thể nghiên cứu 4.2 Khảo sát thực trạng đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN - Mức độ đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN - Tương quan kết học tập đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN ... đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ đánh giá thân sinh viên trường ĐHCNQN, tìm hiểu mối tương quan tự đánh giá thân kết học tập họ nhà trường; từ đưa số biện pháp giúp sinh viên nâng cao khả đánh giá...
 • 135
 • 1,724
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đánh giá sự nhận biết thương hiệu đức phát bakery của người dân thành phố vĩnh longnghiên cứu nhận biết thương hiệu với bia hà nộinghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu pokenghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệumô hình nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệunghiên cứu hành vi thuê nhà trọ của sinh viênnghien cuu nhu cau hoc tieng anh cua sinh viennghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạonhận thức của sinh viên về vấn đề sống thử nghiên cứu trường hợp đại học tây bắctài liệu tham khảo nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của mobifoneđánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu trường hợp trường đhsp kỹ thuật thành phố hồ chí minhnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu eximbank an giang tại thành phố long xuyên của lê thị mộng kiều 2009kết quả nghiên cứu sự phát triển thẻ atm trong sinh viênnghiên cứu nhận biết thương hiệunhận thức của sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật